Големина на текста:
Илия Колев Илиев
Генади Цветанов Цветанов
Мирослава Дочева Ненчева
З А П И С К И П О
М Е Т О Д О Л О Г И Я Н А
П Р О Е К Т И Р А Н Е Т О И
А В Т О М А Т И З И Р А Н О
К О Н С Т Р У И Р А Н Е
Габрово 2005 г.
I. Цел и задачи на проектирането
Развитието на човечеството се съпътства от развитие и обновяване на
промишленото производство, което представлява обновяване на старите и
създаване на нови продукти на производството наречени изделия.(фиг.1)
ПАЗАР , ПО Т Р Е БНО СТ И, ЦЕ Л И
Пр о гн о з и
пла н ир а н е
Задачи за раз работка на изделия и технологии
Те хн и че ск а п о дго товка н а пр о и з водст в о то :
- р аз р а б о т к а н а ко н стр укц и и
- р а з р а б отк а н а тех но ло г и и
- пла ни р ан е н а про и зводств о то
Кон ст р у кт и вни зада чи
К Р П
Ко н стру к т ор ск и
р а з вое н
п ро ц е с
Достат ъчно пълно описание на изделиет о
Докуме нтация за изделието и не говото произ водст во
Пр о и з во дств о
Продукт
Упо т р е б а
Тр а нс п о р т
съхра н ение
прода жба
Бракуване,рециклиране
Фиг.1. Етапи на разработване, производство и използуване
на изделието
Създаването на едно ново или обновяването на старо изделие преминава
през няколко етапа. Тези етапи най общо са: конструкторска подготовка,
технологична подготовка и редовно производство.
Първите два етапа често се наричат развойна дейност или техническа
подготовка на производството.
През етапа на конструкторската подготовка се създава конструкцията на
новото изделие т.е. неговия принцип на действие, съставните му части, тяхното
конструктивно оформяне, допустимите условия за експлоатация и т.н. Всичко това
се оформя в конструкторската документация, което трябва да дава пълна
информация за изделието като обект на производството и неговите потребителски
качества.
По време на технологичната подготовка се планират и подготвят всички
технологични методи и средства за изработването на изделието и се подготвят
условията за внедряването им в редовното производство.
2
Редовното производство започва след като е завършила технологичната
подготовка на изделието и са налице условия за успешно производство на
изделието, без допълнителни технически изисквания, поне в началния етап.
Информация от:
Приложна техника Норми и стандарти
Пазар Работни статии
Доставки Технологично планиране
Калкулации Производство
Пласмент Осигуряване на качеството
Развой
конструиране
Специални знания: Качество Методи за действие
физични Рентабилност
математически Актуалност Абстрахиране и
технически конкретизиране
Материалознание Функциониране и
Технологични знания реализация
Инженерни знания Пресмятане и
Икономически знания оразмеряване
(разходи) Вариране и иденти-
Методични знания: фикация
творчество Оценка и оптимизиране
систематика Оформяне и детайли-
3
Знания Умения

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Методология на проектирането и автоматизирано конструиране

Създаването на едно ново или обновяването на старо изделие преминава през няколко етапа. Тези етапи най общо са: конструкторска подготовка, технологична подготовка и редовно производство.
Изпратен от:
garbeit
на 2007-12-10
Добавен в:
Лекции
по Машиностроене
Статистика:
575 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
курсова работа за магазинно или бункерно захранващо устроиство
добавена от tatli616 06.12.2012
1
8
Подобни материали
 

Изпитване на металите на усукване.

19 май 2008
·
197
·
6
·
221
·
110
·
30

Протокол по съпротивление на материалите за специалност КММ или Топлотехника в ТУ-Варна....
 

Сечения, разрези, опростено изобразяване на специфични елементи

26 юни 2007
·
557
·
9
·
3,066
·
927
·
61
·
1

Сечението е изображение на равнинна фигура, получена при мислено пресичане на детайл с равнина,наречена секуща равнина...
 

Машинни елементи 2 част

17 окт 2008
·
572
·
15
·
1,888
·
485
·
28
·
5

Предназначение на оси и валове: - предн. на осите – да бъдат закрепвани МЕ, да предават натоварванията на лагерите и да се осигури въртеливо движ. на закрепваните елементи.
 

Разглобяеми съединения

03 дек 2008
·
329
·
45
·
3,864
·
538
·
92
·
1

За предаване на въртеливо движение от вала към главината (или обратно) на зъбно колело, ремъчна шайба, верижно колело и др. съосни машинни елементи широко се използват различни съединения...
 

Машинни елементи

17 дек 2008
·
393
·
8
·
266
·
410
·
38
·
1

Сборен чертеж на съединителя в необходимия брой изгледи, разрези и сечения по БДС – върху непрозрачна хартия в мащаб 1:1...
 
Онлайн тестове по Машиностроене
Тест по дисциплина CAD системи в машиностороенето за 4-ти курс
изпитен тест по Машиностроене за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 32 въпроса от областта на CAD системите в машиностроенето. Някои въпроси имат повече от един верен отговор.
(Труден)
32
6
1
8 мин
10.09.2014
» виж всички онлайн тестове по машиностроене

Методология на проектирането и автоматизирано конструиране

Материал № 56189, от 10 дек 2007
Свален: 575 пъти
Прегледан: 565 пъти
Качен от:
Предмет: Машиностроене, Технически науки
Тип: Лекция
Брой страници: 47
Брой думи: 13,671
Брой символи: 86,285

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методология на проектирането и автоматизирано к ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения