Големина на текста:
Илия Колев Илиев
Генади Цветанов Цветанов
Мирослава Дочева Ненчева
З А П И С К И П О
М Е Т О Д О Л О Г И Я Н А
П Р О Е К Т И Р А Н Е Т О И
А В Т О М А Т И З И Р А Н О
К О Н С Т Р У И Р А Н Е
Габрово 2005 г.
I. Цел и задачи на проектирането
Развитието на човечеството се съпътства от развитие и обновяване на
промишленото производство, което представлява обновяване на старите и
създаване на нови продукти на производството наречени изделия.(фиг.1)
П А З А Р , П О Т Р Е Б Н О С Т И , Ц Е Л И
П р о г н о з и
п л а н и р а н е
З а д а ч и з а р а з р а б о т к а н а и з д е л и я и т е х н о л о г и и
Т е х н и ч е с к а п о д г о т о в к а н а п р о и з в о д с т в о т о :
- р а з р а б о т к а н а к о н с т р у к ц и и
- р а з р а б о т к а н а т е х н о л о г и и
- п л а н и р а н е н а п р о и з в о д с т в о т о
К о н с т р у к т и в н и з а д а ч и
К Р П
К о н с т р у к т о р с к и
р а з в о е н
п р о ц е с
Д о с т а т ъ ч н о п ъ л н о о п и с а н и е н а и з д е л и е т о
Д о к у м е н т а ц и я з а и з д е л и е т о и н е г о в о т о п р о и з в о д с т в о
П р о и з в о д с т в о
П р о д у к т
У п о т р е б а
Т р а н с п о р т
с ъ х р а н е н и е
п р о д а ж б а
Б р а к у в а н е , р е ц и к л и р а н е
Фиг.1. Етапи на разработване, производство и използуване
на изделието
Създаването на едно ново или обновяването на старо изделие преминава
през няколко етапа. Тези етапи най общо са: конструкторска подготовка,
технологична подготовка и редовно производство.
Първите два етапа често се наричат развойна дейност или техническа
подготовка на производството.
През етапа на конструкторската подготовка се създава конструкцията на
новото изделие т.е. неговия принцип на действие, съставните му части, тяхното
конструктивно оформяне, допустимите условия за експлоатация и т.н. Всичко това
се оформя в конструкторската документация, което трябва да дава пълна
информация за изделието като обект на производството и неговите потребителски
качества.
По време на технологичната подготовка се планират и подготвят всички
технологични методи и средства за изработването на изделието и се подготвят
условията за внедряването им в редовното производство.
2
Редовното производство започва след като е завършила технологичната
подготовка на изделието и са налице условия за успешно производство на
изделието, без допълнителни технически изисквания, поне в началния етап.
Информация от:
Приложна техника Норми и стандарти
Пазар Работни статии
Доставки Технологично планиране
Калкулации Производство
Пласмент Осигуряване на качеството
Развой
конструиране
Специални знания: Качество Методи за действие
физични Рентабилност
математически Актуалност Абстрахиране и
технически конкретизиране
Материалознание Функциониране и
Технологични знания реализация
Инженерни знания Пресмятане и
Икономически знания оразмеряване
(разходи) Вариране и иденти-
Методични знания: фикация
творчество Оценка и оптимизиране
систематика Оформяне и детайли-
3
Знания Умения

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методология на проектирането и автоматизирано конструиране

Създаването на едно ново или обновяването на старо изделие преминава през няколко етапа. Тези етапи най общо са: конструкторска подготовка, технологична подготовка и редовно производство.
Изпратен от:
garbeit
на 2007-12-10
Добавен в:
Лекции
по Машиностроене
Статистика:
530 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
курсова работа за магазинно или бункерно захранващо устроиство
добавена от tatli616
1
7
Подобни материали
 

Изпитване на металите на усукване.

19 май 2008
·
192
·
6
·
221
·
98
·
30

Протокол по съпротивление на материалите за специалност КММ или Топлотехника в ТУ-Варна....
 

Двустъпален редуктор

05 дек 2007
·
985
·
24
·
2,456
·
603
·
123
·
1

Двустъпален редуктор ИЗХОДНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: ИЗХОДЯЩА МОЩНОСТ: PИЗХ=2kW ОБОРОТИ НА ВХОДЯЩИЯ ВАЛ:n1=1400min-1 ОБОРОТИ НА ИЗХОДЯЩИЯ ВАЛ:n3=140min-1 ТРАЙНОСТ:10 000 ЧАСА ВИД НА КОНСТРУКЦИЯТА: ЛЯТА
 

Изчисление и конструиране на ъглов вентил

24 юли 2007
·
329
·
25
·
1,046
·
277
·
30

Вентилите са вид затваряща тръбопроводна арматура. Характеризират се с транслационно движение на затварящия елемент в направление, съвпадащо с направлението на протичане на работната среда през уплътнителната повърхнина.
 

Съпротивление на материалите

26 ное 2011
·
181
·
21
·
1,679
·
334
·
126

Предмет и задачи в съпротивление на материaлите - предмета съпромат произлиза още през 17 век. от великият учен Галилео Галилей и след това неговото развитие допринесли Хук и Нютон...
 

Пресмятане на главен превод

02 яну 2011
·
104
·
10
·
822
·
228
·
60

Пресмятане на главен превод на металорожеща машина за обработване на призматично корпусни детайли със ЦПУ . Избор на двигател 22кВ , якостно пресмятане на валове , шпонки , шлици и ремъчна предавка е извършено на Инвентор 2011...
 
Онлайн тестове по Машиностроене
Тест по дисциплина CAD системи в машиностороенето за 4-ти курс
изпитен тест по Машиностроене за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 32 въпроса от областта на CAD системите в машиностроенето. Някои въпроси имат повече от един верен отговор.
(За отличници)
32
10.09.2014
» виж всички онлайн тестове по машиностроене

Методология на проектирането и автоматизирано конструиране

Материал № 56189, от 10 дек 2007
Свален: 530 пъти
Прегледан: 505 пъти
Качен от:
Предмет: Машиностроене, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 47
Брой думи: 13,671
Брой символи: 86,285

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методология на проектирането и автоматизирано к ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения