Големина на текста:
ДОКЛАД ПО РЕНТГЕН
на
ТЕМА:
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТЪНКИТЕ И ДЕБЕЛИТЕ ЧЕРВА
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА
ЕОЗИНОФИЛЕН ЕНТЕРИТ
Това е възпалително заболяване на тънките черва, характеризиращо се с инфилтрация
на еозинофили /Ео/ в lamina propria на лигавицата, но не е изключено да се инфилтрират
и субмукозата и мускулния слой. Това е болест на стомашно-чревния тракт, при която
често пъjи се засягат и други органи. Така например при котките, хипереозинофилния
синдром обхваща стом-чревния канал, черния дроб, далака, бъбреците, надбъбречните
жлези и сърцето. Еозинофилните гастроентерити са по-чести за кучета, отколкото за
котки. Породите кучета немска овчарка, ротвайлер и шар пей са предразположени към
боледуване. Средно до 5 год. възраст е границата за проявление при кучета и 8 год.
възраст при котки.
КЛИНИКА:периодично повръщане, диария произхождаща от тънките черва, анорексия,
загуба на тегло. При 50% от котките с еозинофилен гастроентерит се наблюдава мелена.
При палпация при котките се установява увеличени по размер чревни извивки, очебийна
загуба на тегло. Ако причината за хипереозинофилния синдром е стомашно-чревно
заболяване периферните лимфни възли са увеличени, развива се мезентериална
лимфоаденопатия, хепатомегалия или спленомегалия.
ЕТИОЛОГИЯ: идиопатичен гастроентерит, паразити, трихуроза, миграция на ларви
във вътрешностите, имунно-медиирано заболяване, гиардия, хранителна алергия,
ненормална лекарствена реакция, пълна мастоцитоза, хипереозинофилен синдром,
еозинофилен гранулом.
ДИАГНОЗА: изброените по-горе причини се вкючват при разграничаването от
еозинофилната чревна инфилтрация. Идиопатичният еозинофилен гастроентерит се
диагностицира по изключение. Празитозите се диференцират чрез намазки. Биопсията
има за цел да разграничи възпалителните заболявания от еозинофилния гастроентерит.
Правят се и опити с храна за да се потвърди или не алергия или хиперчувствителност.
РЕНТГЕН: нативната рентгенография не дава конкретна информация. Контрастната
радиография показва удебеляване на чревната стена и неравности по повърхността на
лигавицата. Тя обечи не изяснява етиологичния фактор за удебеляването.
УЛТРАЗОН:използва се за изследване на черния дроб, далака, мезентерийните лимфни
възли при котки с хипереозинофилен синдром.
ЛИМФОЦИТНО-ПЛАЗМАТИЧЕН ЕНТЕРИТ
Форма на заболяването възпаление на червата /ЗВЧ/, характеризиращо се инфилтрация
на лимфоцитни или плазматични клетки в lamina propria mucosae, слоя на субмукозата и
мускулния слой. Областта на тънките черва е основното патологично огнище, макар че
лимфоцитно-плазматичните гастрити и колити също не са редки. При тота заболяване се
увреждат още кръво- и лимфообразуващата с-ми, имунната система, зрителната система
и кожата. Породите Басенжи и кръвоследниците имат генетични представени форми на
ЗВЧ. Боледуват средновъзрастни и възрастни кучета и котки.
1
КЛИНИКА:симптомите зависят от индивидуалните особености, тежеста и честотата.
Котките показват повтарящо се хронично повръщане и хронично диария произхождаща от
тънките черва. При кучетата се наблюдава същото. Общи белези и при двата вида са
анорексия, сменяща се с периоди на апетит. Загубата на тегло е постоянен белег.
Мелена се описва рядко. При прегледът прави внимание това че състоянието на
животните варира от нормално до дехидратация, с кахексия и депресия. Удебеляване на
чревни извивки и лимфоаденопатия на мезентериума, могат да се открият при
палпацията на котките.
ЕТИОЛОГИЯ: От инфекциозно естество са гиардия, салмонела и кампилобактер.
Хранителни причинители се явяват животински белтък, хранителни добавки, млечен
протеин и глутеин. Генетични фактори също имат отношение. Те се отнасят за казаните
по горе породи.
ДИАГНОЗА:
ДД: спрямо другите инфилтративни тънкочревни състояния /еозинофилен ентерит,
грануломатозно ЗВЧ/, неоплазми, инфекциозни заболявания /хистоплазмоза, гиардиоза,
салмонелоза, кампилобактер/, други заболявания /лимфангиектазия, смущения в
стомашно-чревната моторика, екзокринна панкреатична недостатъчност/. При котката се
обръща внимание за хипертиреоидизъм и FIV.
РЕНТГЕН: нативното рент. изследване е нормално. Контрастното показва аномалии в
лигавицата и удебелени чревни извивки, но не помага при определяне на етиологичния
агент.
ХЕМОРАГИЧЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ ПРИ КУЧЕТА
Подостър хеморагичен ентерит при кучета, който се появява внезапно с тежка кървава
диария, която има тенденция към засилване, повръщане, хипокалемия с драстична
загуба на вода и електролити от чревния лумен. Първично се засяга храносмилателния
тракт, а вторично сърдечносъдовата система. Заболяването е сравнително често, като
няма породни предпочитание, но въпреки това повече страдат дребните породи кучета
/мителшнаушер, дасхаунд, йоркширски териер/. Среща се след 5 год. възраст.
КЛИНИКА:заболяването протича остро и едновременно с хиповолемичен шок. Започва
с силно повръщане, анорексия и депресия, придружени от кървава диария. Болестта се
развива бързо за около 8-12
часа в резултат на хиповолемичния шок и концентрацията на кръвта. Болните са
депресирани, немощни с удължено капилярно време и слаб пулс. Кожната еластичност е
нормална. Палпацията върху коремната област е съпроводена с болезненост, като се
откриват запълнени с течност черва. Ректалната находка демонстрира кървава диария.
Вътрешната телесна температура може да е повишена, като в повечето случаи е
нормална или намалена.
ЕТИОЛОГИЯ: причините са неизвестни, като се предполага че се касае за
ендотоксичен или анафилактичен шок, имунно-медиирани механизми насочени срещу
чревната лигавица. При някои кучета се изолира чиста култура от Clostridium perfringens,
но тяхното значение е неизвестно.
ДИАГНОЗА
ДД: парвовирус, салмонелоза, състояния резултат на ендотоксичен и хиповолемичен
шок, запушване на червата и илеус, хипоадренокортицизъм, панкреатит, нарушения в
кръвосъсирващата система.
РЕНТГЕН:коремната радиография показва запълнени с течност или газ тънки и дебели
черва.
ВЪЗПАЛИТЕЛНО ЧРЕВНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Това са група от стомашно-чревни заболявания, при които настъпва инфилтриране с
възпалителни продукти на lamina propria на тънките и дебелите черва. Засягат се
2
стомашночревната, чернодробната функции и по-рядко скелетно-мускулната, зрителната,
кръво и лимфообразуващата, имунната, кожата и дихителните.
Боледуват и кучета и котки без полова предразположеност.
КЛИНИКА:И при двата вида се наблюдават хронично повръщане, диария, загуба на
тегло, къркорене в корема, метеоризъм, анорексия със смяна на вълчи апетит, мелена,
коремна болка и слузести изпражнения.
ЕТИОЛОГИЯ: от инфекциозен характер /гиардия, салмонела, кампилобактер/; от
хранителен произход /животински протеин, хранителни добавки, млечен протеин,
глутеин/; от генетичен произход /някои породи кучета са генетично предразположени,
при човека е установена корелация между болестта и структурата на хромозомите/.
ДИАГНОЗА:
ДД: При котки - хипертиреоидизъм, чревна неоплазия, чувствителност към определена
храна, котешки заразен перитонит, дефицит на екзопанкреаса, чревни паразити или
бактериален растеж. При кучета - чревна неоплазия, смущения в моториката,
хранителна хиперчувствителност, лимфангиектазия, недостатъчност на екзопанкреаса,
чревни паразити и бактериален растеж.
РЕНТГЕН: Нативната коремна радиография е нормална. Контрастната показва
аномалии по лигавицата, удебелени чревни извивки.
ИНВАГИНАЦИЯ
Представлява изпадане или вгъване на чревна част към съседен сегмент.
Инвагинираният сегмент се нар. вгънат, а другия вгъващ. Инвагиниациите се
класифицират спрямо локализацията си на тънкодебелочревни /илеоколична/,
цекоколична, тънко-тънкочревна, стомашно-дуоденална, стомашно-хранопроводна. Честа
инвагиноция е тази между дисталните части на дуоденума и проксималните части на
йеюнума. Заболяването засяга храносмилателната, сърдечно-съдовата система
/хиповолемичен или септичен шок/ и голям брой органи, които развиват функционални
нарушения. Боледуват кучета с предпочитание към породата Немска овчарка и котки от
порадата Сиамска. Възрастта, до коята могат да се обременят е до 3 мес. Липсва полова
предразположеност. Съотношението мъжки : женски е 2:1 при стомашно-
хранопроводната инвагинация.
КЛИНИКА:симптоматиката и заболяването се развиват в зависимост от
местоположението, количеството на колатералните съдове и степента на запушване.
Високостепенната инвагинация има остро протичане с явни прояви, а при по-слабата
инвагинация има силно влошаване и висока смъртност. При високостепенната се
наблюдава често повръщане, задух, коремен дискомфорт и колапс. При нискостепенната
има слузесто-кървава диария, тенезъм, периодично повръщане и загуба на тегло.
Кардиналните признаци са повръщането, кърваво-слузестета диария и напипване на
саламо-подобни коремни маси. Животните са средно до тежко дехидратирани с коремна
болка.
ЕТИОЛОГИЯ: идиопатичност, ентерити, чужди тела, чревни паразити, предишни
коремни операции, чревни маси. При гастро-хранопроводната инвагинация причина е
мегаезофагуса.
ДИАГНОЗА:
ДД: заболявания, които се манифестират като инвагинация често са предразпологащи
фактори. ДД се прави по отношение на вирусни ентерити /има левкопения/; чужди тела
/визуализират се при нативна рентгенография/; волвулус на червата /има по-бърз
смъртоносен изход/; чревни паразити /определят се във фекални проби/; хеморагичен
гастроентерит /радиографично липсва запушване/; гастро-езофагеална инвагинация /има
хиатусна херния/.
РЕНТТЕН: Нативната рентгенография показва плътна тъканна тръбеста маса, въз
основа на която може да се диагностицира инвагинация. Освен това при пълна
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Рентген при чревни заболявания

Това е възпалително заболяване на тънките черва, характеризиращо се с инфилтрация на еозинофили /ео/ в lamina propria на лигавицата, но не е изключено да се инфилтрират...
Изпратен от:
Паулина Радева
на 2011-02-12
Добавен в:
Доклади
по Ветеринарна медицина
Статистика:
68 сваляния
виж още
Изтегли
 
 

Рентген при чревни заболявания

Материал № 617648, от 12 фев 2011
Свален: 68 пъти
Прегледан: 167 пъти
Предмет: Ветеринарна медицина
Тип: Доклад
Брой страници: 10
Брой думи: 3,246
Брой символи: 22,289

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Рентген при чревни заболявания"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала