Големина на текста:
МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО
Сборник на нормативните актове на Орлин Борисов.
І ВЪПРОС
1. Понятие за МПП. Функции. Характерни особености. Основни
принципи.
Никое общество не е мислимо без правото
То е пр.уредба на отношенията между държавите.
Гради се на две системи на МО и МП. МО е системата от
политически, икономически, правни, дипломатически, военни и идеологически
връзки и отношения между основните, социални, икономически и политически
сили и организации, действащи на международна сцена. Те са сложна система
от връзки и отношения, които се намират в постоянно изменение. В края на 19
век и ІІ световна война предизвикват дълбока промяна в МО и в нейната
регулираща система МПП. След втората световна война, войната като
средство на политиката се отрича. Забраната е затвърдена с приемането на
устава на международната нация. Раждат се международна организация. В
модер.теория на МО междунар.пр. се означават с термина актьори на
международната сцена. Създава се системата за всеобщите права на човека.
Разграничават се съвременното и класическото МПП. Класическото е норма на
поведение между двете, като носители на права и задължения по отношение на
войната и мира. То е предотвратило избухването на войни, като е
разграничавало тяхната теория, компетентност. То се е състояло от негативни
норми /ins ad bellow – превод на война/ Ядрото на МПП е регулацията на
всички международни държавни отношения, във връзка с техния суверенитет.
Друг субект на МПП са народите, нациите, борещи се за освобождение, светия
престол, червения кръст. МПП е система от норми, регулиращи отношенията
между държавите, международните организации и други международни правни
субекти, които имат определени права и задължения в международната
общност. То е самосистема пр. система, различна от национал.пр.системи на
държавите. То функционира в международната система и е нейна нормативна
подсистема. Международната система обхваща държавите, международни
/междудържавни/ организации, обединения на държави /Движението на
необвързаните/ нациите и народите, борещи се за независимост,
държавоподобни образувания. Отношенията между всичките представлява МО
в тесен смисъл. В широк смисъл система от МО включват и ……………. норми,
както и социални норми на поведение, като тези на международния морал и
вежливост.
Основна задача на МПП е да регулира с пр.средства и споразумения
между суверенни и правни субекти в държавите, нормалното функциониране,
да осигури мира и разрешаването и включително глобалните проблеми на
човечеството. Разграничават се първично и вторично МПП. Под първично се
разбира всяка норма, която е създадена от суверенна сила. Под вторично МПП
разбираме норми, създадени от международна организация или нейни
организации. Друго разграничение универсално и …………………….., в
зависимост от пространственото действие на нормите. Универс.действа за
всички, регионалното ПП може да действа за държави от определен регион или
да има двустранен характер.
Произход: /ins genti……./, което е регулирало отношение между
……….граждани и чужденците. А на англ. Public International Zaw.
Разграничение от другите отрасли на правото:
- от вътрешното пр. – по предмета на пр.регулиране.
Субектите на МПП са суверенна или изразяват воля
самостоятелно, поради това и нормотворчеството при
МПП е консенсусно и да основава на съвпадение на
насрещни волеизявления. В пр.система на МПП липсват
санкции, няма централни законодателни и изпълнителни
органи. Субектите на МПП сами поемат права и
задължения, които се осъществяват принудително;
- - от международно частно право – Нормите на МПП
регулират частноправни отношения с международен
елемент. Те определят кой вътрешноправен ред ще се
прилага в случайна колизия.
- /противоречие/ между повече правни системи при наличие
на международен елемент в регулираните отношения с
много тежък характер.
- От международно наказателното право и наказателното
право. То разграничава престъпление с международен
елемент.
- От международно икономическото право – Норми, които
регулират международния търговски обмен и отношения
между международни търговци.
- От пр.на ЕС. Държавите членки са се съгласили
доброволно част от правата на своя суверенитет върху
съюза и той започва да твори свое право – вторично.
Функции:
- Предотвратява конфликти между д-ви; регулира пр.на
войната.
- Международното хуманитарно пр. – ограничава ефектите
на войната и се защитават гражданите;
- Защита на екосистемата;
- Международно, въздушно и космическо пр.;
- Трети свят – група д-ви;
- Защита правата на човека след втората световна война.
Характерни особености
1. В субектите: държавите, международни /междуправителствени/
организации; нации и народи, борещи се за независимост; Ватикан,
държавоподобни образувания; спорни, международния комитет на Червен
кръст, обект са международните отношения, в които влизат посочените субекти
на МПП.
2. В източниците: международен договор; международни обичай, общи
принципи на международното, доктрината, актове на международни
организации; спорни правила на международна вежливост.
Няма йерархично подреждане
3. Спазването на международното право – няма принудителна сила за
осъществяване. Няма полиция, изпълнителна власт. Изпълнението става чрез
взаимно поемане на задължение. Няма съдебна власт, която да правораздава
задължително. Специфични международни санкции. Норми от пр. на
международни организации, които са вторични на основополагащия
организацията договор.
Основни принципи на МПП.
Те се съдържат в чл. 1 и 2 от устава на ООН /УООН/. Те се съдържат в
Декларация за принципите на Международното право, засягащи приятелските
отношения и сътрудничество между държавите, в съответствие с принципите
на ОНН от 1870 ”Заключителен акт на съвещанието за сигурност и
сътрудничество в Европа /ОССЕ/ от 1.09.1975 година.
В чл. 1 и 2 са квалифицирани седем основни принципа.
1. суверенно равенство на държавите;
2. добросъвестно изпълнение на международното задължение;
3. решаване на международните спорове с мирни средства;
4. неприлагане на сила или заплаха със сила;
5. ненамеса във вътрешните работи на държавите;
6. равноправие и самоопределение на народите;
7. сътрудничество между държавите.
От заключителния акт са добавени още два:
1.принцип за зачитане на правата на човека;
2.принцип за неприкосновеност на границите и териториалната цялост
на държавите.
Основни принципи се извличат и чрез тълкуване принципи за
разоръжаване; за отговорност на държавите, поради неспазване на
международните норми.
Дуалистически и монестически теории:
Първите разграничават категорично системите на вътрешното и
международно право. Те са абсолютно самостоятелни. После дуалист. Допуска
взаимодействието им. Монестическата възприема, че пр. е единна система.
Разделя се на 2 една възприема примата превъзходство на вътрешното
право, а другата примата на международното право К от 1991 чл. 5, ал. 4
възприема примата на международното право - „международни договори,
ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за РБ са
част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на
вътрешното законодателство, които им противоречат.
Нужни са три условия за да са валидниІ
1.международните договори да са ратифицирани по конституционен
ред.
2.международните договори да са обнародвани;
3.международните договори да са влезли в сила.
Ако един от тези елемент липсва:
Тълк. Решение на КС решение 7 от 1992 година въпреки
отсъствието на някой от трите условия, държавата и органите й не са
освобождават да направят необходимото за включване на международните

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекция по международно публично право

Понятие за МПП. Функции. Характерни особености. Основни принципи...
Изпратен от:
Sisi-K
на 2010-06-27
Добавен в:
Лекции
по Международно право
Статистика:
383 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Международно право
Тест по Международно търговско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международно право за Студенти от 3 курс
Тест от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, за изпит по Международно Търговско Право, един от трите варианта, които бяха дадени през 2015 година. Тази информация се отнася до Стопанския Факултет, студенти от 3-ти курс. Тестът е леко съкратен - състои се от 12 въпроса, които могат да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
1
1
4 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международно право

Лекция по международно публично право

Материал № 536382, от 27 юни 2010
Свален: 383 пъти
Прегледан: 502 пъти
Предмет: Международно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 76
Брой думи: 22,405
Брой символи: 141,427

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекция по международно публично право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала