Големина на текста:
Илия Колев Илиев
Генади Цветанов Цветанов
Мирослава Дочева Ненчева
З А П И С К И П О
М Е Т О Д О Л О Г И Я Н А
П Р О Е К Т И Р А Н Е Т О И
А В Т О М А Т И З И Р А Н О
К О Н С Т Р У И Р А Н Е
Габрово 2005 г.
I. Цел и задачи на проектирането
Развитието на човечеството се съпътства от развитие и обновяване на
промишленото производство, което представлява обновяване на старите и
създаване на нови продукти на производството наречени изделия.(фиг.1)
ПАЗАР , ПО Т Р Е БНО СТ И, ЦЕ Л И
Пр о гн о з и
пла н ир а н е
Задачи за раз работка на изделия и технологии
Те хн и че ск а п о дго товка н а пр о и з водст в о то :
- р аз р а б о т к а н а ко н стр укц и и
- р а з р а б отк а н а тех но ло г и и
- пла ни р ан е н а про и зводств о то
Кон ст р у кт и вни зада чи
К Р П
Ко н стру к т ор ск и
р а з вое н
п ро ц е с
Достат ъчно пълно описание на изделиет о
Докуме нтация за изделието и не говото произ водст во
Пр о и з во дств о
Продукт
Упо т р е б а
Тр а нс п о р т
съхра н ение
прода жба
Бракуване,рециклиране
Фиг.1. Етапи на разработване, производство и използуване
на изделието
Създаването на едно ново или обновяването на старо изделие преминава
през няколко етапа. Тези етапи най общо са: конструкторска подготовка,
технологична подготовка и редовно производство.
Първите два етапа често се наричат развойна дейност или техническа
подготовка на производството.
През етапа на конструкторската подготовка се създава конструкцията на
новото изделие т.е. неговия принцип на действие, съставните му части, тяхното
конструктивно оформяне, допустимите условия за експлоатация и т.н. Всичко това
се оформя в конструкторската документация, което трябва да дава пълна
информация за изделието като обект на производството и неговите потребителски
качества.
По време на технологичната подготовка се планират и подготвят всички
технологични методи и средства за изработването на изделието и се подготвят
условията за внедряването им в редовното производство.
2
Редовното производство започва след като е завършила технологичната
подготовка на изделието и са налице условия за успешно производство на
изделието, без допълнителни технически изисквания, поне в началния етап.
Информация от:
Приложна техника Норми и стандарти
Пазар Работни статии
Доставки Технологично планиране
Калкулации Производство
Пласмент Осигуряване на качеството
Развой
конструиране
Специални знания: Качество Методи за действие
физични Рентабилност
математически Актуалност Абстрахиране и
технически конкретизиране
Материалознание Функциониране и
Технологични знания реализация
Инженерни знания Пресмятане и
Икономически знания оразмеряване
(разходи) Вариране и иденти-
Методични знания: фикация
творчество Оценка и оптимизиране
систематика Оформяне и детайли-
3
Знания Умения

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методология на проектирането и автоматизирано конструиране

Създаването на едно ново или обновяването на старо изделие преминава през няколко етапа. Тези етапи най общо са: конструкторска подготовка, технологична подготовка и редовно производство.
Изпратен от:
garbeit
на 2007-12-10
Добавен в:
Лекции
по Машиностроене
Статистика:
601 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
пресмятане на хидросистема
добавена от ZornicaCakova 12.11.2017
0
2
курсова работа за магазинно или бункерно захранващо устроиство
добавена от tatli616 06.12.2012
1
10
Подобни материали
 

Изпитване на металите на усукване.

19 май 2008
·
202
·
6
·
221
·
118
·
30

Протокол по съпротивление на материалите за специалност КММ или Топлотехника в ТУ-Варна....
 

Чертеж на компютърен модел на детайл

05 фев 2009
·
50
·
9
·
301
·
111
·
4

Цел на упражнението е да се генерира чертеж (solid-draw) на компютърен тримерен модел на детайл (solid-part)...
 

Проектиране на технологичен процес

26 яну 2009
·
668
·
54
·
4,676
·
137

Проектиране на технологичен процес на детайли на машини с ЦПУ и проктиране на приспособление.
 

Разработване на технология и екипировка за обработване на детайли от зъбен механизъм

14 яну 2009
·
497
·
40
·
3,536
·
404
·
69
·
1

Тефнология и маршрут за обработка на детайли от зъбен меганизъм. Вал и зъбно колело и приспособление за обработка на шпонкови канали.
 

Машинни елементи

17 дек 2008
·
422
·
8
·
266
·
461
·
38
·
1

Сборен чертеж на съединителя в необходимия брой изгледи, разрези и сечения по БДС – върху непрозрачна хартия в мащаб 1:1...
 
Онлайн тестове по Машиностроене
Тест по дисциплина CAD системи в машиностороенето за 4-ти курс
изпитен тест по Машиностроене за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 32 въпроса от областта на CAD системите в машиностроенето. Някои въпроси имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
32
10
1
8 мин
10.09.2014
» виж всички онлайн тестове по машиностроене

Методология на проектирането и автоматизирано конструиране

Материал № 56189, от 10 дек 2007
Свален: 601 пъти
Прегледан: 601 пъти
Качен от:
Предмет: Машиностроене, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 47
Брой думи: 13,671
Брой символи: 86,285

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методология на проектирането и автоматизирано к ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения