Eли Христова
преподава по Реклама и PR
в град Пловдив
Големина на текста:
Изграждане и управление на корпоративен имидж на
туристическа организация
Имиджът на една компания е такъв какъвто го възприемат нейните
служители (вътрешни публики), какъвто ръководството иска и мисли че трябва
да бъде и какъвто го възприемат потребителите (външни публики). Когато
външните публики имат сходно мнение за една организация с това на нейното
ръководство и вътрешните публики имиджът на компанията определено може
да се възприеме като положителен.
Една от основните функции на ПР специалистите е да подпомагат своята
организация при създаването на свой собствен открояващ се имидж.
Въпросите на които трябва да намери отговор са четири: 1. Какъв е настоящия
имидж на организацията; 2. Към какъв корпоративен имидж се стреми
организацията; 3. По какъв начин продуктите и услугите предлагани от
компанията влияят на нейния имидж; 4. Какво трябва да направи компанията за
да придобие нов корпоративен имидж.
За да е в състояние да се конкурира една компания трябва да определи
каква е нейната сфера на дейност и да изгради основни предимства, които да
използва при разработване на своите продукти и услуги. По този начин се
формира онази представа, която рекламните агенции наричат място на
компанията в съзнанието на хората и съответно марков и корпоративен имидж.
Thomas Cook Group Plc например залагат на достъпни цени и качествено
обслужване, TUI Travel на осигуряване на избор и гъвкавост за клиента.
Позиционирането на компанията е много съществен елемент от нейния имидж,
то определя как тя ще се открои от останалите компании , с които търсят едни и
същи потребители.
Визуалната идентичност на една компания може да допренесе за
нейното идентифициране , запомняне и имидж. Това са нейното име, начинът
му на изписване, логото, символът и цветовете. Наред с това към нея се
включват сградите на компанията, интериорът на офисите, табелите,
консумативите, униформите, автомобилите и др. В много случаи както при
Thomas Cook компанииите получават имената на основателите си като знак за
клиентите и инвеститорите, че определена забележителна личност стои зад
компанията. Името на компанията обикновено е първата допирна точка с
публиките, затова доброто име може да съдейства за общуването с хората.
Логото на компанията също е знак за идентификация и символ, който
изразява нейната същност. Доброто лого може да бъде отличителна черта на
визулания контакт. При TUI Travel например името на компанията е различно в
различните държави, но отличителния знак на TUI-изписано като усмивка до
името показва, че принадлежат към тази корпорация.
Често цветът е завършващ, декоративен елемент на корпоративната
идентичност. Изследвания са доказали, че определени цветове могат да
1
предизвикат предсказуеми емоционални и психологически ефекти. А и ние сме
се научили да ги възприемаме по съответен начин. Червеното – енергичен,
страстен и екстровертен цвят; синьото изразява власт, отговорност,
хладнокръвие; бялото, черното, златното и сребристото са престижни цветове.
Някои шрифтове също носят неосъзнат смисъл за компанията.
Много често слоганът е неразделна част от корпоративната идентичност.
Един от начините визията на компанията да бъде наложена на външните и
вътрешните публики е , като се превърне в корпоративен слоган. При Thomas
Cook той призовава към действие – Don’t just book it. Thomas Cook it.
Визуалните символи, чрез които една компания се идентифицира, не
заместват корпоративния и имидж, но ако са добре подбрани могат да
подкрепят мисията на компанията и да съдействат за представянето и пред
външните и вътрешните публики.
Основен компонент на лидерството е наличието за добър усет за визия,
която да бъде възприета от организацията. Това е съществен фактор в
създаването на устойчив имидж сред мениджърите и служителите.
Организациите с визия могат да внушат по-голям ангажимент от страна на
служителите си, което би прерастнало във въздействие и върху външните
публики. Визията не е ограничена във времето, няма срок на годност и е
насочена към вътрешните и външните публики.
В речта на настоящия Главен Изпълнителен Директор на Thomas Cook
Group Plc се казва: „Томас Кук е имал ясна визия, когато е създал първаият
ваканционен пакет преди повече от 160 години. Той вярвал, че достъпното
пътуване може да промени живота на трудовите хора към по-добро.
Неговата компания е била вдъхновена от силно чувство за социална
справедливост и морална отговорност.
Днес ние все още сме вдъхновени да продължим ценностите на нашия
учредител. Вярваме, че те допринасят за осезаема разлика в почивката на
нашите клиенти и за всички други хора, до чийто живот се докосваме.”
Организационната култура е много важен момент в изграждането на
корпоративния имидж сред вътрешните публики. Тя включва знания за
историята на организацията, за мястото и в обществото, за международните и
контакти, кадровата и политика, нейните публични позиции по важни въпроси и
др. Здача на пиармена е да организира тази информация и да се погрижи тя да
достигне до всеки един от служителите. Мотивираният чрез усвоената
организационна култура персонал съдейства и за убедително и компетентно
общуване и с външните публики.
Целта на вътрешнокорпоративните комуникации е да синхронизира
стремежите на вътрешните публики с корпоративната политика; да ги ангажира
в реализацията на тази политика; да ги информира за конкретните цели на
бизнеса; да им предлага образци за поведение, които да ги направят по-добри
професионалисти; да ги стимулира чрез публично признание на
професионалните им успехи и др. Издаването и разпространението на
специално издание – вестник или списание предназначено за вътрешните
2
публики е един от най-популярните начини за постигане на гореспоменатите
комуникативни цели. Това средство се прилага успешно и в големите
туристически организации.
В условията на нарастваща конкуренция, запазването и развитието на
вече завоювани позции зависи от мотивирането и лоялността на персонала.
Когато мотивират персонала за работа и създават конструктивна работна
среда, добрите вътрешнокорпоративни комуникации допринасят за
увеличаване на печалбите на компанията. Широко разпространено е
схващането, че желанието за работа се определя основно от високото
заплащане, но това не е абсолютната истина. Мотивацията е немислима ако
всеки служител или работник не е наясно как неговата лична работа се вписва
в общата , ако той не споделя фирмените ценности.
Един твърде сериозен проблем който вълнува служителите на всяка
една компания са условията на труд. Затова всяка компания, която иска да
просперира трябва да има ясно установена политика и стриктни правила в това
отношение. В изявлението на един от най-старите и големи туроператори
Thomas Cook Group Plc за „ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ПОЛИТИКА ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” има специален абзац , в който те са
изложили философията си относно безопасността на труда на техните
служители, сътрудници и посетители. В един друг документ от техния уебсайт
наречен „ ПОЛИТИКА ЗА ОТГОВОРЕН ТУРИЗЪМ” те заявяват: „Вярваме, че
качеството на живот е основно право на нашите клиенти, нашите
служители и общности в дестинациите, които ще посетим и че хората са
изключителния приоритет на нашия бизнес и на нуждата ни да се
разработва отговорен туризъм. Ние ще насърчаваме справедливи условия
на труд през целия ни бизнес и когато е възможно, ще работим заедно с
местните общности, за да се гарантира, че ще извлекат колкото е
възможно полза, от посещенията на нашите клиенти.”
Друг важен момент във вътрешнокорпоративната политика е обучението
на персонала. По този начин компанията мотивира служителите си да се
развиват и да поемат инициативата в изграждането на своята кариера и
стимулира тяхната лоялност. First Choice използват успешно този метод и
споделят:
„Ние смятаме, че е важно нашите служители да продължат да учат и
насърчаваме обмена на нови идеи и знания в компанията. Ние имаме
посветена на вътрешното обучение и развитие програма, предлагаща
обучение по редица теми. Използваме различни методи за доставка, като
електронно обучение, семинари и персонално обучение. В много области,
когато е необходимо, помагаме на нашите служители да получат
професионална квалификация, свързана с тяхната роля.
В крайна сметка, ние приемаме вашето развитие като
партньорството между вас, вашият мениджър и на нашия екип от експерти
за обучение и развитие, като се стараем да получите най-доброто от
кариерата си във First Choice.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Изграждане и управление на корпоративен имидж на туристическа организация

Имиджът на една компания е такъв какъвто го възприемат нейните служители (вътрешни публики), какъвто ръководството иска и мисли че трябва да бъде и какъвто го възприемат потребителите (външни публики)...
Изпратен от:
diilke
на 2011-06-01
Добавен в:
Курсови работи
по Реклама и PR
Статистика:
124 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Персонален и корпоративен имидж

27 юни 2009
·
544
·
10
·
1,199
·
72
·
2

Преди да разгледаме съшността на понятието „имидж” трябва да го разграничим от понятието „репутация”...
 

Публика и PR на организацията

14 дек 2007
·
941
·
6
·
222
·
284
·
54

По дисциплина “Бизнес комуникации и връзки с обществеността (БКВО)”.
 

Изграждане и управление на имиджа

26 окт 2008
·
516
·
9
·
1,020
·
66

Медииният имидж е твърде съществен компонент от системата на корпоративната култура.
 

Характеристики на имиджа

03 авг 2008
·
245
·
2
·
267
·
125
·
37

Характеристики на имиджа. Компоненти на имиджа. Имидж и мит. Модерни митове. Имидж в предизборна кампания.
 

Изграждане на персонален и корпоративен имидж

19 фев 2009
·
211
·
7
·
786
·
93
·
24

Имиджа съществува в съзнанието на хората като взаимносвързан поток от информация, програмиращ образна и емоционална реакция...
 
Онлайн тестове по Реклама и PR
Тест по PR
междинен тест по Реклама и PR за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
49
1
3 мин
12.01.2015
» виж всички онлайн тестове по реклама и pr

Изграждане и управление на корпоративен имидж на туристическа организация

Материал № 695931, от 01 юни 2011
Свален: 124 пъти
Прегледан: 211 пъти
Предмет: Реклама и PR, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 2,403
Брой символи: 14,938

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изграждане и управление на корпоративен имидж н ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Росица Великова
преподава по Реклама и PR
в град Русе
с опит от  3 години
71

Eли Христова
преподава по Реклама и PR
в град Пловдив
с опит от  18 години
1 311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения