Големина на текста:
ВЪПРОС 1: ОРГАНИЗАЦИОННО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА
ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО
1. Понятие за информационно общество.
Особености:
1.1. Основен приоритет на информацията и широкото използване на
информационните технологии и телекомуникациите за овладяване на
информационните потоци.
1.2. Информационните общества са ГЛОБАЛНИ ОБЩЕСТВА.
1.3. Информационните общества са общества на знанието.
2. Социални аспекти на информационното общество.
Особености:
2.1. Възможност за включване на хората в обществения живот независимо
от от националност, език, местоживеене и т.н.
2.2. Възможност за автоматизация на дейности в обществения и личен
живот и дейност на човека.
2.3. Осигуряване на широк достъп до публична информация,
информационни технологии и услуги.
2.4. Издигане на по-високо ниво правата и отговорностите на гражданите.
3. Икономически аспекти на информационното общество.
Особености:
3.1. Едни професии изчезват, а други нови се появяват.
3.2. Рязка промяна в организацията на труда – засилва се
децентрализацията на управлението.
3.3. Въвеждане в производство на нови видове продукти.
3.4. Въвеждане на нови видове обслужване, методи на работа и гъвкаво
работно време.
3.5. Нарастване дела на работата от разстояние /teleworking/.
Предимства:
Развиване инициативността на индивида.
Разстоянията и географските райони губят значение.
Икономия на енергия, средства и време.
В трудовия процес вземат пълноправно участие и инвалиди, болни,
възрастни и т.н.
Ускоряване развитието на компаниите с използване предимствата на
новите технологии.
4. Опасности в информационното общество.
Особености:
4.1. Увеличаване дистанцията между тези които имат достъп до
информационните технологии и тези които нямат достъп до тях /между
развитите и слаборазвитите страни, между богатите и бедните слоеве
на обществото/.
4.2. Опасност от обезличаване на националните култури и идентичност
вследствие глобализацията на процесите.
4.3. Опасност от неконтролируемо разпространение на псевдокултура и
псевдо ценности в широки мащаби.
4.4. Нараства опасността от неконтролируем и нерегламентиран достъп до
информация – лична, военна и т.н.
5. Развитие на информационното общество в България.
5.1. Основни принципи:
Подкрепа на конкуренцията.
Насърчаване на частните инвестиции.
Създаване на гъвкава правна уредба.
Предоставяне достъп до глобалните информационни мрежи.
Осигуряване на универсални информационни услуги.
Гарантиране на равни права за достъп до информационните ресурси.
Осигуряване на разнообразна по съдържание информация.
Създаване условия за реализиране на глобално сътрудничество.
5.2. Основни цели:
Разработване на нормативна база, правила и процедури за
предоставяне на информационни услуги.
Осигуряване на равноправен достъп на гражданите до
информационни и комуникационни услуги.
Осигуряване на равни възможности за обучение на гражданите за
ползване на информационните услуги.
Създаване на нова среда за живот и работа, основани върху
използването на съвременни информационни и комуникационни
услуги.
ВЪПРОС 2 . КОМПЮТЪРЪТ КАТО УНИВЕРСАЛНО ИНФОРМАЦИОННО
СРЕДСТВО
1. Обстоятелства предизвикали потребност от използване на
компютри.
1.1. Преброяване на населението в САЩ през 1890 г.
Изчислителна машина на Херман Холерит.
1.2. Основни фактори, налагащи автоматизиране обработката на
информация.
Повишаване цената на човешкия труд.
Увеличаващият се обем на информацията.
Промени в данъчната политика. – САЩ – 1935 г. – въвеждане на ДДС,
променлив данък общ доход и др.
2. Първи компютри.
2.1. ENIAC (Elektronic Numerical Integrator and Calculator) – Електронно-
изчислителна машина /ЕИМ/ предназначена за армията на САЩ. Тегло –
30 тона., заемана площ – 1400 кв. м., Консумирана мощност – 150 000
вата. Обем на паметта – 80 байта.
2.2. ЕDSAK (Elektronic Delay Storage Automatic Compiuter) ЕИМ
завършена през 1949 г. Представлява първия компютър работещ със
запаметена програма.
2.3. UNIVAC I – ЕИМ завършена през 1948 г. Това е първият компютър
проектиран специално за обработване на данни. Първата машина от
този вид е използвана за преброяване на населението през 1950 г.
3. Миникомпютри и мащабируеми платформи.
4. Системи за управление на бази от данни /СУБД/ и управленски
информационни системи.
5. Законът на МУР.
След 1970 г. интегралните схеми започват да се използват широко при
производството на изчислителната техника. В тази връзка един от учредителите на
ИНТЕЛ Гордън МУР забелязва, че всяка нова интегрална схема /чип/
компютърна памет е с приблизително два пъти по-голям обем от предишната, а
времето между пускането им в производство е между 18 и 24 месеца. Тази
зависимост се наблюдава и до момента и се нарича ЗАКОН НА МУР. Анализът на
разгледаните по-горе тенденции показва, че за период от 10 г. бързината и мощта
на компютрите нараства средно 100 /сто/ пъти. Паралелно с този процес се
наблюдава рязко спадане на цената на компютрите. Наблюдаваният ефект се
дължи основно на развитието на технологиите за изработка на интегрални схеми
/чипове/ и най-вече на микропроцесорите и свързаното с това увеличаване на
тяхното бързодействие при непрекъснато намаляване на тяхната цена.
6. Персоналният компютър.
Първият персонален компютър /ПК/ се реализира през 1974 г. Наречен е
ПЕРСОНАЛЕН защото с него работи само един потребител. Появата на ПК е
свързана основно с развитието на технологията, но не и с реалните потребности
на бизнеса. Към този момент масово се използват мощни ЕИМ със значителна
мощност с които едновременно могат да работят много потребители. Основното
предимство на ПК е високата скорост с която се увеличава неговото
бързодействие и памет при значително ниска спрямо големите ЕИМ цена. Като
допълнително предимство може да се посочи възможността за използване в
непретенциозни домашни и полеви /за преносимите ПК/ условия. Масовото
разпространение на ПК започва през 1977 г. когато фирмата ЕПЪЛ (Apple
Corporation) пуска на пазара своя модел Apple II. Този процес значително се
ускорява с появата на графичния потребителски интерфейс. Първоначално с ПК са
се изпълнявали задачи свързани с текстообработка и електронни таблици. След
1973 г. с развитието на локалните компютърни мрежи започват да се изпълняват
задачи характерни за големите машини – счетоводни задачи, управленски
информационни системи и т.н.
7. Интернет.
Развитието на Интернет като глобална /световна/ компютърна мрежа /КМ/ и
различните начини за комуникация /жични и безжични/ осигурява обмен на
информация между ПК намиращи се във всяка точка на земята. През 1989 г. с
разработването на протокола HTTP (HyperText Transfer Protokol) започва
развитието на водещата днес информационна услуга на Интернет WWW (Word
Wide Web или The Web). Протоколът WWW позволява да се създават и използват
документи в които има препратки наречени ХИПЕРЛИНКОВЕ (Hiperlinks). Те
позволяват динамична и целенасочена смяна на информацията върху екрана на
ПК която се извежда от Интернет.
8. Влияние на изчислителната техника върху световната икономика.
Революцията в банковия сектор. Масовото навлизане на изчислителната техника в
световната икономика започва в края на 60-те и началото на 70-те години.
Компютърът започва да се използва за създаване, обработка и съхраняване на
информация Значителна стъпка в развитието на тази техника се явява
изобретяването на банкомата.Новите условия позволяват на всяка финансова
/небанкова/ институция да предоставя финансови услуги като издаване на чекове,
инвестиции и т.н.
ВЪПРОС 3. КОМПЮТЪРИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Работа с компютър в предприятието

В този документ е извадено най-важното от учебника за работа с компютър в предприятието...
Изпратен от:
papata1991
на 2010-10-04
Добавен в:
Учебници
по Информатика, ИТ
Статистика:
183 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Лекционен курс “Езици и среди за програмиране в Интернет”

02 дек 2006
·
602
·
73
·
9,932
·
54

Ще разгледаме една реална информационна система, поддържаща online търговия с книги - системата позволява на потребителите: Да разглеждат електронен online каталог на книгите. Да разглеждат списък с най-търсените книги – този списък се актуализира...
 

Методология на търсене на информация в интернет

17 мар 2008
·
362
·
13
·
3,220
·
289
·
28

Във времената, когато информацията се е превърнала в един от основните производствени фактори наред с земята, труда, капитала и мениджмънта, процеса на нейното намиране и пълноценно използване все още не е напълно изяснен...
 

Microsoft Power Point (програма за презентации)

23 апр 2008
·
1,651
·
29
·
2,620
·
3,384
·
166
·
11

С MS Power Point могат да се правят слайдове (slides), подсещащи бележки, диплянки, скици и всичко това във вид на презентация (presentation). Power Point има мощни съветници, които стъпка по стъпка помагат за създаването и проектирането на презентации...
 

Системи с база от данни

21 апр 2009
·
251
·
33
·
8,226
·
297
·
37

Създаването на база от данни започва със събиране и анализ на данните за предметната област. Работата по проектиране на база от данни и нейната експлоатация може да бъде разделена на три различни нива...
 

Протоколи и стандарти

06 дек 2006
·
588
·
31
·
5,831
·
121
·
39

Приложен слой, представителен слой, сесиен слой, протоколи от по-горен слой и въведение в тях.
 
Онлайн тестове по Информатика, ИТ
Информационни технологии
изпитен тест по Информатика, ИТ за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 45 основни въпроса. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
45
75
1
6 мин
08.01.2015
Тест по Информатика за юриста на тема "Електронен бизнес. Електронно правителство"
ЕПИ тест по Информатика, ИТ за Студенти от 1 курс
Тестът засяга тема 15 от "Информатика за юриста" и е включен в тестовия център на УНСС. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор..
(Труден)
20
15
1
3 мин
27.04.2017
» виж всички онлайн тестове по информатика, ит

Работа с компютър в предприятието

Материал № 551875, от 04 окт 2010
Свален: 183 пъти
Прегледан: 373 пъти
Предмет: Информатика, ИТ
Тип: Учебник
Брой страници: 21
Брой думи: 6,980
Брой символи: 44,161

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Работа с компютър в предприятието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лилия Младенова
преподава по Информатика, ИТ
в град Монтана
с опит от  24 години
53 7

mcmdkscmdsk
преподава по Компютърни системи и технологии
в град София
с опит от  20 години
120 7

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения