Големина на текста:
1. Политологията като наука. Категорията “политика”. Предмет и структурен обхват
на политическата наука.Методи и функции.
Възникване на политологията :
?Древногръцка политическа митологияСолон, Хераклит, Питагор - /Омир/ кой и как
управлява, какъв е резултатът – божеството /първи възгледи за политиката/
?Древногръцка школа – Платон и Аристотелкласическа пол. школа
?Древноримска школа – Цицеронкласическа пол. школа
?Азиатска пол. школа – Конфуций в Китай, Индия
?Средновековиецърковен мирогледАвгустин Блажений и Тома Аквински
?Ренесанс /Възраждане/ – културно-познавателен и философско-политически мироглед –
Николо Макиавели – родоначалник на съвременната пол.теория
?Т. Хобс, Дж. Лок, Ш. Монтескьо, Ж. Ж. Русо,Социалистите утописти Томас Мор, Томазо
Кампанела, Робърт Оуен, Хегел, Кант, Токвил, Маркс, Бакунин, американска политическа
мисъл – Джеферсън, Хамилтън
?1663 – Университет Упсала, Швеция – първата катедра по политическа наука
?1880 - Колумбийския университет, САЩ – колеж по политически науки
?1903 – преподава се политология във ВУЗучебна дисциплина
?30 -те години на 20 в. – налага се като научна дисциплина
Категорията политика
? гръцки произход на думата /което се отнася до държавата/ – Аристотел, “Политика”
? две схващания за политиката в съвременната политология с обща крайна цел
решаване на обществените проблеми :
израз на ценност подобно на властта, разбирана като ценност, т.е.
политика-властване /Ласуел/ или разпределяне на ценности между големи групи хора -
ценностен подход
израз на интереси , т. е. борба между различни обществени, групови,
партийни и лични интересиконфликтен подход
?терминът политика три смислови значения
политическа сфера – история и теория
политическа система – практика
политическо поведение – политически живот
?ПОЛИТИКА - определение:
специфична сфера на човешката дейност
изразява интересите на различни социални общности
свързана е с осъществяването на властта
цели оптимална хармония между отделните общ. групи в държавата.
?Елементи на термина “политика”: ?на конференция –Париж-1948 г. -
Прагматично - функционална насоченост Предметни направления:
Социална същност ? Пол. теория и пол. история
Резултативно-оценъчен характер ? Пол. институции
Властта и властните отношения ? Пол. партии, соц. групи и общ. мнение
Хармонизация на обществото. ? Международни отношения
Предмет и структурен обхват на политологията
?ПОЛИТОЛОГИЯ - определение:
1.синкретична наука
2.изучава теорията и историята на политиката
3.изучава процесите и явленията в развитието на властта и политическите системи
4.изучава отношенията между различните соц. общности в общ. пол. живот
?структурен обхватчетири теоретични направления:
1
1.история на пол. мисъл класическите идеи за политиката /от
Платон до Маркс/
2.пол. теория за изясняване значението на фундаментални пол.
понятия /демокрация, свобода, справедливост/
3.политологията като теоретична наука изучава пол.системи,
избирателни процеси, управленски реформи
4.политологията като създаване на формални модели /по подобие
на икон.модели/
?Етапи в развитието на политологията:
Класически – от древността до средата на 19 в. –
1. Древност;
2. Ренесанс;
3. Новото време
Съвременен – от края на 19 в. до 80-те години на 20 в. –
1. от края на 19 в. до нач. на 20 в.;
2. 20-30-те години на 20 в.;
3. 60-те години на 20 в.;
4. 70-80-те години на 20 в.
В България – през последни 15 години
Методи и функции на политическата наука
?Методи за изследване в политологията:
1.Сравнително-исторически
2.Емпирично-социологически
3.Системен подход – най-често се прилага
4.Сравнителен анализ
5.Икономически подход
6.Легалистки подход
7.Институционален метод
8.Психологически метод
?Функции на политологията:
1.познавателна
2.практико-приложна /прагматична/
3.нормативна
4.оценъчно-критична
5.възпитателна
6.прогностична
?Принцип на обективността в политологията
2
8.Тоталитаризмът като феномен на 20 век
Същност на тоталитаризма
?Поява на понятието – нач. на 20-те години на 20 в. – фашистка Италия
?Етапи в теориите за тоталитаризма:
І етап - до края на Втората световна война –Нойман вниманието предимно към фашистката
държава
ІІ етап - класическа теория – през 50-те години на 20 в. – Аренд, К. Фридрих и З. Бжежински
? Аренд
1. Същност на тоталитаризма огромни маси от хора, стремящи се към пол.организираност и
безусловна преданост на всеки един член поотделно
2. Тоталитарно господство – смазване на политическите способности и личния живот на хората
3. Начин на функциониране на държавата
-антидемократичен характер на властта = неограничена власт
-двойна власт = партия и държава в едно
?К. Фридрих и З. Бжежински
1. Същност на тоталитаризма– система за господство
2. Предназначение на тоталитаризма – установяване на нов тип автокрация
ІІІ етап - - от 70-те години до края на 20 в. – Низбет, проф. Шапиро, проф. Турен
?Властта основен критерий за определяне на тоталитаризма – същност на тоталитарната
власт:
ядро на тоталитарните режими
цел преди завземането
но и средство след това
? ТОТАЛИТАРИЗЪМ – определение:
1. режим на господство и управление
2. абсолютизирана власт в един политически субект
3. с диктаторски методи подчинява на своите цели:
човешките индивиди
правовата държава
гражданското общество
?Прилики между тоталитаризма и авторитаризма
едноличен диктатор
силови методи на управление
култ към водача
?Разлики между тоталитаризма и авторитаризма в степента, обхвата и
начина на използване на властта
1.Еднопартийно управление / ограничен плурализъм
2.Формално провеждани избори / цензурирани избори
3.Липса на свобода на печата и словото / цензурирани печат и слово
Характеристика на тоталитарното общество
?Характерни черти на тоталитаризма /фашизъм и сталинизъм/:
Политически монизъм /една партия/
Един вожд
Една единствена идеология
Всеобхватен обществен контрол
Свръхцентрализирани социални структури
Обществен терор
?Разлики между десен /фашизъм/ и ляв /сталинизъм/ тоталитаризъм
1.При историческия генезис бъдещия характер на държавата и обществото
2.Завземането на властта избори/революция
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Политология - лекции

Политологията като наука. Категорията “политика”. Предмет и структурен обхват на политическата наука. Методи и функции...
Изпратен от:
dob_ness
на 2010-09-03
Добавен в:
Лекции
по Политология
Статистика:
489 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Политическа култура

19 юни 2007
·
613
·
6
·
1,102
·
47

Пнятието „политическа култура” се появява за първи път в трудовете на американски автори в края на 50-те години на 20 век.
 

Политическа култура

24 май 2008
·
237
·
3
·
496
·
128
·
23

Когато трябва да говорим за политическа култура, от една страна, бихме могли да я причислим към гореизброеноте типове на дадената социална, и по-конкретно, националната култура.
 

Политическа култура

31 юли 2007
·
546
·
4
·
988
·
153
·
14

Политическата култура е съвкупност от индивидуални становища и ориентации на отделните участници в политическата система. Политическата култура е особен модел на ориентация към политическия обект...
 

Политически партии

19 юни 2007
·
677
·
7
·
1,474
·
177
·
22
·
1

Същност, функции, типология на политическите партии...........
 

Политическите партии

14 апр 2008
·
258
·
6
·
1,090
·
110
·
14

Според съвременните науки за държавата и правото, държавата е политическа общност с определено държавно- политическо устройство и система от органи за управление, която притежава вътрешен и външен суверенитет.
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
121
1
1 мин
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Политология - лекции

Материал № 544255, от 03 сеп 2010
Свален: 489 пъти
Прегледан: 744 пъти
Предмет: Политология
Тип: Лекция
Брой страници: 26
Брой думи: 6,439
Брой символи: 44,872

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Политология - лекции"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения