Големина на текста:
Нотариална такса по Знот.
Удостоверяван
материален интерес
................................ лв.
Пропорц. такса: .............................................. лв.
Обикн. такса: ................................................... лв.
Доп. такса: ....................................................... лв.
Всичко: ............................................................. лв.
Сметка N .................. от……...…………..... г.
Кв. N ......................... от ....................................г.
Вписване по ЗС/ПВ
Служба по вписвания
Вх. рег. N .......................... от .......................... г.
Акт. N ........... том ......... дело N ............/......... г.
Партидна книга: том ............... стр. ...................
Такса за висване по ЗДТ:
......................................................................... лв.
Кв. N ............................. от ....................... г.
СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:
..............................................................................
НОТАРИАЛЕН АКТ
ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
N ...................... том .................. рег. N ........................... дело N ..................... от 2011 год.
Днес, г. / ……… словом…… година/, пред мен ……(имената на нотариуса)……
Нотариус с рег.№ …. по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – …….. районен
съд, в канцеларията ми в гр……… се явиха: ………………………… , с местожителство гр. Варна,
ЕГН ……………… , о т една страна в качеството на ПРОДАВАЧ и …………………. с
местожителство гр.Варна ЕГН …………. в качеството на КУПУВАЧ и след като се уверих в
тяхната самоличност и дееспособност, същите ми заявиха, че сключват следния
договор:-----------------------------------------------
І. ………………… П Р О Д А В А на ………………… собствения си недвижим имот , придобит
чрез доброволна делба на наследствени земеделски земи, възстановени по реда на ЗСПЗЗ, а именно:
-
НИВА , с площ по скица ……. дка /…..декара …………… кв.м./, а по документ за собственост
с площ от ……. дка /…….декара …………. кв.м./, находяща се в землището на с.Приселци,
Община Аврен, Област Варненска, в местността “ЧАТАЛ ЧЕШМА ”, представляваща поземлен
имот ………….. /…, ……, …., ….., ………. . ……….. . ………/, със стар идентификационен
номер ……….. /словом/ по плана за земеразделяне в землището на с. Приселци, при съседи с №:
…….., …….., ………. и ………. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 220 к V
на 25 м. от двете страни до крайните проводници или на 30 м. от остта на ел.провода не могат да се
строят сгради и съоръжения и засажда високостъблена растителност, за сумата от …….. лв./……….
лева и ……….. стотинки/ , която сума продавачът заяви, че е получил от купувача изцяло и в брой
в деня на подписване на нотариалния акт, като настоящият договор служи за разписка за
изплатена/получена
сума.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Данъчната оценка на продавания имот е …….. лв./…………… лева и ………………
стотинки/.-----
ІІ. Владението на имота ще се предаде в деня на подписване на настоящия нотариален акт. При
неизпълнение от страна на продавача, купувачът има право да се снабди с изпълнителен лист на
основание чл.237 от
ГПК.--------------------------------------------------------------------------------------------------
ІІІ. Продавачът …………………… заяви, че е единствен собственик на продавания имот,
поема задължението спрямо купувача да продаде и продава гореописания недвижим имот свободен
от ипотеки, възбрани, договори за аренда и каквито и да било други тежести и учредено право на
ползване, както и че всички консумативни разходи във връзка с имота до предаване на владението
му ще са изплатени в сроковете на съответните служби. Същият декларира, че няма други
документи, касаещи настоящата сделка, непредставени от него, както и че представените от него
документи са автентични и с вярно съдържание, че върху имота няма претенции от трети лица,
както и че относно имота не се водят правни спорове, които могат да засегнат правата на
купувача----------------------------
І V . Купувачът …………………….. заяви , че е съгласен и купува описания по-горе недвижим
имот за сумата от ………. лв./……………. лева и ………….. стотинки/, като настоящия договор
служи и като разписка за получената / изплатената сума.
----------------------------------------------------------
Като се уверих от представените документи, че продавачът е собственик на продавания имот и
че са изпълнени особените изисквания на закона и след като ми заявиха, че са уредили финансовите
си взаимоотношения, прочетох на страните настоящия и представен от тях проект на нотариален
акт. Актът се прочете от страните и след това и от мен Нотариуса и същите още веднъж ми заявиха,
че разбират правните последици на настоящата сделка и желаят тяхното настъпване и одобриха
прочетения им от мен изцяло и на висок глас нотариален акт и ми заявиха, че са съгласни с
неговото съдържание и извършване, тъй като същия отразява правилно тяхната воля, след което
същият се подписа от тях и от мен
нотариуса.--------------------------------------------------------------------------------------
При прочитането на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на
собственост и изпълнението на особените изисквания на закона: Договор за доброволна делба на
наследствени земеделски земи № …… том …….от …….. г. на нотариус ………., с рег. № ….. при
С.Р.Варна, вписан в СлВ при АВ гр.Варна вх.рег.№ ……/….. г., акт № …, том …….; Удостоверение
за данъчна оценка изх.№ ……../……… г. на Община Аврен, Скица № ……../……… г. на Служба по
кадастъра гр. Варна; Удостоверение за тежести …../………. г. на АВ гр.Варна; Декларации за
гражданско състояние и гражданство; Декларации по чл.264 ал.1 от ДОПК; Сметка по чл.89 от ЗН
_
____________________________________________________
КУПУВАЧ: ПРОДАВАЧ:
НОТАРИУС:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юли 2018 в 19:17 в момента не учи на 39 години
05 юли 2018 в 13:00 студент на 43 години от София - УНИБИТ, факулетет - ИТ, специалност - ИТ, випуск 2015
05 юли 2018 в 11:31 потребител
03 юли 2018 в 12:23 потребител
02 юли 2018 в 19:13 студентка на 31 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2015
01 юли 2018 в 20:34 потребител
19 юни 2018 в 20:50 потребител
06 юни 2018 в 13:24 потребител
10 май 2018 в 10:52 в момента не учи от София
30 апр 2018 в 17:26 потребител
 
Подобни материали
 

Държавна и общинска собственост

06 юли 2007
·
720
·
6
·
1,334
·
351
·
100

Държавната собственост бива публична държавна собственост и частна държавна собственост...
 

Договори - същност

31 май 2007
·
844
·
1
·
258
·
207
·
16
·
3

Съглашение (споразумение) между две или повече лица, за да се създаде, измени или прекрати една правна връзка (гражданско праоотношение) между тях.
 

Търговско представителство

28 ное 2007
·
371
·
1
·
183
·
94
·
7
·
1

Понятие – търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни правни действия срещу възнаграждение.
 

Документи, необходими за регистриране на ЕТ, СД/КД, ООД и АД

31 май 2006
·
1,434
·
1
·
124
·
172
·
15
·
3

Документи, необходими за регистриране на ЕТ, СД/КД, ООД и АД - по подточки.
 

Съсобственост (лекция по вещно право)

06 юли 2007
·
433
·
3
·
615
·
70
·
10

Една вещ може да принадлежи изцяло само на едно лице. То единствено има собствеността върху тази вещ. Тук говорим за индивидуална собственост. Но има случаи, когато вещта е собственост на две или повече лица. Тогава говорим за съсобственост...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Търговско и Финансово право за студенти
тематичен тест по Право за Студенти
Тестът обхваща въпроси от търговско и финансово право - 15 въпроса, някои от тях имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
33
1
1 мин
28.10.2016
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
29
1
2 мин
19.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Нотариален акт за продажба на земеделски земи

Материал № 718797, от 09 сеп 2011
Свален: 461 пъти
Прегледан: 790 пъти
Предмет: Право
Тип: Бланка
Брой страници: 3
Брой думи: 610
Брой символи: 3,408

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Нотариален акт за продажба на земеделски земи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения