Големина на текста:
Рамадан от “Дервишово семе “ на Николай Хайтов
Съчинение характеристика
“Дервишово семе” е разказ за конфликта между любовното чувство и родовите повели.
Основната идея на разказа – да бъдат проблематизирани семейните традиции, е
реализирана най-вече чрез образа на главни герой – Рамадан. Единственият наследник на
Дервишовия род е съдбовен носител на проблема за примирението с вечните родови
ценности, довело до сблъсък на човека със собствената му съдба.
Появата на Рамадан е още в първото изречение на разказа. Героят сам разказва
историята си от погледа на един вече възрастен мъж. Той споделя с читателя своите
житейски принципи. Николай Хайтов му прави кратка биографична характеристика: “Бях
тогава на четиринайсет ненавършени години...”. Рамаданчо, сирак по неволя, е израснал
със своите баба и дядо. Старият Асан е верен на семейните ценности и обичаи.
Решавайки да ожени внука си без неговото съгласие, той доказва своята вярност на
традицията ,в която има своенравност и егоизъм. В името на продължението на рода той е
готов да пренебрегне чувствата на другите. Рамадан е принуден да се ожени за нелюбим
човек, когото дори не е срещал. Детското в него все още живее. Той не е подготвен за
семейния живот и задълженията на съпруг.
Преди съдбовната среща на младоженците дядото заповядва на Рамадан: “Ще правиш,
ще струваш, кръв да има утре на сабахлем!” Оставайки насаме, децата търсят път един
към друг. В речта на Асановия внук откриваме неговата срамежливост и детска невинност:
”Срам ме е!” Пряката реч на героя в разказа е умерена, но чрез нея откриваме основни
черти от характера му – той е тих, примиряващ се с положението си и приемащ
действителността такава, каквато е. Словото му изгражда цялото произведение,
разказвайки за тежката му съдба.
С течение на времето се поражда любов между Рамадан и Силвина. Доказателство за
това са речевата и социалната характеристика, които Николай Хайтов прави на героя си.
Той не говори за нищо друго ,освен за любимата си, тъй като нищо друго не го интересува.
В смисъл на живота си той превръща именно тази невъзможна любов. Търсейки начин да
върне любимото си същество, той загърбва настоящия си живот и семейството си, като
избира отмъщението за своя цел.
Героят споделя чувствата си с читателя като със свой приятел. Той искрено разкрива
болката от изгубената любов и дори на края на разказа иска съвет: “Ако ти можеш да ми
кажеш – кажи, ако ли не – помагай да качим дървата на магарето...”. Изцяло обзет от
страдание, Рамадан търси справедливост: “И денем, и нощем аз си мислех как с брадва
ще го насека или с нож ще го наръгам в корема...”. Разказът е изпълнен с мъката, болката
и страданието на героя.
Разказът на Николай Хайтов поставя още един въпрос - за отмъщението, към което
мислено, но не и с поведението си, върви Рамадан от мига на раздялата си със Силвина.
Той все още не е готов да обича неприятеля си и да се моли за него. Далеч е той от
всеопрощаващата любов на Силвина, макар че и в неговото съзнание мисълта за
отмъщението е грешна. Над омразата и жаждата за мъст е истинският път за душата,
който спасява човека от злото и греха.
Любовта на Рамадан към Силвина нравствено пречиства душата му и той преодолява
злото в себе си. Любовта го прави силен и вътрешно свободен да погледне отстрани
страшния “възел” на съдбата си. Рамадан е открил в нравственото милосърдие истината
за човешката природа, застанала на кръстопътя на родовия закон и любовта.
Рамадан е човек с тежка съдба, който е поставен пред много изпитания. Животът му се
оплита във възела на любовта и омразата. Притиснат от обстоятелствата, той живее като
насън, чакайки своята любов.
Рамадан
Разказът "Дервишово семе" поставя значими проблеми - за рода и правото на избор ,за
отмъщението и любовта ,за егоизма и правото на щас-
тие.В него е описана съдбовната любов ,пламнала в сърцата на Рамадан и Силвина.
Още в самото начало на разказа читателят се запознава с незавидната съдба на героя-
разказвач:"Бях тогава на четиринадесет ненавършени
години(...)и дядо впря очите си в мене да ме жени.".Така , в типично патриархалния стил на
родовите взаимоотношения дядото на осиротелия Ра-
мадан решава да го задоми.Така юношата е лишен от личен избор.До деня на сватбата
малдият герой е в абсолютно неведение:"Годиха ме ,же-
ниха ме -това бе всичкото питане:Вапцани ли ги искаш или сури?".Завинаги остават в
паметта на момчето дядовите думи:"Ще правиш ,ще стру-
ваш,кръв да има утре на сабахлем!".Одаята е мястото ,където ще се извърши промяната,в
която момчето ще "съблече" детската същност и ще
се впише в нов социален ред.В тази стая Рамадан за пръв път през живота си се
съприкосновява с чудодейната сила на любовта:"(...)а видех
момиче като пеперудка ,бяло като мляко ,със замиглени очета ,ей такива!".
Когато разбира ,че са му отнели Силвина,Рамадан е обсебен от желание за мъст
,насилие ,"от бесовски сили".Новината,че съседът му се
спазарява със Силвинините братя да я разменят за два пръча ,го потриса
дълбоко.Макар ,че героят е задомен не по своя воля ,към брака му
всички пристъпват с почит.Затова в очите на читателя отвличането е акт на насилие и
вулгарност.
Всичко това е до такава степен разтърсващо за героя,че злото го обладава и в крайна
сметка Рамадан се поболява от мъка.Уплашеният за
"Дервишовото семе" дядо завежда внука в Триград при дебелото Айше.След символичната
смърт на героя той отново възкръсва за нов живот.
След смъртта на стария Дервиш любовта между Рамадан и Силвина пламва с нова
сила.След житейските изпитани и ритуални проверки два-
мата смирено се търсят един друг:"Дупка си пробих в плевнята и започнах да я гледам.".
Постепенно Рамадановото житие води до "падане на стените" между съседските
дворове:"Преди месец и нещо бутнах табарата ".Дали "катра-
нът" Руфат не е символът на черното ,на тъмното в човешката душа , което ни напомня за
невъзможността ни да постигнем абсолютна хармония.
и затова Рамадан продължава да тъпче на своя кръстопът.
Разказът "Дервишово семе" въвежда в българската литература ярки и интересни
мотиви.По тях се правят филми , тълкувания и интерпретации.
Това показва ,че светът ,изграден от Николай Хайтов ,макар и привидно отдалечен от
нашето време,всъщност носи множество проблеми ,акту-
ални и днес.
Ролята на Силвина в разказ "Дервишово семе"
(съчинение разсъждение)
В произведението на Хайтов "Дрвишово семе" се сблъскваме с няколко жизненоважни
житейски елемента: взаимоотношения между старото и новото поколение, незачитане на
правата за собствен избор в живота и най-вече душевните терзания, на които са
подложени Рамадан и Силвина.
С главната героиня се запознаваме в началото на творбата, където тя се появява
изведнъж като снаха, все още млада и неопитна.
Авторът ни дава представа за нея през погледа на Рамадан: "видех момиче като
пеперудка, бяло като мляко, със замиглени очета, ей такива! ".
Силвина има много малко реплики в разказа, от които разбираме, че тя е скромна девойка
и не е имала възможност на тази възраст да се съпротивлява на решението на братята си.
По време на развитието на действието в разказа е иимало много строги норми и правила
на поведение в обществото. Жените не са могли да изберат любим човек, защото не се е
зачитало собственото им мнение.
Според автора героинята е социално зависима изцяло от братята си и няма право да
решава какво да прави със собствения си живот занапред. Творецът не ни дава
информация за миналото на момичето.
Хайтов представя много оскъдно душевните терзания и преживявания на девойката и по
този начин читателят трябва сам да вникне в идеята на самата творба и ролята на
Силвина в нея. За да разберем чувствата и мислите й, трябва да четем между редовете.
Тя е била принудена да се омъжи за човек, когото не познава, но въпреки това е съгласна
да поеме товара, който са й отредили, тъй като й харесва любимият избран. Тя
судоволствие се грижи за семейството на Рамадан и изпълнява домакинската работа:
"Шеташе, метеше, старата ни къща бе огряла като слънце.".
Главната героиня полага усилия да се приобщи към наложения й начин на живот и тъкмо
когато е била в хармония със собствените си чувства, нейните братя внезапно се появяват,
отвличат я и променят живота й напълно.
Като жена без собствено мнение тя се съгласява да заживее с нов мъж и да се подчинява
на установените порядки, приети в обществото, с което тя е безсилна да се бори. И
въпреки това тя държи на мъжа, с когото си е споделила живота и не може да го остави да
умре. Тя не отказва помощта от най-близкия й - Рамадан, само и само да е близо до него.
От друга страна по този начин тя не изоставя и съпруга си, от когото има дете. Така тя
показва, че е жена, българка, която се съобразява с нормите на живот и в същото време
устоява собствените си възгледи.
Тази жена се отрича от собственото си щастие и това е дилемата, която авторът поставя
пред нас.
Хайтовият разказ навежда на мисълта, че двама млади са нямали никакъв шанс да се
опознаят, да свикнат един с друг, да се влюбят,за да могат да създадат някакво семейство
и да живеят заедно. Психиката на човека не може да бъде манипулирана, защото така
неговото съществуване се превръща в безсмислено.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Рамадан от “Дервишово семе “ на Николай Хайтов

Разказът "Дервишово семе" поставя значими проблеми - за рода и правото на избор, за отмъщението и любовта, за егоизма и правото на щастие. В него е описана съдбовната любов, пламнала в сърцата на Рамадан и Силвина.
Изпратен от:
golqmatabira
на 2007-12-01
Добавен в:
Теми
по Нова българска литература
Статистика:
457 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Съчинение разсъждение
добавена от tany852 27.11.2012
2
16
краи на историята дервищово семе і спешно еееееее
добавена от ssiilvetyyy 27.03.2012
2
21
Подобни материали
 

Темата за войните в творчеството на Йовков

18 мар 2006
·
1,785
·
6
·
1,145
·
5

Темата за войните в творчеството на Йовков - кандидат-студентска тема.
 

Любов и омраза в разказа на Николай Хайтов „Дервишово семе”

19 сеп 2007
·
2,730
·
1
·
317
·
893
·
84
·
40

Любовта е свещено право на всеки човек. Да обичаш и да бъдеш обичан- това е смисълът и красотата на живота.
 

Проблема за греха и възмездието в разказа "Индже"

16 дек 2007
·
3,016
·
1
·
304
·
642
·
82
·
8

Проблема за греха и възмездието, за престъплението и наказанието в драматичния разказ „Индже” е свързан с този за любовта и нейната прераждаща сила.
 

Биография на Николай Хайтов


Николай Хайтов е сред най-популярните съвременни писатели, автор на разнообразни по жанр и тематика художествени и публицистични творби. Роден е на 15 септември 1919 г. в село Яврово, Област Пловдив в бедно семейство.
 

Йордан Йовков – биография


Йордан Стефанов Йовков (09.11.1880 – 15.10.1937). Роден в село Жеравна, Сливенски окръг. Като малък рисува хубаво, отличава се с начетеност и любознателност.
 

Рамадан от “Дервишово семе “ на Николай Хайтов

Материал № 49379, от 01 дек 2007
Свален: 457 пъти
Прегледан: 711 пъти
Качен от:
Предмет: Нова българска литература, Литература
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 909
Брой символи: 7,315

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Рамадан от “Дервишово семе “ на Николай Хайтов"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Димитрова
преподава по Литература и Български език
в град София
с опит от  35 години
203 31


виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения