Големина на текста:
В шедьовър Liberty Водещи на хората, от Йожен Дьолакроа , говори много за
състоянието на нещата във Франция през средата на 19 век. Пренебрегването на стила,
съдържанието на картината сам е едновременно изключително изразителен и модерен .
Картината изобразява юли революция от 1830 : мъжете отвратителни, олово, а частично
облечени жена с флаг и една пушка, които е трябвало да бъде "Свобода", описана в
заглавието.
Не само че картината буквално представлява това, което се случва в Париж, но и
социално представлява промени на обществото. Картината показва постепенното
унифициране на социалните класи във Франция сглобени готов да се издигне и да
узурпира властта на монарха Bourban и инсталиране на Луи Филип като крал. Това е
модерна концепция за Франция, тъй като контрастира по-рано обороти, в която е
монархия обслужват един конкретен клас, които ги предизвикват на бунт. This resulting
unification is evident through the wide variety of classes represented in the painting. Този
резултат обединение става ясно от голямото разнообразие на класовете, представени в
картината. The man with the top hat and the black suit on the left side represents the
bourgeoisie . Човекът с шапка и черен костюм от лявата страна представлява
буржоазия . The prominence of the man in the painting even seems to foreshadow the
emergence of the bourgeoisie as the dominant class in France. В присъствие на човек в
картината дори изглежда предвещават появата на буржоазията като господстваща класа
във Франция. While it seems the bourgeoisie is the "left hand" of "Liberty," the "right hand"
of liberty is the working class, of course represented by the young boy. Макар да изглежда,
че буржоазията е "лявата ръка" на "Liberty", в "дясната ръка" на свобода е на
работническата класа, разбира се, представлявана от младо момче. In the background
there is also an assortment of angry characters follows the "Liberty" character, most likely
representing the fact that this revolution is a triumph of the masses over the monarchy. На
заден план има и голям асортимент от гневни знака следва "Свобода" характер, най-
вероятно представлява фактът, че тази революция е триумф на масите за монархия. The
final characters yet to be discussed in the painting are the dead and dying at the bottom of the
painting. Окончателният знак все още предстои да бъдат обсъдени в картината са
мъртви и умиращи в долната част на картината. The look of wonder on the face of
character at the feet of "Liberty" looking up her gives the casualties a heroic light: they died
for freedom; they represent individual sacrifices for the greater good. Външният вид на чудо
на лицевата страна на характер в краката на "Свобода" погледна я дава жертви една
героична светлина: те на загиналите за свободата, те представляват отделни жертви за
доброто на всички. The painting is really a metaphor for the struggle for power: the working
class is fighting for "Liberty" in more than one way. Картината наистина е метафора за
борба за власт: работническата класа се бори за "свободата" в повече от един начин.
The first is that their goal is freedom ("Liberty") and the second is that their commander is
"Liberty" and they are fighting for her. Първата е, че тяхната цел е свободата ("Свобода"),
а втората е, че техният командир е "свобода" и те се борят за нея.
This painting was one of the first to portray the working class in a positive light. Тази
картина е една от първите, които представят на работническата класа в положителна
светлина. While many of the portraits preceding this revolved around aristocratic figures,
Liberty Leading the People revolves around "Liberty" and the unification of the bourgeoisi e
and the lower class. Въпреки че много от портрети, предхождащи настоящия върти
около аристократични фигури, Liberty Водещи народна върти около "Свобода" и
обединението на bourgeoisi е и на по-ниска класа. The presence of the lower class in the
background strengthens the ideal that the power is in the hands of the people; this is their city,
and their battle. Наличието на по-нисък клас на заден план укрепва идеален, че властта е
в ръцете на хората, това е техния град, и си битка. Bathed in the glory of liberty, the lower
class is represented as a heroic group of people fighting for what is rightfully theirs, an ideal
which they deserve: democracy. Окъпани в слава на свобода, по-нисък клас е представен
като героичен група от хора, борещи се за това, което е полагал по право, един идеал,
към който те заслужават: демокрация. Because of the values of democracy and equality are
so important in the composition of this painting, both in the choice of content as well as the
actual organization of the figures points to the fact that this painting is at least somewhat
modern, but definitely associated with the avant-garde. Защото на ценностите на
демокрацията и равенството са толкова важни в състава на тази картина, както при
избора на съдържание, както и с действителната организация на данните, изтъква
факта, че тази картина е поне малко модерна, но със сигурност, свързани с авангарда. In
exhibiting modern traits in content choice this painting sets the stage well for more "socially
aware" paintings to come in the future. В излагане модерни черти в избор на съдържание
тази картина поставя на сцената и за "по-социално ангажирани" картините да дойдат в
бъдеще.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на картина

В шедьовър liberty водещи на хората, от йожен дьолакроа , говори много за състоянието на нещата във франция през средата на 19 век. Пренебрегването на стила, съдържанието на картината сам е едновременно изключително изразителен и модерен...
Изпратен от:
elena_pr
на 2010-12-19
Добавен в:
Анализи
по Изобр. изкуство
Статистика:
68 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Изкуството на палеолита и неолита
добавена от pinmin 30.01.2012
2
23
 
Онлайн тестове по Изобр. изкуство
Основи на изобразителното изкуство - част 1
изпитен тест по Изобр. изкуство за Студенти от 2 курс
Тесстът съдържа 45 въпроса от затворен тип, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
45
8
1
6 мин
20.02.2015
Тест по изобразително изкуство
любознателен тест по Изобр. изкуство за Студенти
Въпроси за тест по изобразително изкуство върху втора и трета глава от книгата "Детето и творбата". Тестът съдържа 39 въпроса като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
39
5
1
24 мин
29.11.2013
» виж всички онлайн тестове по изобр. изкуство

Анализ на картина

Материал № 586015, от 19 дек 2010
Свален: 68 пъти
Прегледан: 175 пъти
Предмет: Изобр. изкуство
Тип: Анализ
Брой страници: 2
Брой думи: 809
Брой символи: 4,327

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на картина"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ваня Иванова
преподава по Изобр. изкуство
в град Варна
с опит от  2 години
60 12

Ина Николова
преподава по Изобр. изкуство
в град София
с опит от  3 години
1 150 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения