Големина на текста:
Основни HTML тагове в
подредбата на страниците
Всяка HTML страница съдържа (или би трябвало да съдържа) няколко основни тага.
?Тагьт <НЕAD>. Мислете за този таг като контейнер за цялата обща информация за
страницата ви. Между таговете <HEAD> и </HEAD> ще намерите обща информация за
страницата ви. (Както ще видите по-късно, част от таза информация е полезна за
идентификацията на страницата ви от сайтовете за търсене.) Имайте предвид, че
информацията в тага <HEAD>, с изключение на заглавието, няма да се визуализира в
браузърите.
?Тагът <TITLE>. Това е тагьт, в който задавате заглавието на Web страницата си. Този
таг лесно се пропуска, затова трябва да внимавате, за да не го забравите. Заглавието
на страницата се показва в заглавната лента на прозореца на браузъра и затова е
важен навигационен елемент, който позволява на посетителите на Web сайта ви да
знаят къде се намират.
?Тагът <BODY>. Това е мястото, където ще поставите по-голямата част от HTML кода
си и което представлява тялото на Web страницата ви.
СЪВЕТ
Много редактори на HTML, като например FrontPage и HomeSite, ще ви предоставят прост шаблон на Web страница,
когато изберете командата File, New. Отварящите и затварящите тагове <HTML>, <HEAD>, <TITLE> и <BODY> ще бъдат
предварително поставени в шаблона (вижте следващия фрагмент). Възползвайте се от този шаблон, за да си
напомните да ги включите в документа си (с други думи, не ги изтривайте!).
В следващия програмен фрагмент можете да видите шаблона на документ, който най-често
се генерира по подразбиране от HTML редакторите. Този шаблон показва употребата на
главните HTML тагове.
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>New Page 1</title>
</head>
<body> </body>
</html>
Горният фрагмент е генериран с използването на Microsoft FronPage. (Обърнете внимание на специфичните
за FrontPage тагове <мета>, които ще разгледаме по-късно.) Този шаблон съдържа всички главни тагове
(както отварящи, така и затварящи) и подразбиращо се заглавие на страницата. Когато създавате свои
страници, не забравяйте да включите тези тагове и да зададете заглавие на страницата си (използвайки
тага <title>), по възможност по-описателно от "New Page 1".
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАГА <МЕТА>
Таговете <мета> са много полезни при предоставяне на информация за съдържанието на
страницата ви, така че да може правилно да се индексира от различните сайтове за търсене.
Горният фрагмент е генериран с използването на редактора Microsoft FronPage, който вмъква
няколко стандартни тага <мета> В началния шаблон на страницата. Най-вероятно ще искате
да промените тези тагове, така че да отговарят на съдържанието на страницата ви. Разгледайте
следния фрагмент, за да видите как можете да използвате таговете <мета>.
<meta name="keywords" CONTENT="rock music, 1970s, popular culture, Steely Dan">
<meta name="description" CONTENT="A retrospective analysis of the rock group Steely
Dan">
<meta name="author" content="Bill Lee">
<meta name="generator" content="Microsoft FrontPage 4.0">
Станете "откриваеми" в Web
ДA ИМАТЕ WEB САЙТ Е ЕДНО, А ДА НАКАРАТЕ ХОРАТА ДА ГО ПОСЕЩАВАТ Е НЕЩО СЪВСЕМ РАЗЛИЧНО. ДОРИ АКО ИМАТЕ ДОБЪР ДИЗАЙН И ИНТЕРЕСНА
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТА СИ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА WEB НЯМА ДА ЗНАЯТ КОЛКО ЧУДЕСЕ-; САЙТ ИМАТЕ. А<; > I IE МОГАТ ДА ГО ОТ* РИЯТ.
КАК ЩЕ БЪДЕ КАТЕГОРИЗИРАН WEB САЙТЪТ ВИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ САЙТОВЕ ЗА ТЪРСЕНЕ (НАПРИМЕР YAHOO!) Е ТРУДНО ДА СЕ ПРЕДВИДИ И ЗАВИСИ ОТ МНОЖЕСТВО
ФАКТОРИ. КОЛКО ГОЛЯМА Е ОРГАНИЗАЦИЯТА ВИ? КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СТЕ ПРЕДЛОЖИЛИ НА САЙТА СИ?). НО УМЕЛОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАГОВЕТЕ <МEТА>
МОЖЕ ДА УВЕЛИЧИ ШАНСА ВИ ДА БЪДЕТЕ "ОТКРИТИ" ПРИ ТЪРСЕНЕ В WEB РАЗГЛЕДАЙТЕ ГОРНИЯ ПРИМЕР: ТОЗИ САЙТ ИМА ДОБЪР ШАНС ДА БЪДЕ ОТКРИТ, АКО
ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПОТЪРСИ САЙТОВЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ФРАЗИТЕ "ROCK MUSIC", "1974', "POPULAR CULTUREИЛИ "STEELY DAN”.
СЪЩО ТАКА ДРУГА ВАТА ЗАДАЧА Е ДА СЕ ОПИТАТЕ ДА ОПРЕДЕЛИТЕ КАК ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЩЕ СЕ ОПИТАТ ДА ОТКРИЯТ САЙТА ВИ. ПРИ ПОСЛЕДНОТО СИ ПРИБИРАНЕ
ОТ РАБОТА, ЧУХ РЕКЛАМА НА ЛЕКАР-ОТОЛАРИНГОЛОГ (Т Е.
СПЕЦИАЛИСТ). В РЕКЛАМАТА БЕШЕ ВКЛЮЧЕН И АДРЕСЪТ НА WEB САЙТА. НЕ Е ТРУДНО ДА СИ ПРЕДСТАВИТЕ ОЛКО ПОТРЕБИТЕЛИ МОГАТ ДА ДОПУСНАТ
ПРАВОПИСНА ГРЕШКА В ДУМАТА ОТОЛАРИНГОЛОГ, ТАКА ЧЕ НЕ БИ МЕ УЧУДИЛО, АКО В <МЕТА> ТАГОВЕТЕ НА СЗЙТА^ДИЗАЙНЕРИГЕ СА ВКЛЮЧИЛИ СТАНДАРТНИТЕ
ГРЕШКИ ПРИ ИЗПИСВАНИЯТА НА ТАЗИ ДУМА. КАКТО И ДРУГИ ФРАЗИ КАТО "УНГ И ДОРИ "УШИ", "НОС" И "ГЪРЛО".
ТАКА ЧЕ, АКО ЩЕ ПУБЛИКУВАТЕ САЙТА СИ И СЕ ПИТАТЕ КАК-ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ХОРА ЩЕ ГО ОТКРИЯТ, ТАГЪТ <мета> Е ЖИЗНЕНОВАЖЕН ЗА ВАС. ВЪПРЕКИ ЧЕ
НЯМА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ СТРАНИЦАТА ВИ ЩЕ БЪДЕ ПОКАЗВАНА ПРИ
ВСЯКО ТЪРСЕНЕ, ДОБРЕ ДЕФИНИРАНИТЕ ТАГОВЕмета* със СИГУРНОСТ ЩЕ ВИ ОКАЖАТ ПОМОЩ.
Работа с шрифтове
<html>
<head>
<title>Initial formatting example </title>
</head>
<body>
<p><font face="Poor Richard" size="5">This is an example of Poor Richard formatting in 18-pt font.</font></p>
<p><i><font face="Franklin Gothic Book" size="3">This is Franklin Gothic Book in 12-pt font, utilizing italics in the
formatting.</font></i></p>
<p><font face="Bookman Old Style" size="7"><u>Bookman Old Style, in 36-pt font! </u></font></p>
</body>
</html>
TAГЪТ <P> ЗАДАВА НОВ ПАРАГРАФ.
ВЪПРЕКИ ЧЕ ТОЗИ КОД Е СТАНДАРТЕН, ИСКАМ ДА ВИ ОБЪРНА ВНИМАНИЕ НА НЯКОИ МОМЕНТИ ПРИ ФОРМАТИРАНЕТО НА ТЕКСТА.
?ШРИФТЪТ СЕ ЗАДАВА ЧРЕЗ ТАГА <font>. В ТОЗИ ПРИМЕР ШРИФТЪТ СЕ ЗАДАВА ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ИМЕТО МУ В КАВИЧКИ (НАПРИМЕР,
"POOR RICHARD").
?РАЗМЕРЪТ НА ШРИФТА СЕ ЗАДАВА ПО СХОДЕН НАЧИН, НО ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ТОВА КАК Е ЗАДАДЕН В АТРИБУТА size НА ТАГА
<font>. ВЪПРЕКИ ЧЕ НА ПОСЛЕДНИЯ РЕД ПИШЕ 36-PT, АТРИБУТЪТ size ИМА СТОЙНОСТ 7. В HTML ВАЛИДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА
АТРИБУТА size СА ОТ 1 ДО 7, КОИТО ОТ СВОЯ СТРАНА ОТГОВАРЯТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПУНКТОВЕ (КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В HTML РЕДАК-
ТОРИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА ЗА ТЕКСТООБРАБОТКА).
?МОЖЕ ДА СЕ ЗАДАДЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ФОРМАТИРАНЕ, КАТО КУРСИВ (<i>) И ПОДЧЕРТАВАНЕ (<и>), ПРЕДИ ИЛИ СЛЕД ТАГОВЕТЕ <font>
Но ЗА ПО-ЛЕСНО РАЗБИРАНЕ НА HTML КОДА, Е ДОБРА ИДЕЯ ДА ДОБИЕТЕ НАВИК ДА ФОРМАТИРАТЕ КОДА СИ ПО ЕДИН И СЪЩ НАЧИН -
СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ СТЕ СИ БЛАГОДАРНИ, КОГАТО ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕТЕ СТОТИЦИ РЕДОВЕ HTML КОД, ПРЕДИ ДА ОТКРИЕТЕ ТОВА,
КОЕТО ТЪРСИТЕ.
ВНИМАНИЕ
HTML може да се окаже изключително труден език за откриване на грешки, тъй
като местоположението наотварящия и затварящия таг (в зависимост от другите
форматиращи атрибути, които сте задали в страницзта) може да промени
показването на текста и се поправя трудно. Така че е добра идея да добиете
навик да поставяте форматиращите си тагове в един и същ ред.
СЪВЕТ
Много от следващите тагове за форматиране се считат за остарели в HTML 4.0
или функционалността им може да се постигне чрез използването на стилове.
Тагове за удебеляване, подчертаване и накланяне на
текст
Таг за удебеляване на текст <b>
Таг за подчертаване на текст <u>
Таг за накланяне на текст <i>
Както се вижда от следния пример, таговете <b>, <u> и <i> може да са вложени в тага
<font>, но и тагът <font> може да е вложен във всеки от тях:
<html>
<head>
<title>Initial formatting example </title>
</head>
<body>
<p><font face="Poor Richard" size="5"><b>This is an example of Poor Richard formatting in 18-pt font.</font></b></p>
<p><font face="Bookman Old Style" size="7"><u>Bookman Old Style, in 36-pt font! </u></font></p>
<p><i><font face="Franklin Gothic Book" size="3">This is Franklin Gothic Book in 12-pt font, utilizing italics in the
formatting.</font></i></p>
</body>
</html>
Задаване цвят на шрифт
Можете лесно да променяте цвета на текста чрез атрибута color на тага <font>. Можете да
присвоите на атрибута една от следните стойности.
?Можете да зададете името на цвета. В този случай се използват един от
шестнадесетте дефинирани цвята, например <font color="Red">.
?Можете да използвате шестнадесетичната стойност на цвета, което позволява да
избирате измежду стотици комбинации. Всеки цвят си има шестнадесетична
стойност и чрез промяна на тази стойност можете да промените цвета. Например,
шестнадесетичната стойност на червеното е FF0000. Но малко по-светло червеното е
със стойност FF3118. В HTML кода тези шестнадесетични стойности се присвояват
на атрибута color. Например, за да използвате шестнадесетичната стойност на чер-
веното, трябва да напишете <font color="#FF0000">, където символът # предшества
числото и показва, че това е шестнадесетична стойност. Шестнадесетичната стойност
се разделя на три цвята: червен, зелен и син, където първите две цифри от нея са на
червеното, следващите две -на зеленото, а последните две - на синьото. Можете да
задавате желаното количество цвят чрез стойности от 00 до FF. Ето защо числото
FF0000 представлява чисто червено (имате възможно най-червения цвят без примеси
на зелено и синьо).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Html тагове в подредбата на страниците

Подробно описани и разшифровани HTML тагове и средства за индивидуално подреждане и оформяне на дизайна на УЕБ страниците...
Изпратен от:
LostMind
на 2011-03-29
Добавен в:
Лекции
по Програмиране
Статистика:
31 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Направа на web сайт

23 окт 2006
·
1,269
·
9
·
1,388
·
104
·
13

Такъв документ съдържа само текстова информация. Част от информацията е служебна, т.нар. тагове (tags), а останалата се появява като текст в браузъра. Таговете се заграждат в скоби и казват на браузъра какво да направи и как да го покаже...
 

Програмиране в среда Интернет - HTML

11 май 2007
·
272
·
5
·
976
·
46
·
10

Концепция на езика. Основни тагове. Форматиране на шрифт и подравняване. Създаване на хипервръзки. Коментари...
 

Интернет приложението HTML

02 окт 2007
·
217
·
7
·
876
·
12

Това е компютърен език, разбираем за уеб браузърите. Достатъчно е този, който ще разглежда вашия документ да има интернет и браузър (Internet Explorer, Opera или Firefox).
 

HTML - Таблични тагове

28 фев 2008
·
116
·
4
·
311
·
44
·
22

HTML таблиците се формират благодарение на няколко тага – table,tr,td и th.Всяка таблица започва с тага table после с tr и накрая с td и завършва със затварящите им тагове.Ето един пример за таблица...
 

Основни тагове в HTML

10 мар 2008
·
230
·
12
·
2,293
·
86
·
31

Съдържание е общият термин, използван за описване на информацията, представена в Web-сайт. Съдържанието обикновено включва текст, изображения, мултимедийни компоненти (като музика, видео и анимация), както и връзки към други страници (хиперлинкове).
 
Онлайн тестове по Програмиране
Програмиране и използване на компютрите
междинен тест по Програмиране за Неучащи от 1 клас
Тестът се състои от 21 въпроса върху кратка история на компютрите. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
11
1
3 мин
12.11.2014
Програмиране С++
изпитен тест по Програмиране за Студенти от 3 курс
Тестът включва въпроси върху указатели, програмиране С++, структури от данни. Всички въпроси са затворени и изискват само един верен отговор.
(Труден)
20
13
1
4 мин
02.10.2014
» виж всички онлайн тестове по програмиране

Html тагове в подредбата на страниците

Материал № 652563, от 29 мар 2011
Свален: 31 пъти
Прегледан: 31 пъти
Предмет: Програмиране, Информатика, ИТ
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,240
Брой символи: 6,642

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Html тагове в подредбата на страниците"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виторио Белоречки
преподава по Програмиране
в град София
с опит от  4 години
34 7

Николай Ненков
преподава по Програмиране
в град София
с опит от  6 години
303 46

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения