Големина на текста:
ПРЕДМЕТ И ФУНКЦИИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ
Предварителни бележки
Според видни представители на обществената мисъл икономическата
теория е най-старата наука и най-новото изкуство, кралица на обществените
науки.
Особеното място, което й се отрежда в системата на обществените науки,
в т.ч. и на икономическите науки, се обосновава от обстоятелството, че няма
въпрос на обществения живот, чието научно обяснение да не е свързано, по
един или друг начин, с нея.
В многоликия и сложен обществен живот е трудно човек да се ориентира
без знанията, които дава икономическата наука. Затова е основателна
аналогията, която се прави, сравнявайки я с карта на пътищата. Ако няма карта ,
трудно или невъзможно е да се стигне до целта. А, ако има карта, това ще стане
по-лесно и бързо.
В предварителен план е необходимо още да се знае, че икономическата
теория не е готварска книга. Тя не дава готови рецепти за едни или други
действия. Според Джон Кейнс "тя не представлява пакет от неизменни изводи,
непосредствено приложими в практиката. Тя по-скоро е метод, апарат на духа,
техника на мислене, което помага на този, който ги притежава да достигне до
правилни изводи".
До неотдавна науката, с която се занимаваме, се наричаше "Политическа
икономия". Това название се свързва с името на френския икономист Антоан
Монкретиен, тъй като за първи път е употребено в негов трактат през 1615г.
В продължение на повече от три столетия то широко се използваше за заглавие
на учебници, книги и др. Някъде се използва и сега, но напоследък бързо и все
по-широко навлязоха названията "Икономикс" и "Теория на пазарното
стопанство".
Някои дори обявиха край на науката. Възниква въпросът: може ли да
отмре, изчезне или да стане излишна дадена наука? Може, ако изчезне нейният
предмет. В случая, обаче, се смесва предмета с промените в него. Предметът се
променя. Изменят се връзки. Едни понятия остаряват, стават "празни", идват
нови и т.н. Но това се отнася до развитието, а не до края.
Друг е въпросът, че науката трябваше да се освободи от обременеността
й от несвойствени задачи, а именно: да не прославя и обосновава авторитарни
оценки и съждения; да не иконизира едни или други мислители, школи и теории
и т.н. С други думи, налагаше се да се освободи от голямата й идеологическа
обремененост и да се свърже по-тясно с реалните проблеми на икономиката.
Оттук се появиха и новите названия, а обосновката им се търси в
следните положения: навлизането, респ. обогатяването на науката с нови
понятия и категории; използването на нов инструментариум в анализа и
засиленият прагматизъм. Това е безспорно. Тези процеси отразяват развитието
на науката, обогатяването на познанията за нейния предмет. Подобни процеси
обаче се извършват и в другите науки, но промяна в названията им няма. Остава
надеждата, че е отпаднал изводът, отнасящ се за миналото, че "нашите учени са
по-умни от своите книги". Лошото е, че в немалко случаи сега се наблюдава
обратното.
1
И така: Икономикс или Теория на пазарното стопанство? Първото
название се разминава с изискванията на българския език, а второто стеснява
предмета, обсега на въпросите, с които се занимава икономическата наука.
Според нас, би било правилно да се нарича Обща икономическа теория. Това
название по- пълно съответства на предмета и функциите на тази наука.
1. Предмет
Богати и разнообразни са дефинициите, които се предлагат. В по-
конкретен план се посочват: наука за дейностите, които се извършват в сферата
на производството и размяната; за отношенията между хората; за движението на
икономическия живот - цени, безработица и др.; проблемите на организацията
на производството и потреблението, парите, капитала, богатството и т.н.
Обобщаващо определение на предмета би могло да бъде: наука за законите,
които управляват производството, разпределението, размяната и потреблението
на различните степени ото развитието на човешкото общество.
По-пълното и конкретно разкриване на предмета на икономическата
теория изисква да се отбележат и други проблеми: рационалността при
използването на ресурсите /земя, труд, капитал/; изборът при задоволяването на
потребностите /производителни и лични/; социалната справедливост на
разпределението и размяната; ефективността и неефективността на
икономическите системи и др.
Разнообразието от дефиниции на предмета на икономическата теория и
обогатяването на неговата характеристика се обяснява главно с две основни
причини:
бурното развитие на икономическите изследвания през последните
десетилетия;
използването на нов инструментариум /научен и технически/ и
благоприятните условия /вътрешни и международни/ за възникването на
нови концепции.
2. Раздели
В зависимост от предмета на изследването в икономическата теория са
обособени четири раздела:
Микроикономика. Микроикономическата теория се занимава с поведението на
най-малките стопански единици - домакинства, фирми и др.
Мезоикономика. Тук се изучава поведението на определени подсистеми или
отрасли на националната икономика. Например, регионална икономика,
военно-промишлен комплекс, крупни корпорации и други, които имат
операции с мащаби близки или надхвърлящи възможностите на цели
държави.
Макроикономика. Обект на макроикономическата теория е икономиката на
страната като цяло, образно казано гората като цяло, а не отделните
дървета, както е при микроикономиката. Макроикономическата теория
работи с агрегирана материя. Например - стоков, капиталов, трудов
пазар. Изучава не отделното, а съвкупното /агрегатното/ търсене или
предлагане, инфлацията, заетостта и т.н.
Мегаикономика. Тук предмет на изучаване са законите и процесите, които се
2

Информация

Това е предварителен преглед на материала. Прегледайте целия материал.

Предмет и функции на икономическата теория

Целта на преподаване на курса КСЕ е да бъдат запознати студентите с авангардни концепции в съвременното естествознание.
Изпратен от:
pixi
на 2007-12-03
Добавен в:
Реферати
по Икономически теории
Статистика:
177 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Йозев Шумпетер - предприемача


Според Й. Шумпетер, най-важната роля в една капиталистическа икономика принадлежи на предприе­мача – истинският мотор на икономическото развитие. Той разграничава функцията на предприемача от обикновената функция по управление на предприятието...
 

Икономически теории (пищов)


Пищов на тема икономически теории. "В началото на 19век Германия не съществува като държава. Десетки кралства по-скоро воюват помежду си вместо да си сътрудничат."
 

Икономически теории


Определено се смята, че концепцията на меркантилизма, представлява епохата на търг. капитализъм. В края на 15 и началото на 16в. Меркантилизмът се оформя в западно европейските страни в два периода...
 

Съкратени теми по икономически теории


Съкратени теми за изпита по икономически теории - 17 на брой.
 

Класицизъм


Исторически условия за възникване на класицизма. Общи характеристики. Класическа политическа икономия – класическа школа...
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по икономическа теория
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тест по икономика, предназначен за проверка на основните познания по микроикономическа теория.
(Труден)
26
18
1
5 мин
18.02.2013
Тест по икономически теории за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тестът е на тема Лозанската школа и приноса а Парето, Курно, Валра и Джевънс. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, Икономически теории.
(За отличници)
20
09.04.2014
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Предмет и функции на икономическата теория

Материал № 50224, от 03 дек 2007
Свален: 177 пъти
Прегледан: 65 пъти
Качен от:
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 2,924
Брой символи: 26,418

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Предмет и функции на икономическата теория"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения