Големина на текста:
Валута и валутен контрол
НАЦИОНАЛНИ ВАЛУТИ
1.ВАЛУТИ - определение:
1)понятието валута се използва за означаване на паричната единица на всяка страна и
е основа на националната парична система
2)служи за означаване на чуждестранни парични знаци, платежни и кредитни
средства, изразяващи вземания или задължения между страните
В съвременната практика обаче под валута се разбира чуждестранни парични
средства и в този случай се изпозлва понятието девизи (изразяват чуждестранни
платежни средства).
Националните валути са предназначени да изпълняват паричните си функции
(платежна например) в рамките на националното стопанство. В условията на пълноценните
парични системи тези национални валути са изпълнявали и международни функции на
базата на златното им съдържание [системата на златно-монетния стандарт (валутата
има златно покритие, т.е. може да се разменя за злато) се нарича още пълноценна
парична система]. За това не е било необходима специална международна
договореност. Обстоятелствата значително се променят с отпадането на пълноценните
парични средства и преминаването към непълноценни парични системи. За да може
националната валута да изпълнява международни функции в условията на
непълноценните системи, е необходимо да съществуват следните предпоставки:
-икономически предпоставки - мощна икономическа база на страната, висок
относителен дял в световното производство, развит капиталов пазар, развита и
ефективна банкова система и либерален режим на валутните операции;
-правни предпоставки – международни договорености
2.ВАЛУТЕН РЕЖИМ
Валутният режим се определя за всяка страна по законодателен и нормативен път и
определя основните правила и параметри на правата и задълженията на субектите
относно операциите с валути и валутни ценности.
Евровалута, клирингова валута
3.КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ВАЛУТИТЕ - свободна разменяемост на една валута за
друга без за това да е необходимоо разрешение на правителствени, банкови и
валутни органи на страната, където се извършва обмена.
Конвертируемостта се разглежда в 2 аспекта:
1)като икономическо явление представлява съвкупност от условия и възможности за
свободна безпрепятствена обмяна на валута по между си.
2)Като правна категория конвертируемостта е установеният по път на закона режим
на свободна обменяемост на валутите.
За да бъде една валута конвертируема трябва да са налице няколко
предпоставки(условия):
?страната трябва да разполага със значителен резерв от стоки, производствени
мощности, работна сила и всичко на високо качествено равнище (свързано е с
обезпечаването)
?страната да разполага със значителни резерви от чуждестранни валути
?страната да има възможност да поддържа относителна стабилност на курса на
своята национална валута
Най-важните белези на една валута, отговаряща на изискванията за
конвертируемост, е:
- да се използва за плащания за всички цели;
1
Валута и валутен контрол
- да се обменя за друга валута без ограничения.
Видовете конвертируема валута са:
?Свободно използваема валута – тази, която се използва в международните
плащания и влиза във валутните резерви на страната($, ?, €)
?Свободно обръщаема валута – тази валута, която се продава на валутния пазар, но
няма статут на международно платежно и резервно средство (швейцарски франк).
Други видове конвертируеми валути:
?Меки – конвертируеми валути, но често попадат под ударите на инфлационното
обезценяване (частично конвертируеми валути)
?Твърди – стабилни валути и те се използват широко в международните плащания
4.ВАЛУТЕН КУРС – цената на една валута изразена чрез друга
*Котиране – определяне, обявяване и публикуване и посочване на валутния курс в
съответните бюлетини и чейндж бюрата
*Система за котиране:
?Пряко котиране – 1,69 лв/$
?Косвено котиране – 1,69 $/лв
?Система на кръстосани курсове – съпоставят се 2 различни валути чрез трета
1 $ = 1.5 лв
1 ? = 1.44 лв
1 $ = ? ?
*спрет=марж – разликата между курс Купува и курс Продава. Чрез маржа се
формира печалба на банката или чейнджбюрата. Маржът покрива разходите и риска по
операцията.
2
Валута и валутен контрол
ВАЛУТНИ ПАЗАРИ
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВАЛУТНИ ПАЗАРИ:
?Във функционален аспект валутният пазар е система от делови връзки и
взаимоотношения между субекти, които продават и купуват валута и валутни
средства. По този начин се формира определено съотношение между търсенето и
предлагането им, т.е. формира се техния пазар.
?От институционален аспект валутният пазар представлява съвкупност от
субекти като банки, посредници, фирми, които осъществяват сделки по покупко-
продажба на валута и валутни средства. Тези субекти формират търсенето и
предлагането на валутата. Валутният пазар е съставна част от финансовия пазар
(мястото, където се търгуват финансови инструменти)
ФИНАНСОВ ПАЗАР
паричен пазар
капиталов пазар валутен пазар
краткосрочни финанс.дългосрочни финанс.чуждестранни па-
инструмент
и инструментирични средства
(ценни книжа до 1 година)
първичен пазар - за инвеститори,к. искат
да станат собственици на ценни книжа
вторичен пазар - за смяна на собственика
на ценни
книжа
2.ВИДОВЕ ВАЛУТНИ ПАЗАРИ:
1)Монетарен валутен пазар – на него физическите лица търгуват националната си
валута срещу друга чужда валута
2)Фирмен валутен пазар – на него фирмите осъществяват операции (обикновено)
за размяна на реализираната от тях чуждестранна валута с/у местна и обратното
3)Капиталов валутен пазар – чуждестранни фирми инвеститори извършват
размяна на собствената си национална валута за осъществяване на инвестиции в
съответната страна или обратното
4)Финансов валутен пазар – на него се извършва покупко-продажба на валути с
цел реализиране на печалба от разликата между курс Купува и курс Продава или
пък от разликата в курсовете на различните валутни пазари.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ
Валутните пазари от гледна точка на териториалния обхват биват:
1)Национални (вътрешни) – тяхната организация зависи от съществуващия валутен
режим на страната, действащото валутно законодателство и от състоянието на
икономиката на страната
2)Международни валутни пазари – нямат формално приети правила за водене на
сделките и дейността на международните валутни пазари се осъществява на базата
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Валута и валутен контрол. Валутни пазари

Понятието валута се използва за означаване на паричната единица на всяка страна и е основа на националната парична система...
Изпратен от:
галина петрова
на 2011-02-07
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
92 сваляния
виж още
Изтегли
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Финанси рядко сваляни с 6 страници от преди повече от година Други от Студенти
 
Подобни материали
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
304
·
7
·
1,202
·
310
·
36
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Публични финанси. Понятие. Правната концепция за финансите

09 юли 2007
·
652
·
4
·
1,244
·
78
·
8

Учението на публичните финанси се основава на известното класическо разграничение между индивидуалните и колективните потребности...
 

Видове облигации

08 дек 2007
·
440
·
3
·
436
·
134
·
30

Според емитента облигациите се делят на емитирани от държавата, от органи на местни власти от стопански организации (коорпоративни облигации).
 

Типови задачи за изпита по „Парични и капиталови пазари”

15 сеп 2009
·
298
·
9
·
2,601
·
469
·
69
·
1

Търговията с различните инструменти на паричните и капиталовите пазари е невъзможна без познаване на концепцията за промяната на стойността на парите във времето...
 

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''

20 апр 2010
·
294
·
15
·
2,458
·
325
·
59

Курсова работа на тема: ''Фискална политика''...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест 2 по Финансови инвестции
изпитен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест номер 2 по инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност "Финанси". Съдържа 15 въпроса, всеки един от тях има само по един верен отговор.
(Лесен)
15
9
1
4 мин
30.09.2016
Тест върху Агенцията за държавен финансов контрол за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът се състои от 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс, изучаващи Финанси, Финансов контрол и структурите на държавна администрация.
(Труден)
13
4
1
3 мин
14.10.2016
» виж всички онлайн тестове по финанси

Валута и валутен контрол. Валутни пазари

Материал № 613848, от 07 фев 2011
Свален: 92 пъти
Прегледан: 152 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,512
Брой символи: 9,470

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Валута и валутен контрол. Валутни пазари"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения