Големина на текста:
            1.   Подходи за хуманизация на образобанието  
През последните няколко столетия гоменирще становището че науката е 
толкова по обективнаколкото е по­отчуждена от субекта , от 
индивидуалносттаТази теоритична концепция засялаще преди всичко 
хумонитарните науки в тоба число петагогиката и психологията.
Обучатаетият  е представен няакакъв технологичен механизъмкоито може 
да се управлява с помощта на вънщни въздейстеияниво текнологииопщи 
стандарти и нормативиТрябва ясно да се осъзнае гетето не е парче глина 
от която може да се прави бсичкоа е най­вече развиваща се личност.
Традиционолнната система на обученетоосновна на социоцентпическия 
подходорентира учаците се към овладяване на определени знания умения 
и навицим.екъм вънщно зададени нормативиПри това обочение 
качеството на освоените знания се определя предимно од това което 
оченикът е запомнил възпоизвел направил по образецИзвестно е че в 
науката тези нормативи са собективни и за това непостоянниЗа съжаление 
при този вид обочение не се обръща внимание на техноизмите на развитие 
на личността на показителната сила на нейната активност и способността 
към творческа дейностВниманието е насочено преди всичко към 
усвояването на зададеното и изпълнението по образец.
Съгласно класическото определение за обочението като двустамнен 
процеспри който учителят препродаваа оченикът усвоява знания и 
умениясе преставя формална цвързаност между двата субекта учител­
ученикТехнологичното изястаняване на обочителния процес като 
двосранен­като обемт на информациякато предаване и въсприетане на 
знанияформиране и развиване на педагогически и учебопознабателни 
ъмения в среда на непреъснато взаимодеяствийе между субектите 
съдейства за развитие на техните възможности компетенции.
Съгласно дейностния подход всяка дейност включва следните компоненти 
начин антрибутите на човечката дейност са тези компоненти без които 
дейноста не може да същтествував това число и дейностите в учебния 
процесАко под  субект  се разбира индивидът който ще осъществува 
дейноста  а мотивът като негова осъзната потребност формира целта като 
идеален образ на резолтатато способът {начинате представата за процеса 
и вклучва визията на конкретни методи и средствакоито ще приведат 
предмета на дейноста в неговото однесително крайно състоянийе наречено 
продукт или резултат  на дейноста.
Всеки един участник в укта на обоченйето изпълнява конкретната дейност
койато по еден друг начин се свързва с иноващционните образовителни 
процесиВъзможно е мотивацйолната деформация {като свиванв 
подтискане на желания стремежиститулида доведе до ограничване на 
собективния познаватвлвн ресурс за всяка дейностсвързана със 
създаването и релизиранйето иновационни одеиИ още по нататък липсата 
на мотивация поражда незаинмерецованост за извърщаване на дейност 
недостатъчно единство мещду соцялен опит и потенцялните възможности 
на субекта.
Следовително за иновацолнни мотиви може да се говори дотолкова 
доколкото те пораждат иновционни характеристики в другите компоненти 
на дейносттаЕто защто исклочително  значение има мотивациатакоято по 
свойначин задвижва всички останали елементи на дейностаТова означува 
че промените в образителната политика трябва да мотивират и стимулират 
дейстията на субектитеучастници в процеса.
Нащата традиционна педагогика е приела не формално логическияа преди 
всичко психологическия подходкойто претполага съборазъване с 
възраствите особености на децата и водещтите функци на въспитанйето и 
обученйето в демското пазвитиеОбученйето в различните перйоди на 
демството се свързва с различна психична системапротичаща като 
взаимообуцловена дейност релизирана  в различни форми на 
взаимодействиеТази постановка дава нова интепретациа и релизация на 
идеите на хуманизмаТрадиционната система на обоченйето по своята 
същност се опира на исполненото на определени изисикъвания и 
нормативикато се стреми да въздейства на личноста чрес колектива 
неоценявайки личната свобода – това важно условие за само израздванйе в 
ученето и за развитие на творчествотообците подходи към образованието 
трябва да имат личнонно орентиран характерЛичностно орентираната 
педагогика се опира на хуманистичното направлениеБ центара на 
хуманистичната теория стои личността нейните ценности нейната лична 
свобода и способноста да прогнизира и контролира цопствения си живот
Хуманистичната орентация обединява усилията на учени  { петагози
психолозифилозофисоцйолози } в техните търсения за смисъла за 
човечкото битие на самоактуализацятана творчесттвотона свободата на 
избора на цялеста на интегративността на мисленето на управление от 
механизми на сопствено развитие
Хуманистичната петагогика е орентирана към индивидуализация и 
дехеринцацията на обученйетокъм исползвание на индивидуални 
нормативи и съдветно програми за развитие към засилване на 
положителните мотиви на ученекъм активизацията на творчеството
Основните идеи се свиждат до разкриване на технизмите за само обочение 
и самовъзпоманиекато имат предвит индивидуалните особености на 
личността създадат благоприятни условия за развитийето на тези процеси
Хуманистичната петагогика се раководи от това че личноста може да 
развива способноститте  си и да реализира своя познавателен потенцял 
когато са удотворени нейните потребности за безопасност за 
пренадлежност към някаква общност любов уважение и самоценкам е 
когато функционира феноменът изповедата.
В контекста на тази размисли следва да се отбележиче личностно­
орентиране подход предполага не само самоактуализирация с цел 
максимално разгржтане на аз­концепцията трябва да се има предвид 
необходимоцтта за формиране на аз­идеалния м е представата за това каква 
би искала да бъде личноста такова социално формиране се същтествува 
единствено под въздействието на цоцялно значими норми и цености.
Водеците орентири както в миналото така и днес се явяват идеологивта
държавата и нейните економически изисиквания  бюрократичнатс система 
на управление на образованието традиците и ритуалите на педагогическото 
съзнаниеЛичнотният подходразбира сене може да одмени 
въздействието на тези достаточно мощни факториАктуалноста на 
концепцията за личностно орентираното образование  е обословена не само 
от нейната значимост за обновяващото се опществоно преди всичко от 
обасновката на емпиричните и теоретичните педагогически предпоставки
Към първите предпоставки може да се однесе натрупаният за последните 
деселетия опит от наваторска дейностнасочен към създаване на 
алтернативни образователни системиВ качеството на теоретически 

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Подходи за хуманизация на образобанието

детерминанти на търсенето. Тяхното проявление зависи от това, доколко потребителят е склонен да изменя съотношението между търсеното количество стоки или услуги и техните цени. Промени в доходите – н...
Изпратен от:
romeo83
на 2010-03-29
Добавен в:
Реферати
по Педагогика
Статистика:
25 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по дисциплината Технологии, изкуство, образование
изпитен тест по Педагогика за Студенти от 1 курс
Тестът е сборен от няколко раздела, включващи Основна терминология, Сфери на действие и насоки на развитие в дизайна, Основни категории, Форма и формоизграждане, Функция и функционалност, Качество и оценяване на потребителските свойства на промишлените изделия, Детската среда – определение и функционални параметри, Проблеми на дизайна за детските играчки и др. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
34
19
1
12 мин
03.09.2013
Тест по Техника на безопасност на тема "Защита при бедствия и аварии" за 7-ми клас
изпитен тест по Педагогика за Ученици от 7 клас
Тестът е предназначен за ученици от 7-ми клас по дисциплината "Техника на безопасност" и "Гражданска защита". Темата е "Защита при бедствия и аварии". Състои се от 29 въпроса, които имат само по един верен отговор.
(Лесен)
29
16
1
5 мин
05.07.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Подходи за хуманизация на образобанието

Материал № 482573, от 29 мар 2010
Свален: 25 пъти
Прегледан: 69 пъти
Качен от:
Предмет: Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 2,177
Брой символи: 15,046

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Подходи за хуманизация на образобанието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
408

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,916 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала