Големина на текста:
ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ” БИЗНЕС И ФИНАНСИ”
ПИСМЕН ДОКЛАД
ВИД НА ЗАДАНИЕТО:
- интегрирано задание № 2
от учебна година: втора
УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ, ОБХВАНАТИ В ЗАДАНИЕТО :
?ХОРАТА В ОРГАНИЗАЦИЯТА
?ОРГАНИЗАЦИЯТА В НЕЙНАТА СРЕДА
?ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ
?СЧЕТОВОДСТВО
?МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
?ФИРМЕНО ПРАВО
Изготвен от: Вероника Валентинова Григорова, ф.н. – 09010
Гр. София /2011г.
История на влизането на България в Европейския съюз.
Частен професионален колеж „Бизнес и финанси” – гр. София
________________________________________________________________________
1
България установи дипломатически отношения с Европейската общност едва на 9
август 1988 г. Европейската общност беше готова да започне веднага преговори с
България за сключване на Спогодба за търговия и търговско-икономическо
сътрудничество, но развитието на взаимоотношенията беше спряно поради
политическата обстановка в страната. След падането от власт на правителството на
Тодор Живков отношенията се активизираха много бързо. Бяха проведени преговори и
на 8 май 1990 г. между България и Европейската общност беше подписана Спогодба за
търговия и търговско икономическо сътрудничество. Тя, макар и с ограничено значение,
създаде рамката за по-нататъшното развитие на взаимоотношенията между България и
Европейската общност.
На 17 септември 1990 г. България беше включена в Програмата PHARE и започна да
получава ежегодна безвъзмездна помощ от ЕС за подкрепа на реформите и за
подготовката на страната за пълноправно членство.
Въпреки това динамизиране на отношенията, подписаната спогодба изчерпа своите
възможности много бързо. През есента на 1991 г. беше взето решение да започнат
преговори с България за сключване на Споразумение за асоцииране с Европейската
общност. То беше подписано на 8 март 1993 г. и влезе в сила след ратифициране от
Народното събрание на България, Европейския парламент и парламентите на
държавите-членки на 1 февруари 1995 г.
Изпълнението на споразумението доведе до нарастване на стокообмена между България
и държавите-членки на ЕС и до по-интензивни контакти и сътрудничество в редица
сфери на икономиката, културата, финансите.
Следващ етап в развитието на отношенията беше представянето на официалната молба
на България за пълноправно членство в ЕС на Европейския съвет в Мадрид през
декември 1995 г.
През пролетта на 1996 г. Европейската комисия представи на българското правителство
специален въпросник, който трябваше да бъде попълнен и да послужи като основа за
подготовката на мнението й относно бъдещото присъединяване на България към ЕС и
започването на преговори. Поставените въпроси обхващаха всички сфери на
икономическия и социален живот в страната. През юли 1997 г. беше подготвено
мнението на Европейската комисия относно кандидатурата на България за пълноправно
членство в ЕС. Беше констатирано, че България е на път да изпълни политическите
критерии за членство, но все още в страната няма функционираща пазарна икономика и
тя няма да може да се справи с конкуренцията в рамките на ЕС в средносрочен план.
За подготовката на България за пълноправно членство в ЕС бе разработена национална
стратегия. Стратегията се основава върху разбирането, че присъединяването на
България към семейството на европейските демокрации е основен национален интерес.
През ноември 1998 г. бяха представени и първите редовни доклади на Европейската
комисия за напредъка на страните-кандидатки през периода юли 1997 г. - ноември 1998
г. В доклада за България се отбелязва, че страната е направила значителен прогрес, но
все още не изпълнява Копенхагенските критерии и не е готова за започване на
преговори. Процесът на интегриране на България в ЕС е голямо предизвикателство за
страната.
Какво трябва да направи България за да се подготви за пълноправно чренство в ЕС?
?да изгради здрава и конкурентноспособна икономика - това е необходима
Частен професионален колеж „Бизнес и финанси” – гр. София
________________________________________________________________________
2
предпоставка, за да може страната да се справи с натиска на конкуренцията на
един свободен пазар;
?да хармонизира българското законодателство със законодателството на ЕС - т.е. у
нас да действат нормативни актове, които са в съзвучие с европейското право;
?да бъдат усъвършенствани българските институции, които контролират
прилагането на законите и да бъде създадена ефективно действаща българска
администрация;
?да бъде поддържана политическа стабилност на основата на демокрацията,
спазване на човешките права и правата на малцинствата.
На 13 октомври 1999 г. Европейската комисия за втори път представи своите редовни
доклади за напредъка на страните-кандидатки за изминалия едногодишен период.
В доклада за България се правят следните изводи:
?България изпълнява политическите критерии от Копенхаген. По-нататъшните
усилия на страната би следвало да се насочат към предприемане на конкретни
мерки за интегриране на ромското население, за борба с корупцията и
подобряване дейността на съдебната система.
?Направен е допълнителен напредък в изграждането на функционираща пазарна
икономика, но в средносрочен план страната не би се справила с конкурентния
натиск в единния пазар на ЕС.
?Постигнато е значително ускорение в укрепване способността на страната да
поеме задълженията на членството и в приемането на европейското
законодателство, което трябва да бъде допълнено с последователни усилия за
неговото практическо прилагане. Има съответствие с приоритетите на
"Партньорство за присъединяване", освен в ядрения сектор.
В заключение Комисията препоръчва България да се присъедини към страните, с които
ЕС е започнал преговори за членство, при условие, че до края на 1999 г. българските
власти вземат решение за установяване на приемливи срокове за затваряне на реактори
1-4 в АЕЦ "Козлодуй" и че се потвърди значителен напредък в провежданата
икономическа реформа.
С присъединяването си към Европейския съюз на 1.01.2007 г. България придоби статут
на равноправна държава-членка на ЕС. В продължение на година и половина, в периода
между подписването на Договора за присъединяване към ЕС и датата на членство,
страната натрупа опит в участието си в процеса на вземане на решения в ЕС със статута
на активен наблюдател. През този период българските представители участваха в
работата на европейските институции, но нямаха право на глас при одобряването на
решенията. С присъединяването си към ЕС България придоби всички права като
пълноправен член на ЕС. Тази промяна налага необходимостта от продължаване на
усилията за ефективно участие на България в работата на органите и институциите на
Европейския съюз. Ефективното участие и отстояване на българската позиция с цел
защита на националните интереси изискват също така и ежедневно доказване на
способността и волята за прилагане на приетото европейско законодателство
реализиране на различните европейски политики, в това число- информационната
политика. От друга страна, ефективното участие в органите и институциите на Съюза е
ясно доказателство за готовността на България да бъде пълноправна държава-членка на
ЕС, която да допринася за общото развитие на Съюза.
Частен професионален колеж „Бизнес и финанси” – гр. София
________________________________________________________________________
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

България и Европейския Съюз

История на влизането на България в Европейския съюз. България установи дипломатически отношения с Европейската общност едва на 9 август 1988 г....
Изпратен от:
Вероника
на 2011-12-08
Добавен в:
Доклади
по Европейска интеграция
Статистика:
993 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Влияние на глобализацията и европеизацията върху социалната реформа в българи
добавена от borislaw1 07.03.2013
0
42
Развитие на демокрацията в лицето на Европейският парламент (спешно)
добавена от asitoooo 04.03.2012
0
30
Развитието на демокрацията в лицето на Европейския парламент
добавена от asitoooo 04.03.2012
0
18
Подобни материали
 

История и развитие на отношенията между България и ЕС

17 май 2007
·
919
·
15
·
4,189
·
357
·
39
·
1

На 1 януари 2007 г. България стана член на Европейския съюз. През всички години на прехода тя провежда политика на сближаване и интегриране в тази уникална многонационална общност.
 

Стратегията за приемане на еврото в България

09 дек 2007
·
602
·
19
·
2,493
·
238
·
60

С приемането на България в ЕС от 1 януари 2007 година, според правилата заложени в присъединителния договор, тя стана автоматично член на Европейския икономически и паричен съюз. БНБ ще участва в Европейската система на централните банки...
 

История на европейската интеграция

06 фев 2008
·
280
·
6
·
973
·
11

Исория на европ. интеграция - Спинели и неговите теории.
 

Греховете на Европа

17 апр 2008
·
115
·
5
·
1,045
·
128
·
14
·
4

Моята представа за Европа може да бъде изразена с думите на Пим ден Бьор, който казва, че “понятието Европа има дълга история, но идеята за Европа е нов, модерен феномен”. И наистина, Европа започва да се размива, когато човек се опита да добие ясно...
 

Смисълът на европейската интеграция


Радикалните трансформации на международната система в края на ХХ и началото на XXI век окрилиха европейските народи с нови надежди.
 
Онлайн тестове по Европейска интеграция
Европейски фондове
изпитен тест по Европейска интеграция за Студенти от 5 курс
Тест от професор Лазар Копринаров, съдържащ 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
10
27
1
1 мин
23.05.2015
Тест по европейска интеграция за 2-ри курс
тематичен тест по Европейска интеграция за Студенти от 2 курс
Тест по европвйска интеграция за студенти от ВТУ"Св.св. Кирил и Методий", 2-ри курс. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
71
1
2 мин
15.11.2013
» виж всички онлайн тестове по европейска интеграция

България и Европейския Съюз

Материал № 769962, от 08 дек 2011
Свален: 993 пъти
Прегледан: 1,750 пъти
Предмет: Европейска интеграция
Тип: Доклад
Брой страници: 63
Брой думи: 22,080
Брой символи: 143,003

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "България и Европейския Съюз"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения