Големина на текста:
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Философски факултет
Магистърска програма „Трудови пазари и развитие на
човешките ресурси”
Курсова работа по дисциплина Трудови пазари и социални
неравенства:
Безработица сред младите хора. Реализация на пазара на труда на младите
хора. Политики за ограничаване на безработицата.
Изготвил: Силвия Стефанова Ганчева
Курс: II
Факултетен номер: 62 122
София, 2010 г.
1.Въведение
Основна цел на курсовата ми работа в контекста на проблематиката за безработицата
сред младите хора ще бъде насочена към представяне на няколко конкретни въпроси,
свързани с тази материя. Целта ми е чрез отговорите на тези въпроси да се опитам да
представя накратко най-важните аспекти на проблема за безработицата сред младите
хора както и да посоча начините (инструменти) за справянето с нея, нейното
ограничаване, намаляване, стопиране. Това, на което ще се спра като въпроси най-общо
може да бъде разделено в три посоки – на първо място: навлизането на младите хора на
пазара на труда. Тук ще използвам информация за единадесет държави и в крайна
сметка как те осъществяват това; на второ място: ранната кариера в контекста на
младите хора. Тук отново ще ползвам информация за тези единадесет държави;на трето
място ще посоча как се случват нещата в България, къде сме поставени ние в тази
проблематика и как най-вече се справя държавата с нея – какви са инструментите и
политиките, които се прилагат за подобряване на заетостта сред младите хора.
Конкретните въпроси, които могат да бъдат поставени в тази материя – Има ли риск от
неуспешен старт в заетостта и какво е неговото движение? Трудното начало спрямо
намирането на първа работа – дали е препъни камък или е по-скоро улеснение за една
последваща гладка кариера на заетост? Какви са перспективите пред младите хора в
България? Как са организирани те? Какви са програмите, изработени за целта? Как се
подбират млади хора за участие в тези програми?
2.Навлизането на младите хора на пазара на труда.
Тук на първо място искам да отбележа, че става дума за единадест държави ( Германия,
Холандия, Франция, Великобритания, САЩ, Испания, Италия, Швеция, Дания,
Унгария и Естония). Като са разгледани следните основни процеси – преходът от
образование към първа работа, качеството на първата работа, рисковете от безработица,
мобилността.
1
Анализът покрива периода от 1980 год. до първите години на 21 век като
той се съсредоточава върху образователната система. Първата стъпка на анализа е
преходът от образование към заетост, като той се фокусира на времето, което е
необходимо между напускането на образованието и започването на първа работа, както
и качеството на тази първа работа. Втората стъпка е насочена към ранната кариера,
основно рискът от безработица и мобилността. В тази част от разработката си ще се
опитам да представя първата стъпка от този анализ. На базата на различията между
страните, които са взети за анализа – например във Великобритания и САЩ закрилата
по отношение на заетостта е ниска и от това следва, че пазара на труда е относително
отворен. Тук в тези страни имаме относително кратък периодна търсене на работа след
завършване на училище. Подобна закономерност се наблюдава и в страни като Дания,
Холандия, Германия и Швеция, където оразованието е относително стандартизирано и
стратифицирано и където то има изчистен и специфизиран характер. В Италия
например има обратната тенденция, която се характеризира с дълго търсене или време.
1
 Karin Kurz, Sandra Buchholz, Paul Schmelzer and Hans­Peter Blossfeld; Young people`s 
employment chances on flexible labor markets a comparison of changes in eleven modern societies, 
p.335
По отношение на Унгария и Естония процесът на навлизане на младите хора на пазара
на труда протича гладко преди смяната на режима, но след това става по-труден. По
отношение на бившите социалистически страни може би е добре да отворя скоба и да
посоча, макар и на накратко, някои характеристики, които ги различават от останалите
страни, като тези характеристики в крайна сметка влияят и върху ситуацията в
България. В страните от Източна и Централна Европа се проявяват нови контури на
социално-професионалната стратификация, които имат своите особености и
характериситки, различаващи ги от зрелите пазарни икономики. По отношение на
безработицата сред младите хора може да посочим, че дългосрочно безработните и
периодично безработните представляват нова професионална група във всички
посткомунистически страни. Равнищата на безработица често се отличават много от
официалните данни, а също така съществуват огромни вариации в реалните равнища на
безработица между и вътре в рамките на всички посткомунистически страни. Това,
което ги отделя от срелите пазарни икономики е в крайна сметка, че младите
безработни не притежават нито една от характеристиките на изключена група или
класа. Такива характеристики се формират в страни, където съществуват тесни връзки
между рисковете за безработица и семейството и образованието. В
посткомунистическите страни младите безработни са с широк обхват от образование и
семеен произход. Повечето от младите безработни работят в сенчестата икономика и
продължават своето образование задочно, те самите не гледат на себе си като на
отделна група, а по-скоро на споделящи общи трудности в резултат от прехода на
своите страни.
2
На следващо място е необходимо да се посочат промените на пазара на труда. В
резултат от изследването в единадесетте страни става ясно, че навлизането на пазара на
труда за младите хора след 1980 год. става по-трудно поради нарастващата
конкуренция и преструктурирането в икономиките на държавите. На базата на това
периодът за търсене на работа се увеличава за младите хора в САЩ, Германия, Италия,
Испания. От друга страна във Франция, Холандия, Великобритания продължителността
за търсене на работа се намалява, особено при по-младите групи, които са изследвани.
Това се дължи на макроикономическите показатели в тези страни пред 80-те и 90-те
години, където се наблюдава повишаване, увеличаване на икономическите показатели
и икономически възход.
По отношение на гъвкавостта на работата трябва да посочим, че тя е различна в
различните страни и зависи основно от регулацията и институционалните и
законодателни особености на всяка една страна.Тези със строга защита по отношение
на заетостта представят гъвкавостта чрез улеснение или чрез агенции за работа,
обратно – тези страни, при които има по-малка защита по отношение на заетостта – не
представят предимството на допълнителната гъвкавост. Тази ситуация е доста
релевантна за САЩ и Великобритания, където работата на половин работен ден и
ежедневната работа за най-важните форми на рисковата заетост.Обратно – в бившите
2
 2002, СоцПроблеми 1­2, Кенет РобъртсПроменщи се модели на социално­
професионалната стратификация в Източна и Централна Европа и в бившия СССРстр.128

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Безработица сред младите хора. Реализация на пазара на труда на младите хора. Политики за ограничаване на безработицата

Курсова работа, свързана с движението на пазара на труда и как то влияе на младите хора в България и в ЕС...
Изпратен от:
fromage
на 2011-03-13
Добавен в:
Курсови работи
по Социология
Статистика:
464 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Социални услуги.Образователната система в Германия и Швеция - сравнителен анализ.
добавена от ivka_74 преди 19 дни
2
6
развитие на заетостта в българия
добавена от boriana_gs 26.05.2012
1
22
Подобни материали
 

Европейски съюз

17 май 2006
·
2,627
·
18
·
2,792
·
596
·
106
·
1

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ “Д-Р ВАСИЛ БЕРОН” ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ ТЕМА: ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: Красимир Дианов Димитров (А. Янчев) ХІІ д клас, № 17 2006 Велико Търново 1. Европейски съюз – характеристика  Що е ЕС?  Симво...
 

Очертаване на проблемната област на социология на социалното регулиране. Основни понятия: норма, институция, социален контрол, власт, свобода

22 яну 2008
·
660
·
39
·
16,551
·
487
·
124

Норма (от лекцията на Иван Стефанов 2005 от Социология на културата): Всяко общество трябва да намалява хаоса, за да бъде човешкото действие рационално и продуктивно. Трябва да се съгласуват действията на групите и индивидите с оглед на някои общи цели...
 

Междуличностни отношения. Работа в екип

23 яну 2008
·
936
·
21
·
3,503
·
457
·
50

Основни колективни спорове, възникващи в екипна работа и опции за тяхното избягване.
 

Тенденции на изменение на образователната структура на младото население в България по данни от преброяванията

13 фев 2008
·
193
·
14
·
1,277
·
62
·
11

Образователната система играе водеща роля за повишаването на качествените характеристики на човешкия капитал в съответствие с целите на Лисабонската стратегия на Европейския съюз за изграждане на икономика, основана на знанията...
 

ЕСИ: Социални последици за българина от безработицата

21 фев 2008
·
743
·
16
·
1,126
·
291
·
65

Безработицата е икономически и социален феномен, типичен за пазарнатаикономикана развитите страни...
 
Онлайн тестове по Социология
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
79
1
1 мин
13.12.2011
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
73
1
1 мин
06.02.2013
» виж всички онлайн тестове по социология

Безработица сред младите хора. Реализация на пазара на труда на младите хора. Политики за ограничаване на безработицата

Материал № 639683, от 13 мар 2011
Свален: 464 пъти
Прегледан: 571 пъти
Предмет: Социология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 14
Брой думи: 4,979
Брой символи: 31,276

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Безработица сред младите хора. Реализация на па ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения