Големина на текста:
Видове природни ресурси на Земята
Енергийни ресурси
    Стратегически суровинидобива на които рязко нараства (над 15 пътипрез ХХ век . Рязкото 
нарастване на добива имводи до замърсяване на околната среда и до поява на суровинно­
енергийния проблем.
    Енергийният потенциал на планетата се формира от различни енергийни източнициВ 
зависимост от произхода и възможностите им за самовъзстановяванете се поделят на две групи
Изчерпаеми (изкопаеми горива) – 93% нефтприроден газвъглищаядрено горивоторф
битуминозни шисти и др.
Неизчерпаеми (алтернативни източници) – слънчеваветровагеотермална енергияенергия 
на приливите и отливитехидроенергия.
      Ресурсите от втората група все още играят незначителна роля в енергийния баланс на 
световното стопанствоИзползването им има експериментален характерно те са практически 
неизчерпаеми и бъдещото принадлежи на тяхРесурсите от първата група са традиционните 
източници на енергияЕнергийният баланс се формира основно от тяхзатова и запасите им в 
света постепенно намаляват.
    Основният дял в световните геоложки запаси от изкопаеми горива се пада на въглищата – 79%. 
Те имат растителен органичен произходСъобразно времето на образуване и калоричността им 
биват лигнитникафявичерни и антрацитниНай­ценни са антрацитните и чернитеа най­
нискокачествени лигнитнитеНай­ голям е делът на черните – 60% от запаситеОсновните запаси 
от въглища са разположени в Северното полукълбо – 63% в Азия и 27% в Северна Америкаа в 
Европа само 6%. Неравномерно е разпределението на въглищата по страни – РусияСАЩ и Китай 
разполагат с над 80% от световните въглищни ресурсиС големи запаси на въглища са още 
АвстралияИндияЮАРКанадав Европа – ПолшаУкрайна и ГерманияНай­големи въглищни 
басейни  в  света  са  тези  в  Североизточен  Китай  (Фушин  и  Фусин),Рурският
Шльонският,Кузнецкият,   Ленският,Донбанският,   Апалачкият   и   други.   Въглищата   могат   да   се 
използват  като  суровина   в  химическата  промишленост,  гориво  в   металургията,  циментовата
стъкларската и порцелано­фаянсовата промишленосткато енергийно гориво (за отоплениеза 
производство на електро и топлоенергия). Днес 2/3 от въглищата се добиват по открит способ.
    Нефтът е важен енергиен източник и ценна суровина за химическата промишленостСветовните 
запаси са около 140 млр.тГеографското му разположение е изключително неравномерно. 55% в 
Близкия и Среден Изток (основно в района на Персийския залив). Тук са 5­те най­богати на нефт 
страни в света – Саудитска АрабияКувейтИракИранОАЕ. 15% в Африка (ЛибияНигерия
Алжир),15%  ­ Русия,  Китай,  Индия.  Големи  нефтени  находища  –  Мексиканския  залив
Западносибирската   низина,  Северно  море,   Северна   Африка,   Аляска Малайския   архипелаг
Венецуелския залив и дрУвеличава се добивът на нефт от шелфа на Световния океан – 30%.
      Природният газ има редица предимства – отличава се с висока калоричност; ­ средната 
себестойност на газодобива е няколко пъти по­ниска от тази на нефта и близо 10 пъти от тази на 
въглищата; ­ евтино е и транспортирането му; ­ по­малко замърсява околната среда при изгарянето 
муОбикновено съпътства нефта в находищата , но се срещат и големи самостоятелни находища
Съвременните запаси се изчисляват на 140 трлтонаПочти 40% от запасите на природен газ са в 
Русияоколо 30% в страните от Близкия и Средния Изток и 15% в САЩ и КанадаВ Европа най­
много природен газ се добива в НорвегияНай­големият басейн с природен газ в света се намира в 
северните части на Западен Сибир.
        Развитието на атомната енергетика се основава на използването на запасите от руди на 
радиоактивните елементи (уран и плутоний). Човечеството разполага със значителни запаси на 
уранТова позволява редица странислабо осигурени с горивада ориентират енергийната си 
политика към силно развитие на ядрената енергетикаСлед 1970гдобивът се увеличава – 130 
хил.тНай­богатите находища на уранови руди са разкрити в САЩКанадаБразилияЮАР
НамибияНигерРусия и ИндияВ перспектива ресурсната база на АЕЦ ще се разшири за сметка на 
ториязапасите на който превишават три пъти тези на урана.
    През последните години намаляването на някои от основните енергоресурси повиши интереса 
към нови видове нетрадиционни източници на енергияС най­голямо значение са хидроресурсите 
(6% от световния енергиен добив). Предимства: ­ сравнително по­евтино производство на енергия; ­ 
при   тяхното   използване   по­малко   се   замърсява   околната   средаНай­голям   хидроенергиен 
потенциал имат реките в КитайРусияСАЩД.РКонгоКанада и Бразилия.
     Геотермалната енергия се използва за отопление на сградиводни басейниоранжерии и за 
съоръжаване на геотермални електроцентралиНай­големи ГЕЦ са изградени в САЩ , в долината 
на Големите гейзери (Кордилерите), във ФилипинитеМексикоИталияЯпонияНова Зеландия
Исландия е първата и единствена странав която геотермалната енергия се използва в големи 
мащаби
    Енергията на приливите и отливите все още има експериментален характерПриливно­отливни 
електроцентрали са изградени във ФранцияСАЩКанадаКитайРусияСъщото може да се каже 
за слънчевата и ветровата енергия (ДанияГерманияНидерландия). Тези източници на енергия в 
бъдеще трябва да заместят постепенно повечето от традиционните енергийни ресурсис което ще 
намалее надвисналата над човечеството опасност от постоянен енергиен дефицит.
Минерални ресурси
    Към минерално­суровинните ресурси спадат рудните и нерудните полезни изкопаемикоито са 
изчерпаеми ресурсиТе се образуват в хода на геоложката история на Земята и съвременното им 
географско разположение е обвързано с особеностите на геоложкия строеж на земната кора
Например рудните изкопаеми се срещат предимно в областите с големи разломи и нагънати 
структури в земната коракоито често образуват огромни по дължина рудни пояси – Алпо­
ХималайскиТихоокеански и др.
    Човешкото общество още от древността е започнало да експлоатира някои минерални ресурси
Това е намерило изражение в наименованието на отделни исторически периоди от развитието на 
човешката цивилизация като каменен векбронзов векжелезен векВ наше време се използват 
повече от 200 вида минералиНевъзможността да се самовъзобновяват и нерационалното им 
използване води до намаляване на техните запаси в много страни.
      Рудните полезни изкопаеми се разделят на два вида – руди на черните метали (желязна
манганова  и  хромова и руди  на  цветните  метали  (боксит,медна,  оловно­цинкова  и  др.).  Те 
формират суровинната база на черната и цветната металургияЖелязото заема 5% от масата на 
Земята и се среща в различни рудиЗапасите от железни руди се изчисляват на 500 млр.ти се 
разработват в 50 страниГолеми производители и износители на желязна руда саСАЩКанада
БразилияАвстралияРусияИндияЮАРЛиберия,ШвецияНад 2/3  от добиваната желязна руда е 
обект на външна търговияМного руди на черните метали внасят ЯпонияГерманияИталия
ВеликобританияКорея и др.
     Големи запаси на манганови руди бяха разкрити и разработени в БразилияМексикоГабон
ИндияНезависимо от това РусияЮАР и Австралияостават главните износители на манганова 
руда.
    Хромовата руда е сред търсените суровини на черната металургияДобивът за последните 10 
години е удвоенНай­големи производители и износители са ЮАРТурцияАлбанияФинландия и 
дрВносът почти изцяло е насочен към западноевропейските страниа също към САЩ и Япония.
    Рудите на цветните метали имат много ниско метално съдържаниеЗа производството на 1 тон 
метал се преработват стотици тонове рудаНякои от рудите имат многокомпонентен характер 
(полиметални рудии съдържат златосреброредки и разсеяни метали.
    Основна суровина за производство на алуминий е рудата бокситСлед Втората световна война 
настъпиха   значителни   изменения   в   добива   на   боксит Освен   страните   от   Южна   Европа   и 
Австралияголеми производители станаха и страни от Латинска Америка (БразилияСуринам
Ямайкаи Западна Африка (Гвинея). Големи износители на боксит са ИндияУнгарияХърватска.
    Добивът на медни руди нарасна значително през последните годиниДнес страните от Третия 
свят вече осигуряват над 50% от добива на медни руди в светаГоляма част от медните руди са 
съсредоточени в ЧилиСАЩКанадаЗамбияД.РКонгоКазахстанПолша.
    Много от оловно­цинковите руди са с полиметален характерТова ги прави изключително ценни
Основни производители са АвстралияСАЩКанадаМексикоПеруБразилия.
    Нерудните изкопаеми са широко разпространениОт тях с най­голямо значение са фосфатите
фосфорититеапатититесярата и калиевите солиТе са най­важните суровини за химическата 
промишленостФосфорититефосфатите и апатитите са основна суровина за производство на 
фосфорни торовеНай­големи производители и износители на фосфати са о.Науру (Полинезия), 
МарокоСАЩТогоСенегалКалиевите соли са основна суровина за производство на калиеви 
солиЗапасите и добивът на калиеви соли са съсредоточени почти изцяло в КанадаСАЩ
ГерманияФранция и РусияПовечето от останалите нерудни изкопаеми (варовиккаменна сол
гипсразлични видове глинистроителни материали и другиса широко разпространени и участват 
слабо в международната търговияСлед 1970гтемпът на усвояване на нерудните изкопаеми 
превишава този на рудните.
Климатични ресурси
    Те включват тези особености на климатичните елементи (слънчева радиациятемпература на 
въздухавалеживятър), които имат значение за здравето на човека или могат да се използват в 
стопанската дейностКлиматичните ресурси имат определяща роля за развитието на аграрното и 
горското стопанствотуризматранспорта и дрТе са неизчерпаеми и според използването си се 
делят на три групи
    Агроклиматичните   ресурси   имат   най­голямо   значение   за   развитие   на   земеделието.   Те 
представляват   съчетание   между   топлина,   светлина   и   влага,   позволяващо   да   се   отглеждат 
определени земеделски културиВ районитев които това съчетание е благоприятносе получават 
високи добивиа в някои страни по две и три реколти на годинаЧрез тях се установява 
съответствието между климатичните ресурси и товаот което се нуждаят земеделските култури
Какво и къде да се отглеждат.еопределя се териториалната и отрасловата структура на 
земеделието и аграрната специализация на една страна.
    Енергийните климатични ресурси са свързани с използването на слънчевата енергия и силата на 
вятъра за добив на електроенергияТези ресурси ще имат все по­важно значение за бъдещето на 
световната енергетикаНай­значителни слънчеви електроцентрали са построени в Калифорния
Подобни електроцентрали са построени и в ИспанияИталияИзраелЯпонияС  по­широко 
разпространение са битовите варианти на слънчеви батерии.
    Дания е лидер в използването на ветровата енергияОще в началото на ХХв 1/4  от необходимата 
за промишлеността енергия се е добивала от вятъраДнес страната е най­големият производител 
на средно мощни ветрови турбини.
    Рекреационно­климатични ресурси са онези елементи на климатакоито влияят върху бързото 
възстановяване на човешкия организъм и спомагат за развитие на отдиха и туризма.
Водни ресурси

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Видове природни ресурси на земята

Темата може да се използва от ученици, които се подготвят за ДЗИ по география и икономика. Успех...
Изпратен от:
makedonik
на 2011-03-26
Добавен в:
Теми
по География
Статистика:
131 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
полезни изкопаеми есе
добавена от gabitoo999 16.10.2016
0
5
кои са енергийните ресурси
добавена от yesim_cinar 19.06.2015
0
3
Спешно по география за утре!! Благодаря предварително :)
добавена от ajax771 08.12.2014
0
3
Съчинение разсъждение на тема: "Природата и хората на Асия- Разнообразни и неповторими"
добавена от berkay.mehmedaliev_fb 13.01.2015
1
13
Линеен мащаб и числен мащаб?
добавена от iweto155 04.05.2014
3
28
Подобни материали
 

Великите географски открития

27 май 2011
·
190
·
19
·
4,757
·
90

В края на хv век истинска “златна треска” обхваща Европа. Периоди на активно мореплаване има и в античната древност (финикийците), както и извън европейския свят ( в източна Азия), но едва великите географски открития довеждат...
 

Индия

08 яну 2012
·
132
·
16
·
698
·
288
·
43

Индия е държава в Южна Азия. Разположена е на полуостров Индостан, на юг от Хималаите, на изток от Арабско море, на запад от Бенгалския залив и на север от Индийския океан...
 

Растителност и животински свят в България

20 мар 2006
·
1,542
·
7
·
2,522
·
639
·
59
·
1

Растителност и животински свят в България - кандидат-студентска тема.
 

Епохата на великите географски открития

12 май 2006
·
827
·
9
·
1,700
·
16
·
7

Епохата на великите географски открития Интересът към заобикалящия ни свят се е появил с възникването на първите хора. За да се хранят и обличат те са събирали плодове от гората и са ходели на лов.
 

Аржентина - географско положение, граници и големина, климат и много др.

05 юни 2006
·
1,075
·
19
·
1,964
·
249
·
19
·
1

Република Аржентина заема южния край на Американския континент и представлява широк триъгълник, опрян на мощния гръб на Антите, с най-висок връх на континента Аконкагуа (близо 7000м).
 
Онлайн тестове по География
Тест по География за 5-ти клас. Тематичен контрол - геосфери
тематичен тест по География за Ученици от 5 клас
Тематичният тест по География съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 5-ти клас
(Лесен)
22
80
1
1 мин
28.10.2016
Тест по География за 8-ми клас - Страни в Европа
тематичен тест по География за Ученици от 8 клас
Тестът е предназначен за ученици от 8-ми клас и обхваща страните в Европа. Съдържа 14 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
14
110
1
1 мин
27.04.2017
» виж всички онлайн тестове по география

Видове природни ресурси на земята

Материал № 650686, от 26 мар 2011
Свален: 131 пъти
Прегледан: 453 пъти
Предмет: География
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 3,467
Брой символи: 21,304

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове природни ресурси на земята"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
124

Любка Богданова
преподава по География
в град София
с опит от  6 години
136

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения