Големина на текста:
І.Природни туристически ресурси на България.
1. Географско положение.
България е държава в Югоизточна Европа.Разположена е в източ-
ната половина на Балканския полуостров и заема 22% от площта му.
Граничи с Черно море на изток, с Гърция и Турция на юг, със
Сърбия и Република Македония на запад, и с Румъния на север, раз-
делена от река Дунав. Общата дължина на държавната граница е
2245 км, от тях 1181 км са сухоземни, 686 км —речни и 378 км —
морски.
Географското положение е един от най-важните природни фактори,
защото определя характера на отделните природни компоненти. То
ускорява или забавя развитието на туризма. Нашата страна се
намира на границата между Европа и Азия, на международен
кръстопът, което допринася за увеличаване на туристопотока.
Важното местоположение на България се определя от пет транс-
европейски коридора между Европа, Азия и Африка, които минават
през нея. Те са най-ценният капитал на страната в международните
отношения днес.Те са съответно:
-Пътен коридор №4 от Скандинавските страни през Полша и
Унгария до Гърция;
- №8 от Адриатическо до Черно море;
-№9 от Скандинавските страни през Санкт Петербург и Киев до
Гърция и Турция;
-№10 от Западна и Централна Европа до Индия;
-Речен коридор №7 от Северно до Черно море по Дунав.
2.Релеф.
Нашата страната се разделя на четири природни области, разпо-
ложени последователно от север на юг:
- Дунавска равнина;
-Стара планина;
-Тракийска низина;
-Рило-Родопски масив.
Дунавската равнина е разположена между река Дунав, на север и
Предбалкана на юг.На запад се простира до река Тимок, а на изток
до Черно море. Тя е и най-голямата равнинна територия в страната -
заема 28,8% от площта на България (32 008 км2).
Дунавската равнина има низинен, равнинно-хълмист и платовиден
релеф. Най-високата и точка е връх Търнов дял (502 м), намиращ се
в Шуменското плато.
Дунавската равнина се поделя на три части: западна(от река Тимок
до река Вит), средна (от река Вит до река Янтра) и източна (от река
1
Янтра до Черно море). Голяма част от равнината се използва за
земеделие.
Предбалканът (с височина до около 1500 м) осъществява прехода
към Стара планина,която се простира паралелно през страната, от
устието на р. Тимок до нос Емине,като разделя България на две
части- Северна и Южна.Най-високият й връх е Ботев (2376 м).
На места Стара планина има карстов характер.Характерни за нея са
множеството пещери. Въпреки височината, тук липсват типичните
за високите планини (над 2000 м) изострени форми.
Стара планина се разделя на три дяла: западен, среден и източен.
Западна Стара планина се простира от Белоградчишкия проход на
северозапад до Ботевградски (Арабаконашки) проход на югоизток.
Има дължина 190км. Най-висок връх - Миджур (2168м).
Средна Стара планина се намира между Ботевградския проход и
прохода Вратник. Има дължина 207 км. В този дял се намира и най-
високият връх в планината — връх Ботев (2376 м). В него са
разположени Етрополска планина, Златишко-Тетевенска, Троянска,
Калоферска, Шипченска, Тревненска и Елено-Твърдишка планина.
Релефът е силно разчленен.
Източна Стара планина е с най-малка надморска височина.
Простира се между прохода Вратник и нос Емине (на Черно море) и
има дължина 155км. Най-висок връх - Българка (1181м).
Паралелно на Стара планина на юг се простира по-ниска планин-
ска верига - Средна гора. В ограденото от планини Софийско поле
(Стара планина,Средна гора, Рила, Люлин, Лозенска планина), в
полите на Витоша, на 550 м надморска височина се намира София,
столицата на България.
На юг от Средна гора е разположена Тракийската низина. Тази
прекосявана от множество поречия плодородна низина се отваря в
посока изток към Черно море. Тук е добре развито земеделието-
простират се огромни слънчогледови поля и обработваеми площи,
заети от зеленчуци и тютюн.
В Югозападна България се намират високите планини на Бълга-
рия. Най-високият връх на територията на България и на целия
Балкански полуостров е връх Мусала (2925 м) в Рила планина. В
непосредствена близост до Рила се намират други две планини –
Пирин и Родопите. Те са доста по-недостъпни от Стара планина,
през която преминават около 30 прохода.
Релефът в България е предпоставка за развитието на планинския
туризъм.Нашите планини са привлекателни със своите
разнообразни форми и чист въздух. Известни със своята красота и
интересни земеповърхни форми са Рила, Пирин, Родопите, Средна
Стара планина.Те привличат много скиори,планинари и алпинисти.
2
Нашето Черноморско крайбрежие със своите красиви места и
прекрасни плажове е привлекателно място за български и
чуждестранни туристи.Наличието на големи заливи и дълги
плажни ивици помага за развитието на туризма.
3.Климат.
Решаващи фактори за сформирането на климатичните особености
на страната са нейния релеф и разположението й до Черно море.
Стара планина действа като климатична разделителна линия,която
предпазва южните части на България от нахлуванията на студен
въздух от север.От друга страна планините в Южна България
предпазват вътрешността на страната от смекчаващите въздействия
на Средиземно море.
На територията на Северна България климатът е умерено-
континентален . До Стара планина се събират студените въздушни
маси, така че реколтите могат да претърпят тежки вреди,
причинени от студове и градушки.
В края на зимата в страната духа фьонът. В пространството между
Стара планина и Родопите властва преходният климат със среди-
земноморско влияние.Средните годишни стойности на температу-
рата в ниските места на Северна България възлизат на 11-12°C, а в
Южна те са до 14°C. Крайбрежната низина се намира под
уравновесяващото въздействие на Черно море, а по високите части
на планините властва алпийският климат със снежна покривка,
която се задържа месеци наред. Средните годишни стойности на
падналите в равнините валежи възлизат на 500 до 800мм, а в
планините те са в границите от 1000 до 1400мм.
В България преобладава умеренoконтиненталния климат (от 2000
до 2400слънчеви часа годишно) с четири сезона: студена и понякога
влажна зима със снеговалежи и средна температура от 0°C, топла и
по-често влажна пролет,горещо, сухо лято със средни температури
23°C и топла слънчева есен. Средната годишна температура е 10,5°C.
Климатът има силно влияние върху развитието на туризма.
Топлото лято и студената зима спомагат за развитието на сезонния
морски и планински туризъм. Наличието на обширна плажна ивица
и термални минерални извори по Българското черноморско
крайбрежие позволяват да се ограничи или намали сезонността на
туризма.
4.Води.
Водите на България също спомагат за развитие на туризма. Голямо
значение има р. Дунав, високопланинските езера в Рила и Пирин. Те
се посещават заради тяхната красота и чистота. На базата на
лековитите езера Балчишката тузла, Поморийското и Атанасовското
езеро, се развива балнеолечението.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Туристически ресурси на България

Анализ на природните и антропогенните туристически ресурси на България.
Изпратен от:
gti11
на 2007-12-13
Добавен в:
Курсови работи
по Туризъм
Статистика:
1,448 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Теми за държавен изпит туризъм
добавена от hristina_987 16.06.2014
0
14
КР по Туристически ресурси за Созопол.
добавена от Stivit0 06.05.2012
0
43
Нос Шипка"-антропогенни туристически ресурси
добавена от Zlatina413 30.04.2012
1
17
Подобни материали
 

Устойчиво развитие на туризма

03 яну 2011
·
149
·
8
·
2,092
·
404
·
32

Устойчивостта в дневния ред на 21 век 2 . Общ критерий: Устойчивостта на развитието зависи от степента на взаимнопроникване и балансиране на противоположностите....
 

Мачу Пикчу - Изгубеният град на инките

18 мар 2008
·
161
·
10
·
659
·
107
·
16

Мачу Пикчу е едно истинско архитектурно чудо, скътано в Андите. От градчето, построено и обитавано преди векове от инките, днес са останали само руини. Те обаче продължават да предизвикват интереса не само на учените, но и на туристите от цял свят....
 

Примерна анимационна програма на хотел клуб за летен туристически комплекс.

15 апр 2010
·
862
·
10
·
2,061
·
1,122
·
214

Концепция за анимационен продукт. Анимационна програма - за деца и за възрастни. Сценарий - игри в комплекса. Организационен план. Финансов план и заключение....
 

Организация на туристическата дейност в кооперацията

01 май 2007
·
586
·
2
·
409
·
286
·
18

Стопанският туризум в коопративната система започва развитието си през 20– те и 30– те години на XX век , това се отнася и за България...
 

Предприемачество в туризма

16 окт 2008
·
266
·
7
·
1,142
·
157
·
22

Най–характерни за малкия бизнес са индивидуалните и партньорските форми. Корпорациите не могат да се отнесат към малкия бизнес...
 
Онлайн тестове по Туризъм
2420
Тест по Туристическо райониране
изпитен тест по Туризъм за
Какво е туристическо райониране? Туристическо райониране в България. Тестът се състои от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Може да се ползва както от студенти, така и от ученици в специализирани с Туризъм паралелки.
(Лесен)
10
13
1
8 мин
12.10.2016
» виж всички онлайн тестове по туризъм

Туристически ресурси на България

Материал № 62223, от 13 дек 2007
Свален: 1,448 пъти
Прегледан: 1,248 пъти
Качен от:
Предмет: Туризъм, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,325
Брой символи: 10,993

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Туристически ресурси на България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения