Големина на текста:
УНСС - гр. София
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
КУРСОВА РАБОТА
СПЕЦКУРС ПО ФИНАНСОВО
СЧЕТОВОДСТВО
Изготвил:Боряна Радева Проверил :
Фак.№ Р101011 Проф.Снежана Башева
Специалност : Счетоводство и
контрол
Пловдив 2011
Първи въпрос: Как се определя справедливата пазарна стойност на
придобитите активи и пасиви при метода на покупко-продажбата
Отговор:
-Ликвидните ценни книжа се оценяват по текущата им пазарна
стойност,а неликвидните по ориентировъчни стойности;
-Краткосрочните вземания се определят по номиналната им стойност,а
дългосрочните по настоящата им;
-Готовата продукция и стоки се определят по продажни цени,намалени
с разходите по продажби;
-Незавършеното производство по продажни цени на готовата
продукция,суровините и материалите се отчитат по текущите им
пазарни цени, а недвижимите имоти по пазарната им стойност;
-Машините,съоръженията и оборудването –по пазрана
стойност,определена чрез оценка или по историческа цена намалена с
натрупаната амортизация;
-.Нематериалните активи-по ориентировъчна или справедлива пазарана
стойност;
-Дългосрочен дълг-по настоящата стойност на задълженията към
датата на тяхното погасяване;
-Краткосрочните задължения се определят по номиналната им
стойност,а потенциалните задължения по настояща стойност на
сумите,необходими за посрещането им и определени при текущи нива
на лихвения процент;
Втори въпрос: Какво разбирате под положителна репутация. Как се
отразява тя.
Отговор:
Положителната репутация представлява бъдещи икономически изгоди
за придобиващото предприятие, произтичащи от активи, които не е
възможно да бъдат поотделно разграничими и признати.Тя се признава
като актив в отчетите на придобиващия по оценка, равна на
превишението на разходите за бизнес комбинацията над дела на
придобиващия в нетните справедливи стойности на разграничимите
активи,пасиви и условни задължения.
Трети въпрос: Какво разбирате под значително влияние
Отговор:
Под значително влияние се разбира правото на участие при вземането
на решения,свързани с финансовата и оперативната политика на
предприятието, в което е направена инвестицията, но не и контрол
върху тази политика.
Четвърти въпрос: Характеризирайте методите за отчитане на
инвестициите в асоциирани предприятия
Отговор:
Използват се два метода за отчитане : метод на собствения каптитал и
себестойностен метод.
При Метода на собствения капитал направената инвестиция
първоначално се вписва по себестойност, а отчетната стойност се
увеличива и намалява с оглед отразяване на дела на инвеститора в
печалбите и загубите на предприятието след датата на придобиването
му. При себестойностния метод при извършване на инвестицията тя се
осчетоводява по себестойност,декларираните дивиденти се отчитат
като приход.
Пети въпрос: Кога се преустановява прилагането на метода на
собствения капитал
Отговор:
Прилагането на метода се преустановяв,когато инвеститорът спре да
упражнява значително влияние в асоциираното предприятие или
използването на метода се явява неуместно поради обстоятелството,че

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 ное 2018 в 13:09 студент на 39 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство, випуск 2018
 
Домашни по темата на материала
счетоводство и контрол
добавена от sempre92 22.06.2013
0
28
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест по счетоводство за изпит при доц. Стефанов, част 1, за проверка на текущите знания на студентите.
(Труден)
40
172
1
1 мин
10.10.2014
Тест по Счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изпит по счетоводство за втори курс във Великотърновски университет. Тестът съдържа 14 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
14
4
1
2 мин
23.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Спецкурс по финансово счетоводство за магистри към УНСС

Материал № 763558, от 30 ное 2011
Свален: 734 пъти
Прегледан: 1,073 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 828
Брой символи: 5,213

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Спецкурс по финансово счетоводство за магистри  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лиляна Велчева
преподава по Счетоводство
в град Пазарджик
1 776 68

виж още преподаватели...
Последно видяха материала