Емил Савов
преподава по Биология
в град София
Големина на текста:
Отначало заболяването е регистрирано само в Ню Йорк и Калифорния, но след
това се установява и в редица други районина САЩ. По-късни проучвания
показаха, че отделни заболявания от СПИН сред хомосексуалистите в САЩ е
имало още в 1979 г.
Темповете на нарастване броя на заболяванията са много показателни. Така
например при грипна епидемия заболяването бързо приема лавинообразен
характер, което се обяснява с леснодостъпния и масов начин на заразяване и
краткия инкубационен период- от заразяването до заболяването изминават само
няколко дни. Обратно на това динамиката на увеличение на заболяванията от
СПИН в САЩ свидетелствува за относително дълъг инкубационен период, което е
сравнително рядко явление при повечето от познатите ни заразни болести.
Но нека се позовем на фактите. До края на 1981 г. в САЩ са обявени 336 болни от
СПИН. Техният брой прогресивно нараства през следващите години, като до края
на 1986 г. достига общо над 29 000.
Тежкият и фатален характер на заболяването личи от факта, че около 50% от
болните умират в течение на една година, а около 20%- до края на втората година
от диагностицирането на болестта. Не са описани случаи на спонтанно
оздравяване.
Болестта засяга най-активната възраст между 20 и 49 години. Боледуват предимно
мъжете, които в САЩ са около 93% от всички болни.
Особен интерес представляват данните, които свидетелстват за наличието на
определени рискови групи от населението. Разпределението на всички възрастни
болни от СПИН лица в САЩ до м. декември 1986 г. е както следва:
1. Около 65% са мъже хомосексуалисти или бисексуални, които не са прилагали
венозно наркотични вещества.
2. Около 8 % от всички болни са хомосексуалисти и бисексуални, които обаче са
употребявали наркотични вещества.
3. Приблизително 17 % от всички пациенти са хетеросексуални, но са употребявали
венозно наркотични вещества. В тази категория влизат 15 % от заболелите мъже и
51% от заболелите жени.
4. Лица, страдащи от хемофилия, представляват около 1% от всички болни, а
лицата, на които е правено кръвопреливане – около 2%.
5. Особено внимание заслужава факта, че 4% от всички болни са лица , които не са
нито наркомани , нито хомо- или бисексуални, но са били хетеросексуални
партньори на лица, болни или заразени от СПИН, принадлежащи към някоя от
рисковите групи.
В случая предаването на заразата е могло да стане по хетеросексуален път. Тези
болни са 2% от всички болни мъже и 27% от всички болни жени.
6. За около 3% от болните, пътят по който са се заразили, не е ясен.
Броят на заразените деца под 13 години в САЩ е към 4000. Близо 79% от болните
деца са от семейства, в които единият или двамата родители са болни или заразени
от СПИН. Една част от заразените деца са хемофилици или са получавали кръв за
лечебни цели.
От посочените данни личи, че главният контингент на лицата, които боледуват от
СПИН в САЩ, са хомо- и бисексуални. Значителен е също процентът на
наркоманите. Значителен е също процентът на наркоманите. Сравнително най-
нисък е процентът на наркоманите, които са получавали кръв или кръвни продукти.
Най- честата форма на забояване от СПИН в САЩ е пневмонията – 64%. Другите
опортюнистични заболявания са около 21%, а саркомата на Капоши- към 15%.
Прави впечатление, че 95% от всички заболели от саркома на Капоши са мъже
/хомо- или бисексуални/.
През последните три месеца на 1986 г. в САЩ дневно са били регистрирани средно
по 58 нови болни от СПИН срещу 35, 20 и 10 болни дневно съответно през същите
месеци на 1985, 1984 и 1983 г. Очевидно е, че продължава нарастването на броя на
заболелите. Същевременно личи известно ограничение в темпа на увеличението.
Това се вижда и от средната продължителност на времето, за което броя на болните
се удвоява. Така този период през 1981 г. бе приблизително 4 месеца, през 1982 г. –
6, през 1983 г.- 7, през 1984 г.- 10, през 1985 г.- 12 и през 1986 г. – 14 месеца.
Научните изследвания и изчисления на експерти и официални здравни органи
показват, че ако не се намери в скоро време ефективно профилактично средство,
следва да се очаква, че общия брой на болните от СПИН в САЩ ще стане огромна
цифра. Някои смятат, че този брой е умален.
Друга важна зона на разпространение на СПИН понастоящем са страните от
Западна Европа. Проследяването на болестта тук започна 1982 г. Първоначално е
регистриран неголям брой болни, който след това ускорително нараства. Така до
месец юли 1984 г. броят на регистрираните болни от СПИН в Запдна Европа е 421,
а до месец декември същата година – 940. През 1985 г. общия брой надхвърля 2000,
а края на 1986 г. той е над 4000. Сравнително най- много болни има във Франция.
Значителен е техния брой и във ФРГ, Англия, Италия, Белгия, Холандия,
Швейцария, Дания, Испания и др. Общо взето, епидемията от СПИН в Западна
Европа се развива с динамика, подобна на тази в САЩ, но тук тя закъснява в
своето развитие с 2-3 години.
По данни на седмичния епидемиологичен бюлетин на СЗО от януари 1987 г. над
90% от болните в Европа са мъже, от които 63% са на възраст от 20 – 39 години.
Процентът на заболелите жени е малко по-висок от този в САЩ. Основната част от
възрастните болни от СПИН в Европа могат да бъдат отнесени към съответните
рискови контингенти, както следва:
72% - хомо- и бисексуални;
13% - хетеросексуални и наркомани;
Около 2,5%са наркомани и едновременно с това хомо- или бисексуални;
Около 6,5 % са хемофилици или са получавали кръв или кръвни продукти.
Следва да се отбележи, че известен процент от възрастните болни в Европа не
могат да бъдат отнесени към никоя рикова група и вероятно при тях се отнася за
хетеросексуален път на предаване на инфекцията. Само половината от тези болни
са от европейски произход.
Следва да се отбележи , че според заключенията на някои експерти истинският
брой на болните в САЩ и Европа е доста по- голям от официалната статистика.
Третата обширна зона обхваща Централна Африка. Първите случаи на СПИН бяха
съобщени през 1983 г. в Заир и Руанда. Сега е ясно, че има значителен брой болни
и в Уганда, Централната африканска република, Кения, Замбия, Мозамбик и др.
Истинският им брой не се знае. Ако се съди по косвени данни и по резултатите от
отделни проучвания, броят на заразените и болните от СПИН в Африка е
внушителени много обезпокояващ. Така например изследванията на един голям
научен колектив от 14 автори , начело с Дж. К. Крейс, установяват, че в Найроби от
31 до 66% от проститутките са инфектирани от вируса. Данните показвт още, че 8
% от лицата, постъпили в клиниките за лечение на венеически заболявания, са
сущо серопозитивни. Обезпокоително е, че от 10 до 20 % от изследваните
кръводарители в някои градове на страните от Централна Африка са били
серопозитивни. В един район от околностите на Киншаса серопозитивните са били
6 % от населението.
Според някои сдържани оценки само в 11 африкански страни, от Конго до
Танзания, от края на 70-те години до края на 1986 г. са умрели около 50 000 болни
от СПИН.
Има данни, които показват, че първите заболявания от СПИН в Африка са се
появили още от края на 70-те години. Онова което отличава СПИН в ред
африкански страни от заболяването в САЩ и Европа, е фактът, че броят на болните
мъже и жени е почти еднакъв. По- често боледуват мъже над 40 и жени под 30
годишна възраст. Главният път за предаване на инфекцията тук е
хетеросексуалният. Значителна роля играе и парентералният път / кръвопреливане
и нестерилизирани игли/.
Освен в посочените страни следва да се отбележи сравнително големия брой на
болните от СПИН в Канада, Браилия и в ред страни от Централна Америка. Най-
висока заболяемост е регистрирана на остров Хаити. Значителен е вече броя и в
Австралия. Съобщени бяха заболявания и в някои азиатски страни като Тайланд,
Индия, Япония и др. В редица случаи тези заболявания се обясняват с контактите
на месното население с американски служащи, както се посочва например във
Филипините.
Направения поглед показва, че броят на заболяванията от СПИН е внушителен.
Слабо е засегнат азиатския континент. Еденични или незначителни са
заболяванията в социалистическите страни. Ограничен е броят на болните в

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История на заболяването СПИН

През 1981 година лекари от САЩ започват да забелязват серия от необичайни инфекции сред гей мъжете от Лос Анжелис, Сан Франциско, Ню Йорк и други големи градове...
Изпратен от:
cv3tence
на 2007-12-09
Добавен в:
Доклади
по Биология
Статистика:
144 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Клониране

23 фев 2006
·
3,210
·
16
·
2,714
·
312
·
19
·
9

Клонирането - същност, начин на извършване, първото клонирано бебе, рисковете и др.
 

Мангуста - урок

20 ное 2007
·
23
·
2
·
151
·
9

Има над 40 вида мангусти, обитаващи Азия, Африка и Европа. Индия е родината както на мангустата, така и на кобрата, силно отровна змия.
 

Раси и расизъм

19 дек 2007
·
1,152
·
7
·
1,464
·
357
·
27
·
6

I.Що е раса? 1)в ботаниката, зоологията и антропологията 2)човешката раса 3)произход на човешките раси II.Морфологични и физиологични признаци -морфологични -физиологични III.Расообразуване IV.Расизъм
 

Сърдечно-съдова система

17 юни 2007
·
437
·
3
·
263
·
117
·
6

Основната функция на тази система е да разнася кислород и хранителни вещества до всички тъкани и части в човешкото тяло.
 

Карцином на стомаха

26 окт 2007
·
51
·
5
·
720
·
8

Стомашният карцином се среща по-често в Япония и Китай, докато в Западна Европа и САЩ разпространението му е по-ниско.
 
Онлайн тестове по Биология
Ендокринна система. Нервна система
тематичен тест по Биология за Ученици от 8 клас
Тестът включва въпроси, които проверяват знанията на осмокласниците за ендокринната и нервната система на човека. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Лесен)
25
163
1
1 мин
12.05.2016
Тест по Биология за 9-ти клас на тема "Клетка. Структура на клетката. Процеси в клетката"
междинен тест по Биология за Ученици от 9 клас
Междинен тест, чрез който всеки може да провери знанията си от 9-ти клас, относно клетката, структурата ѝ и процесите, извършващи се в нея. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
30
84
3
1 мин
27.04.2017
» виж всички онлайн тестове по биология

История на заболяването СПИН

Материал № 55501, от 09 дек 2007
Свален: 144 пъти
Прегледан: 21 пъти
Качен от:
Предмет: Биология
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 952
Брой символи: 7,963

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на заболяването СПИН"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деница Хвърчилкова
преподава по Биология
в град Русе
с опит от  4 години
84 6

Емил Савов
преподава по Биология
в град София
с опит от  31 години
47 6

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения