Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТО
Факултет “Управление и администрация”
Катедра “Управление”
УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
Разработването и защитата на магистърска теза представлява завършващ
етап на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен
“магистър”. Магистърската теза дава възможност на студентите да се доразвият,
обогатят и насочат към решаването на практически въпроси. Този процес се
съпътства със систематизиране на вече натрупаните знания, умения и навици,
придаването на нови нюанси и тяхното теоретично интерпретиране и практическо
апробиране.
Магистърската теза трябва да демонстрира способността на автора да
извършва изследване на определен проблем, да заема позиция за практическото му
решаване и писмено да излага постигнатите резултати. Нейното съдържание не
трябва да е преразказ на изучаван материал или сбор от части от книги и статии.
Необходимо е да се представят различни гледни точки, подходи, методи и др.,
свързани с обекта и предмета на изследването.
I. ИЗБОР НА МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
При избора на тема на магистърската теза студентите използват списъка с
примерните теми за магистърски тези. Студентите избират тема съобразно техните
интереси и възможности за провеждане на практическо изследване. Избраната тема се
доуточнява с научния ръководител.
Заглавието на магистърската теза трябва да е свързано с целта, обекта и/или
предмета на изследването. То трябва да бъде кратко, конкретно и ясно формулирано.
1
II. ТЕХНОЛОГИЯ НА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪСКАТА ТЕЗА
Успешното разработване на магистърската теза включва следните етапи:
1.Всеки студент изготвя библиографска справка и проучва основните литературни
източници в избраната област. На тази основа той разработва примерен план на
магистърската теза.
2.Примерният план се обсъжда и доуточнява с научния ръководител.
3.Студентът работи задълбочено върху изследването при постоянен контакт с
научния ръководител и помощ от негова страна.
4.В предварително установения с научния ръководител срок студентът предоставя
на научния ръководител вариант на магистърската теза, която се корегира от
научния ръководител.
5.Окончателният вариант на магистърската теза трябва да бъде подписан от
научния ръководител.
6.В определения срок подписаните от научния ръководител магистърски тези се
предават на техническия сътрудник на катедра “Управление” (каб. 1047) на
хартиен носител и на електронен носител (с обозначени имена, специалност,
факултетен номер, тема на магистърската теза).
III. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ТЕЗА
Магистърската теза включва следните елементи: увод, изложение (структу-
рирано в 2 – 3 глави), заключение, приложения и използвана литература. Съдържанието
на отделните части на магистърската включва:
1. Увод (въведение) на магистърската теза
Уводът (въведението) се разработва в обем от 3 – 4 стандартни компютърни
страници (30 реда по 60 знака). Уводът включва:
Мотиви за избора на темата и обосновка на нейната актуалност.
Цел на магистърската теза.
Целта на магистърската теза трябва да бъде точно, ясно и кратко формулирана. Тя
трябва да бъде свързана със заглавието на магистърската теза.
Задачи на магистърската теза.
Задачите на магистърската теза уточняват целта и се използват за указване на
конкретните елементи, чрез които поставената цел ще бъде постигната. Препо-
2
ръчително е те да бъдат не повече от 4 – 5. Задачите могат да бъдат теоретически,
методологически, методически и практически.
Теза на магистърската теза.
Тезата представлява твърдение, което авторът иска да докаже чрез разработването на
магистърската теза. Тя трябва да бъде точно, ясно и кратко формулирана.
Кратко описание на логическата структура на разработката.
Тя трябва да съответства на целта и задачите на магистърската теза. Препоръчва се с по
едно – две изречения да се представи съдържанието на всяка глава от разработката.
Ограничения, които са предварително поставени и защо се налага да бъдат
въведени (в случай, че тяхното въвеждане е необходимо).
2. Изложение
Магистърската теза съдържа обикновено 2 – 3 глави. Препоръчително е между
отделните глави да има логически преход.
Условно съдържанието на отделните глави може да се представи по следния
начин:
Първата глава като правило е с теоретически характер. Тя включва:
? Литературен обзор. Авторът показва ориентацията си в проблематиката на
базата на литературни източници, какво вече е постигнато или известно по
въпросите, с които се занимава разработката.
? Основни теоретични положения, които представляват основа на разработката.
? Цитират се виждания и мнения на автори по предмета или по темата на
магистърската теза.
Втората глава е посветена на методологическите и методическите проблеми, които
представляват основа за провеждане на изследването. Тя включва:
? Описание на методологията и методиката на изследването – понятийни и
емпирични индикатори, инструменти за набиране на първична информация,
проект за използване на информацията и др.
? Описание на начина, по който е събрана първичната информация.
? Изясняване на условията за провеждане на експеримента или наблюдението,
конкретизация на използваната методика, характеристика на участниците,
уточнение на периода. При възможност работата се илюстрира с таблици,
графики и др.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Магистърска теза - изисквания

Описани са изискванята към написването на магистърска теза в УНСС....
Изпратен от:
KaloqnTotev
на 2010-06-18
Добавен в:
Дипломни работи
по Стопанска дейност на фирмата
Статистика:
418 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Стопанска дейност на фирмата
Тест по тактическо планиране и анализ
междинен тест по Стопанска дейност на фирмата за Студенти от 4 курс
Тестът обхваща 4 теми, свързан с тематиката на изучаваната дисциплина. Има въпроси с един и с повече от един верен отговор
(Труден)
40
11
1
10 мин
17.08.2012
Тест по стопанска дейност на фирмата
изпитен тест по Стопанска дейност на фирмата за Неучащи от 12 клас
Тест по стопанска дейност на фирмата за ученици от търговските гимназии. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
35
11
1
8 мин
18.02.2013
» виж всички онлайн тестове по стопанска дейност на фирмата

Магистърска теза - изисквания

Материал № 532330, от 18 юни 2010
Свален: 418 пъти
Прегледан: 932 пъти
Предмет: Стопанска дейност на фирмата, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,909
Брой символи: 12,158

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Магистърска теза - изисквания"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения