Големина на текста:
РЕФЕРАТ
НА ТЕМА:
ХАРАКТЕРИСТИКА НА
КАНЕЛЕНИТЕ ГОРСКИ ПОЧВИ
(cambisols)
ИЗГОТВИЛ:
Светлана Александрова фак. ном. 295
Спец. Агрономствозадочно
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
Гр.Стара Загора
КАНЕЛЕНИ ГОРСКИ ПОЧВИ
Канелените горски почви са широко разпространени в Южна
България. Заемат предимно, ниските хълмисти и предпланински райони в
тази зона. Стигат обикновено до 700 – 800м. надморска височина. Освен
това те са разпространени в котловинните полета на Средна и Южна
България, където заемат по – високите и добре дренирани части на
котловините.
В климатично отношение зоната на канелено горските почви може
да се отнесе към преходно континенталната област със
средиземноморско климатично влияние. Тя се характеризира с мека и
топла зима, с неустойчива снежна покривка и сухо и горещо лято.
Зоната на канел. горските почви е определена , като ксеротермална
лесотеп. Дейността на човека в тези райони е свързана със значително
унищожаване и разреждане на дъбовите гори, поради което в
почвообразуването все по голямо участие вземат храстовите и
тревистите формации. Сега голяма част от територията на горите са
напълно унищожени и почвите се обработват.
Релефа е твърде разнообразен – равнинен, слабо вълнообразен и
полупланински.Преобладават по – пресечените релефни форми, които
осигуряват добър дренаж на територията.
Канелените горски почви биват три вида: изслужени, карбонатни
и лесивирани.
Изслужените канелено горски почви (Chromik Camisoles) – се намират в
района на Стара Загора, имат добре изразен хумусно – акумулативен
хоризонт с различна мощност – най – често 25 - 30 см. Той е тъмно
червеникаво оцветен и постепенно прехожда надолу в по – ярко канелено
червено оцветен метаморфен хоризонт. Той е глинест, но със
сравнително добре изразена зърнесто буцеста структура.
Метаморфният хоризонт е глинест и има буцесто стълбчата
структура. Свободните карбонати се наблюдават в най – долната му
част или в почвообразуващите материали.
Общо взето тези почви са доста глинести, но се различават малко
в зависимост от почвообразуващите скали и характера на релефа .Най -
тежки са почвите, формирани върху плиоцински отложения и
преотложени изветрителни продукти в ниските и равнинни райони. По –
леки са тези формирани върху едро частични материали и върху по
наклонени терени. Характерна особеност тук е слабо изразената
диференция на глината по дълбочина на почвеният профил. Вътрешното
вглинясвне обхваща целия профил, но е по добре изразено в
метаморфния хоризонт, поради което тук количеството на глината е
по - голямо. Не се наблюдава механични предвижване на глината, от
хумусния в метаморфния хоризонт.
Минералогичният състав е изграден от първичните материали –
кварц, фелдшпати, безцветни слюди и др; и вторичните минерали са
представени от трислойните глинести минерали – монтморилонитови,
хидрослюди и каолинит.
Хумусното съдържание за тези почви за хумусно – акумулативният
хоризонт е високо 4-5 % и постепенно намалява надолу. При
обработваемите почви в орницата, то е значително намаляло и е около
2,5%. По тип хумусът най – често в хумусно – акумулативният хоризонт
е фулватно – хуматен, а по – надолу е хуматно –фулватен; т.е.
хуминовите киселини обикновено преобладават или са близо до фулво
киселините. Има висока степен на обогатеност с азот. Общо взето
хумусът има благоприятен състав и високо качество, но количеството
му е силно намаляло при отдавна използваните почви. Съдържанието на
усвоим азот е недостатъчно, а и условията за нитрификация не са много
благоприятни. Тези почви са слабо запасени с усвоим азот и имат
неблагоприятен азотен режим.
Изслужените канелено горски почви са слабо запасени с Р. Голяма
част от Р се намира под формата на трудно разтворими фосфати,
особено в карбонатните почви. Тези почви са добре запасени с усвоим К.
Реакцията на карбонатните канелено горски почви в карбонатните
хоризонти е слабо алкална и неутрална, както в хумусният така и в
метаморфния хоризонт. Почвеният поглъщателен елемент е напълно
наситен с безжични катиони. Тези почви в хумусно – акумулативният
хоризонт имат сравнително добре изразена структура. В орницата обаче
структурата е значително разрушена. Оптималната плътност в
орницата слабо се изменя, като малко се увеличава в по – глинестия
метаморфен хоризонт. Тези почви нямат много добри физико- механични
свойства орницата при дъжд се приплесква, а при изсъхване може да
образува кора, и при обработка в сухо състояние се кърти на големи
твърди буци. Във влажно състояние тези почви проявяват голяма
пластичност, лепливост и силно набъбват, а при изсъхване силно се
свиват и някой от тях подобно на смолниците се напукват. Интервалът
на благоприятна влажност за обработка е къс. Водопропускливостта е
твърде ниска. Ето защо тези почви и територията, която заемат, имат
неблагоприятен воден режим. Тук летните суши са добре изразени и
много влага се губи, чрез изпарение на почвата, поради което
отглеждането на много по – късни пролетни култури, без напояване е
неподходящо и неефективно.
Канелените горски почви се характеризират с високо плодородие,
особено по – дълбоките. Основни мерки за коригиране или подобряване се
свежда до: подобряване на физичните свойства на почвата, борба срещу

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Характеристика на канелени горски почви

Канелените горски почви са широко разпространени в Южна България. Заемат предимно ниските хълмисти и предпланински райони в тази зона. Стигат обикновено до 700 – 800м. надморска височина...
Изпратен от:
Светлана
на 2011-05-31
Добавен в:
Реферати
по Почвознание
Статистика:
89 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Видове почви

27 яну 2009
·
184
·
2
·
554
·
330
·
1

Смолници – заемат равнините и котловините на южна българия; образувани са върху плиоценски плата и стари кватернерни тераси; климат – преходно континентален; заемат по-ниските акумулативни форми на релефа...
 

Педосфера

20 дек 2017
·
11
·
21
·
880
·
11
·
1

Педосферата е най-външният слой на земята, който е съставен от почви и е обект на почвообразувателни процеси.съставена е от натрошени скали, мъртви организми, вода и въздух...
 

Ерозионни процеси в община Смолян

08 яну 2016
·
3
·
18
·
733
·
5

Съгласно картата за райониране на почвите в България, община Смолян попада в агроекологическият район на кафявите горски почви...
 

Влагоемкост

18 апр 2015
·
7
·
29
·
2,052

Влага и влагоемкост на почвата - протокол по почвознание при доц. Колев...
 

Морфология на почвата

02 дек 2014
·
38
·
44
·
6,601
·
68

Основни морфологични признаци на почвата, състав на почвата, значение на хумуса за плодородието и възстановяване на запасите му в обработваемите земи...
1 2 3 »
 

Характеристика на канелени горски почви

Материал № 695081, от 31 май 2011
Свален: 89 пъти
Прегледан: 231 пъти
Предмет: Почвознание
Тип: Реферат
Брой страници: 5
Брой думи: 1,136
Брой символи: 7,328

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Характеристика на канелени горски почви"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения