Големина на текста:
Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 (Образец 2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.)
Строеж: ..................................................................... ……………………………………
Местонахождение: .......................................................................................................
Възложител: ................................................................. …………………………………
Консултант (строителен надзор): ............................................. ……………………….
Технически ръководител: ..................................................... …………………………..
Строител: ......................................................................................................................
ПРОТОКОЛ
за откриване на строителна площадка
Днес, …………………………........... г., долуподписаният:
А. Технически ръководител ………................................................................,
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
в присъствието на:
Б. Възложителя: ........................................................ …………………....................,
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
В. Строителя: .......................................................... ................................................,
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
Г. Служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ:........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
съставих този протокол, с който удостоверявам:
1. За строежа е издадено разрешение за строеж № ......... от ............................ г.
издадено от арх. ...................................................................................................................
на собствениците...................................................................................................................
съгласно: документ (и) за собственост и/или за учредяване право на строеж и
др.: ................................................................ .......................................
2. Налице са следните разрешения и документи:
2.1. За заемане на тротоар (част от него и/или част от уличното платно) ....
……………………………………………………….....................................................................
2.2. За преминаване на строителна и транспортна техника през централни
градски части и др. зони с ограничен режим за преминаване:
……………………………………………………….....................................................................
2.3. За ограждане на строителната площадка с временна плътна ограда с
височина ...... м, разположена по страничните регулационни линии (имотни граници) и
спрямо уличната регулационна линия съгласно скица № ......... от…………................ г.,
издадена от …………………………………………………………..........................................
2.4. За извозване на хумус: ..................................................................................................
2.5. За извозване на земни маси: .........................................................................................
2.6. За извозване на строителни отпадъци: ........................................................................
2.7. За изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета и др.:…………………………
………………………………………………………………………………………………………….
3. Изходните точки на външните връзки със съществуващата техническа
инфраструктура са:
3.1. За временен водопровод: ............................................... ...........................
съгласно ...................... …………………………………………………………………………….
3.2. За временна канализация: .............................................. ...........................
съгласно ....................... …………………………………………………………………………….
3.3. За временно ел. захранване: ........................................... ...........................
съгласно .................................................................................................................................
3.4. …………………………………………………......................................................................
4. Описание на строителната площадка:
____________________________________
¦ (окомерна скица на площадката) ¦
4.1. ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
(прави се подробен опис на състоянието на строителната площадка)
4.2. ..................................................................................................................................
............................................................................ ……………………………………………
(описват се налични в зоната на строителната площадка строежи, действащи надземни и подземни съоръжения и
комуникации, които подлежат на преместване)
4.3. ..................................................................................................................................
............................................................................ ………………………………………….
(описание на постройки, подлежащи на събаряне; на съоръжения, подлежащи на преместване; на насаждения,
подлежащи на изкореняване и изсичане)
4.4. ....................................................................................................................................
............................................................................ ……………………………………………..
(описва се как ще се осъществява достъпът до строителната площадка)
4.5. ....................................................................................................................................
(други)
5. Състоянието на околното пространство е: ................................................................
............................................................................ ……………………………………………..
(описва се състоянието - поземлени имоти, терени, зелени площи, улици, тротоари)
6. Предвидени мерки по план за безопасност и здраве за осигуряване на
безопасни и здравословни условия на труд: ................................................................
............................................................................................................................................
(описват се)
Забележка при съставяне на протокола:……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Съставили:
А. …………………................ В. .......................................
( ) ( )
Б. ................ …………………. Г. ………………………………
( ) ( )
Забележки:
1. Всички описани по-горе документи са неразделна част от настоящия протокол и
копия от тях се прилагат към него.
2. Настоящият протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра - по един за
общината (района), за възложителя, за строителя и строителния надзор и заедно с
приложенията към него се съхранява от посочените лица.
3. Попълват се само необходимите данни, свързани със спецификата на строежа.
4. При поетапно изпълнение (в случай на промишлено строителство, линейни
строежи и др.) настоящият протокол може да се състави за всеки етап поотделно.
5. Екземпляр от настоящия протокол се съхранява на местостроежа за представяне
на контролните органи при проверка.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Протокол за откриване на строителна площадка

Обазец №2 към чл.7 ал.3, т.2...
Изпратен от:
Нед Узун
на 2011-10-15
Добавен в:
Документи
по Строителство
Статистика:
76 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Технология на строителството

23 мар 2006
·
1,196
·
9
·
553
·
583
·
36
·
3

Определяне обемите на земните маси....Определяне обемите на изкопите и насипите по метода на триъгълните призми.....Оптимално разпределение на земните маси...
 

Молба за откриване на строителна площадка

02 сеп 2011
·
52
·
2
·
235
·
210
·
15

Молба за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво...
 

Дейности на строителния техник, свързани с подготвителните работи на обекта. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

02 юни 2011
·
496
·
2
·
621
·
708
·
155

За начало на строежа се счита деня на съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а в случаите когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга...
 

Строителство

16 май 2009
·
160
·
4
·
1,078
·
145
·
11
·
1

За начало на строителството се счита деня на създаването на „Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строително ниво и линия ”....
 

Ръководство за строителството

27 яну 2009
·
1,414
·
61
·
12,418
·
1,996
·
314

Осигуряването на пожарна безопасност на обектите е разработване, внедряване и изпълнение на различни мероприятия, чрез които се предотвратява вероятността да възникне пожар, а така също се предприемат превантивни мерки за защита на хората...
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
17
1
7 мин
13.08.2013
» виж всички онлайн тестове по строителство

Протокол за откриване на строителна площадка

Материал № 731058, от 15 окт 2011
Свален: 76 пъти
Прегледан: 149 пъти
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Документ
Брой страници: 3
Брой думи: 391
Брой символи: 2,541

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Протокол за откриване на строителна площадка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

инж. Димитър Господинов
преподава по Строителство
в град Стара Загора
с опит от  3 години
107 35

Атанас Тодоров
преподава по Строителство
в град Пловдив
с опит от  15 години
181 35

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения