Големина на текста:
ПЛАН НА УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6-ти
КЛАС
Тема на урока: Общуване. Речева ситуация. Елементи на
речевата ситуация
I. ЦЕЛИ:
Образователни –Да се актуализират, систематизират и обобщят знанията за речевата
ситуацията на общуване; елементите на речевата ситуация; използването на езикови
средства адекватни на ситуацията на общуване, съобразно с участниците в нея, темата,
целта и условията
Възпитателни – Възпитаване в самоконтрол. Чрез изпълняването на различни ролеви
игри, свързани с различни комуникативни ситуации, да се засили интереса към обмяна
на конкретна информация, обсъждане на съвместна дейност, изразяване на съмнение,
съжаление, молба и пр.
Развиващи – Чрез участие в различни ситуации на общуване, да проявява усет за
адекватно поведение. Да усъвършенства уменията си за диалогично общуване, като
обменя конкретна информация. Проявява адекватно речево поведение в официална и
неофициална обстановка на общуване. Използва формулите на речевия етикет.
II. ВИД НА УРОКА:
За преговор
III. МЕТОДИ:
?обяснение, беседа, самостоятелна работа
IV. ХОД НА УРОКА:
1) Подготовка за поставяне на темата, актуализиране на стари
знания
Актуализират се знанията на учениците по темата “Общуване. Речева ситуация.
Елементи на речевата ситуация”
Нека помислим заедно:
Въпрос: Защо Иван казва: „Езикът е като хляба – без него не можем."
Отговор: Чрез своето сравнение момчето подчертава огромната роля на езика.
Опитайте се да си представите само един ден, един час от нашия живот без езика.
Въпрос: Възможно ли е това?
Отговор: Езикът е основното средство, чрез което общуваме помежду си. Без него
общуването ни ще е невъзможно.
Въпрос: Защо Яна оприличава езика на река – една и съща и непрекъснато
различна?
Отговор: Яна сравнява езика с река, защото когато говорим или пишем, подреждаме
думите една след друга, изреченията едно след друго. Нашата реч прилича на поток, на
река, която тече в една посока.
Въпрос: А защо тази „река на речта” е една и съща и винаги различна”?
Отговор: Една и съща е, защото в речта си служим с един и същи език. А различна е,
защото употребяваме различни изказвания. Когато общуваме, избираме само най-
подходящите езикови средства.
1
Нашето общуване се осъществява в различни ситуации. Например разговорите с ваш
съученик за утрешното състезание на класа по футбол е една ситуация на общуване.
Непозната жена ви пита къде е автогарата и вие вежливо й обяснявате. Това е друга
ситуация на общуване. Пазарувате в магазин, разговаряте във влак, пишете писмо …
Това се все ситуации на общуване.
За да можете да характеризирате ситуацията на общуване и познавате елементите на
речевата ситуация, този час ще си припомним и обобщим всичко онова, което сте
научили за тях в пети клас.
Запишете: Общуване. Речева ситуация. Елементи на речевата ситуация. Преговор
2) Работа по темата, упражнение.
Въпрос: С какво трябва да се съобразим когато общуваме помежду си?
Отговор: Когато общуваме помежду си винаги трябва да се съобразим с елементите на
речевата ситуация.
Въпрос: Избройте елементите на речевата ситуация?
Отговор: Елементите на речевата ситуация са:
-предмет на общуването - За какво говорим;
-участници в общуването – С кого говорим;
-цел на общуването - С каква цел говорим;
-условия на общуването - При какви условия говорим.
След като си припомнихме елементите на речевата ситуация нека в следващото
упражнение да опишете речевата ситуация, отразена в текста.
Следният текст е раздаден на учениците.
На вратата се позвъни. Аз изтичах и на вратата посрещнах чичо Рангел. Той ми
подаде голям пакет и ми каза:
-Голяма да порастеш, Анче!
После той и леля Мария ме целунаха и влязоха в хола. Скоро след това дойдоха
още гости. Имаше деца, имаше и възрастни. А когато всички седнаха около
масата и чичо Рангел произнесе кратка реч, всички заръкопляскаха.
-Това не е всичко! – продължи той. Анчето е наш неразделен другар. Пече я
слънце, вали я дъжд, заедно с нас тя става рано, не спи следобед, яде каквото
попадне и става все по-здрава. Анчето обича да лови риба. Затова се яви с нас на
изпит и го издържа отлично. Моля, позволете ми от името на цялата рибарска
компания да й връча таза книжка и да я поздравя с рождения ден и с редовното
членство в Рибарския съюз.
Въпрос: Какво трябва да определите, за да опишете речевата ситуация?
Отговор: За да се опише речевата ситуация трябва да се определи:
-Какъв е предметът на общуването?
- Кои са участниците в общуването и какви са отношенията между тях?
- Каква е целта на общуването?
- Каква обстановка пресъздава текстът?
Описване на речевата ситуация в текста.
Предметът на общуването е Анчето.
Участници в общуването са : Анчето, чичо Рангел, леля Мария, гостите.
Целта на общуването е да осведоми за рождения ден на Анчето и членството й в
Рибарския съюз.
2
Обстановката, която пресъздава текста е битова и тържествена.
Да продължим с още едно упражнение, върху текста написан на дъската.
Учениците преписват текста от дъската.
Майката на Иванчо го изпраща на училище и му обещава:
-Ако се учиш добре, ще ти купим колело. А ако не учиш добре – ще ти купим
цигулка…
Въпрос: Кои са участниците в общуването и какви роли изпълняват?
Официално или неофициално е то?
Отговор: Участниците в общуването са майката и Иванчо. Майката установява
езиков контакт с Иванчо. Ролята на майката е да подбуди Иванчо към действие (да
учи), а ролята на Иванчо е да изрази отношение към ученето.
Общуването е неофициално.
Въпрос: Какви видове речево общуване познавате?
Отговор: Видовото речево общуване бива:
-писмено-устно
-пряко – непряко
-официално – неофициално
Въпрос:
Разиграйте следните речевите ситуации, като отбележите кои са участниците.
Какъв вид е общуването за всяка една от ситуациите?
По телефона: В магазина:
-Здравей, как си? - Извинете, имате ли……….
………………………….. ………………………………...
…………………………... ………………………………..
…………………………… ………………………………..
В училище: В интернет клуба:
- Добро утро, госпожо Даскалова! - Имате ли свободен компютър?
…………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. .. .…………………………………..
…………………………………….. …………………………………….
1) По телефона: 2) В магазина:
-Здравей, как си? - Извинете, имате ли сирене?
- Благодаря! Чувствам се прекрасно. А ти? - Да! Преди малко го доставиха
- Не се чувствам удобно, но бих - Ще искам да ми изтеглите 1 кг.
искала да помоля, да ми кажеш кое -Добре! Дължите ми 4, 50лв.
упражнение имахме за домашно -Заповядайте!
по български език. -Благодаря!
- Разбира се, с удоволствие. -Довиждане!
Упражнение 3 на страница 75. -Довиждане!
-Благодаря!
- Моля!
-Дочуване!
-Дочуване!
3) В училище: 4) В интернет клуба:
-Добро утро, госпожо Даскалова! -Имате ли свободен компютър?
- Мога ли да остана в час? - Разбира се. Този компютър е свободен.
-Цветане, защо закъсня? - Благодаря! Бих искал да го ползвам за час.
- Господин директора ме задържа. - Заповядайте!
- Добре! Сядай! Кой номер беше? - Още веднъж, благодаря!
Ще ти остане една трета закъснение.
- Няма проблем, госпожо.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Общуване. Речева ситуация. Елементи на речевата ситуация

Урок за преговор по български език. На тема: Общуване. Речева ситуация. Елементите на речевата ситуация....
Изпратен от:
plami19830705
на 2010-11-06
Добавен в:
Уроци
по Български език
Статистика:
483 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Разговор с продавачка в кино
добавена от dani.2002 04.03.2014
0
19
Египетските пирамиди
добавена от esi.to.9 10.10.2012
3
12
Подобни материали
 

Минало предварително време

23 мар 2008
·
502
·
1
·
250
·
1,282
·
127
·
3

Урок за минало предварително време - същност, образуване, употреба. Задачи.
 

Тестове по БЕЛ

16 мар 2008
·
688
·
19
·
2,984
·
29
·
8

Примерни тестове по БЕЛ за приемане на ученици след 7 клас.
 

Граматически правила в българския език

13 мар 2008
·
723
·
5
·
512
·
403
·
26
·
3

Променливо "я"; членуване; непостоянно "ъ"....................
 

Как се пише отговор на въпрос

30 сеп 2008
·
127
·
4
·
912
·
10

Информация относно изискванията за писане на отговор на въпрос.
 

ТЕСТ за 6 клас - Причастие

23 окт 2008
·
187
·
3
·
442
·
3

1.В кой ред глаголите са от първо спрежение? а/ смея, играхте, биете, четете; в/ отговарям, сложих, ще готвя, броя; б/ четем, пишем, говорим, казвам; г/ откривам, внушават, бяга, пее. ...
 
Онлайн тестове по Български език
Тест по Български език за 12-ти клас - подготовка за контролни и класни
класно тест по Български език за Ученици от 12 клас
Тест по Български език за подготовка за контролни, класни и други. Тестът съдържа 11 въпроса, само с 1 верен отговор всеки от тях.
(Лесен)
20 минути
11
62
1
1 мин
27.04.2017
Тест по БЕЛ за 11-ти клас на учениците в Украйна
класно тест по Български език за Ученици от 11 клас
Тестът е използван при подготовка на учениците в Украйна към районната олимпиада по български език. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
30
7
1
6 мин
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по български език

Общуване. Речева ситуация. Елементи на речевата ситуация

Материал № 562711, от 06 ное 2010
Свален: 483 пъти
Прегледан: 2,324 пъти
Предмет: Български език
Тип: Урок
Брой страници: 6
Брой думи: 784
Брой символи: 4,627

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Общуване. Речева ситуация. Елементи на речевата ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деляна Попова
преподава по Български език
в град Пловдив
с опит от  6 години
1 247 22

Рая Костадинова
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
46 22

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения