Любка Богданова
преподава по История
в град София
Големина на текста:
ВТОРОТО ЦАРСТВО
(откъси)
Възстановяването и оцеляването на новосъздаденото Второ българско царство се
дължи в най-голяма степен на 10-годишните успешни войни с Византия на цар Асен. Ако не
беше неговата изключителна дарба на пълководец и военен организатор на българите,
умелото използване на военни хитрости (стратегеми) и привличането на съюзници сред
куманите, власите и отделни византийски боляри, някои от които дори гърци по произход
(по-късно при Калоян – Мануил Камица, докато при Асен плененият севастократор Исак
Комнин заговорничи с Иванко срещу Асеня І), то българската държава едва ли щеше да
оцелее в тежките борби с империята и нейната вездесъща дипломация. Някои автори както
на белетристика, така и на исторически трудове, доста необосновано според изворите,
противопоставят като интелектуално равнище мъдрият, разсъдлив, образован, спокоен и
набожен Теодор-Петър на буйния, гневлив до безразсъдство, емоционален до лесна
избухливост и не особено интелигентен Асен, като мъдреца-старейшина срещу воина с ум
едва ли не на пале. Но това, че Петър е бил по-улегнал, набожен, миролюбив по нрав, а Асен
по-войнствен и избухлив, не означава, че по-младият брат е бил по-глупав или дори по-
неразумен.
Докато за Калоян като че ли надделява общото мнение, че той е бил принуден от
обстоятелствата, особено пък след загубата на братята си, да съчетава в себе си качествата и
на воина, и на държавника, и на пълководеца, и на дипломата, които божем са били поделени
между братята му – едните у Петър, а другите у Асен.
Някои историци обясняват бягството на Йоан и Александър – синовете на цар Асен, в
Галич с това, че те са имали роднини там, тъй като някоя от бабите им е произхождала от
руските княжества, и то тъкмо от Галичкото. За съжаление това са голословни твърдения и
недоказани и почти недоказуеми хипотези, почти толкова, колкото и твърденията за
куманския произход на Асеневци. (За тях единствените доказателства са тюркския т. е.
“куманския” произход на името (на) Асен и на прозвището му Белгун. По-сериозно е
скорошното откритие на името Белгун в сведенията за куманските князе из днешните
южноруски степи).
Личното ми предположение е, че бягството на Асеновите синове е насочено към
Галич, а не в друга посока поради случайно може би стечение на политико-географските
обстоятелства. Йоан и Александър не могат да побягнат на юг, тъй като там ще попаднат в
ръцете на латинците или на гърците – тогава непримирими български врагове. Те биха ги
превърнали в заложници или биха ги разменили при някоя сделка с победилата групировка
на новия български цар Борил. Унгарците като католици, по това време също са съюзници на
латинците и противници на България. Твърде вероятно е те да биха се опитали да разменят
Йоан и Александър срещу връщането от Борил на Белград или Браничево, които Калоян е
отнел от унгарците през 1202 г. Сърбите са ненадежден съсед на България и също биха
могли да постигнат някаква сделка с Борил и да му предадат (или дори да убият) Асеновите
синове.
Скитането заедно с някое куманско племе из степите едва ли е било примамлив избор
за Йоан и Александър. Остава посока още по-на север, където има няколко православни
(руски) княжества, враждебни на латинците. Единствено там младите Асеневци биха могли
да намерят някакво относително сигурно убежище (при всички мислими рискове). И първото
руско княжество на пътя им по стечение на географските обстоятелства се оказва Галичкото.
ПОЛУАПОЛОГИЯ НА ИВАЙЛО
С големия си пълководчески талант Ивайло представлявал една сериозна възможност
за България да прекрати или поне да забави упадъка си. Неговият военен гений, доказан в
многобройните победи над татарите и ромеите изглежда изобщо не е впечатлил търновските
боляри. Те са съизмервали претендентите за престола със съвсем други ценности и критерии.
Първият от тях е бил наличието на родство с управляващия владетелски дом или законната
династия и степента на това родство. В случая с Иван Мицо(в) те действително са имали
оправдание да предадат Ивайло, докато той воюва извън столицата и да признаят за цар
претендента, който наистина е бил Иван Асен ІІІ, поне по род. Но той се оказва непригоден
да носи бремето на властта и гордото име на дядо си по майка. След позорното му бягство,
причинено вероятно не толкова от малодушие, колкото от интригите, плетени от болярските
групировки и от предчувствието за заговори, кроени от Георги Тертер, търновските боляри
не си извличат нужната поука. Те и не помислят да се обърнат към човека, доказал военните
си качества. Те не му оставят възможност да докаже дали има качества и на държавник, тъй
като в техните очи той си остава узурпатор. Изглежда за тях са били напълно непознати или
без никаква практическа стойност историческите познания, че сред най-великите василевси
на ромеите остават поне трима узурпатори на престола от доста нисък произход, но за сметка
на това велики военачалници или политици – Никифор Фока, Йоан Цимисхес, Василий І
Македон(ец). Така след бягството на несъстоялия се български цар Иван Асен ІІІ, болярският
съвет излъчва за нов цар може би най-умелия интригант в своите редици - куманинът
Георгий Тертерий. През трудното си 12-годишно царуване той не показва с нищо, че е по-
добър избор от Ивайло. Дори напротив. Той не успява да се справи с нито един от
сериозните проблеми на държавата, капитулира пред опустошителните татарски набези, пред
сръбските, ромейските и унгарските завоевания в българските земи, България затъва все
повече и повече. Дали и след неговото позорно бягство от Търново и унизителното му
скитничество из Тракия (из околностите на Адрианопол), докато накрая византийците го
приютят, са се намерили боляри и видни търновски граждани, които поне малко да
съжаляват, че не са опитали докрай да заложат на поредната несъстояла се възможност в
българската история - Ивайло? Та с какво Ивайло, който сам е спечелил престола на бойното
поле, с победи над татарите и над вече недееспособния цар Константин Тих – Асен и след
това, сключил законен брак с неговата вдовица и влязъл като неоспорим победител в
Царевград Търнов, основателно предпочетен като по-малкото зло пред задаващата се
византийска войска, е по-голям узурпатор от Георги Тертер, дошъл на власт след недостойни
интриги на тъмно, или дори от Иван Мицо(в), поставен на престола не от родството си с
Иван Асен ІІ, а от войските на изконния враг на българите – Византия, с подразбиращата се
цел да служи като маша на нейната политика от престола си в Търново.
Заслужава съжалението ни и другата несъстояла се възможност – Иван Асен Трети.
Може би през 1279 г. му е било още твърде рано да се възкачи на дядовия си престол. Може
би след време, натрупал политически опит и житейска зрелост в Константинополския двор,
от него би излязъл един нов полугрък – Симеон или Калоян (но не ромеоубиец), стига да
имаше търпение да изчака провала на Георги Тертер на българския престол, така както
някога неговият дядо, Иван Асен ІІ изчака търпеливо цели десет години залеза на Борил от
Галичкото си убежище. Тогава дори и начело на ромейска войска Иван Асен ІІІ би бил
посрещнат като спасител на България и от Тертеровата слабост, и от татарите, и от
маджарите, и от сърбите. А и неговият тъст Михаил VІІІ Палеолог (починал 1282 г.) не би
насъсквал татарите да опустошават България като отмъщение за това, че Георги Тертер е
отмъкнал престола от ромейското протеже Иван Асен ІІІ. При евентуалното му връщане на
българския престол можеха да се избегнат и последвалите бягството на Тертер вътрешно-
политически усложнения на няколко пъти поради необходимостта от избор на нов цар и
смяна на династията и свързаното с тях отцепване от централната власт на отделни боляри.
Ако не при Иван Мицо(в), то държавническият гений на Иван Асен ІІ можеше да се прояви
при неговия син или дори внук, който да отбележи нови успехи на Асеновата династия на
държавното поприще. Не би имало овдовяване на търновския престол след смъртта на
Смилец, нито пък възможност той да се заеме от един случаен чужденец като татарина Чака
на съмнителното основание, че е женен за дъщерята на бившия цар Георги Тертер.
Двамата бележити царе от кумански род (поне по баща) Светослав Тертер и Михаил
Шишман, въпреки големите си амбиции и някои безспорни успехи, не постигнаха нищо
трайно за българската държава. След първоначалните си военни успехи срещу Византия и
съюза си с татарите, Тодор-Светослав Тертер се задоволи с привилегията да бъде кротък
ромейски зет и дарополучател, без да продължи активната си политика за освобождаване на
всички български земи в Тракия, Родопите, Македония, Албания и Поморавието и
връщането им в пределите на българската държава. Неговият син злощастно загина още в
първата си война пред Адрианопол, без да успее да разкрие истинските си качества, нито да
узрее докрай за голямата политика. Огромните амбиции на Михаил Шишман се разпиляха в
няколко посоки, една от които беше налудничавият план да се превземе Цариград през 1328
г. от военоначалника му Иван. В крайна сметка, без да отбележи трайни и значими успехи,
Михаил Шишман позволи непростимо да бъде изненадан и вероломно изигран от сърбите
при Велбъжд (1330 г.). Този провал зачеркна резултатите от близо век и половина
полууспешни усилия на българската държава в западна и югозападна посока. След него
дойде и недалновидността на сестреника му Иван Александър, който позволи на зет си
Стефан Душан да стане необезпокояван господар на западната част на Балканския
полуостров и дори да бъде увенчан с чисто българската титла “цар” от търновския патриарх
в ключовия български град Скопие (1346 г.), превърнат от Душан в столица на разнородната
му империя, нещо повече – в нова сръбска столица, както преди това българският град
Призрен изпълняваше същата роля при Душановите предходници.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Второ българско царство

Възстановяването и оцеляването на новосъздаденото Второ българско царство се дължи в най-голяма степен на 10-годишните успешни войни с Византия на цар Асен. Ако не беше неговата изключителна дарба на пълководец и военен организатор на българите, умелото..
Изпратен от:
Мартин
на 2007-12-20
Добавен в:
Теми
по История
Статистика:
208 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Теми по История рядко сваляни с 7 - 10 страници от преди повече от година Други от Ученици
 
Подобни материали
 

Славяни. Произход, разселване и идването им на Балканския полуостров

01 апр 2006
·
819
·
8
·
1,403
·
1,774
·
147

Славяни. Произход, разселване - поминък и обществен живот, уръдия на труда, вярвания, заселване на Балканския полуостров и последици.
 

Априлското въстание

03 юли 2008
·
81
·
3
·
484
·
78
·
14

Неуспешното Старозагорско въстание.Трудното положение на Високата порта.Създаване на гюргевска организация в Гюргево.Заседанието на Гюргевския комитет – 11-12 ноември-25 декември 1875 година...
 

Великите български будители

29 май 2009
·
122
·
10
·
1,038
·
269
·
35

От средите на родолюбивото духовенство израстват първите будители на нацията. С усилия на ума и голяма духовна енергия Отец Паисий Хилендарски създава безценен ръкопис- ,, История славянобългарска” . Чрез него българите откриват славното си средновеков
 

Васил Левски

19 мар 2008
·
73
·
2
·
223
·
20

Васил Иванов Кунчев е роден в Карлово в семейството на Иван Кунчев Иванов, известен карловски майстор, и на Гина Василева Караиванова.
 

Тест по история - 2 част

30 май 2007
·
1,181
·
3
·
230
·
9
·
4

Тестът по история е предназначен за всички форми на обучение. Достатъчни са дори 20-30 минути за да го направите. Състои се от 9 въпроса и разяснения след тях. Има и скала за оценка.
 
Онлайн тестове по История
Тест по История за 7-ми клас. Траки и елини
изпитен тест по История за Ученици от 7 клас
В теста е засегнат сегмент от материала за 7-ми клас, който отразява тракийската история и култура, въпроси от историята на македонската държава и елинизма. Тестът се състои от 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
62
1
1 мин
23.11.2016
Тест по история за 8-ми клас. Византия - християнската империя на новия Рим
любознателен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът е предназначен за ученици от 8-ми клас по История и цивилизация. Състои се от 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
86
1
11.10.2016
» виж всички онлайн тестове по история

Второ българско царство

Материал № 67371, от 20 дек 2007
Свален: 208 пъти
Прегледан: 249 пъти
Предмет: История
Тип: Тема
Брой страници: 10
Брой думи: 2,769
Брой символи: 23,480

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Второ българско царство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
с опит от  22 години
126

Любка Богданова
преподава по История
в град София
с опит от  6 години
136

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения