Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
по
Дисциплината Микро икономика
Преподавател: доц. д-р д. Златева
на тема:
Какво разбирате под фирма?
Разработил: Грета Йорданова Пецова
/име, презиме, фамилия/
Факултетен N 0398533
Специалност Стопанско управление
Курс, семестър, учебна година първи, зимен, първа
Основното действие на фирмата е в производството и предлагането на
стоки и услуги.Фирмата взема решения за ресурсите , които използва,
за организиране на вътрешната и външната си дейност, за ефектно
комбиниране и съчетаване на тези ресурси за производство на
търсената продукция, както и за нейната реализация. Така за фирмите
може да кажем , че са свързващо звено между пазара на стоки и пазара
на фактори.
Фирмата е самостоятелна стопанска единица, която използва
производствени ресурси за производството на стоки и услуги,
предназначени за продажба на пазара, с цел получаване на печалба.Тя е
основна форма за организиране и осъществяванв на икономическата
активност. В рамките на фирмата се съчетават материални и човешки
ресурси, които коорденирани под предприемачески контрол, се
използват за производство и задоволяване на потребителското търсене.
Всяка фирма е самостоятелен икономически субект,който взема
икономически решения, свързани с организацията на дейноста си и
участието в пазарните сделки. Тези решения са свързани с качеството и
количеството на ресурсите, които фирмата наема и купува,
произвежданата продукция , използваните технологии,
взаимоотношенията с доставчици и клиенти. Отделните дейности се
съгласуват и организират от предприемачи. Като самостоятелен обект
владее и стопанисва капиталови активи, сама решава какво, колко, за
кого и как да произвежда, но съобразявайки се с потребителското
търсене. Тя е отговорна за стопанската си дейност. Отношенията и с
другите организации, юредически институти и държавата се изграждат
на стопанска основа чрез инстррументите на пазара.
Зад категорията фирма стои разнообразие от образувания с различен
статут, права, организация, мащаби, фундаментални черти.Тяхната
дейност включва три основни и неизменни функции
1-Придобиване на производствени ресурси
2- Комбиниране и преобразуване на тези ресурси посредством
технологиите в готова продукция
3- Продажба на готова продукция
Първата функция изразява дейността на фирмата на входа й, втората- в
пределите на фирмата.третата – на изхода.тези функции позволяват да
се обоснове най- важното във функционалната характеристика.
ПЪРВО- фирмата е свързващо звено между пазара на стоките и
услуги и пазара на фактори за производство. На първите пазари тя е
продавач, а на втория участва като куповач. Като свързващо звено на
пазара на производствени фактори и продуктовия пазар, фирмата се
проявява като своеобразен предавателен механизъм, кйто отразява и
преобразува колебанията на търсените стоки и услуги в търсенето на
производствени фактори.
ВТОРО- в дейността на фирмата се различава вътрешна и външна
среда. Първата характеризира нейната производствена дейност-
координирането на производствени фактори и преобразуванието им в
готови. В това отношение съществено значение има избора на
технологии, на инвестиционни решения за най- реултатно използване
на ресурсите, определяне размера на производството. Външната среда
на фирмата обхваща нейните икономически връзки с нейните
партниори в пазарните сделки на входа и изхода на дейноста й.
Организирането на тази дейност засяга проблеми, като фирмено
поведение в различни пазарни ситуации, при които конкуренцията е
по- силна или по- слаба, определяне на оптималния обемна
предлаганата продукция, настаняване в нови пазарни ниши,
образуването на цени чрез съобразяване с условията на производство и
реализация на стаките- например величината на средните и пределните
разходи , съотношението между търсене и предлагане, поведение на
конкурентните фирми.
ТРЕТО- като производител на блага, предназначени за размяна,
дейноста на фирмата е пазарно ориентирана. Фирмата може да
постигне очакваните ефекти, ако синхранизира своето поведение със
законите на пазара , с промените нав пазарната конюнктура, като
внимателно изучава изменението в еластичноста на търсенето.Пазарът
диктува рационалното поведение на фирмата, за да избира най-
изгодния алтернативен вариянт за производство на блага, осигуряващ
превишение на приходите над разходите.
Ако разгледаме ролята на фирмите, като пазарен субект фирмите са в
центъра на икономиката. Те са синоним на стопанска енергия и
непрекъснат двигател на стопанска инициятива. В тях се зараждат
импулсите по създаване и реализация на С и У. Те осъщетвяват новото
производство , внедряват по- ефетни технологии и обурудване ,
инвестиционната им дейност осигурява нови работни места. Фирмите
са основни изпълнители на различни програми и проекти за усвояване
и прилагане на постиженията на НАП. От увеличението на
производството на фирмите зависи икономическия разтеж в народното
стопанство. Фирмената ефективност предопределя ефективността на
националната икономика.В пределите на фирмите се извършва
първичното разпределение на доходите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Какво разбирате под фирма?

Основното действие на фирмата е в производството и предлагането на стоки и услуги.Фирмата взема решения за ресурсите , които използва, за организиране на вътрешната и външната си дейност, за ефектно ...
Изпратен от:
az632
на 2010-05-28
Добавен в:
Курсови работи
по Микроикономика
Статистика:
134 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тестове по микроикономика
тематичен тест по Микроикономика за Студенти от 1 курс
Теста е подходящ за студенти I курс, дисциплина микроикономика на тема: Еластичност на пазарното търсене и пазарното предлагане. Пазарно приспособяване. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
20
191
4
1 мин
22.10.2013
Тест по Микроикономика за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Микроикономика за Студенти от 2 курс
Тест по Микроикономика. Предназначен за студенти от 2-ри курс на Технически университет София-Филиал Пловдив. Съдържа 38 въпроса по дисциплината. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
38
13
1
5 мин
12.10.2016
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Какво разбирате под фирма?

Материал № 517356, от 28 май 2010
Свален: 134 пъти
Прегледан: 146 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,303
Брой символи: 8,574

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Какво разбирате под фирма?"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения