Големина на текста:
“ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
РЕФЕРАТ
ПО ЕМПИРИЧНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
НА ТЕМА
Методика на регистрация чрез анкети и интервюта
Изготвил: Младен Колев ЖелязковПроверил: Алек Николов
Специалност: Политилогиа
Курс: Трети
Фак. N: 0708441008
I ЧАСТ УВОД
При набирането на индивидуална първична информация, попълване на въпроскик,
регистрация на данни главан проблем е този за достоверността. За осигуряване на
достоверността е предназначена методика на регистрацията, която е свързана с впроса
за спецификата на изследвания обект при емпиричното социологическо изследване, за
факторите, които обуславят отклонения от достоверността при набиране на данни, и за
методите, с чиято помощ тези отклонения могат да бъдат предотвратени.
Под общото понятие “метод”, най често се разбира същински метод, методика,
прийом, способ или техника. В най-общ смисъл методът е пътят за постигане на цел.
Фактически всеки метод е начин за прилагане на нещо в практиката и представлява
подредени действия, чрез които се преследва предварително определена цел. С
извървяване на пътя към целта, т.е. с употребата на метода, се осъществява
подредеността от действия, с което се постига някакъв резултат. В същинската научна
дейност това е някакво знание; а съответно методите са методи на научно изследване –
теоретични и емпирични.
Методът притежава известна универсалност. С други думи, веднъж съществуваща,
последователността от действия може многократно да се ползва за постигане на желани
резултати. Ето защо, всеки тип / вид/ изследване обикновено има своя метод.
Методиката за разлика от метода е по-конкретизирана и съответства на доста по
определени във времето и пространството обстоятелства. Тази конкретност е причината
използването на определени (избрани) методи в едно изследване да става чрез
разработване на съответни методики, които възможно най-пълно да отговарят на
конкретните обстоятелства.
В гносеологичен план отношението “метод – методика” се усложнява от често
срещания факт в една методика да бъдат включени няколко метода. Например една
конкретна методика за обработване на събраната емпирична информация при дадено
изследване може да ползва: контент анализ, скалиране, метод на персентилите
(процентите) и др.
Методиката е предварително съчетание от начини за най-доброто, най-целесъобразното
извършване на една работа (дейност). В практически план самата методика се състои
от сегментирани прийоми. Това са необходимите на социалния психолог за самото
провеждане на социалнопсихологическото изследване или въздействие практически
инструменти, представени относително само-стойно и по възможния най-лесен за
употребата им начин. Например методиката за статистическия анализ на емпиричните
данни може да предлага няколко конкретни статистически прийома и пр.
Използването на един или друг метод зависи от характера на търсената информация
(поведенческа или самосъзнателна), възрастовата структура на изследваните.
В Емпиричното социологическо изследване най- често се изучават хората и техните
действия. Те са субект на всички социални изменения, но в същото време всичко
създадено от тях е предназначено за самите тях. В този процес хората влизат в
различни отношения помежду си, като така те изграждат себе си, изменяйки и
усъвършенствайки постоянно своята природа.Предмет на Емпирично социологическо
изследване могат да бъдатвсички аспекти на човека, като:
- неговите материални потребности и интереси;
- неговите мисли и чувства, оценки, желания, намерения, влечения;
- неговите постъпки и действия;
- неговите черти като пол, семейно положение, социално положение, професия,
образование, здраве и др. ;
- неговите тношения със социалната среда;
Разбира се, извън човека има и друга обществена реалност. Това са на първо място
оръдията за производство, производствените сгради, жилищата, мебелите, битово-
културния инвентар, произведенията на науката и изкуството. Тези резултати веднъж
създадени, придобиват собствено битие, влияят по определен начин върху системата от
обществени отношения, дават своето отражение върху дейността на хората, предявяват
съответни изисквания към тях. На второ място съставна част от обществената
действителност са обединенията на хората- обективни и субективни, дълготрайни и
краткотрайни, формални и неформални и т. н. .В обществената действителност се
включват социалните отношения, т. е. Между хората и техните обединения. Това са
едни от главните моменти при изследването на хората. Методите на регистрация от
изследването на човека са едно от най- важните неща за осигуряване на достоверна
информация при Емпирично социологическо изследване. Правилата за прилагане на
принципа на анонимност и на съответния метод ( методи ) на регистрация съставят
методиката на регистрация при отделното изследване. Принципът на анонимност и
конкретните методи на регистрация не са паралени, а субординирани по специфичен
начин елементи на методиката на регистрация. Конкретния метод на регистрация
включва съвкупност от правила за набиране на достоверна и индивидуална първична
информация и същевременно е съобразен с принципа за анонимност и води до неговото
осъществяване. В този смисъл принципът на анонимност пронизва всички конкретни
методи на регистрация. Те от своя страна се различават по източника на информация,
който използват, и по начина на неговото използване. Те могат да се разделят на
елементарни методи, ако използват само един източник, и на синтетични, ако използват
редица или всички източници на информация.Някои автори делят конкретните
методите на регистрация на два - наблюдение и експеримент. Общата схема на
класификацията на конкретните методи според някои автори има следния вид:
а) елементарни методи- Нблюдение, Смулационен метод, Пряка анкета, Интервю,
Свободен разговор, Тест, Психофизиологически изследвания, Медицински
изследвания, Изучаване на документи, Анализ на съдържанието;
б ) Синтетични методи – Косвена анкета;
в ) Особени случаи – Методи на изучаване на бюджета на времето, Социологически
експеримент;
Използването на един или друг метод а регистрация зависи на първо място от
програмата на Емпиричното социологическо изследване. Както вече е известно,
програмата определя какви страни и елементи на обществената действителност ще се
изучават. На второ място подборът на конкретния метод на регистрация зависи от
състава на изследваните лица. Препоръчва се да се използват, ако е възможно, няколко
конкретни методи на регистрация, за да се допълват взаимно и се избягват техните
слаби страни. И така посочихме много отделни методи на регистрация. Едни от
основните методи на регистрация на първини данни са Анкетата и Интервю.
II ЧАСТ ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА АНКЕТА И ИНТЕРВЮ
Анкета – в корена на понятието стои латинското quaestio–питам.Анкета та е тизточник
на информация– лицата отговарят съобраязно своите ценности и нагласи.Този метод е
традиционен, лесен и удобен. Допуска непрякост и формализация. Осъществява се
непременно с инструмент-анкетен въпросник(анкетна карта),чиято обработка не е
трудна.
Различаваме три вида анкети :
* Домашна - анкетьора лично обяснява на респондента. * Пощенска - описано е всичко
писмено и се изпраща с плик и марка за обратна връзка. Основен недостатък – ниска

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 яну 2019 в 15:51 в момента не учи на 37 години от Димитровград
05 дек 2018 в 16:59 ученик на 21 години от София - 035 СОУ "Добри Войников", випуск 2017
15 ное 2018 в 09:03 студентка на 38 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2014
12 ное 2018 в 22:22 учител на 32 години
13 юни 2018 в 21:31 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Модерната демокрация - Андрей Пантев - реферат
добавена от tonq.mixaleva 03.04.2012
0
13
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
156
1
1 мин
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Методика на регистрация чрез анкети и интервюта

Материал № 575405, от 02 дек 2010
Свален: 242 пъти
Прегледан: 515 пъти
Предмет: Политология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 37
Брой думи: 15,552
Брой символи: 95,427

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методика на регистрация чрез анкети и интервюта"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения