Големина на текста:
ПОДГОТОВКА И ГОТОВНОСТ НА ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИЩЕ
Преходът от предучилищна към начална училищна възраст
означава качествено изменение в социализирането на детето и
неговото личностно формиране. В съдържателен аспект това
изменение засяга характера и функциите на основните дейности на
детето, изразено в нова вътрешна, личностна позиция.
Детето постъпва в нов социализиращ институт- училището, където
ролевите форми на игровата дейност постепенно загубват
приоритетните си позиции и развиващи функции в неговия живот.
Проблемът за подготовката на детето за училище отдавна вълнува
психолози, педагози, лекари и родители.
Като интердисциплинарен проблем и една от формите за реализация
на приемствеността, подготовката осигурява цялостно развитие на
детската личност и по- лесното й адаптиране към училищното
обучение.
Като проблем с непреходно значение на него са посветени редица
изследвания, които го интерпретират от различни аспекти.В някои от
тях акцент се поставя върху развитието на детето в социално-
емоционално отношение, други- в даване на знания и подготовка за
училище, в трети – в овладяване на основите на четенето, писанено и
смятането и т. н. В повечето програми подготовката за училище се
свързва с основната цел на прудучилищното възпитание – цялостното
развитие на детската личност.
Закономерно възниква въпросът за разликата между понятията
„подготовка за училище” и „готовност за училище”. В подготовката за
училище, като една от основните задачи и краен резултат на ВОП в
преудучилищните заведения, могат да се очертаят няколко аспекта –
целеви, процесуален и резултативен аспект / Д. Димитров/.
Започвайки още от първа група в ДГ, тя съдейства за цялостното
формиране на детската личност, като във всеки един от етапите на
развитие перспективно се поставят основите по- нататъшното
развитие на значими за детето свойства и качества, разгледани в
контекста на „зоната за близко развитие”.
Проблемът за подготовката за училище включва две страни:
първата се състои във формиране на обща психологическа готовност
на детето за училищно обучение, а втората- в специална подготовка,
свързана с овладяване на умения, които ще помогнат на бъдещия
първокласник да усвои четенето, писането и смятането. Тези две
страни не трябва да се противопоставят помежду си.
Готовността като резултативна страна на подготовката предполага
цялостно хармонично развитие на детето. Като личностен феномен тя
засяга всички страни на детската личност : интелектуална,
физическа, мотивационна, емоцишонално- волева, социално-
нравствена,които в синхрон обезпечават безболезнената адаптация на
детето към училищно обучение, към новия начин на живот, свързан с
промяната в социалната му позиция.
Към края на предучилищния период се появяват нови черти на
социално развитие, които се изразяват в : интерес у децата към
училище и желание да станат ученици, стремеж към разширяване
зоната на социалните контакти, качествени изменения във формата
на общуване на децата с околните, стремеж към самоутвърждаване и
др.
Проблемът за личностната готовност на детето се определя от
психолозите и педагозите като един от решаващите за успешната
смяна в социалната позиция на детето. Централно ядро в личностната
готовност се явява положителното отношение на детето към училище.
Желанието на детето да постъпи в училище изразява неговата
вътрешна позиция, която дава своя отпечатък върху отношението на
детето към заобикалящите го хора и общуването с тях, върху неговото
поведение.
В структурата на общата готовност се очертават следните
компоненти:
1. Интелектуална готовност – състои се от взаимосвързани помежду
си компоненти на умствено и речево развитие на децата,осъществени
в хода на специфичните за предучилищния период дейности. Като
компоненти на умствената готовност се включват:
- достатъчен обем знания за обкръжаващия детето свят
- определена степен на мисловна и познавателна дейност
- развитие на елементи на учебна дейност
Единството между придобитите от детето знания за предметите
иявленията от заобикалящата го действителност, усвоените
елементарни понятия, развитие на познавателните му способности и
интереси, степента на познавателна и мисловна дейност, развитието
на речта и елементите на учебна дейност създават у детето
необходимото ниво на готовност за усвояване на учебния материал в
първи клас.
2. Мотивационна готовност –необходимо условие за успешнот
обучение в училище се явява готовността надетето в края на
предучилищния период да заеме нова социална позиция. Това
предполага формиране у детето на отношение към ученето като
сложна и сериозна дейност и отношение към връстниците като
партньори в тази дейност. Именно желанието на децата да станат
ученици, да се учат, да заемат нова социална позиция, се определя
като мотивационна готовност за училище.
3. Емоционално- волева готовност – тя е пряко свързана с
мотивационната готовност и дава възможност на детето да регулира
чувствата и поведението си в сложни ситуации. Появата на
интелектуални, нравствени и естетически чувства в този период е
важен показател за емоционалната готовност на децата за училище.
4. Социално- нравствена готовноств общата структура на
готовността, разглеждайки единството между интелектуалната,
мотивационната и емоционално- волевата готовност, закономерно
възниква въпросът за спецификата и необходимостта от социално-
нравствена готовност на децата за училище. Тя се изразява в
достигнатото от детето ниво на развитие на нравственото съзнание и
поведение, нравствени чувства и качества, степен на социализация,
които му позволяват да приеме новата социална позиция на ученик и
да изгради взаимоотношенията си с възрастните и с връстниците на
нравствена основа.
5. Физическа готовност - смяната в социалната позиция на детето,
новият режим изискват от него значително физическо напрежение.
Като компонент в тази готовност се включват доброто състояние на
здравето на детето, закаляването му, издръжливостта и
работоспособността на организма, високата степен на
съпротивляемост срещу заболяванията, развитието на моториката, на
дребната мускулатура на китката на ръката, овладяване на културно-
хигиенни навици и възпитаване на привички за спазване на
правилата на личната хигиена.
Всички компоненти на готовността на децата за училище се
разглеждат в единство и взаимодействие и обезпечават
психологическите предпоставки за преход към новата, доминираща в
следваящия възрастов период , учебна дейност.
Готовността или неготовността на детето за началото на
училищното му обучение се определя от нивото на речевото му
развитие. Това е свързано с факта, че именно с помощта на речта,
устна и писмена, му предстои да усвоява цялата система от знания.
Ако устната реч, то вече е овладяло до училище, то писмената тепърва
му престои. И колкото по-добре е развита устната реч до постъпването
в училище, толкова по-леко ще му бъде с овладяването на четенето,
писането и разказвателните предмети.
Езикови знания и умения
Диагностични
методи и средства
Критерии и показателиДаНе
1.Преразказване на
кратка приказка
1.Правилен изказ в речева
ситуация;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Подготовка и готовност на децата за училище

Детето постъпва в нов социализиращ институт- училището, където ролевите форми на игровата дейност постепенно загубват приоритетните си позиции и развиващи функции в неговия живот. Проблемът за подготовката на детето за училище...
Изпратен от:
Даниела Янкова
на 2011-10-08
Добавен в:
Теми
по Педагогика
Статистика:
371 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Как да мотивирам учениците в учебния процес!
добавена от jivkanik 09.01.2012
4
78
Подобни материали
 

Знание и организация

15 фев 2008
·
121
·
10
·
1,701
·
55
·
16

Знание - диапазонът от информация или разбиране на един човек. Друго определение за знание е: факти, данни; фактическа информация, използвана за основа на дискусии...калкулации.
 

Готовност за училище на деца-билингви

20 дек 2009
·
891
·
76
·
8,890
·
1,130
·
273

Изследване на готовността за училище на деца-билингви...
 

Анализ на теста за училищна готовност

02 яну 2008
·
339
·
2
·
331
·
447
·
39

Анализ на теста за училищна готовност - примерен вариант
 

Профил на дете в предучилищна възраст

09 фев 2011
·
76
·
4
·
444
·
130
·
36

Документът представлява индивидуален профил на дете от трета възрастова група. Той проследява как се развива детето и дали то е придобило готовност за училище...
 

План конспект на задължителна регламентирана ситуация в подготвителна група

05 яну 2012
·
1,785
·
5
·
940
·
607

план-конспект по Математика за подготвителна група...
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 3 курс
Тест за педагози от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" на тема "Изкуство и възпитание". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
30
19
1
7 мин
13.08.2013
Тест по дисциплината Технологии, изкуство, образование
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е сборен от няколко раздела, включващи Основна терминология, Сфери на действие и насоки на развитие в дизайна, Основни категории, Форма и формоизграждане, Функция и функционалност, Качество и оценяване на потребителските свойства на промишлените изделия, Детската среда – определение и функционални параметри, Проблеми на дизайна за детските играчки и др. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
34
19
1
12 мин
03.09.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Подготовка и готовност на децата за училище

Материал № 727907, от 08 окт 2011
Свален: 371 пъти
Прегледан: 515 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,065
Брой символи: 7,062

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Подготовка и готовност на децата за училище"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
333

Дияна Тонева Якова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  6 години
451

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения