Големина на текста:
1. Същност на контрола като обществено отношение
Същността на контрола изразява най-съществената, най-главната страна,
която определя вътрешната относителна устойчивост и дълбочина на процесите,
на явленията, на отношенията, проявявани чрез формите и методите на
въздействие.
Етимологично понятие „контрол“ показва определени различия. В някои
езици контролът се определя като проверка, ревизия, установяване на изправност.
Социалния контрол е властно обществено отношение. Властта е абсолютна,
перфектна предпоставка за обективизиране на контрола в социалното битие.
Легитимността на определена власт се изразява в социалната необходимост от
доминирането и господството на конкретна обществена сила. Легалността на
властта е преди всичко юридическо потвърждаване на политически формираната
власт. „Властта придава легитимност, правителството гарантира легалност“.
Потребността от контрол възниква от необходимостта , социумът/обществото/
да гарантира правата си чрез граждански контрол, и обратно, държавата да
гарантира функционирането си чрез системата на държавните органи за контрол
Психологически подход при определянето на контрола
За да осъществява управлението на организацията, ръководителят, в
качеството си на притежател на властта, трябва да има възможност да
държи под свой контрол нещата, които са значими за изпълнителя.
Подчиненият става зависим от притежаващия власт, който може да го
заставя да действа в съответствие с конкретни изисквания. Хората са
зависими, защото непрекъснато задоволяват някакви потребности. Точно те
определят и природата на човешкото поведение.
Теории на мотивацията
Този подход е формулиран от Ф. В. Тейлър, който определя парите са
генерален подбудител и награда като следствие на възприетото поведение. Според
този подход служителите във всяко едно предприятие работят поради
потребността от пари, за да могат да удовлетворят различни свои потребности От
своя страна парите се възприемат като средство за придобиване на други желани
ценности.
Влиянието на групата и ръководителя върху поведението
Някои изследователи приемат, че „влиянието и властта зависят от личността,
върху която се оказва влияние, от конкретната ситуация и от способностите на
самия ръководител. Не съществува реална, абсолютна власт, така както никой не
може да окаже влияние на всички хора във всички ситуации“.
Според класификацията на американските изследователи Френч и Райвен
властта има следните основни форми:
?Власт, основана на принуда. Изпълнителят вярва, че лицето, което влияе,
има възможност да го наказва по такъв начин, че да му попречи да удовлетвори
някаква насъщна потребност или може да му причини някакви други
неприятности(1)
? Власт, основана на възнаграждение. Изпълнителят вярва, че лицето, което
влияе, има възможност да удовлетвори негови насъщни потребности или да му
достави удоволствие(2)
1
?Експертна власт (власт на експерта). Изпълнителят е убеден, че лицето,
което влияе, са толкова привлекателни за изпълнителя, че на последния му се
иска да прилича досущ на него (на влияещия) (3).
?Законна власт (власт, основана на закона). Изпълнителят вярва, че лицето,
което влияе, има и право да дава заповеди, а самият той е длъжен да се подчинява
на тези заповеди. Подчиненият изпълнява заповеди на влияещия, тъй като е
убеден, че това изпълнение ще доведе до удовлетворяване на негови потребности..
Тази форма на власт има особено действен характер, когато подчиненият
изпълнява заповедите на ръководителя само за това, че той стои на по-висока
степен в организационната йерархия./4/
Механистичен подход в определенията за контрола
Структурните белези на системите дават основание да се говори и за
механистичен подход в контрола.
Механистичният подход е свързан със затворените и отворени системи за
обратна връзка. При отворените системи обратната връзка предполага
корективните действия да не настъпват автоматично, а да зависят от действието
на фактори, външни за самата система. Контролното въздействие се прилага без
адаптиране към фактическото състояние на процеса, което означава, че входните
параметри за процеса на вземане на решения не се взимат в предвид при
взимането на самите решения.
От друга страна затворената система за обратна връзка е система, при която
за крайния продукт се получава обратна информация до входните параметри,
така, че крайният продукт на системата да може да влияе върху нейните входящи
параметри. Тяхното състояние може да очертае потребността от контролно
въздействие вследствие на сравнението между желаната стойност и фактическото
състояние на контролирания процес. Затворената контролна система може да е
показана по следния начин
Комуникационен подход при определянето на контрола
Хуманизирането на съвременния мениджмънт е една сравнително нова
концепция. Тя поставя в центъра на всички социални и икономически
организации човешкият фактор. Според нея всяка организация функционира
благодарение на комуникациите. Това налага контролът да фокусира своето
внимание именно върху тази страна на организациите. По тази причина
контролът все повече се свързва не толкова с „измерване“, а по-скоро с контрол
на комуникациите. Ето защо се приема, че все по-голямо значение за
ефективността на мениджмънта добива контролът на комуникационния климат,
на междуличностните отношения в институционалната среда, на формалното и
неформалното общуване и взаимодействията между всички, които са съпричастни
с дейността на организацията. Този контрол е възможен, тъй като самият процес
на комуникация притежава такава функция, каквато е контролиращата.
В тази връзка вътрешният контрол като форма на контрола се определя като
комуникационна дейност, която обхваща както явни, така и скрити
организационни ситуации, изпълняваща се както от оторизирани, така и от
доброволно изявяващи се субекти. Контролната функция на комуникацията
позволява много по-конкретно да се определят задълженията, правата и
отговорностите..
2
Основни белези на социалния контрол
?Контролът е властническо, обществено отношение, което в зависимост
от конкретните исторически и социални условия се осъществява от
специални институции, специализирани звена или като функция на
социално управление(1)
?Контролът се проявява като въздействие върху поведението на
личността, или върху социални групи, което намира израз в изисквания за
спазване на общоприети и санкционирани норми и правила за поведение(2)
?Контролното въздействие утвърждава обществените норми и правила
за поведение, съдейства те да се превърнат в личностен мотив на поведение,
във вътрешен критерий за социална принадлежност.(3)
Чрез контролът в качеството му на управленска функция се търси
ефективното системно осигуряване на:
?надеждността, правилността, съизмеримостта на получаваната и
представяната информация (1)
?спазването на нормативните актове, стратегиите, програмите,
процедурите (2)
?съхраняване, опазване, оптимизиране на потенциала и капацитета на
системата (3)
?правилното използване на ресурсите при осъществяване на дейността
(4)
?реализиране на конкретните цели и задачи, както за отделните
операции и проекти, така за онези основни цели, които са присъщи на
система (5)
?интегриране на компонентите на системата (6)
Посочените белези ни дават основание да приемем, че социалният контрол е
онази интегрирана система, чиито обществен статус и системни качества се
реализират чрез упражняване на влияние или корекция върху общественото
съзнание и битие в съответствие с конкретна цел.
Същност на контрола като управленска функция
Обща характеристика на контролната функция
Структурата по принцип определя динамизма, подвижната страна на
общественото развитие, неговите реални и потенциални възможности да
реализира определена цел. Управленските функции на всяко общество в дина-
мика изразяват възможностите на отделните структурни единици да управляват
ида бъдат управлявани.
Характерът на управленските функции определя възможността на всяка
структура да поставя целите, да организира тяхното изпълнение, да проверява и
регулира поведението на отделните подсистеми и на обществото като цяло по пъ-
тя към крайната цел. В този смисъл структурата се превръща в определен израз
на регулираност, със съответна мярка, степен на регулирана връзка между
отделните елементи на системата, между тях и околната среда. Структурата по
необходимост съдържа контролната функция, онзи елемент от общото понятие за
регулираност, който определя поведението на системата и нейната възможност да
се развива в поставените параметри, да постига целта. (фиг.1)
Оценка на нормата на системата
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност на контрола като обществено отношение

Същността на контрола изразява най-съществената, най-главната страна, която определя вътрешната относителна устойчивост и дълбочина на процесите, на явленията, на отношенията, проявявани чрез формите и методите на въздействие...
Изпратен от:
d_st87
на 2010-03-13
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
212 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Ефективен ли е вътрешния одит в банките?
добавена от Ireto87 22.11.2016
3
9
1. Проблеми на контролния процес 2. Възможности /варианти/ за усъвършенстване на контролния процес
добавена от qsen_tasev 26.01.2016
1
14
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс на тема "Времева стойност на парите"
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти във 2-ри курс, изучаващи Финанси.
(Много лесен)
15
3
1
5 мин
25.07.2018
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
1
1
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Същност на контрола като обществено отношение

Материал № 473026, от 13 мар 2010
Свален: 212 пъти
Прегледан: 226 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 58
Брой думи: 21,363
Брой символи: 144,402

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на контрола като обществено отношение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения