Марияна Митева
преподава по Икономика
в град София
Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
гр.София
К У Р С О В А Р А Б О Т А
НА ТЕМА
СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ
В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
РАЗРАБОТИЛ:
ФАК.№
Комисията за публичния сектор /действа като постоянен Комитет при Съвета на
международната федерация на счетоводителите/ дефинира понятието за публичния
сектор като съвкупност от национални правителства, регионалните структури на
властта, местните власти, както и свързаните с тях управленски ведомства. Държавните
стопански предприятия се изключват от обхвата на предприятията на публичния сектор
и за тях се прилагат общовалидните правила за предприятията от реалния сектор /т.е. те
не са бюджетни/.
По смисъла на счетоводното законодателство бюджетните предприятия са
държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически
обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и
фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за
общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното
обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската
академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално
радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от
Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.
Бюджетните предприятия не принадлежат към производствената сфера. В тях не
се създава национален доход напротив, потребява се, с малки изключения от общото
правило, когато към някои бюджетни предприятия се създават звена за производство
или стопанска дейност. Като непроизводителни единици, бюджетните предприятия са
зависими от външен източник на средства за издръжка и покриване на разходните пера.
Има случаи в които бюджетните предприятия извършват стопанска дейност например
при отдаване на места за реклама, при производство на храна за нуждите на
работниците. Може да се обобщи: бюджетните предприятия са предприятия от
нефинансовия сектор, които най-често не произвеждат и не извършват стопанска
дейност, тоест, те не произвеждат национален доход, а разходват такъв. Тяхното
съществуване обаче се налага от особеностите на националната икономика и публичния
сектор.
Приходите са основен обект на отчитане в предприятията от публичния сектор.
Техния характер и счетоводното им интерпретиране са под прякото влияние на
осъществяваната дейност от тези отчетно обособени звена. Актуалността на изучавания
проблем се обуславя от характера на икономическите промени в България, която
недвусмислено превръщат приходите - собствени приходи, държавни трансфери,
трансфери между разпоредители с бюджетни кредити в съсредоточие на
икономическата действителност у нас и предопределят практическата ценност на
изследването.
2
Предметът на изследване е съсредоточен върху механизмите за осъществяване и
съвременните аспекти на отчетния процес за приходите.
Целта, поставена в курсовата работа, е да се разгледат и анализират моделите и
спецификата при отчитане на приходите в предприятията от публичния сектор.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРИХОДИТЕ
Приходите се определят като входящ, брутен поток от икономически ползи през
отчетния период, възникващ в хода на обичайната дейност на предприятието и намиращ
проявление като увеличение на собствения капитал, различно от увеличението
вследствие на вноски на собствениците на капитала.
Финансирането на всички разходи на предприятия от публичния сектор се
извършва чрез три вида приходи:
а/бюджетни- получават се от финансиращия бюджет /републикански или
местен/.Размерът на бюджетните средства, които се предоставят на бюджетните
предприятия под формата на субсидия се определя в утвърдените републикански и
местни бюджети от съответните компетентни органи. От гледна точка на
финансиращите бюджети, предоставянето на бюджетни субсидии представлява
извършване на касови разходи по бюджета. За финансираните бюджетни предприятия в
този момент е налице получаване на бюджетни приходи.
б/извънбюджетни приходи – всички постъпления от извършени платени услуги
на потребителите. Обикновено те са в резултат от осъществявана стопанска дейност от
предприятието.
в/приходи от други дейности – това са приходи от други дейности като например
такси за ползване на различни услуги в съдебната и образователната система и други
подобни.
Основание за идентификация на собствените приходи с бюджетните субсидии е,
че материалната база в бюджетните предприятия е предоставена от финансиращия
бюджет и е негова собственост. Освен това, в повечето случаи заплащането на труда на
персонала в тези звена се извършва от бюджетния източник. И след като финансиращия
бюджет е създал всички условия, в т.ч. и финансови, за извършването на платени услуги
в бюджетната сфера, то постъпленията от тях представляват бюджетни приходи.
Независимо от това, тяхното отчитане във всички бюджетни предприятия става
по т. нар. Единна бюджетна класификация. Тя е основен документ, служещ за
подреждането на приходите и разходите в бюджетните предприятия. По своята същност
представлява комплекс от методи, принципи и форми за подреждането на същите по
отделни звена. Бюджетната класификация се изготвя от Министерството на финансите
въз основа на няколко принципа:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 яну 2019 в 20:15 в момента не учи на 32 години от Стара Загора
16 яну 2019 в 03:53 студент на 30 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Стопански, специалност - Икономика, випуск 2013
07 дек 2018 в 08:42 потребител
13 ное 2018 в 10:22 в момента не учи на 40 години от София, випуск 2018
10 ное 2018 в 09:14 в момента не учи на 30 години
29 авг 2018 в 10:06 студент на 41 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Икономика, випуск 2017
04 юли 2018 в 09:43 ученик на 18 години от София - 056 СОУ "Проф. К. Иречек", випуск 2018
02 юли 2018 в 20:41 студент на 22 години от Хасково - Филиал "Икономика и управление" към УНСС- София, факулетет - икономически, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2018
26 мар 2018 в 15:34 студент на 28 години от София - UNSS, факулетет - Фнансово-счетоводен, специалност - Счетоводство, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
счетоводство на публичните финанси
добавена от cvete61 12.05.2016
1
14
Подобни материали
 

Приходи на фирмата (пищови)

29 май 2007
·
726
·
3
·
437
·
87
·
9
·
2

Според международните и националните счетоводни стандарти приходите представляват нарастване на икономическата изгода през отчетния период под формата на придобиване на активи или намаляване на пасиви, което води до нарастване на собствения капитал...
 

Аналитично счетоводно отчитане - пищов

31 май 2007
·
781
·
1
·
171
·
96
·
9

Чрез синтетичните сметки се получава обобщена информация.Много често на управлението е необходима по-детайлизирана информация,която се получава чрез тъй наречените аналитични сметки...
 

Отчитане на разходите за дейността. Отчитане на извънредните разходи

31 яну 2008
·
453
·
3
·
1,010
·
75
·
10
·
1

Разходите за дейността на едно предприятие. се групират от гледище на връзката им с осъществяването на предмета на дейност на това предприятие. Тези разходи се отчитат със стоките от гр.61 и биват....
 

Приходи на предприятието – определение, класификация, принципи на отчитане. Счетоводно отчитане на приходите от продажби и на финансовия резултат

11 сеп 2007
·
1,298
·
5
·
1,163
·
1,096
·
148
·
2

Приходите се дефинират като брутен поток от икономически изгоди през периода, създаден в хода на обичайната дейност на предприятието, когато този поток води до увеличаване на собствения капитал ...
 

Счетоводно отчитане на материалите в бюджетните предприятия

30 апр 2007
·
1,591
·
10
·
777
·
300
·
68

Бюджетните предприятия са икономически обособени юридически лица по смисъла на Закона за счетоводството, които извършват своята дейност в съответствие...
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна школа в Италия"
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за счетоводната школа в Италия по Теории, системи и школи в счетоводството. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор.
(Труден)
16
3
1
5 мин
26.07.2018
Тест по Счетоводство и контрол за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 1 курс
Тестът е за специалност "ОЗЗМ" – 1-ви курс (редовно обучение) - 2014/2015 г. за Медицински университет София, ФОЗ - катедра Икономика на здравеопазването. Състои се от 18 въпроса, някои от които имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
18
111
1
1 мин
15.11.2016
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Счетоводно отчитане на приходите в предприятията от публичния сектор

Материал № 778744, от 19 дек 2011
Свален: 404 пъти
Прегледан: 592 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 21
Брой думи: 6,276
Брой символи: 39,033

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Счетоводно отчитане на приходите в предприятият ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Икономика, Регионално развитие и Митническа политика
в град София
с опит от  17 години
1 234 59

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
229 59

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения