Големина на текста:
Приложение № 10 към чл. 30, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., , изм. и доп. - ДВ, бр. 9 от 2010 г., , изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от
2010 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2010 г., изм и доп. ДВ, бр. 18 от 2011 г.)
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Мярка 121: Модернизиране на земеделските стопанства
І. НАИМЕНОВАНИЕ НА КАНДИДАТА………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Юридически
статут
Седалище
ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
За служебно ползване:
Уникален идентификационен номер (УИН): …………………………….……………….
Уникален регистрационен номер (УРН): ……...........……………………….……………….
ІІІ. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Регистрационен № по Наредба № 3 от 1999г
ІV. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА
За юридически лица и еднолични търговци:
БУЛСТАТ
Юридически статут
Единен
идентификационен
код към Агенция по
вписванията
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
или
Районен съд
Фирмено дело №ДатаТомСтр.Партида Регистър
Договор, сключен по
реда на Наредба № 14
от 2001 г., по който не
е платено или е
отказано плащане
Попълнете една от следните декларации:
1. декларирам, че съм сключил договор ………………/…………..г. (дата) за
финансиране по реда на Наредба № 14 от 2001 г., за който не съм получил плащане
или отказ да ми бъде платено. Предмет на договора е финансирането на следните
активи:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(подробно описание на активите, в т. ч вид, марка, модел и др.)
Подпис: …………………
2. Декларирам, че нямам сключен договор за финансиране по реда на Наредба № 14
от 2001 г., за който не съм получил плащане или отказ да ми бъде платено.
Подпис: ……………………
За физически лица:
Име
……………………………
Презиме
…………………………
Фамилия
…………………………..
ЕГН
………………………………………………………..
Лична карта………………………………………………………….
За всички кандидати:
Обслужваща банка
Име на банката:
IBAN:
BIG:
АДРЕС:
Седалище/постоянно
местожителство
Област:
Община:
Населено място:
Ул. №
ПК:
АДРЕС
за кореспонденция
(ФЛ или
организацията)
Област
Община
Населено място
Ул. №
ПК
Телефон
Факс
E-mail
Интернет страница
Упълномощено лице
(ако има такова)
Име
……………………………
Презиме
…………………………
Фамилия
…………………………..
ЕГН
…………………………………………………………………………………..
Лична карта
………………………………………………………………………………….
E-mail……………………………………...…………………………..
V. БРОЙ НА ПОДПОМАГАНИЯТА ПО МЯРКА 121
Подпомаган съм по Мярка 121
? Да ? Не
Брой на предишни финансови подпомагания
Кандидатствам за подпомагане по Мярка 121
За ____________ пореден път
VІ. ОПИСАНИЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПОЛУЧЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
І финансово подпомагане
.......................................... лева
Договор _________/_________
___________(дата)
ІІ финансово подпомагане
.......................................... лева
Договор _________/_________
___________(дата)
ІІІ-то финансово подпомагане
.......................................... лева
Договор _________/_________
___________(дата)
ІV финансово подпомагане
.......................................... лева
Договор _________/_________
___________(дата)
ОБЩА стойност на финансова помощ до момента: ……………………………… лева
VІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Кратко описание на проектното предложение:
а) Вид на продукцията: ................................................................................................................................................................
б) Сектор: .......................................................................................................................................................................................
в) Вид на основната земеделска суровина, която се използва:..........................................................................................
г) Описание на инвестицията, за която се кандидатства:
- строителство/ реконструкция на .............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
- машини, оборудване, съоръжения за ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
- специализиран транспорт за....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
- създаване/презасаждане на трайни насаждения (вид) и размер на земята....................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
- нематериални активи.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
- други..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Подробно описание на проектното предложение се извършва в Бизнес-плана за модернизиране на
земеделското стопанство
2. Кандидатствам за:
2.1.1 Размер на проекта
Размер на субсидиятаРазмер на собствено участие
ЛВ.ЛВ.%ЛВ.%
2.2.1 Размер на разходите за инвестиции по
Директива 91/676/ЕИОРазмер на субсидиятаРазмер на собствено участие
ЛВ.ЛВ.%ЛВ.%
2.2.2 Размер на разходите за привеждане на
съществуващите земеделски стопанства от
сектор "Мляко" в съответствие с
изискванията на стандартите на Общността
Размер на субсидиятаРазмер на собствено участие
ЛВ.ЛВ.%ЛВ.%
2.2.3 Размер на разходите за привеждане на
съществуващите земеделски стопанства от
други животновъдни сектори извън сектор
"Мляко" в съответствие с изискванията на
стандартите на Общността
Размер на субсидиятаРазмер на собствено участие
ЛВ.ЛВ.%ЛВ.%
2.2.4 Размер на разходите за специални
съоръжения и механизация, сгради, друга
недвижима собственост, включително
трайни насаждения и съответно
оборудване, необходими за преминаване на
стопанството към биологично
производство на земеделски продукти и
храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) №
834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти и за
Размер на субсидиятаРазмер на собствено участие

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Заявление за подпомагане

Бланка на заявление за подпомагане по Мярка 121 - "Модернизиране на земеделските стопанства"...
Изпратен от:
aleksandra_n
на 2011-10-18
Добавен в:
Заявления
по Земеделие
Статистика:
107 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
4
1
5 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Заявление за подпомагане

Материал № 733121, от 18 окт 2011
Свален: 107 пъти
Прегледан: 364 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Заявление
Брой страници: 24
Брой думи: 7,127
Брой символи: 44,924

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Заявление за подпомагане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала