Големина на текста:
1Вариант
Фирма „Алфа индъстри” ООД е производствена и произвежда един вид продукцияначалните 
запаси от която са 5000брПо 12.40 себестойностПрез отчетният период във фирмата са 
извършени следните стопански операции : 
1)/25тИзвършена е доставка на материалиВъв връзка с това са отчетени следните стопански 
операции:     
А)постъпила е данъчна фактура Н207 на 6.04.2010 за закупени материали на стойнопст 12 000 от 
които 2 000 ДДС.
Б)Постъпила е данъчна фактура от транспортна фирма за превоз на материалите на стойност 600лв 
от които 100 ДДС
ВИзплатена е данъчната сума по транспортната фактура от касата
ГПостъпила е опростена фактура(без ДДСот фирма за товаро­разтоварна дейност на ст 250лв
ДИзплатена е дължимата сума за товаро­разтоварната дейност от касата
ЕМатериалите са заприходени в склада
ЖС платежно нареждане (503) е преведена дължимата сума по фактура 207
2) /5тПостъпила е фактура от външна фирма за извършен ремонт на произвОборудване на ст 
960лв от които 160 лв ДДССумата е изплатена от касатаРазхода е отнесен по предназн.(611)
3)/5тПостъпила е данъчна фактура от ЧЕЗ за употребена ел енергия на стойност 1 200 лв от които 
200 лв ДДСУстановено е че 90% от енергията – оснДейност, 10% ­ администрацияРазхода е 
отнесен по предназначениеДължимата сума е изплатНа доставчика чрез банков превод.
4)/5тОт РСЛ са изтеглени 12 000 и са заприх в касата.
5)/5тИзписани са от склада и са вложени в производството материали за 8 000. Разхода е отнесен 
по предназначение.
6)/5тОт касата са изплатени заплатите на персонала за предх мес в размер на 18 000
7)/5тСрешение на съдружниците е извършено разпределение на печалбата от мин год 60 000, както 
следва : резерви – 50%, дивиденти – 50%
8)/5тОт касата са изплатени дължимите дивиденти на съдружниците като е удържан 5% данък 
върху дивидентите съгласно ЗКПО.
9)/5тПо РСЛ са постъпили 90 000 дивиденти от дъщерна фирма 
10)/5тНачислени са заплати на персонала за 18 000. 12 000 осн дейност, 6 000 администрация
Разхода е отнесен по предназначение.
11)/5тОт заплатите са направени следните удръжки : соц осиг – 1 350, за ДЗПО – 900, за здравно – 
560, за ДДФЛ (454) – 1 800
12)/20тНачислени са полагащите се амортизации за 2010 на производствено оборудване с 
първоначална стойност  70 000 придобито през март 2010. При 5 годишен амортизационен срок и 
константно дегресивен метод (метод на снижаващият се остатъкс коеф на повишение 2. Разхода е 
отнесен по предназначение
13)/10тОткрита е сметка 611 и са отразени оборотитеОпред е общата сума на производствените 
разходи извършени през отчетния период.
14)/15тПрез отчетния период са произведени 3 400бр изделия от които 3 200 са напълно завършени 
и са заприходени в склада за готова продукцияа 200 остават като незавършено производствоТе 
имат степен на технологична завършеност 50% (r = 0.5). Съставена е статия за заприходяване на 
готовата продукция (3 200)на складНейната ед себестойност е определена по формулата : 
себест (ед)=сума на производст разходи/сума q*r
2Вариант
Фирмата „Омега комерс” ООд има предмет на дейност търговия и търгува с един вид стока
Началните запаси от която са 5 000 бр по 10.40. През отчетния период 2010 във фирмата са 
извършени следните стопански операции
1)/5тОт РСЛ са изтеглени 10 000 и са заприходени в касата.
2)/5тОт касата са изплатени заплатите на персонала за предх мес – 16 000 
3)/5тОт касата са предоставени 4 000 служебен аванс на служител
4)/5тСъгласно данъчна фактура е публикувана обява във в „Труд” за отдаване под наемк на 
търговски обектСтой на фактурата е 240лв от които 40 лв ДДССумата е преведена чрез платежно 
нареждане (503) разхода е отнесен по предназначение.
5)/10тСнабдител е отчел изразходвани служебни парикато е представил данъчна фактура за 
закупени материали на стойност 3 600 от които 600 ДДСМатериалите са заприходени в склада на 
фирматаНеизразходената част е върната обратно в касата.
6)/5тСъгласно протокол са бракувани стоки за 200лв поради изтекъл срок на годност.
7)/5тС решение на съдружниците е извършено разпределение на печалбата от минали години 150 
000 както следва 50% резерви, 50% дивиденти.
8)/5тОт касата са изплатени дължимите дивиденти на съдружниците като е удържан 5% данък 
върху дивидентите съгласно ЗКПО.
9)/5тПо РЛС са постъпили 120 000 дивиденти от дъщерна фирма 
10)/5тНачислени са заплатите на персонала за 16 000 от които 10 000 осн дейност, 6 000 
администрацияРазхода е отнесен по предназначение.
11)/5тОт заплатите са направени следните одръжкиза соц осиг – 1 200 за ДЗПО – 800 за здравно – 
500  за ДДФЛ – 1 600 
12)/20тНачислени са полагащите се амортизации за 2010 на търговско оборъдване с първоначална 
стойност 80 000 придобито през април 2010 при петгодишен аморт срок и дегресивен метод  „сума 
на числата”. Разхода е отнесен по предназначение.
13)/25тИзвършена е доставка на стокиВъв връзка с това са извършени следните операции :
Апостъпила е данъчна фактура ном 205 11.04.2010 за закупени стоки 2 000бр по 11.20. Върху 
стойността на стоките е начислено ДДС.
БПостъпила е данъчна фактура от транспортна фирма за превоз на стоките на стойност 960 от 
които 160 ДДС 
ВС пари от касата е извършено плащане на транспортната фактура.
ГПостъпила е опростена фактура от фирма за товаро­разтоварна дейн ост на стойност 250лв
ДС пари от касата е извършено плащане по фактурата за товаро­разтов дейност
ЕС платежно нареждане е преведена на доставчика дължимата сума по фактура 205
ЖСтоките са заприходени в склада на фирмата и е определена тяхната единична доставна цена.
14)/5тПостъпила е данъчна фактура от ЧЕЗ за употребена ел енергия на стойност 1 200 лв от 
които 200 ДДСУстановено е че 70% ­ търговски обект, 30% ­ администрацияРазхода е отнесен по 
предназначениеДължимата сума е изплатена на доставчика чрез банков превод.
15)/5тСъгласно отчет за продажбите в търг обект на фирмата са продадени 3 500 бр стока по 
продажна цена 48лв от които 8лв ДДСОборотът е постъпил в брой и е отчетен в касата.
16)/10тИзписани са продадените през пер стокикато тяхната отчет стойност е опред по метода 
средна претеглена цена”.
17)/10тОткрити са 611 и 614 и са отразени оборотитеСъст е статия за прикл.
18)/10тОткрита е сметка 702 и са отразени оборотите по неяСъставена е статия за нейното 
приключванеИска се:
Ада се съставят необх счетоводни статии
Б)/20тда се открият сметки 501 и 421. Да се отразят техните начални салда и оборотиДа се 
определят крайните им салда.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Решени задачи по счетоводство

Решени задачи по счетоводство,които са включени в теста на изпита...
Изпратен от:
revlivokopele
на 2010-10-20
Добавен в:
Пищови
по Счетоводство
Статистика:
1,408 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
да се осчетоводят следните стопански операции
добавена от kateto84 08.08.2012
1
97
Подобни материали
 

Класификация на счетоводните сметки

27 май 2009
·
240
·
3
·
714
·
29

В зависимост от обектите на отчитане, в счетоводството се използват разнообразни по своето съдържание и предназначение счетоводни сметки. С цел, изучаване на тяхната същност, счетоводните сметки се класифицират в еднородни групи...
 

Отчитане на разчетите

14 окт 2008
·
528
·
16
·
2,355
·
330
·
85

Отчитане на разчетите, обща характеристика, видове разчети, начин на отчитане.
 

Отчитане на разчетите с доставчици и клиенти

06 май 2009
·
374
·
9
·
2,024
·
473
·
71

1.Обща характеристика на разчетите 2.Отчитане на разчетите с доставчици и клиенти. 3.Отчитане на рекламации , липси , начети и съдебни спорове. 4.Отчитане на разчети с бюджета и ведомствата – Корпоративен данък, ДДС, акцизи, местни данъци и такси....
 

Отчитане на разчетите с доставчици, клиенти, подотчетни лица, дебитори и кредитори

24 ное 2008
·
121
·
3
·
393
·
128
·
14

Отчитане на разчетите с доставчици, клиенти, подотчетни лица, дебитори и кредитори.
 

Придвижване на отделните видове първични счетоводни документи

08 юни 2007
·
680
·
14
·
1,086
·
251
·
34

Проследяване пътя на придвижване на отделните видове първични счетоводни документи с цел характеризиране на документооборота и неговия цикъл.
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по счетоводтсво за студенти от 2-ри курс
изходен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Изходен тест, който включва въпроси от Обща теория на счетоводството, Счетоводни стандарти, Корпоративно счетоводство, Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
Тестът е изготвен от:
Лиляна Велчева преподавател
(Труден)
20
79
1
2 мин
15.08.2014
Тест по счетоводство за 2-ри курс
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса по счетоводство за студенти от 2-ри курс, икономически специалности. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
39
38
1
4 мин
18.08.2014
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Решени задачи по счетоводство

Материал № 557820, от 20 окт 2010
Свален: 1,408 пъти
Прегледан: 2,762 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 9
Брой думи: 1,473
Брой символи: 7,040

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Решени задачи по счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лиляна Велчева
преподава по Счетоводство
в град Пазарджик
1 770 68

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения