Големина на текста:
10.1 Валутен курс - цена на една парична единица, изразена в съответно количество от
друга парична единица, като цена на валутата в качеството й на стока на валутния
пазар. Вал. курс е разменно отношение, разменна пропорция м/у 2 различни валути.
Определяйки валутния курс фактическу съпоставяме, съизмерваме 2 национални
валути- той е относителната цена, свързваща две национални валути, средство за
трансфер на една валута в друга, показателят, показващ конкурентната позиция на
вътрешното производство спрямо чуждото. Вал. курсове позволяват да се определят
относителните цени на стоките, изразени в различни национални парични единици.
Фактори : а) Дългосрочни: общото състояние на икономиката; стоковото обезпечение
на валутата; величината и темповете на нарастване на БНП; равнището на
производителност на труда; относителния дял на страната в м/унар. търговия и др.
б)Средносрочни: състоянието на текущия платевен баланс, баланса движението на
капиталите; равнище на лихвените проценти, темп на нарастване на цените;
в) краткосрочни: валутните интервенции на ЦБ; оценките за текущото състояние на
вал. пазар и курс, мнението на специалисти, банки за бъдещото развитие на курса,
слухове, дезинформация и др.
10.2. Особености на теорията за паритета на покупателните сили
Създадена през 1918г. от Г. Касел като основа на валутния курс. Основи на теорията са
трудовете на Д. Рикардо. Осн. идея- силите на арбитража ще предизвикат м/унар.
изравняване цените на стоките, изразени в единна валута. Това означава, че в условията
на конкурентен пазар еднаквите продукти на различните пазари ще се търгуват по
еднаква цена, изразена в единна валута. Курсът на валутата следва да се променя така,
че законът за единната цена да се разпростира и спрямо м/унар. размяна на стоки, които
са идентични.
Вариант на теорията е абсолютния паритет, които обвързва валутните курсове с цените.
Според него курсът е равен на отношението м/у равнищата на цените в съответните
страни, чиито валути се сравняват. Алгебрично може да се изрази така: Кв=Ца/Цв,
където Кв- валутен курс; Ца- цените на групата от стоки в местна валута; Цв- цените на
идентичната група от стоки във валутата на страната В. Може да се направи извода, че
повишаването на равнищетона стоковите цени в страна А спрямо чуждестранните цени
води до пропорционално обезценяване на местната парична единица по отношение на
валутата на страна Б.
Втори вариант е относителния паритет, който се основава на относит. изменения на
ценовите равнища, които водят до промени в курсовете на валутите. Относителната
(процентната) промяна на курса м/у 2 валути е равна на разликата м/у размерите на
инфлация в съответните страни, чиито валути се сравняват. Например ако инфлацията
в А е 10%, а в В е 7%, то курсът на валутата на В във валутата на А следва да се повиши
с 3%.
Диспаритет= степента на отклонение/ несъвпадение на пазарния валутен курс спрямо
разменния , произтичащ от относителния паритет на покупателните сили.
Валутата е подценена, когато курсът и е по-нисък от равнището, фиксирано от паритета
на покупателните сили; в дългосрочен аспект това подпомага активизирането на износа
и обратно.
10.3 Регулиране на валутния курс.
Важен елемент на макроикономическата политика е изборът на режим на курса на
валутата. Последния дава представа за степента на държавния контрол в/у валутния
пазар и курс, както и за средствата, чрез които контролът се упражнява. Регулативните
мероприятия на правителството във валутната сфера се подчиняват на строго
определени цели като: осигуряване опр. равнище на валутния курс; ограничаване
резките му колебания; задържане на валутата като подценена или надценена и пр.
Режимите на валутния курс се подразделят на:
а) административен тип: държавата поема организацията на валутната търговия в
страната, има максимални валутни ограничения, вал. курс остава фиксиран дълго
време, вал. пазар е затворен .
б) пазарен тип: характерен за икономическа среда, съществува свободна покупко-
продажба на валутите. Намесата на държавата се ограничава до косвено контролиране
на валутната търговия, т.е до валутните интервенции, имащи за цел да влияят на
съотношението търсене-предлагане.
След ВСВ започва да се налага убеждението, че отклоненията на валутните курсове е
желателно да се контролират. Така възниква Бретън-Уудската система, където всяка
страна- членка се задължава да поддържа курса на нац. си валута в границите на +/- 1%
спрямо определния доларов паритет, да го обявят и декларират пред МВФ. Системата
на фиксираните паритети функционира безпроблемно до 50-те години, но промените в
м/унар. икономически и търг. отношения налагат премахването й и преминаване към
плаващи валутни курсове. Тук курсовете се определят свободно под влияние на
търсенето и предлагането. Но въпреки това правителствата не могат да допуснат
стойности на плаване, които да заплашат нормалното функциониране на паричната
система.
В страни с пазарна икономика се прилага режим, при които валутите плават поотделно
или съвместно една спрямо друга. Според повечето икономисти плаващите курсове
имат много по-голям валутен риск в сравнение с режима на фиксирания валутен курс.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Валутен курс. Фактори. Валутни режими

Същност и фактори, обуславящи валутния курс, основни особености на теорията за паритета на покупателните сили, валутни режими...
Изпратен от:
Димитрова
на 2007-12-29
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
789 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
международен валутен курс
добавена от fatocan_86 23.01.2013
2
12
Подобни материали
 

Същност и цели на стратегията за управление на риска

20 яну 2011
·
107
·
7
·
1,946
·
41

Настоящата Стратегията за управление на риска в Община .................. (организацията) е изготвена в изпълнение на изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)...
 

Инвестиции в реални активи

06 окт 2010
·
127
·
7
·
1,882
·
150
·
20

Инвестиционната дейност в една фирма е сравнително сложна и отговорна дейност. Тя се предшества от предварителна подготовка, която включва правен, технически и технологичен анализ на инвестицията, маркетингов анализ, анализ на човешките ресурси...
 

Управление на риска чрез спредови стратегии

01 юни 2011
·
111
·
13
·
2,518
·
185
·
40

Представената технология на управление на риска се реализира чрез конкретни методи. Някои от тези методи съчетават повече от една стъпка в технологията, други изпълняват единични стъпки...
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
304
·
7
·
1,202
·
310
·
36
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Вторичен пазар на ценни книжа

18 яну 2011
·
62
·
5
·
1,504
·
105
·
13

Характеристика и форми на вторичния пазар на ценни книжа...
 
Онлайн тестове по Финанси
Кандидат-магистърски тест по финанси
кандидат-студентски тест по Финанси за Студенти от 1 курс
Примерни въпроси за кандидат-магистърски тест за завършилите професионално направление "Икономика” по финанси. Всички въпрои са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
38
1
28.05.2015
Тест върху Агенцията за държавен финансов контрол за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът се състои от 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи Финанси, Финансов контрол и структурите на държавна администрация.
(Труден)
13
4
1
3 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по финанси

Валутен курс. Фактори. Валутни режими

Материал № 69731, от 29 дек 2007
Свален: 789 пъти
Прегледан: 100 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 633
Брой символи: 3,909

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Валутен курс. Фактори. Валутни режими"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения