Големина на текста:
Нотариална такса по Знот.
Удостоверяван
материален интерес
................................ лв.
Пропорц. такса: .............................................. лв.
Обикн. такса: ................................................... лв.
Доп. такса: ....................................................... лв.
Всичко: ............................................................. лв.
Сметка N .................. от……...…………..... г.
Кв. N ......................... от ....................................г.
Вписване по ЗС/ПВ
Служба по вписвания
Вх. рег. N .......................... от .......................... г.
Акт. N ........... том ......... дело N ............/......... г.
Партидна книга: том ............... стр. ...................
Такса за висване по ЗДТ:
......................................................................... лв.
Кв. N ............................. от ....................... г.
СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:
..............................................................................
НОТАРИАЛЕН АКТ
ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
N ...................... том .................. рег. N ........................... дело N ..................... от 2011 год.
Днес, г. / ……… словом…… година/, пред мен ……(имената на нотариуса)……
Нотариус с рег.№ …. по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – …….. районен
съд, в канцеларията ми в гр……… се явиха: ………………………… , с местожителство гр. Варна,
ЕГН ……………… , о т една страна в качеството на ПРОДАВАЧ и …………………. с
местожителство гр.Варна ЕГН …………. в качеството на КУПУВАЧ и след като се уверих в
тяхната самоличност и дееспособност, същите ми заявиха, че сключват следния
договор:-----------------------------------------------
І. ………………… П Р О Д А В А на ………………… собствения си недвижим имот , придобит
чрез доброволна делба на наследствени земеделски земи, възстановени по реда на ЗСПЗЗ, а именно:
-
НИВА , с площ по скица ……. дка /…..декара …………… кв.м./, а по документ за собственост
с площ от ……. дка /…….декара …………. кв.м./, находяща се в землището на с.Приселци,
Община Аврен, Област Варненска, в местността “ЧАТАЛ ЧЕШМА ”, представляваща поземлен
имот ………….. /…, ……, …., ….., ………. . ……….. . ………/, със стар идентификационен
номер ……….. /словом/ по плана за земеразделяне в землището на с. Приселци, при съседи с №:
…….., …….., ………. и ………. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 220 к V
на 25 м. от двете страни до крайните проводници или на 30 м. от остта на ел.провода не могат да се
строят сгради и съоръжения и засажда високостъблена растителност, за сумата от …….. лв./……….
лева и ……….. стотинки/ , която сума продавачът заяви, че е получил от купувача изцяло и в брой
в деня на подписване на нотариалния акт, като настоящият договор служи за разписка за
изплатена/получена
сума.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
Данъчната оценка на продавания имот е …….. лв./…………… лева и ………………
стотинки/.-----
ІІ. Владението на имота ще се предаде в деня на подписване на настоящия нотариален акт. При
неизпълнение от страна на продавача, купувачът има право да се снабди с изпълнителен лист на
основание чл.237 от
ГПК.--------------------------------------------------------------------------------------------------
ІІІ. Продавачът …………………… заяви, че е единствен собственик на продавания имот,
поема задължението спрямо купувача да продаде и продава гореописания недвижим имот свободен
от ипотеки, възбрани, договори за аренда и каквито и да било други тежести и учредено право на
ползване, както и че всички консумативни разходи във връзка с имота до предаване на владението
му ще са изплатени в сроковете на съответните служби. Същият декларира, че няма други
документи, касаещи настоящата сделка, непредставени от него, както и че представените от него
документи са автентични и с вярно съдържание, че върху имота няма претенции от трети лица,
както и че относно имота не се водят правни спорове, които могат да засегнат правата на
купувача----------------------------
І V . Купувачът …………………….. заяви , че е съгласен и купува описания по-горе недвижим
имот за сумата от ………. лв./……………. лева и ………….. стотинки/, като настоящия договор
служи и като разписка за получената / изплатената сума.
----------------------------------------------------------
Като се уверих от представените документи, че продавачът е собственик на продавания имот и
че са изпълнени особените изисквания на закона и след като ми заявиха, че са уредили финансовите
си взаимоотношения, прочетох на страните настоящия и представен от тях проект на нотариален
акт. Актът се прочете от страните и след това и от мен Нотариуса и същите още веднъж ми заявиха,
че разбират правните последици на настоящата сделка и желаят тяхното настъпване и одобриха
прочетения им от мен изцяло и на висок глас нотариален акт и ми заявиха, че са съгласни с
неговото съдържание и извършване, тъй като същия отразява правилно тяхната воля, след което
същият се подписа от тях и от мен
нотариуса.--------------------------------------------------------------------------------------
При прочитането на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на
собственост и изпълнението на особените изисквания на закона: Договор за доброволна делба на
наследствени земеделски земи № …… том …….от …….. г. на нотариус ………., с рег. № ….. при
С.Р.Варна, вписан в СлВ при АВ гр.Варна вх.рег.№ ……/….. г., акт № …, том …….; Удостоверение
за данъчна оценка изх.№ ……../……… г. на Община Аврен, Скица № ……../……… г. на Служба по
кадастъра гр. Варна; Удостоверение за тежести …../………. г. на АВ гр.Варна; Декларации за
гражданско състояние и гражданство; Декларации по чл.264 ал.1 от ДОПК; Сметка по чл.89 от ЗН
_
____________________________________________________
КУПУВАЧ: ПРОДАВАЧ:
НОТАРИУС:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Нотариален акт за продажба на земеделски земи

Проект на нотариален акт за продажба на земеделски земи...
Изпратен от:
d2_magic
на 2011-09-09
Добавен в:
Бланки
по Право
Статистика:
485 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Държавна и общинска собственост

06 юли 2007
·
728
·
6
·
1,334
·
358
·
100

Държавната собственост бива публична държавна собственост и частна държавна собственост...
 

Договори - същност

31 май 2007
·
846
·
1
·
258
·
217
·
16
·
3

Съглашение (споразумение) между две или повече лица, за да се създаде, измени или прекрати една правна връзка (гражданско праоотношение) между тях.
 

Търговско представителство

28 ное 2007
·
371
·
1
·
183
·
95
·
7
·
1

Понятие – търговското представителство се изразява в извършване на относително постоянни правни действия срещу възнаграждение.
 

Документи, необходими за регистриране на ЕТ, СД/КД, ООД и АД

31 май 2006
·
1,434
·
1
·
124
·
173
·
15
·
3

Документи, необходими за регистриране на ЕТ, СД/КД, ООД и АД - по подточки.
 

Съсобственост (лекция по вещно право)

06 юли 2007
·
433
·
3
·
615
·
70
·
10

Една вещ може да принадлежи изцяло само на едно лице. То единствено има собствеността върху тази вещ. Тук говорим за индивидуална собственост. Но има случаи, когато вещта е собственост на две или повече лица. Тогава говорим за съсобственост...
 
Онлайн тестове по Право
Тест по Обща теория на правото за студенти от 1-ви курс
изпитен тест по Право за Студенти от 1 курс
Тестът съдържа 20 въпроса от Общата теория на правото. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.
(Труден)
20
169
1
1 мин
10.11.2016
Тест по гражданско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Право за Студенти от 3 курс
Тестът е върху съдържанието на Гражданското право. Състои се от 13 въпроса с възможност за няколко верни отговори или нито един от посочените.
(Лесен)
13
41
1
2 мин
19.10.2016
» виж всички онлайн тестове по право

Нотариален акт за продажба на земеделски земи

Материал № 718797, от 09 сеп 2011
Свален: 485 пъти
Прегледан: 816 пъти
Предмет: Право
Тип: Бланка
Брой страници: 3
Брой думи: 610
Брой символи: 3,408

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Нотариален акт за продажба на земеделски земи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения