Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
по
Дисциплината Микро икономика
Преподавател: доц. д-р д. Златева
на тема:
Какво разбирате под фирма?
Разработил: Грета Йорданова Пецова
/име, презиме, фамилия/
Факултетен N 0398533
Специалност Стопанско управление
Курс, семестър, учебна година първи, зимен, първа
Основното действие на фирмата е в производството и предлагането на
стоки и услуги.Фирмата взема решения за ресурсите , които използва,
за организиране на вътрешната и външната си дейност, за ефектно
комбиниране и съчетаване на тези ресурси за производство на
търсената продукция, както и за нейната реализация. Така за фирмите
може да кажем , че са свързващо звено между пазара на стоки и пазара
на фактори.
Фирмата е самостоятелна стопанска единица, която използва
производствени ресурси за производството на стоки и услуги,
предназначени за продажба на пазара, с цел получаване на печалба.Тя е
основна форма за организиране и осъществяванв на икономическата
активност. В рамките на фирмата се съчетават материални и човешки
ресурси, които коорденирани под предприемачески контрол, се
използват за производство и задоволяване на потребителското търсене.
Всяка фирма е самостоятелен икономически субект,който взема
икономически решения, свързани с организацията на дейноста си и
участието в пазарните сделки. Тези решения са свързани с качеството и
количеството на ресурсите, които фирмата наема и купува,
произвежданата продукция , използваните технологии,
взаимоотношенията с доставчици и клиенти. Отделните дейности се
съгласуват и организират от предприемачи. Като самостоятелен обект
владее и стопанисва капиталови активи, сама решава какво, колко, за
кого и как да произвежда, но съобразявайки се с потребителското
търсене. Тя е отговорна за стопанската си дейност. Отношенията и с
другите организации, юредически институти и държавата се изграждат
на стопанска основа чрез инстррументите на пазара.
Зад категорията фирма стои разнообразие от образувания с различен
статут, права, организация, мащаби, фундаментални черти.Тяхната
дейност включва три основни и неизменни функции
1-Придобиване на производствени ресурси
2- Комбиниране и преобразуване на тези ресурси посредством
технологиите в готова продукция
3- Продажба на готова продукция
Първата функция изразява дейността на фирмата на входа й, втората- в
пределите на фирмата.третата – на изхода.тези функции позволяват да
се обоснове най- важното във функционалната характеристика.
ПЪРВО- фирмата е свързващо звено между пазара на стоките и
услуги и пазара на фактори за производство. На първите пазари тя е
продавач, а на втория участва като куповач. Като свързващо звено на
пазара на производствени фактори и продуктовия пазар, фирмата се
проявява като своеобразен предавателен механизъм, кйто отразява и
преобразува колебанията на търсените стоки и услуги в търсенето на
производствени фактори.
ВТОРО- в дейността на фирмата се различава вътрешна и външна
среда. Първата характеризира нейната производствена дейност-
координирането на производствени фактори и преобразуванието им в
готови. В това отношение съществено значение има избора на
технологии, на инвестиционни решения за най- реултатно използване
на ресурсите, определяне размера на производството. Външната среда
на фирмата обхваща нейните икономически връзки с нейните
партниори в пазарните сделки на входа и изхода на дейноста й.
Организирането на тази дейност засяга проблеми, като фирмено
поведение в различни пазарни ситуации, при които конкуренцията е
по- силна или по- слаба, определяне на оптималния обемна
предлаганата продукция, настаняване в нови пазарни ниши,
образуването на цени чрез съобразяване с условията на производство и
реализация на стаките- например величината на средните и пределните
разходи , съотношението между търсене и предлагане, поведение на
конкурентните фирми.
ТРЕТО- като производител на блага, предназначени за размяна,
дейноста на фирмата е пазарно ориентирана. Фирмата може да
постигне очакваните ефекти, ако синхранизира своето поведение със
законите на пазара , с промените нав пазарната конюнктура, като
внимателно изучава изменението в еластичноста на търсенето.Пазарът
диктува рационалното поведение на фирмата, за да избира най-
изгодния алтернативен вариянт за производство на блага, осигуряващ
превишение на приходите над разходите.
Ако разгледаме ролята на фирмите, като пазарен субект фирмите са в
центъра на икономиката. Те са синоним на стопанска енергия и
непрекъснат двигател на стопанска инициятива. В тях се зараждат
импулсите по създаване и реализация на С и У. Те осъщетвяват новото
производство , внедряват по- ефетни технологии и обурудване ,
инвестиционната им дейност осигурява нови работни места. Фирмите
са основни изпълнители на различни програми и проекти за усвояване
и прилагане на постиженията на НАП. От увеличението на
производството на фирмите зависи икономическия разтеж в народното
стопанство. Фирмената ефективност предопределя ефективността на
националната икономика.В пределите на фирмите се извършва
първичното разпределение на доходите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Какво разбирате под фирма?

Основното действие на фирмата е в производството и предлагането на стоки и услуги.Фирмата взема решения за ресурсите , които използва, за организиране на вътрешната и външната си дейност, за ефектно ...
Изпратен от:
az632
на 2010-05-28
Добавен в:
Курсови работи
по Микроикономика
Статистика:
130 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Микроикономика
Тест по микроикономика
изпитен тест по Микроикономика за Студенти
Тетстът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
15
197
1
1 мин
27.05.2015
Тест по микроикономика за 4-ти курс
състезателен тест по Микроикономика за Студенти от 4 курс
Кандидат-магистърски тест за икономически и счетоводни дисциплини, изучавани в бакалавърски курс. Съдържа 20 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
20
9
1
6 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по микроикономика

Какво разбирате под фирма?

Материал № 517356, от 28 май 2010
Свален: 130 пъти
Прегледан: 144 пъти
Предмет: Микроикономика, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,303
Брой символи: 8,574

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Какво разбирате под фирма?"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения