Големина на текста:
10.1 Валутен курс - цена на една парична единица, изразена в съответно количество от
друга парична единица, като цена на валутата в качеството й на стока на валутния
пазар. Вал. курс е разменно отношение, разменна пропорция м/у 2 различни валути.
Определяйки валутния курс фактическу съпоставяме, съизмерваме 2 национални
валути- той е относителната цена, свързваща две национални валути, средство за
трансфер на една валута в друга, показателят, показващ конкурентната позиция на
вътрешното производство спрямо чуждото. Вал. курсове позволяват да се определят
относителните цени на стоките, изразени в различни национални парични единици.
Фактори : а) Дългосрочни: общото състояние на икономиката; стоковото обезпечение
на валутата; величината и темповете на нарастване на БНП; равнището на
производителност на труда; относителния дял на страната в м/унар. търговия и др.
б)Средносрочни: състоянието на текущия платевен баланс, баланса движението на
капиталите; равнище на лихвените проценти, темп на нарастване на цените;
в) краткосрочни: валутните интервенции на ЦБ; оценките за текущото състояние на
вал. пазар и курс, мнението на специалисти, банки за бъдещото развитие на курса,
слухове, дезинформация и др.
10.2. Особености на теорията за паритета на покупателните сили
Създадена през 1918г. от Г. Касел като основа на валутния курс. Основи на теорията са
трудовете на Д. Рикардо. Осн. идея- силите на арбитража ще предизвикат м/унар.
изравняване цените на стоките, изразени в единна валута. Това означава, че в условията
на конкурентен пазар еднаквите продукти на различните пазари ще се търгуват по
еднаква цена, изразена в единна валута. Курсът на валутата следва да се променя така,
че законът за единната цена да се разпростира и спрямо м/унар. размяна на стоки, които
са идентични.
Вариант на теорията е абсолютния паритет, които обвързва валутните курсове с цените.
Според него курсът е равен на отношението м/у равнищата на цените в съответните
страни, чиито валути се сравняват. Алгебрично може да се изрази така: Кв=Ца/Цв,
където Кв- валутен курс; Ца- цените на групата от стоки в местна валута; Цв- цените на
идентичната група от стоки във валутата на страната В. Може да се направи извода, че
повишаването на равнищетона стоковите цени в страна А спрямо чуждестранните цени
води до пропорционално обезценяване на местната парична единица по отношение на
валутата на страна Б.
Втори вариант е относителния паритет, който се основава на относит. изменения на
ценовите равнища, които водят до промени в курсовете на валутите. Относителната
(процентната) промяна на курса м/у 2 валути е равна на разликата м/у размерите на
инфлация в съответните страни, чиито валути се сравняват. Например ако инфлацията
в А е 10%, а в В е 7%, то курсът на валутата на В във валутата на А следва да се повиши
с 3%.
Диспаритет= степента на отклонение/ несъвпадение на пазарния валутен курс спрямо
разменния , произтичащ от относителния паритет на покупателните сили.
Валутата е подценена, когато курсът и е по-нисък от равнището, фиксирано от паритета
на покупателните сили; в дългосрочен аспект това подпомага активизирането на износа
и обратно.
10.3 Регулиране на валутния курс.
Важен елемент на макроикономическата политика е изборът на режим на курса на
валутата. Последния дава представа за степента на държавния контрол в/у валутния
пазар и курс, както и за средствата, чрез които контролът се упражнява. Регулативните
мероприятия на правителството във валутната сфера се подчиняват на строго
определени цели като: осигуряване опр. равнище на валутния курс; ограничаване
резките му колебания; задържане на валутата като подценена или надценена и пр.
Режимите на валутния курс се подразделят на:
а) административен тип: държавата поема организацията на валутната търговия в
страната, има максимални валутни ограничения, вал. курс остава фиксиран дълго
време, вал. пазар е затворен .
б) пазарен тип: характерен за икономическа среда, съществува свободна покупко-
продажба на валутите. Намесата на държавата се ограничава до косвено контролиране
на валутната търговия, т.е до валутните интервенции, имащи за цел да влияят на
съотношението търсене-предлагане.
След ВСВ започва да се налага убеждението, че отклоненията на валутните курсове е
желателно да се контролират. Така възниква Бретън-Уудската система, където всяка
страна- членка се задължава да поддържа курса на нац. си валута в границите на +/- 1%
спрямо определния доларов паритет, да го обявят и декларират пред МВФ. Системата
на фиксираните паритети функционира безпроблемно до 50-те години, но промените в
м/унар. икономически и търг. отношения налагат премахването й и преминаване към
плаващи валутни курсове. Тук курсовете се определят свободно под влияние на
търсенето и предлагането. Но въпреки това правителствата не могат да допуснат
стойности на плаване, които да заплашат нормалното функциониране на паричната
система.
В страни с пазарна икономика се прилага режим, при които валутите плават поотделно
или съвместно една спрямо друга. Според повечето икономисти плаващите курсове
имат много по-голям валутен риск в сравнение с режима на фиксирания валутен курс.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Валутен курс. Фактори. Валутни режими

Същност и фактори, обуславящи валутния курс, основни особености на теорията за паритета на покупателните сили, валутни режими...
Изпратен от:
wildgirlll
на 2007-12-29
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
784 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
международен валутен курс
добавена от fatocan_86
2
12
Подобни материали
 

Същност и цели на стратегията за управление на риска

20 яну 2011
·
93
·
7
·
1,946
·
380
·
41

Настоящата Стратегията за управление на риска в Община .................. (организацията) е изготвена в изпълнение на изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)...
 

Инвестиции в реални активи

06 окт 2010
·
115
·
7
·
1,882
·
20

Инвестиционната дейност в една фирма е сравнително сложна и отговорна дейност. Тя се предшества от предварителна подготовка, която включва правен, технически и технологичен анализ на инвестицията, маркетингов анализ, анализ на човешките ресурси...
 

Управление на риска чрез спредови стратегии

01 юни 2011
·
93
·
13
·
2,518
·
158
·
40

Представената технология на управление на риска се реализира чрез конкретни методи. Някои от тези методи съчетават повече от една стъпка в технологията, други изпълняват единични стъпки...
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
274
·
7
·
1,202
·
243
·
36
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Вторичен пазар на ценни книжа

18 яну 2011
·
48
·
5
·
1,504
·
77
·
13

Характеристика и форми на вторичния пазар на ценни книжа...
 
Онлайн тестове по Финанси
Поведение на лихвените проценти
тест по Финанси за Потребители
Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(За отличници)
21
21.01.2015
Финанси
професионален тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Тест предназначен за подготовка за държавния изпит на специалност финанси от Икономически университет Варна.
(Труден)
24
12
1
5 мин
10.11.2014
» виж всички онлайн тестове по финанси

Валутен курс. Фактори. Валутни режими

Материал № 69731, от 29 дек 2007
Свален: 784 пъти
Прегледан: 84 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 633
Брой символи: 3,909

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Валутен курс. Фактори. Валутни режими"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения