Големина на текста:
1Вариант
Фирма „Алфа индъстри” ООД е производствена и произвежда един вид продукцияначалните 
запаси от която са 5000брПо 12.40 себестойностПрез отчетният период във фирмата са 
извършени следните стопански операции : 
1)/25тИзвършена е доставка на материалиВъв връзка с това са отчетени следните стопански 
операции:     
А)постъпила е данъчна фактура Н207 на 6.04.2010 за закупени материали на стойнопст 12 000 от 
които 2 000 ДДС.
Б)Постъпила е данъчна фактура от транспортна фирма за превоз на материалите на стойност 600лв 
от които 100 ДДС
ВИзплатена е данъчната сума по транспортната фактура от касата
ГПостъпила е опростена фактура(без ДДСот фирма за товаро­разтоварна дейност на ст 250лв
ДИзплатена е дължимата сума за товаро­разтоварната дейност от касата
ЕМатериалите са заприходени в склада
ЖС платежно нареждане (503) е преведена дължимата сума по фактура 207
2) /5тПостъпила е фактура от външна фирма за извършен ремонт на произвОборудване на ст 
960лв от които 160 лв ДДССумата е изплатена от касатаРазхода е отнесен по предназн.(611)
3)/5тПостъпила е данъчна фактура от ЧЕЗ за употребена ел енергия на стойност 1 200 лв от които 
200 лв ДДСУстановено е че 90% от енергията – оснДейност, 10% ­ администрацияРазхода е 
отнесен по предназначениеДължимата сума е изплатНа доставчика чрез банков превод.
4)/5тОт РСЛ са изтеглени 12 000 и са заприх в касата.
5)/5тИзписани са от склада и са вложени в производството материали за 8 000. Разхода е отнесен 
по предназначение.
6)/5тОт касата са изплатени заплатите на персонала за предх мес в размер на 18 000
7)/5тСрешение на съдружниците е извършено разпределение на печалбата от мин год 60 000, както 
следва : резерви – 50%, дивиденти – 50%
8)/5тОт касата са изплатени дължимите дивиденти на съдружниците като е удържан 5% данък 
върху дивидентите съгласно ЗКПО.
9)/5тПо РСЛ са постъпили 90 000 дивиденти от дъщерна фирма 
10)/5тНачислени са заплати на персонала за 18 000. 12 000 осн дейност, 6 000 администрация
Разхода е отнесен по предназначение.
11)/5тОт заплатите са направени следните удръжки : соц осиг – 1 350, за ДЗПО – 900, за здравно – 
560, за ДДФЛ (454) – 1 800
12)/20тНачислени са полагащите се амортизации за 2010 на производствено оборудване с 
първоначална стойност  70 000 придобито през март 2010. При 5 годишен амортизационен срок и 
константно дегресивен метод (метод на снижаващият се остатъкс коеф на повишение 2. Разхода е 
отнесен по предназначение
13)/10тОткрита е сметка 611 и са отразени оборотитеОпред е общата сума на производствените 
разходи извършени през отчетния период.
14)/15тПрез отчетния период са произведени 3 400бр изделия от които 3 200 са напълно завършени 
и са заприходени в склада за готова продукцияа 200 остават като незавършено производствоТе 
имат степен на технологична завършеност 50% (r = 0.5). Съставена е статия за заприходяване на 
готовата продукция (3 200)на складНейната ед себестойност е определена по формулата : 
себест (ед)=сума на производст разходи/сума q*r
2Вариант
Фирмата „Омега комерс” ООд има предмет на дейност търговия и търгува с един вид стока
Началните запаси от която са 5 000 бр по 10.40. През отчетния период 2010 във фирмата са 
извършени следните стопански операции
1)/5тОт РСЛ са изтеглени 10 000 и са заприходени в касата.
2)/5тОт касата са изплатени заплатите на персонала за предх мес – 16 000 
3)/5тОт касата са предоставени 4 000 служебен аванс на служител
4)/5тСъгласно данъчна фактура е публикувана обява във в „Труд” за отдаване под наемк на 
търговски обектСтой на фактурата е 240лв от които 40 лв ДДССумата е преведена чрез платежно 
нареждане (503) разхода е отнесен по предназначение.
5)/10тСнабдител е отчел изразходвани служебни парикато е представил данъчна фактура за 
закупени материали на стойност 3 600 от които 600 ДДСМатериалите са заприходени в склада на 
фирматаНеизразходената част е върната обратно в касата.
6)/5тСъгласно протокол са бракувани стоки за 200лв поради изтекъл срок на годност.
7)/5тС решение на съдружниците е извършено разпределение на печалбата от минали години 150 
000 както следва 50% резерви, 50% дивиденти.
8)/5тОт касата са изплатени дължимите дивиденти на съдружниците като е удържан 5% данък 
върху дивидентите съгласно ЗКПО.
9)/5тПо РЛС са постъпили 120 000 дивиденти от дъщерна фирма 
10)/5тНачислени са заплатите на персонала за 16 000 от които 10 000 осн дейност, 6 000 
администрацияРазхода е отнесен по предназначение.
11)/5тОт заплатите са направени следните одръжкиза соц осиг – 1 200 за ДЗПО – 800 за здравно – 
500  за ДДФЛ – 1 600 
12)/20тНачислени са полагащите се амортизации за 2010 на търговско оборъдване с първоначална 
стойност 80 000 придобито през април 2010 при петгодишен аморт срок и дегресивен метод  „сума 
на числата”. Разхода е отнесен по предназначение.
13)/25тИзвършена е доставка на стокиВъв връзка с това са извършени следните операции :
Апостъпила е данъчна фактура ном 205 11.04.2010 за закупени стоки 2 000бр по 11.20. Върху 
стойността на стоките е начислено ДДС.
БПостъпила е данъчна фактура от транспортна фирма за превоз на стоките на стойност 960 от 
които 160 ДДС 
ВС пари от касата е извършено плащане на транспортната фактура.
ГПостъпила е опростена фактура от фирма за товаро­разтоварна дейн ост на стойност 250лв
ДС пари от касата е извършено плащане по фактурата за товаро­разтов дейност
ЕС платежно нареждане е преведена на доставчика дължимата сума по фактура 205
ЖСтоките са заприходени в склада на фирмата и е определена тяхната единична доставна цена.
14)/5тПостъпила е данъчна фактура от ЧЕЗ за употребена ел енергия на стойност 1 200 лв от 
които 200 ДДСУстановено е че 70% ­ търговски обект, 30% ­ администрацияРазхода е отнесен по 
предназначениеДължимата сума е изплатена на доставчика чрез банков превод.
15)/5тСъгласно отчет за продажбите в търг обект на фирмата са продадени 3 500 бр стока по 
продажна цена 48лв от които 8лв ДДСОборотът е постъпил в брой и е отчетен в касата.
16)/10тИзписани са продадените през пер стокикато тяхната отчет стойност е опред по метода 
средна претеглена цена”.
17)/10тОткрити са 611 и 614 и са отразени оборотитеСъст е статия за прикл.
18)/10тОткрита е сметка 702 и са отразени оборотите по неяСъставена е статия за нейното 
приключванеИска се:
Ада се съставят необх счетоводни статии
Б)/20тда се открият сметки 501 и 421. Да се отразят техните начални салда и оборотиДа се 
определят крайните им салда.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Решени задачи по счетоводство

Решени задачи по счетоводство,които са включени в теста на изпита...
Изпратен от:
revlivokopele
на 2010-10-20
Добавен в:
Пищови
по Счетоводство
Статистика:
1,415 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
да се осчетоводят следните стопански операции
добавена от kateto84 08.08.2012
1
98
Подобни материали
 

Класификация на счетоводните сметки

27 май 2009
·
241
·
3
·
714
·
460
·
29

В зависимост от обектите на отчитане, в счетоводството се използват разнообразни по своето съдържание и предназначение счетоводни сметки. С цел, изучаване на тяхната същност, счетоводните сметки се класифицират в еднородни групи...
 

Отчитане на разчетите

14 окт 2008
·
532
·
16
·
2,355
·
335
·
85

Отчитане на разчетите, обща характеристика, видове разчети, начин на отчитане.
 

Отчитане на разчетите с доставчици и клиенти

06 май 2009
·
376
·
9
·
2,024
·
480
·
71

1.Обща характеристика на разчетите 2.Отчитане на разчетите с доставчици и клиенти. 3.Отчитане на рекламации , липси , начети и съдебни спорове. 4.Отчитане на разчети с бюджета и ведомствата – Корпоративен данък, ДДС, акцизи, местни данъци и такси....
 

Отчитане на разчетите с доставчици, клиенти, подотчетни лица, дебитори и кредитори

24 ное 2008
·
122
·
3
·
393
·
129
·
14

Отчитане на разчетите с доставчици, клиенти, подотчетни лица, дебитори и кредитори.
 

Придвижване на отделните видове първични счетоводни документи

08 юни 2007
·
684
·
14
·
1,086
·
257
·
34

Проследяване пътя на придвижване на отделните видове първични счетоводни документи с цел характеризиране на документооборота и неговия цикъл.
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна политика на нефинансови преприятия"
професионален тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за Свищов, магистратура, онлайн система, Счетоводство и одит на нефинансови предприятия. Съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
19
2
2
8 мин
15.08.2018
Тест върху Данъци и данъчно счетоводство за 4-ти курс в УНСС
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Изпит по Счетоводство в УНСС за студенти в 4-ти курс. Проведен е от доц. Николай Орешаров. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
8
1
3 мин
03.08.2018
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Решени задачи по счетоводство

Материал № 557820, от 20 окт 2010
Свален: 1,415 пъти
Прегледан: 2,769 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 9
Брой думи: 1,473
Брой символи: 7,040

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Решени задачи по счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лиляна Велчева
преподава по Счетоводство
в град Пазарджик
1 776 68

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения