Големина на текста:
ПЛАН НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ЧАС НА КЛАСА
Чл. 90, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета гласи:
"В началото на учебната година директорът определя със заповед класните
ръководители на всички паралелки". Съгласно чл. 90, ал. 5 "Класният ръководител
организира и провежда час на класа, извънкласните дейности с учениците и води
задължителната училищна документация за съответната паралелка." Часът на класа се
включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните
учебни часове, а дейността в него се реализира въз основа на годишен план, разработен
съвместно от класния ръководител и учениците.
В началото на учебната година класният ръководител изготвя характеристика
на класа, на базата на собствените наблюдения и определя възпитателните задачи за
учебната година.
В час на класа се провежда учебният процес по безопасност на движението,
като предвиденият учебен материал се разпределя равномерно през учебната година и
се преподава при спазване на задължителния брой часове, предвидени за всеки клас и
съответната глобална тема, съгласно Указанието на МОН за учебната 1999/2000 година
(част II, с. 162).
Обучението на учениците по защита при бедствия е задължително. Занятията се
провеждат от класния ръководител в часа на класа. По отделни теми, които затрудняват
учителите, за практически обобщения и комплексни занятия се привличат съответните
специалисти от други ведомства с отношение към защитата при природни бедствия.
Обучението на учениците за действия при екстремни ситуации се осъществява по
предложена учебна програма, която е разработена в съответствие със Закона за
народната просвета и е съобразена с възрастовите, физиологичните и психологически
особености на учащите се. (Указание на МОН за организиране на дейностите на
общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната
1998/1999 г., с. 223 - 235.) Програмата е примерна и определя базовото съдържание на
курса на обучението за действие на учениците при бедствия, аварии, катастрофи и
пожари за I - Х клас (I и II курс) от 1997 г., утвърдена от Министъра на образованието и
науката и съгласувана с началника на Гражданска защита на Република България.
Учебният материал се разпределя от класните ръководители по преценка на
училищното ръководство. Разпределението на учебните часове в програмата е
регламентирано. Занятията се включват в общото разписание и се провеждат от
класните ръководители в часа на класа. На класните ръководители се предоставя
правото да определят обхвата на всеки урок в зависимост от входното равнище, темпа
на преподаване и усвояване на знанията, от интереса на учениците и други. Контролът
по планирането, организацията и провеждането на учебния процес се осъществява от
ИО на МОН.
Гражданското образование се реализира чрез учебното съдържание по
общообразователните учебни предмети, в часа на класа, в часовете по
задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, чрез дейността на
педагогическия съветник, в извънкласните и извънучилищни форми на работа и т.н.
Дейността по професионалното ориентиране в училище се осъществява с
учениците след завършване на начален етап на основно образование до завършване на
средно образование, от учителите, класните ръководители, педагогическите съвети,
възпитателите и психолозите в специалните училища. Професионалното ориентиране се
конкретизира тематично и календарно в плановете на класните ръководители и се
осъществява тематично в часа на класа. За системна и целенасочена работа по
професионално ориентиране на учениците се ползва ТЕМАТИЧНИЯТ ПЛАН за работа
с учениците по професионално ориентиране. (Указание за организиране на дейностите
на общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната
1999/2000 г., част I. Приложение № 5, с. 132.)
Темите (в подготвителен клас на училищата с интензивно изучаване на чужд
език и в I курс на техникуми с прием след VII клас се разглеждат теми от VIII и IХ клас,
съответстващи на интересите на учениците - Указание на МОН за учебната 1999/2000 г.
- част I.) за работа по класове са съобразени с възрастовите особености на учениците и
характеристиката на професионалното ориентиране като процес, а дейността по
изпълнението на тематичния план се планира и осъществява от класните ръководители.
Съгласно Указание № 2 от 17.05.1996 г. за организиране на дейността в
системата на народната просвета за учебната 1996/1997 г. на МОНТ, дейността в час на
класа се реализира въз основа на годишен план, разработен съвместно от класния
ръководител и учениците и утвърден от директора на училището. Дейността в час на
класа трябва да създава условия за:
=> разгръщане на инициативността и активността на учениците чрез участие в
развлекателни за тях дейности;
=> развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаване на
учениците към общоучилищния живот;
=> усвояване на социалния опит, отстраняване на негативното влияние на някои
фактори от социалната среда върху формирането на младите хора;
=> толерантно отношение на по-големите ученици към по-малките.
Съветът на класа (ученическият съвет) участва при планиране дейността за час
на класа, съвместно с класния ръководител и организира проявите на класа, съобразно
интересите на учениците.
При спазване на дадените пояснения класните ръководители изготвят план за
провеждане на час на класа за съответната учебна година. Същият се изработва в
началото на учебната година и се представя на директора за утвърждаване.
Прилагаме различни варианти за изработване на план на класния ръководител
за провеждане на час на класа от I до XII клас. (Броят на учебните седмици за ХI и ХII
клас е в зависимост от училищния учебен план, по който се обучават учениците.)
/наименование на училището/
УТВЪРЖДАВАМ:
_______________________
/подпис и печат/
ДИРЕКТОР:
__________________________
/име и фамилия/
ПЛАН
на
КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ЧАС НА КЛАСА
за учебната________/________ година
I клас
31 уч. седмици х 1 час годишно
Общо: 31 учебни часа годишно
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
_______________________
/подпис/
__________________________________
_________
/име и фамилия/
№ДатаТЕМАЗАДАЧИ
1234
1. Запознаване с учи-Класният ръководител - запоз-
лището и реда в нава, показва, развежда из учи-
него. лищната сграда. Прочита се из-
Как да дежурим в вадка от училищния правилник.
клас. Запознаване със задълженията
на дежурните ученици.
2. БД - Моят безопа- Описание на пътя до училище.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Час на класа

Часа на класа V - VІІІ клас темите за този час съгласно...
Изпратен от:
bbakiev61
на 2010-10-28
Добавен в:
Планове
по Педагогика
Статистика:
292 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
план конспект на тренировки по волейбол
добавена от savinanencheva 07.04.2016
0
13
план конспект по социален свят и правата на детето в предучилищна възраст
добавена от cvetanka5555 15.03.2016
1
46
план-конспект в детската градина за професията на полицая,може и разказ за дете,което се е загубило и му е помогнал полицай
добавена от magi721 13.02.2013
2
190
Подобни материали
 

Дидактически принципи във физическото възпитание

24 сеп 2010
·
52
·
6
·
1,295
·
8

Терминът „принцип” произлиза от латинската дума ( „principum” - основа, първоначално ) означава основно, водещо начало, от което се ръководим при осъществяването на даден вид дейност. Обикновено този термин се използва във връзка със сферите...
 

Имидж на ръководителя

06 дек 2007
·
328
·
6
·
763
·
39

Учителят и класният ръководител са част от училищната система на възпитание. Те са един от основите й компоненти, без които тя не би могла да функционира като такава.
 

Същност на педагогичрския конртрол

20 юни 2008
·
201
·
10
·
1,190
·
176
·
27

Решаването на основните въпроси, отразяващи цялостната дейност на училището е сложен процес, който изисква от директора компетентност, съобразяване с всички правителствени решения и нормативни документи на МОН...
 

Хуманизацията на отношенията - цел и резултат на възпитанието

03 май 2009
·
32
·
2
·
918
·
4

Хуманизацията на отношенията е процес на овладяване на хуманните идеи и опит от личността и превръщането им в убеждения, в мотиви за поведение, в ежедневни отношения...
 

Същност на управлението на учебния процес

21 яну 2007
·
733
·
12
·
1,063
·
20

Курсова работа по Педагогика на тема "Същност на управлението на учебния процес".
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по Спортна педагогика за студенти от 1-ви курс
междинен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден за изпит по ТМФВ за ВТУ магистърска степен при проф.Цонкова (Кадинова). Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
5
1
5 мин
18.11.2016
Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Тематичен тест за студенти по педагогика върху тематиката - изкуство и възпитание. Всички въпроси имат само един верен отговор-
(Лесен)
45
43
1
3 мин
15.10.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Час на класа

Материал № 560047, от 28 окт 2010
Свален: 292 пъти
Прегледан: 1,903 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: План
Брой страници: 42
Брой думи: 6,361
Брой символи: 39,488

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Час на класа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,855 81

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения