Големина на текста:
ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО
ISO 9001 :2000 И HACCP
1.Увод
2.Видове системи за управление. Развитие на Системите за управление на
качество (СУК).
3.Структурна схема на системата за управление на качеството по ISO
9001 : 2000
4.Принципи на НАССР.
5.Системи за производство и продажба на безопасни храни. Основни
изисквания на добрата производствена практика (GMP).
6.Основни подходи при изграждане на интегрирана система СУК –
НАССР.
7.Вътрешни одити на интегрирана система за управление СУК - НАССР.
8.Заключение
I. Увод
Системата по качеството има основна цел да осъществи
съвременно управление на качеството за постоянното му подобряване и
задоволяване на изискванията на потребителите.
Сертификатът за успешно внедрен стандарт ISO 9001 е паспорт за
износителя за външния пазар. Над 350 000 фирми от над 150 страни в
света го притежават и придружават своята търговска марка с надпис "ISO
9001" или своята стока - с копие от сертификата. В България тези фирми
са над 170 и още над 50 работят за внедряване на системи по качество.
Основните принципи на стандартите ISO 9001:2000 са:
1 - Насочена към потребителя организация
2 - Отговорност на ръководството
3 - Ангажиране на хората
4 - Процесен подход
5 - Системен подход към управлението.
6 - Непрекъснато подобрение
7 - Основан на фактите подход за вземане на решения
8 - Взаимно изгодни отношения с доставчика
Само продукт, който е проверен и одобрен през всичките етапи на
производство, може да получи документ за качество.
1
Система по качество се реализира на следните етапи:
1. Организиране на системно следене на качеството с Ръководство и
писмени документи по дейности - изисква 2 - 3 годишните усилия на
специалистите от фирмата и е реализирано в по-голяма част от големите и
средни организации.
2. Създаване на група специалисти за разработване и внедряване на
Система по качеството въз основа на стандарта ISO 9001 : 2000.
3. Под ръководството на опитни консултанти групата от внедрители
създава документите на Системата, за което са необходими поне 9-10
месеца.
4. Системата се внедрява и в следващите 3 месеца се извършват вътрешни
проверки, отстраняват се недостатъците и се правят корекции.
5. След установяване на Системата се сключва договор с организация -
сертификатор, която прави предварителен одит на писаните документи и
на внедряването им, изготвя доклад и след отстраняване на пропуските
извършва сертификационна оценка. При успешна оценка се издава
сертификат. Този процес трае 2 - 4 месеца.
6. Сертификаторите проверяват действието на Системата на всеки 6
месеца (или 1 година) през първите 3 години, след което следва ново
сертифициране.
II. Видове системи за управление. Развитие на Системите за
управление на качество (СУК).
Реализирането на системно наблюдение на хигиената и качеството
може да се обхване от Система по качеството, реализирана по български и
международен стандарт ISO 9001- стандарт, създаден от Международната
организация по стандартизация. Такава система обхваща всички действия
на ръководството и изпълнителския персонал на производителя и ги
определя в зависимост от изискванията на стандарта ISO 9001 и
условията на работа. В тази насока голямо значение и приложение
2
придобива т.н. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) - Анализ на
риска и контрол на критичните точки. Прилагането на НАССР изисква:
анализ на възможните източници за замърсяване, критични за чистотата
етапи на технологичните процеси и части на оборудването и конкретни
действия за предотвратяване на замърсявания и повреди в критичните
точки. Системата НАССР изисква прозрачно и безпристрастно
наблюдение и оценяване, обективност на контрола и резултатите, за да се
създаде доверие в клиентите. Съчетаването на НАССР и ISO 9001 e
сериозна гаранция пред клиентите за безопасността и качеството на
продуктите.
Системата за управление на една организация може да включва
различни системи за управление, като например система за управление на
качеството, система за безопасни и качествени храни, система за
управление на околната среда, система за здравословни и безопасни
условия на труд, система за управление на персонала и други. Системите
за управление са от т. нар. нерегулираната област от изисквания.
Изискванията към тях са в стандарти, разработени от ISO.
Система за управление е система, чиято задача е да установи
политиката и целите, които трябва да бъдат достигнати и да достигне тези
цели. Това е съвкупността от взаимосвързани или взаимодействащи
елементи за определяне, утвърждаване и прилагане на политика и цели и
за постигане на тези цели.
Системата за управление на качеството представлява система за
установяване на политика по качеството и цели по качеството и за
достигане на тези цели. Това е система за управление за насочване и
оперативно управление на една организация по отношение на качеството
или степента, до която съвкупността от присъщи характеристики на
продукта или услугата отговарят на определени изисквания.
Системата за безопасност на храните, основана на НАССР (или
т. нар. още НАССР система) представлява организационната структура,
процедури, процеси и ресурси, необходими за изпълнение на НАССР
плана (плановете) и достигане на целите на организацията.
Системата за управление на качеството се създава въз основа на
ISO 9001 с цел управлението на качеството да е съобразено с общоприети
изисквания, да се наблюдава и контролира системно, да се оценява всеки
от участниците в процесите, влияещи върху качеството, проверките да се
документират и да са достъпни за анализ и Системата да се оценява от
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 дек 2017 в 20:27 студентка на 24 години от София - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2016
11 дек 2017 в 19:34 студент на 23 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнесикономика, випуск 2017
27 ное 2017 в 19:53 студентка на 24 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Международни отношения, випуск 2017
07 ное 2017 в 20:10 студент на 39 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по природни науки, специалност - Химия, випуск 2014
05 авг 2017 в 06:30 студент на 42 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет производствен и търговски бизнес, випуск 2010
09 юни 2017 в 13:30 студентка на 32 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по икономически и управленски науки, випуск 2010
26 май 2017 в 20:28 студентка на 27 години от Перник - Колеж по предприемачество към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - пги, специалност - menidjmynt, випуск 2015
 
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по външноикономически отношения за 3-ти курс
професионален тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Тест, предназначен за Специалност МИО. Тестът се пада на редовен изпит и предварителен изпит по ВИО, УНСС. Съдържа 50 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
50
110
1
5 мин
27.08.2014
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Тест по международни икономически отношения. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
27
14
1
6 мин
01.10.2013
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ISO 9001 :2000 И HACCP

Материал № 562064, от 04 ное 2010
Свален: 380 пъти
Прегледан: 488 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 25
Брой думи: 5,051
Брой символи: 33,860

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ISO 9001 : ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения