Големина на текста:
Общински план за развитие 2007-2013год.
Проект !
1
Общински план за развитие 2007-2013год.
Проект !
СЪДЪРЖАНИЕ :
УВОД стр.
1.АНАЛИТИЧЕН ОБЗОР
1.1.СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНАТА стр.
1.2.НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЯстр.
1.3.ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ стр.
1.3.1.Растеж и равнище на развитие стр.
1.3.2.Секторна структура стр.
1.3.3.Заетостстр.
1.3.4.Производителност на труда стр.
1.4.СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ стр.
1.4.1.Безработица стр.
1.4.2.Доходи стр.
1.4.3.Здравни услуги стр.
1.5.ФАКТОРИ , ОПРЕДЕЛЯЩИ РАСТЕЖА , ЗАЕТОСТТА И
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА стр.
1.5.1.Човешки ресурси стр.
1.5.2.Изследвания , технологии и иновациистр.
1.5.3.Предприемачество стр.
1.5.4.Развитие на услугите , подкрепящи бизнеса стр.
1.5.5.Обществен ред и сигурност стр.
1.5.6.Инвестициистр.
1.5.7.Транспортна инфраструктура и транспортен достъп стр.
1.6.ОКОЛНА СРЕДА
1.6.1.Качество на атмосферния въздух(КАВ)стр.
1.6.2.Качества на водите стр.
1.6.3.Качество на почвитестр.
1.6.4.Отпадъцистр.
1.6.5.Биологично разнообразие стр.
1.7.ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ
1.7.1.Развитие на селищната мрежа и териториално – урбанистична структура ,
концепция за устройство на територията стр.
1.7.2.Вътрешнорегионални неравновесия стр.
1.7.3.Райони за целенасочено въздействие стр.
1.7.4.Трансгранично сътрудничество стр.
1.7.5.Оценка на капацитета за усвояване на средствата от Структурните фондове
на ЕС на местно равнище стр.
1.8.SWOT АНАЛИЗстр.
2.ВИЗИЯ ,ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
(ОПР) ЗА ПЕРИОДА 2007-2013стр.
3.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ(ОПР)стр.
3.1. ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРстр.
3.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ стр.
4.МОНИТОРИНГ , ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР стр.
5.ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА стр.
6.ПРИЛОЖЕНИЯ
7.ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСОВИ ТАБЛИЦИ
2
Общински план за развитие 2007-2013год.
Проект !
УВОД
“…. СЛАВАТА НА РАКИТОВО , КАТО МЯСТО ЗА “ТЕФЕРИЧ” СЕ НОСИ ОТ
СТАРО ВРЕМЕ ...
Още през далечната 1908 год. ракитовци издават картички с изглед на града и с
текст на български и френски ... Западните Родопи и Чепинско ,благословена българска
земя , в която с красива природа и уникално културно – историческо наследство е
разположена Община Ракитово ....”
С тези няколко реда искаме да Ви приканим да прочетете този планов документ,
като се надяваме да почувствате и оцените прелестта на това кътче от Родопите.Това
което се цели с така изготвения план , който ВИЕ държите в ръцете си , е да поискате да
допринесете за неговата реализация . Само така ВИЕ ще станете част от бъдещето на
Ракитово и Региона , част от тази България , която ще бъде равноправен член на
Европа. Това зависи от всеки един от нас.Нека сбъднем заедно мечтите на нашите деца .
До края на 90-те години Община Ракитово се е ръководила от директивни планове за
развитие, отразяващи идеите на централната държавна власт.Демократизацията на
обществото отхвърля идеите на подобен тип планиране, но това довежда до липса на каквото
и да е планиране във всички степени на управление и сфери на обществения живот.Към
момента осезаемо се чувства необходимостта от нов тип индикативно планиране, което да
посочи тенденциите в развитието на общината в общественозначимите сфери на живот.
Стратегията за развитие на Община Ракитово следва да прекъсне процесите на свиване
на производството, да ускори и привличането и усвояването на инвестиции, да създаде
условия за реализация на хората в социален и житейски план. За да се гарантира това, следва
да има съгласие на различните обществени и политически групи по основните проблеми на
развитието на общината и възможностите за решаването им.Стратегическото управление е
науката и изкуството да се намери бъдещото място на организацията в заобикалящата я
среда , което ще и осигури непрекъснат успех и ще я предпазва от изненади . Това е логичен
анализ , който показва как организацията трябва да “мисли”, за да се адаптира успешно към
постоянно променящите се външни и вътрешни условия .
Общинският план за развитие се разработва в изпълнение на чл.14 от Закона за
регионалното развитие (обн. в ДВ бр.14 от 20.02.2004 год. ) и е част от националния процес
на планиране и програмиране в Република България в следващите 7-10 години.
Той определя целите и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите
ресурси за неговата реализация. Планът за развитие на Община Ракитово е документ, който
очертава визията, философията и перспективите за устойчиво развитие на общината, както и
подходите и мерките за постигането им.
Този планов документ е разработен като актуализиран вариант на действащия план за
развитие на общината и има за цел да го приведе в съответствие с изискванията и
разпоредбите на Закона за регионалното развитие , като осигури включването на планираните
мерки и дейности в Националната оперативна програма за регионално развитие и
програмното допълнение към нея.
Общинските планове за развитие са средносрочни планови документи ,които следва да
осигурят развитието на общината ,съобразено с циклите на държавната политика и
бюджетните планове на Европейския съюз.В основата на разработката е заложен принципа на
приемственост и последователност .
Основната цел на регионалната политика на ЕС е да насърчи ускореното социално и
икономическо сближаване в Съюза. Политиката на сближаване е политиката на ЕС ,политика
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 юни 2018 в 17:59 студентка на 27 години от София - kee, факулетет - mort, специалност - Маркетинг, випуск 2015
30 апр 2018 в 21:51 студент на 43 години от Шумен - ВПИ - Шумен, випуск 2013
27 апр 2018 в 10:45 в момента не учи на 30 години от София
12 апр 2018 в 14:25 потребител на 25 години
22 фев 2018 в 17:44 студент на 29 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Икономика, специалност - Аграрна икономика, випуск 2019
04 фев 2018 в 20:19 в момента не учи на 29 години
02 яну 2018 в 12:55 студент на 24 години от Варна - Икономически университет - Варна, специалност - Туризъм, випуск 2017
23 дек 2017 в 22:34 студентка на 21 години от София - Университет за национално и световно стопанство, факулетет - Факултет "Управление и администрация", специалност - Администрация и управление, випуск 2018
15 окт 2017 в 20:24 студент на 113 години от Кърджали - Колеж по минно дело към МГУ “Св.Иван Рилски” - София, факулетет - МИНО ГЕОЛОВКИ, специалност - АИУТ, випуск 2017
04 окт 2017 в 13:36 в момента не учи на 47 години от Свищов
 
Подобни материали
 

Анализ на концесия

14 фев 2011
·
133
·
10
·
2,736
·
178
·
40

Описание и анализ на концесия: вид, продължителност, права и задължения на концедента и концесионера, договори и др....
 

Общото и различното в управлението на собствеността в закона за държавната и общинската собственост


Със Закона за държавната собственост се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с недвижими имоти и движими вещи, държавна собственост, освен ако в специален закон не е предвидено друго...
 

Устойчиво развитие на България

16 дек 2008
·
288
·
10
·
1,220
·
122
·
26
·
1

Устойчивото развитие е прагматична потребност на бъдещето развитие на планетата, но това не може да се постигне без национални и регионални цели и стратегии...
 

Териториално и административно устройство

17 ное 2008
·
284
·
10
·
5,182
·
285
·
53

Върху всяка територия действа нормативна уредба. Като наднационално значение територията се дели на ЕС, Изток, Запад.
 

Устройствени планове


Видове устройствени планове и тяхното предназначение в процеса на териториално-устройственото регулиране
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест социална стратификация
изходен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тест за изпита по социална стратификация на специалност публична администрация. Въпросите са с един верен отговор.
(Труден)
19
9
1
2 мин
11.07.2012
Публична администрация
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 50 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Много лесен)
50
60
1
6 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Общински план на развитие на Община Ракитово 2007-2013 година

Материал № 69765, от 30 дек 2007
Свален: 1,159 пъти
Прегледан: 949 пъти
Качен от:
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 101
Брой думи: 24,589
Брой символи: 226,596

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общински план на развитие на Община Ракитово 20 ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения