Големина на текста:
Общински план за развитие 2007-2013год.
Проект !
1
Общински план за развитие 2007-2013год.
Проект !
СЪДЪРЖАНИЕ :
УВОД стр.
1.АНАЛИТИЧЕН ОБЗОР
1.1.СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНАТА стр.
1.2.НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЯстр.
1.3.ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ стр.
1.3.1.Растеж и равнище на развитие стр.
1.3.2.Секторна структура стр.
1.3.3.Заетостстр.
1.3.4.Производителност на труда стр.
1.4.СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ стр.
1.4.1.Безработица стр.
1.4.2.Доходи стр.
1.4.3.Здравни услуги стр.
1.5.ФАКТОРИ , ОПРЕДЕЛЯЩИ РАСТЕЖА , ЗАЕТОСТТА И
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА стр.
1.5.1.Човешки ресурси стр.
1.5.2.Изследвания , технологии и иновациистр.
1.5.3.Предприемачество стр.
1.5.4.Развитие на услугите , подкрепящи бизнеса стр.
1.5.5.Обществен ред и сигурност стр.
1.5.6.Инвестициистр.
1.5.7.Транспортна инфраструктура и транспортен достъп стр.
1.6.ОКОЛНА СРЕДА
1.6.1.Качество на атмосферния въздух(КАВ)стр.
1.6.2.Качества на водите стр.
1.6.3.Качество на почвитестр.
1.6.4.Отпадъцистр.
1.6.5.Биологично разнообразие стр.
1.7.ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ
1.7.1.Развитие на селищната мрежа и териториално – урбанистична структура ,
концепция за устройство на територията стр.
1.7.2.Вътрешнорегионални неравновесия стр.
1.7.3.Райони за целенасочено въздействие стр.
1.7.4.Трансгранично сътрудничество стр.
1.7.5.Оценка на капацитета за усвояване на средствата от Структурните фондове
на ЕС на местно равнище стр.
1.8.SWOT АНАЛИЗстр.
2.ВИЗИЯ ,ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
(ОПР) ЗА ПЕРИОДА 2007-2013стр.
3.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ(ОПР)стр.
3.1. ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРстр.
3.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ стр.
4.МОНИТОРИНГ , ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР стр.
5.ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА стр.
6.ПРИЛОЖЕНИЯ
7.ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСОВИ ТАБЛИЦИ
2
Общински план за развитие 2007-2013год.
Проект !
УВОД
“…. СЛАВАТА НА РАКИТОВО , КАТО МЯСТО ЗА “ТЕФЕРИЧ” СЕ НОСИ ОТ
СТАРО ВРЕМЕ ...
Още през далечната 1908 год. ракитовци издават картички с изглед на града и с
текст на български и френски ... Западните Родопи и Чепинско ,благословена българска
земя , в която с красива природа и уникално културно – историческо наследство е
разположена Община Ракитово ....”
С тези няколко реда искаме да Ви приканим да прочетете този планов документ,
като се надяваме да почувствате и оцените прелестта на това кътче от Родопите.Това
което се цели с така изготвения план , който ВИЕ държите в ръцете си , е да поискате да
допринесете за неговата реализация . Само така ВИЕ ще станете част от бъдещето на
Ракитово и Региона , част от тази България , която ще бъде равноправен член на
Европа. Това зависи от всеки един от нас.Нека сбъднем заедно мечтите на нашите деца .
До края на 90-те години Община Ракитово се е ръководила от директивни планове за
развитие, отразяващи идеите на централната държавна власт.Демократизацията на
обществото отхвърля идеите на подобен тип планиране, но това довежда до липса на каквото
и да е планиране във всички степени на управление и сфери на обществения живот.Към
момента осезаемо се чувства необходимостта от нов тип индикативно планиране, което да
посочи тенденциите в развитието на общината в общественозначимите сфери на живот.
Стратегията за развитие на Община Ракитово следва да прекъсне процесите на свиване
на производството, да ускори и привличането и усвояването на инвестиции, да създаде
условия за реализация на хората в социален и житейски план. За да се гарантира това, следва
да има съгласие на различните обществени и политически групи по основните проблеми на
развитието на общината и възможностите за решаването им.Стратегическото управление е
науката и изкуството да се намери бъдещото място на организацията в заобикалящата я
среда , което ще и осигури непрекъснат успех и ще я предпазва от изненади . Това е логичен
анализ , който показва как организацията трябва да “мисли”, за да се адаптира успешно към
постоянно променящите се външни и вътрешни условия .
Общинският план за развитие се разработва в изпълнение на чл.14 от Закона за
регионалното развитие (обн. в ДВ бр.14 от 20.02.2004 год. ) и е част от националния процес
на планиране и програмиране в Република България в следващите 7-10 години.
Той определя целите и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите
ресурси за неговата реализация. Планът за развитие на Община Ракитово е документ, който
очертава визията, философията и перспективите за устойчиво развитие на общината, както и
подходите и мерките за постигането им.
Този планов документ е разработен като актуализиран вариант на действащия план за
развитие на общината и има за цел да го приведе в съответствие с изискванията и
разпоредбите на Закона за регионалното развитие , като осигури включването на планираните
мерки и дейности в Националната оперативна програма за регионално развитие и
програмното допълнение към нея.
Общинските планове за развитие са средносрочни планови документи ,които следва да
осигурят развитието на общината ,съобразено с циклите на държавната политика и
бюджетните планове на Европейския съюз.В основата на разработката е заложен принципа на
приемственост и последователност .
Основната цел на регионалната политика на ЕС е да насърчи ускореното социално и
икономическо сближаване в Съюза. Политиката на сближаване е политиката на ЕС ,политика
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 яну 2019 в 19:44 в момента не учи на 27 години от Нови Пазар, випуск 2010
18 яну 2019 в 22:46 студентка на 35 години от Плевен - Медицински университет, факулетет - Факултет по медицина, специалност - Медицина, випуск 2010
 
Подобни материали
 

Анализ на концесия

14 фев 2011
·
136
·
10
·
2,736
·
183
·
40

Описание и анализ на концесия: вид, продължителност, права и задължения на концедента и концесионера, договори и др....
 

Устойчиво развитие на България

16 дек 2008
·
289
·
10
·
1,220
·
129
·
26
·
1

Устойчивото развитие е прагматична потребност на бъдещето развитие на планетата, но това не може да се постигне без национални и регионални цели и стратегии...
 

Общото и различното в управлението на собствеността в закона за държавната и общинската собственост


Със Закона за държавната собственост се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи, държавна собственост, освен ако в специален закон не е предвидено друго...
 

Публична сфера, публична дейност, публична администрация

03 яну 2008
·
448
·
19
·
2,448
·
184
·
47

В края на двадесети и началото на двадесет и първи век, светът е поставен в бързо променящи се условия. Тази ситуация се описва с термини като ХАОС, обща обърканост и непредсказуемост и пред всяка териториална единица се изправя проблема за преодоляване..
 

Териториално и административно устройство

17 ное 2008
·
284
·
10
·
5,182
·
286
·
53

Върху всяка територия действа нормативна уредба. Като наднационално значение територията се дели на ЕС, Изток, Запад.
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация на тема: Разработване и оценка на програми
тематичен тест по Публична администрация за Студенти от 1 курс
Тестът е от специалност Публична администрация на СУ "Св. Климент Охридски". Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
17
49
1
1 мин
04.04.2013
Тест по публична администрация за 2-ри курс
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по Публична администрация. Тестът цели да провери базови знания на студенти, изучаващи този предмет. Състои се от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
24
100
1
3 мин
15.08.2014
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Общински план на развитие на Община Ракитово 2007-2013 година

Материал № 69765, от 30 дек 2007
Свален: 1,163 пъти
Прегледан: 960 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 101
Брой думи: 24,589
Брой символи: 226,596

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общински план на развитие на Община Ракитово 20 ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения