Големина на текста:
Валута и валутен контрол
НАЦИОНАЛНИ ВАЛУТИ
1.ВАЛУТИ - определение:
1)понятието валута се използва за означаване на паричната единица на всяка страна и
е основа на националната парична система
2)служи за означаване на чуждестранни парични знаци, платежни и кредитни
средства, изразяващи вземания или задължения между страните
В съвременната практика обаче под валута се разбира чуждестранни парични
средства и в този случай се изпозлва понятието девизи (изразяват чуждестранни
платежни средства).
Националните валути са предназначени да изпълняват паричните си функции
(платежна например) в рамките на националното стопанство. В условията на пълноценните
парични системи тези национални валути са изпълнявали и международни функции на
базата на златното им съдържание [системата на златно-монетния стандарт (валутата
има златно покритие, т.е. може да се разменя за злато) се нарича още пълноценна
парична система]. За това не е било необходима специална международна
договореност. Обстоятелствата значително се променят с отпадането на пълноценните
парични средства и преминаването към непълноценни парични системи. За да може
националната валута да изпълнява международни функции в условията на
непълноценните системи, е необходимо да съществуват следните предпоставки:
-икономически предпоставки - мощна икономическа база на страната, висок
относителен дял в световното производство, развит капиталов пазар, развита и
ефективна банкова система и либерален режим на валутните операции;
-правни предпоставки – международни договорености
2.ВАЛУТЕН РЕЖИМ
Валутният режим се определя за всяка страна по законодателен и нормативен път и
определя основните правила и параметри на правата и задълженията на субектите
относно операциите с валути и валутни ценности.
Евровалута, клирингова валута
3.КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ВАЛУТИТЕ - свободна разменяемост на една валута за
друга без за това да е необходимоо разрешение на правителствени, банкови и
валутни органи на страната, където се извършва обмена.
Конвертируемостта се разглежда в 2 аспекта:
1)като икономическо явление представлява съвкупност от условия и възможности за
свободна безпрепятствена обмяна на валута по между си.
2)Като правна категория конвертируемостта е установеният по път на закона режим
на свободна обменяемост на валутите.
За да бъде една валута конвертируема трябва да са налице няколко
предпоставки(условия):
?страната трябва да разполага със значителен резерв от стоки, производствени
мощности, работна сила и всичко на високо качествено равнище (свързано е с
обезпечаването)
?страната да разполага със значителни резерви от чуждестранни валути
?страната да има възможност да поддържа относителна стабилност на курса на
своята национална валута
Най-важните белези на една валута, отговаряща на изискванията за
конвертируемост, е:
- да се използва за плащания за всички цели;
1
Валута и валутен контрол
- да се обменя за друга валута без ограничения.
Видовете конвертируема валута са:
?Свободно използваема валута – тази, която се използва в международните
плащания и влиза във валутните резерви на страната($, ?, €)
?Свободно обръщаема валута – тази валута, която се продава на валутния пазар, но
няма статут на международно платежно и резервно средство (швейцарски франк).
Други видове конвертируеми валути:
?Меки – конвертируеми валути, но често попадат под ударите на инфлационното
обезценяване (частично конвертируеми валути)
?Твърди – стабилни валути и те се използват широко в международните плащания
4.ВАЛУТЕН КУРС – цената на една валута изразена чрез друга
*Котиране – определяне, обявяване и публикуване и посочване на валутния курс в
съответните бюлетини и чейндж бюрата
*Система за котиране:
?Пряко котиране – 1,69 лв/$
?Косвено котиране – 1,69 $/лв
?Система на кръстосани курсове – съпоставят се 2 различни валути чрез трета
1 $ = 1.5 лв
1 ? = 1.44 лв
1 $ = ? ?
*спрет=марж – разликата между курс Купува и курс Продава. Чрез маржа се
формира печалба на банката или чейнджбюрата. Маржът покрива разходите и риска по
операцията.
2
Валута и валутен контрол
ВАЛУТНИ ПАЗАРИ
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВАЛУТНИ ПАЗАРИ:
?Във функционален аспект валутният пазар е система от делови връзки и
взаимоотношения между субекти, които продават и купуват валута и валутни
средства. По този начин се формира определено съотношение между търсенето и
предлагането им, т.е. формира се техния пазар.
?От институционален аспект валутният пазар представлява съвкупност от
субекти като банки, посредници, фирми, които осъществяват сделки по покупко-
продажба на валута и валутни средства. Тези субекти формират търсенето и
предлагането на валутата. Валутният пазар е съставна част от финансовия пазар
(мястото, където се търгуват финансови инструменти)
ФИНАНСОВ ПАЗАР
паричен пазар
капиталов пазар валутен пазар
краткосрочни финанс.дългосрочни финанс.чуждестранни па-
инструмент
и инструментирични средства
(ценни книжа до 1 година)
първичен пазар - за инвеститори,к. искат
да станат собственици на ценни книжа
вторичен пазар - за смяна на собственика
на ценни
книжа
2.ВИДОВЕ ВАЛУТНИ ПАЗАРИ:
1)Монетарен валутен пазар – на него физическите лица търгуват националната си
валута срещу друга чужда валута
2)Фирмен валутен пазар – на него фирмите осъществяват операции (обикновено)
за размяна на реализираната от тях чуждестранна валута с/у местна и обратното
3)Капиталов валутен пазар – чуждестранни фирми инвеститори извършват
размяна на собствената си национална валута за осъществяване на инвестиции в
съответната страна или обратното
4)Финансов валутен пазар – на него се извършва покупко-продажба на валути с
цел реализиране на печалба от разликата между курс Купува и курс Продава или
пък от разликата в курсовете на различните валутни пазари.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ
Валутните пазари от гледна точка на териториалния обхват биват:
1)Национални (вътрешни) – тяхната организация зависи от съществуващия валутен
режим на страната, действащото валутно законодателство и от състоянието на
икономиката на страната
2)Международни валутни пазари – нямат формално приети правила за водене на
сделките и дейността на международните валутни пазари се осъществява на базата
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Валута и валутен контрол. Валутни пазари

Понятието валута се използва за означаване на паричната единица на всяка страна и е основа на националната парична система...
Изпратен от:
галина петрова
на 2011-02-07
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
75 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Финанси рядко сваляни с 6 страници от преди повече от година Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
274
·
7
·
1,202
·
243
·
36
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Типови задачи за изпита по „Парични и капиталови пазари”

15 сеп 2009
·
269
·
9
·
2,601
·
428
·
69
·
1

Търговията с различните инструменти на паричните и капиталовите пазари е невъзможна без познаване на концепцията за промяната на стойността на парите във времето...
 

Възникване, същност и функции на централната банка

01 май 2007
·
2,161
·
4
·
1,062
·
243
·
21
·
3

Централните банки възникват в края на ХІХ век. Българската народна банка (БНБ) възниква през 1879 година...
 

Лекции по финанси

11 яну 2008
·
368
·
10
·
4,170
·
123
·
16

Трябва да се анализира капиталовата и финансова структура през призмата на състоянието на финансовите пазари от гледна точка на лихви, валутни курсове и т.н...
 

Влогове и депозити - теория и видове

01 юни 2010
·
109
·
4
·
2,151
·
143
·
27

Видове влогове и депозити, същност на основните видове...
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси за ВУАРР - Вариант 4
изходен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по основи на финансите във ВУАРР Кърджали. Тестът съдържа 11 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни огговора.
(За отличници)
11
27.02.2015
Финанси за ВУАРР - Вариант 1
изходен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по основи на финансите във ВУАРР Кърджали. Тестът съдържа 11 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни огговора.
(Труден)
11
1
1
1 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по финанси

Валута и валутен контрол. Валутни пазари

Материал № 613848, от 07 фев 2011
Свален: 75 пъти
Прегледан: 130 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,512
Брой символи: 9,470

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Валута и валутен контрол. Валутни пазари"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения