Големина на текста:
ПЛАН НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ЧАС НА КЛАСА
Чл. 90, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета гласи:
"В началото на учебната година директорът определя със заповед класните
ръководители на всички паралелки". Съгласно чл. 90, ал. 5 "Класният ръководител
организира и провежда час на класа, извънкласните дейности с учениците и води
задължителната училищна документация за съответната паралелка." Часът на класа се
включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните
учебни часове, а дейността в него се реализира въз основа на годишен план, разработен
съвместно от класния ръководител и учениците.
В началото на учебната година класният ръководител изготвя характеристика
на класа, на базата на собствените наблюдения и определя възпитателните задачи за
учебната година.
В час на класа се провежда учебният процес по безопасност на движението,
като предвиденият учебен материал се разпределя равномерно през учебната година и
се преподава при спазване на задължителния брой часове, предвидени за всеки клас и
съответната глобална тема, съгласно Указанието на МОН за учебната 1999/2000 година
(част II, с. 162).
Обучението на учениците по защита при бедствия е задължително. Занятията се
провеждат от класния ръководител в часа на класа. По отделни теми, които затрудняват
учителите, за практически обобщения и комплексни занятия се привличат съответните
специалисти от други ведомства с отношение към защитата при природни бедствия.
Обучението на учениците за действия при екстремни ситуации се осъществява по
предложена учебна програма, която е разработена в съответствие със Закона за
народната просвета и е съобразена с възрастовите, физиологичните и психологически
особености на учащите се. (Указание на МОН за организиране на дейностите на
общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната
1998/1999 г., с. 223 - 235.) Програмата е примерна и определя базовото съдържание на
курса на обучението за действие на учениците при бедствия, аварии, катастрофи и
пожари за I - Х клас (I и II курс) от 1997 г., утвърдена от Министъра на образованието и
науката и съгласувана с началника на Гражданска защита на Република България.
Учебният материал се разпределя от класните ръководители по преценка на
училищното ръководство. Разпределението на учебните часове в програмата е
регламентирано. Занятията се включват в общото разписание и се провеждат от
класните ръководители в часа на класа. На класните ръководители се предоставя
правото да определят обхвата на всеки урок в зависимост от входното равнище, темпа
на преподаване и усвояване на знанията, от интереса на учениците и други. Контролът
по планирането, организацията и провеждането на учебния процес се осъществява от
ИО на МОН.
Гражданското образование се реализира чрез учебното съдържание по
общообразователните учебни предмети, в часа на класа, в часовете по
задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, чрез дейността на
педагогическия съветник, в извънкласните и извънучилищни форми на работа и т.н.
Дейността по професионалното ориентиране в училище се осъществява с
учениците след завършване на начален етап на основно образование до завършване на
средно образование, от учителите, класните ръководители, педагогическите съвети,
възпитателите и психолозите в специалните училища. Професионалното ориентиране се
конкретизира тематично и календарно в плановете на класните ръководители и се
осъществява тематично в часа на класа. За системна и целенасочена работа по
професионално ориентиране на учениците се ползва ТЕМАТИЧНИЯТ ПЛАН за работа
с учениците по професионално ориентиране. (Указание за организиране на дейностите
на общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната
1999/2000 г., част I. Приложение № 5, с. 132.)
Темите (в подготвителен клас на училищата с интензивно изучаване на чужд
език и в I курс на техникуми с прием след VII клас се разглеждат теми от VIII и IХ клас,
съответстващи на интересите на учениците - Указание на МОН за учебната 1999/2000 г.
- част I.) за работа по класове са съобразени с възрастовите особености на учениците и
характеристиката на професионалното ориентиране като процес, а дейността по
изпълнението на тематичния план се планира и осъществява от класните ръководители.
Съгласно Указание № 2 от 17.05.1996 г. за организиране на дейността в
системата на народната просвета за учебната 1996/1997 г. на МОНТ, дейността в час на
класа се реализира въз основа на годишен план, разработен съвместно от класния
ръководител и учениците и утвърден от директора на училището. Дейността в час на
класа трябва да създава условия за:
=> разгръщане на инициативността и активността на учениците чрез участие в
развлекателни за тях дейности;
=> развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаване на
учениците към общоучилищния живот;
=> усвояване на социалния опит, отстраняване на негативното влияние на някои
фактори от социалната среда върху формирането на младите хора;
=> толерантно отношение на по-големите ученици към по-малките.
Съветът на класа (ученическият съвет) участва при планиране дейността за час
на класа, съвместно с класния ръководител и организира проявите на класа, съобразно
интересите на учениците.
При спазване на дадените пояснения класните ръководители изготвят план за
провеждане на час на класа за съответната учебна година. Същият се изработва в
началото на учебната година и се представя на директора за утвърждаване.
Прилагаме различни варианти за изработване на план на класния ръководител
за провеждане на час на класа от I до XII клас. (Броят на учебните седмици за ХI и ХII
клас е в зависимост от училищния учебен план, по който се обучават учениците.)
/наименование на училището/
УТВЪРЖДАВАМ:
_______________________
/подпис и печат/
ДИРЕКТОР:
__________________________
/име и фамилия/
ПЛАН
на
КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ЧАС НА КЛАСА
за учебната________/________ година
I клас
31 уч. седмици х 1 час годишно
Общо: 31 учебни часа годишно
КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
_______________________
/подпис/
__________________________________
_________
/име и фамилия/
№ДатаТЕМАЗАДАЧИ
1234
1. Запознаване с учи-Класният ръководител - запоз-
лището и реда в нава, показва, развежда из учи-
него. лищната сграда. Прочита се из-
Как да дежурим в вадка от училищния правилник.
клас. Запознаване със задълженията
на дежурните ученици.
2. БД - Моят безопа- Описание на пътя до училище.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Час на класа

Часа на класа V - VІІІ клас темите за този час съгласно...
Изпратен от:
bbakiev61
на 2010-10-28
Добавен в:
Планове
по Педагогика
Статистика:
272 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
план конспект на тренировки по волейбол
добавена от savinanencheva 07.04.2016
0
6
план конспект по социален свят и правата на детето в предучилищна възраст
добавена от cvetanka5555 15.03.2016
0
16
план-конспект в детската градина за професията на полицая,може и разказ за дете,което се е загубило и му е помогнал полицай
добавена от magi721 13.02.2013
2
179
план конспект на Театрална култура
добавена от yuli_80 18.02.2012
2
30
Подобни материали
 

Хуманизацията на отношенията - цел и резултат на възпитанието

03 май 2009
·
31
·
2
·
918
·
25
·
4

Хуманизацията на отношенията е процес на овладяване на хуманните идеи и опит от личността и превръщането им в убеждения, в мотиви за поведение, в ежедневни отношения...
 

Дидактически принципи във физическото възпитание

24 сеп 2010
·
41
·
6
·
1,295
·
54
·
8

Терминът „принцип” произлиза от латинската дума ( „principum” - основа, първоначално ) означава основно, водещо начало, от което се ръководим при осъществяването на даден вид дейност. Обикновено този термин се използва във връзка със сферите...
 

Същност на управлението на учебния процес

21 яну 2007
·
733
·
12
·
1,063
·
65
·
20

Курсова работа по Педагогика на тема "Същност на управлението на учебния процес".
 

Имидж на ръководителя

06 дек 2007
·
324
·
6
·
763
·
39

Учителят и класният ръководител са част от училищната система на възпитание. Те са един от основите й компоненти, без които тя не би могла да функционира като такава.
 

Същност на педагогичрския конртрол

20 юни 2008
·
199
·
10
·
1,190
·
27

Решаването на основните въпроси, отразяващи цялостната дейност на училището е сложен процес, който изисква от директора компетентност, съобразяване с всички правителствени решения и нормативни документи на МОН...
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика за учители
професионален тест по Педагогика за Учители
Тест по педагогика относно мотивирането на ученици, предназначен за учители. Съдържа 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
117
1
20.12.2013
Тест по педагогика на изобразителното изкуство
изходен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е създаден по учебниците на Пламен Легкоступ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
26
22
1
8 мин
05.09.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Час на класа

Материал № 560047, от 28 окт 2010
Свален: 272 пъти
Прегледан: 1,823 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: План
Брой страници: 42
Брой думи: 6,361
Брой символи: 39,488

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Час на класа"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,770 65

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения