Големина на текста:
37.Фундаментален
анализ на акции.
Дисконтовите модели са
едни от най-често
използваните от
аналитиците, тъй като
отразяват основния
принцип във финансите –
стойността на фирмата да е
равна на сегашната
стойност на бъдещите
доходи, които генерира.
Чрез дивидентно-
дисконтният модел се
определя стойността на
акциите, въз основа на
очакваните бъдещи
дивиденти, които са
дисконтирани с подходящ
дисконтов процент. Той
дава възможност и за
определяне на
имплицитната норма на
възвръщаемост въз основа
на очакваните дивиденти и
текущата пазарна цена.
Един от най-известните
модели е този на Gordon.
При него стойността на
акцията е равна на
отношението между
очакваният дивидент за
периода следващ текущия,
към разликата между
изискуемата норма на
възвращаемост и
очакваният растеж на
дивидентите. Поради
изменението в растежа на
фирмите едноетапният
модел се доразвива от
изследователите в няколко
многоетапни модела. При
двуетапният дивидентно-
дисконтен модел се
предполага, че съществуват
две фази на развитие на
фирмата – висок растеж и
след това преминава в
дългосрочно стабилно
нарастване. Триетапният
модел предполага – период
на висок растеж, последван
от период на намаляване на
растежа до достигане на
фазата на стабилен растеж.
Изследванията показват,
че дивидентно-дисконтните
модели дават грешни
оценки в 88% от случаите.
Всяка минимална грешка
при определянето на g би
довела до значителни
отклонения. Чрез
имплицитната норма на
възвръщаемост моделите
намират приложение в
портфейлирането.
За оценяване на компании в
растеж, когато не се
изплащат дивиденти, се
използват моделите на
дисконтираните парични
потоци. Стойността на
фирмата е сума от
сегашните стойности на
дисконтираните с цената на
капитала свободни парични
потоци. Свободните парични
потоци на фирмата, се
изчисляват на база на
печалбата преди лихви и
данъци.
Среднопретеглената цена на
капитала е средната цена на
капитала който фирмата е
получила- собствен капитал,
заемен капитал. Растежа на
паричните потоци трябва да
е съобразен с растежа на
икономиката или на
съответния отрасъл. При
двустепенният модел
стойността на фирмата се
формира в две фази- на
висок растеж и на стабилен
растеж. Важно правило е
капиталовите разходи да
бъдат по-малки или равни от
амортизациите. На практика
при оценяване на фирми по
модела на дисконтираните
парични потоци, се
дисконтират прогнозните
парични потоци с цената на
капитала, след което
стойността на фирмата
служи за база за определяне
на стойността на собствения
капитал. За разлика от
дивидентно-дисконтните
модели, при дисконтовите
модели на свободните
парични потоци не може да
се изведе пряко
имплицитната норма на
възвръщаемост.
Три множителя имат
значимо влияние върху
доходността на акциите.
Цена-печалба” – Р/Е
представлява
съотношението между
пазарната цена и печалбата
на една акция. Като
инвеститори ние трябва да
търсим акции с колкото се
може по нисък коефициент,
но на практика не винаги е
така. Множителят Р/Е се
влияе от няколко фактора.
Първият е коефициентът на
изплащане, дивидентът
който се изплаща на
инвеститорите. По-високият
коефициент, води до по-
високо Р/Е. Вторият фактор
е дисконтната норма, цената
на
собствения капитал.
Високата цена на
собствения капитал води до
нисък коефициент Р/Е.
Третият фактор е растежът,
той влияе най-силно върху
Р/Е. По-високата стойност
на растежа, увеличава
дисконтираната величина
на уравнението, но и
намалява дисконтовия
фактор. При очакване на
висок растеж се търсят
компании с високи
стойности на Р/Е. Това е
така поради добавянето на
франшизната стойност към
осезаемата стойност на
компанията. Франшизната
стойност зависи от
способността на
компанията да носи
доходност над изискуемата
норма на възвръщаемост и
заедно с това да разполага
с капоцитет за растеж.
Коефициентът Р/V
представлява
съотношението между
пазарната цена на
компанията и нейната
счетоводна стойност.
Акциите на компаниите,
продавани под тяхната
счетоводна стойност, често
се разглеждат като
подценени, а тези над
счетоводната стойност,
като надценени. Върху Р/V
освен коефициентът на
изплащане на дивидента и
изискуемата норма на
възвръщаемост, влияние
оказва и ROE. С
увеличаване на ROE, при
неизменни други фактори
Р/V се увеличава.
Увеличението на Р/V
означава нарастване в
цената на акцията,
следователно и
положителна норма на
възвръщаемост. Висок
коефициент Р/V ще
реализират онези фирми,
при които са изпълнени
едновременно следните
условия:
- да реализират доходност
по- висока от изискуемата
норма на възвръщаемост
- да реинвестират
печалбата си
- да реинвестират
печалбата в проекти, които
осигуряват по-висока
доходност от пазарната
норма.
Коефициентът P/S
представлява
съотношението между
приходите и нейната
пазарна цена. Поради това,
че продажбите се
манипулират трудно,
коефициентът се налага
като добър измерител на
текущото състояние на
фирмите. Върху P/S
влияят няколко фактора.
С увеличаването на
коефициента на
изплащане на дивидента,
нарастването на
дивидента и
рентабилността на
продажбите, расте и
коефициентът P/S. С
увеличаването на
изискуемата норма на
възвръщаемост P/S
намалява.
Моделът на остатъчния
доход е подход на
счетоводно оценяване на
акциите. Той отразява
основния принцип в
оценяването на акции, че
цената е равна на
сегашната стойност на
бъдещите дивиденти.
Моделът се базира на
три предположения.
Първото е, че цената на
акцията е равна на
сумата на
дисконтираните с цената
на собствения капитал
бъдещи дивиденти.
Второто отразява т.н.
връзка на чистия
излишък. Третото
отличава модела на
остатъчния доход от
дисконтовите модели.
Печалбата се разделя на
обичайна и необичайна.
Обичайната е равна на
произведението между
счетоводната стойност
на една акция в началото
на отчетния период и
цената на собствения
капитал. Необичайната
печалба е разликата
между печалбата и
обичайната печалба. Ние
бихме платили повече от
счетоводната стойност
на една акция, ако
фирмата генерира по-
високи печалби от
обичайните. За да се
прилага моделът,
финансовият аналитик
трябва да установи
основните фактори,
които влияят върху
дейността на фирмата и
на съответния отрасъл,
той трябва да анализира
счетоводната политика
на фирмата.
1

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Фундаментален анализ на акции

Фундаментален анализ на акции. Дисконтовите модели са едни от най - често използваните от аналитиците, тъй като отразяват основния принцип във финансите – стойността на фирмата да е равна на сегашната стойност на бъдещите доходи, които генерира...
Изпратен от:
petq87_mail_bg
на 2011-06-11
Добавен в:
Пищови
по Финанси
Статистика:
64 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Парични потоци

18 фев 2008
·
225
·
7
·
1,120
·
94
·
23

При дисконтирането на паричните потоци от съществено значение е дисконтовия процент. Той е показател, който отразява степента на риска...
 

Корпоративни финанси

11 дек 2008
·
713
·
77
·
17,762
·
339
·
67

Фактори определящи различната стойност на парите във времето - oсновен принцип в корпоративните финанси е принципът за отчитане на стойността на парите във времето...
 

Паричен пазар

25 юни 2009
·
253
·
11
·
1,957
·
67

Най-често срещаното определение за паричен пазар е: финансов пазар, на който се продават финансови инструмети със срок до 1 година...
 

Вторичен пазар на ценни книжа

18 яну 2011
·
48
·
5
·
1,504
·
13

Характеристика и форми на вторичния пазар на ценни книжа...
 

Финансови пазари и финансови институции

01 май 2007
·
1,782
·
4
·
924
·
347
·
63
·
2

Финансовите пазари са институции , с които се извършва финансиране (снабдяване на икономическите субекти с финансови ресурси)...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по корпоративни финанси
изходен тест по Финанси за Студенти
Решавайки този тест студентите, изучаващи дисциплината „Финанси“ имат възможност да получат обективна оценка на знанията, придобити през съответния семестър. В теста са включени въпроси от затворен тип, като всеки въпрос има само по един верен отговор.
(Труден)
20
518
2
29.08.2011
Тестове по финанси
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тест за студенти от специалност Финанси. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
28
36
1
5 мин
10.09.2013
» виж всички онлайн тестове по финанси

Фундаментален анализ на акции

Материал № 702629, от 11 юни 2011
Свален: 64 пъти
Прегледан: 121 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 908
Брой символи: 5,793

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Фундаментален анализ на акции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения