Големина на текста:
МЕТОДИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА ЧИСТИ КУЛТУРИ ОТ МИКРООРГАНИЗМИ
I. Теоретична част: В естествени условия МО се срещат под формата на смесени попула-
ции. За изучаването на физиологията, биохимията, морфологията и други на даден MO,
той трябва да бъде отделен от другите и култивиран самостоятелно под формата на чиста
култура. Изолирането на чисти култури от смесени популации и поддържането им в лабо-
раторния условия е задължителен елемент в микробиологичната работа. Чиста култура
може да бъде изолирана от една клетка или от една колония. Изолирането включва след-
ните етапи: получаване на обогатена култура от желания микробен вид; изолиране на
чиста култура от него чрез различни методи (на Пастьор, на Дригалски, на Кох); провер-
ка за чистотата на изолираната култура и съхранение на чистите култури.
1. Получаване на обогатена култура: Обогатена е тази култура, в която преобладават
представители на дадения микробен вид. Методът на получаване на обогатени култури се
състои в следното: проба от материала, от който ще изолираме чиста култура се култиви-
ра при условия, благоприятстващи развитието на желаните от нас МО (подходяща храни-
телна среда, t°, pH, аерация и т. н.).
2. Методи за изолиране на чиста култура:
а) Фракционен метод на Пастьор: Oт изходния материал се приготвят разреждания ка-
то се пресмята така, че в последните епруветки да попаднат единични клетки. От тези
епруветки се посява на твърда хранителна среда. От прерасналите единични колонии се
изолира чиста култура. Разрежданията се приготвят като в серия от 7-10 епруветки се по-
ставят по 9 ml стерилна течна среда. Ако предполагаме, че броят на MO в обогатената
култура не е много голям, може да се използват и по-малко епруветки. От изходния мате-
риал се взема със стерилна пипета 1 ml и се внася при стерилни условия в първата епру-
ветка. Така разреждаме 10 пъти изходната проба. След това от първата епруветка след
добро разбъркване пак със стерилна пипета прехвърляме 1 ml във втората епруветка и т.
н. За да се получи намаление в броя на клетките, е необходимо да се работи много точно
- да се прехвърля по 1 ml в епруветките и да се работи стерилно на пламъка на спиртна
лампа. Точността на този метод е малка, тъй като получаването само на една клетка в по-
следната епруветка е малко вероятно и не винаги гарантира получаването на чиста кул-
тура. Фракционният метод на Пастьор служи като основа за получаване на чисти култури
от разреждане чрез посявка върху твърди хранителни среди в петриеви панички и в ме-
тодите за количествено отчитане на МО. От последните 2-3 разреждания в епруветките се
пренася стерилно по 1 капка върху подходяща твърда хранителна среда, разлята в петри-
та. Прави се плътен посев, т. е. внимателно се разстила с помощта на стерилна шпатула.
Посетите петриеви панички се култивират в термостат при оптимална температура за съо-
тветните МО. След появата на единични колонии се избират най-подходящите за изоли-
ране на чиста култура. За целта с помощта на бактериологично йозе се взема материал от
единичната колония и се посява на щрих върху полегат агар в епруветки, които се култи-
вират при подходящи условия. В епруветките се развива чиста култура, която след това
се проверява задължително за чистота.
б) Метод на последователен (изтощаващ) разсев по Дригалски: Принципът на метода е
същият, както при метода на Пасьор. Върху подходяща твърда хранителна среда се прави
посявка на определено количество от изходния материал по начин, позволяващ да се по-
лучат единични колонии, от които да се изолират чисти култури. Приготвят се 3-4 петрие-
ви панички с агарова хранителна среда. На повърхността на хранителната среда в първо-
то петри се капва 1 капка от посевния материал. След това със стерилна шпатула капката
(материалът) се разстила равномерно по цялата повърхност на агаровата пластинка. Със
същата шпатула (без да се стерилизира) се продължава посявката във второто петри, ка-
то се разтрива добре цялата повърхност на средата (без да се внася материал) и така се
извършва посев в трето и четвърто петри. Смисълът е да се пренася все по-малко коли-
чество микробни клетки. След култивиране при оптимална за МО температура и след раз-
витие на единични колонии от тях се изолират чисти култури, които се посяват на щрих в
епруветки с полегат агар. Изтощаващ разсев може да се направи и с бактериологично йо-
зе в едно петри или последователно в 2-3 петрита чрез щрихов посев.
в) Метод на дълбочинната посявка на Кох: Принципът е същият, както при описаните
вече методи. Този метод се различава с това, че материалът се внася в епруветки с разто-
пена и охладена твърда хранителна среда и се разпределя равномерно чрез въртене меж-
ду дланите на ръцете. Този метод позволява да се изолират аеробни, анаеробни или фа-
култативно анаеробни МО, тъй като посявката се извършва в дълбочина.
3. Проверка за чистотата на получените култури: Осъществява се по няколко начина: ви-
зуално, микроскопски и чрез посев на различни хранителни среди. Могат да се използват
и биохимични тестове.
4. Съхранение на чистите култури: Съхраняват се при строго определени условия. Най-
често при 4°С. Културите се пресяват през определен период от време. За да се избегне
честото пресяване се използват и специални методи за съхранение.
II. Практическа част: Изолирайте чисти култури от МО, притежаващи амилолитична ак-
тивност като използвате обогатена култура от грах. Работете по описаните методи, като
използвате среда, съдържаща нишесте (нишестен агар). Петритата с нишестения агар
след посявките култивирайте при 30°С за 2-3 дни. Използвайте тези, в които са прорас-
нали единични колонии. За доказване на амилолитич-ната активност, залейте петритата с
Луголов разтвор, който с нишестето дава характерно синьо оцветяване. Около колониите,
притежаващи амилолитична активност се получават безцветни зони. За изолиране на
чис-ти култури изберете единични колонии, около които безцветната зона е най-голяма.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методи за изолиране на чисти култури от микроорганизми

В естествени условия микроорганизмите се срещат под формата на смесени популации. За изучаването на физиологията, биохимията, морфологията и други на даден MO, ...
Изпратен от:
dolchevita
на 2011-04-17
Добавен в:
Протоколи
по Микробиология
Статистика:
47 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Микробиология
Тест по микробиология за студенти
междинен тест по Микробиология за Студенти от 2 курс
Тест за студенти по микробиология. Въпроси с един верен отговор.
(Труден)
40
253
1
29.02.2012
Тест по микробиология за 11-ти клас
изпитен тест по Микробиология за Ученици от 11 клас
Тестът е на тема "Микробиологични процеси при производството на хранително-вкусови продукти". 10 въпроса, всеки само с един верен отговор.
(Лесен)
10
16
1
3 мин
25.07.2013
» виж всички онлайн тестове по микробиология

Методи за изолиране на чисти култури от микроорганизми

Материал № 667108, от 17 апр 2011
Свален: 47 пъти
Прегледан: 119 пъти
Предмет: Микробиология, Биология
Тип: Протокол
Брой страници: 2
Брой думи: 840
Брой символи: 4,817

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методи за изолиране на чисти култури от микроор ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Недялка Нанева
преподава по Микробиология
в град Димитровград
с опит от  22 години
1 67

виж още преподаватели...
Последно видяха материала