Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
Големина на текста:
М. Вебер
" Протестантската етика и духът на капитализма"
Макс Вебер ( 1884 - 1920 ) е виден немски социолог. За една от
основните му работи се счита " Протестантската етика и духът на
капитализма", в която Вебер прави сравнителен анализ на най-
значимите религии и проанализира взаимодействието на
икономическите условия, социалните фактори и религиозните
убеждения. Произведението е публикувано за първи път през 1905 г.
в Германия и е една от най-добрите работи анализиращи причините
за възникването на съвременния капитализъм.
В началото на своята знаменита книга М. Вебер прави
детайлен анализ на статистическите данни, отразяващи
разпределението на протестанти и католици в различните социални
слоеве. На основата на данни, събрани в Германия, Австрия и
Холандия, той стига до извода, че протестантите преобладават в
средите на владеещите капитала, предприемачите и висшите
квалифицирани слоеве на работниците.
Освен това, съвършено очевидни са и различията в
образованието. Така, ако сред католиците преобладават хора с
хуманитарно образование, то сред протестантите, готвещи се, по
мнението на Вебер, за "буржоазен" начин на живот повече са хората
с техническо образование. Той обяснява тази своеобразна психична
нагласа с началното възпитание.
Така също Вебер отбелязва, че католиците, не занимая
ключови постове в политиката и търговията, като по този начин
опровергават тенденцията за това, че националните и религиозни
малцинства, противостоящи в качеството си на подчинени на
някаква друга "господстваща" група …. концентрират своите усилия
в областта на предприемачеството и търговията. Така е било с
поляците в Русия и Прусия, с хугенотите във Франция, квакерите в
Англия, но не и с католиците в Германия.
Той си задава въпроса, с какво е свързано това определяне на
социалния статус във връзка с религията. И, независимо от това, че
действително съществуват обективно-исторически причини за
преобладаването на протестантите сред най-обезпечените слоеве от
населението, той все пас е склонен да приеме, че причината за
различното поведение трябва да се търси в "устойчивото вътрешно
своеобразие", а не само в историко-политическото положение.
Той прави опит да даде определение на така наречения "дух на
капитализма". Под дух на капитализма Вебер разбира следното:
"комплекс от връзки, съществуващи в историческата
1
действителност, които ние обединяваме в едно цяло от гледна точка
на тяхното културно значение”.
Авторът привежда редица цитати от Бенджамин Франклин,
който е представен като някакъв пропагандист на философията на
пестеливостта. Според неговото разбиране идеалният човек е
"кредитоспособен, добро порядъчен, чиито дълг е да гледа на
умножението на своя капитал като на самоцел". На пръв поглед
става дума за чисто егоистичен, утилитарен модел на света, когато
"честността е полезна само защото дава кредит". Висшето благо на
тази етика е в печалбата, при пълен отказ от наслаждения. И по този
начин, печалбата се възприема като самоцел. В дадения случай става
дума не просто за житейски съвети, а за някаква своеобразна етика.
Също така може да се каже, че такава позиция е прекрасно етическо
основание на теорията на рационалния избор. Вебер счита, че
честността, когато носи кредит е толкова ценна както и истинската
честност.
Вебер отбелязва една характерна особеност, че ако
разглеждаме капитализма от гледна точка на марксизма, то всички
негови характерни черти могат да се открият в Древен Китай,
Индия, Вавилон, но на всички тези епохи не им достига именно духа
на съвременния капитализъм. Там винаги е съществувала жаждата за
натрупване на богатства, делението на класи, но това не е насочено
към рационалната организация на труда.
Така в южните щати на Америка са били създадени крупни
промишлености за извличане на печалба, но там духът на
капитализма е по-слабо развит, отколкото в по-късно образуваните
от проповедниците северни щати.
Изхождайки от това, Вебер разделя капитализма на
"традиционен" и "съвременен", по начина на организация на
предприятията. Той пише, че съвременният капитализъм навсякъде
се е сблъсквал с традиционния, борел се е с неговите проявления.
Авторът привежда пример с въвеждането на акорда в
селскостопанските предприятия в Германия. Тъй като
селскостопанските работи имат сезонен характер, и по време на
прибиране на реколтата е необходима най-голяма интензивност на
труда, то е направен опит да се стимулира производителността на
труда с въвеждането на акорда и съответно, перспективите за
повишаването му. Но увеличението на заплатата привлича човека от
"традиционния" капитализъм, значително по-малко отколкото
облекченията на работата. А именно такова е и
докапиталистическото отношение към труда.
Вебер счита, че за развитието на капитализма е необходим
известен излишък от население, който да обезпечава наличието на
2
пазара на евтина работна сила. Но низката заплата съвсем не е
тъждествена на евтиния труд Даже чисто в количествено отношение
производителността на труда пада в тези случаи, когато се не
обезпечават потребностите на физическото съществуване. Но
низката заплата не е оправдана и дава обратен резултат в тези
случаи, когато става дума за квалифициран труд, за
високотехнологично оборудвани. Т. е. там, където е необходимо и
развито чувство за отговорност и такъв начин на мислене, при който
трудът се превръща в самоцел. Такова отношение към труда не е
свойствено на човека, а може да се създаде само в резултат на
продължително възпитание.
Следователно, радикалното различие между традиционния и
съвременния капитализъм не в техниката, а в човешките ресурси и
по-точно в отношението на човека към труда.
Традиционен човекСъвременен протестант
Работи, за да живееЖивее, за да работи
Професията е бремеПрофесията е форма на
съществуване
Просто производствоРазширено производство
Ако не излъжеш, няма да
продадеш
Честността е най-добрата
гаранция
Основен вид дейност – търговия Основен вид дейност -
производство
Идеалният тип капиталист, към който се приближават някои
немски промишленици от времето на Вебер той определя така: "на
него са чужди показният разкош и разточителство, опиянението от
властта, на него са присъщи аскетичния начин на живот,
сдържаността и скромността". Богатството му дава ирационалното
усещане за добре изпълнен дълг. Ето защо този тип поведение тъй
често е осъждан в традиционните общества, "нима е нужно цял
живот напрегната работа, за да отнесеш след това цялото си
богатство в гроба?"
По нататък Вебер анализира съвременното общество и стига
до извода за това, че капиталистическото стопанство не се нуждае
повече от санкции на едно или друго религиозно учение и вижда във
всяко (ако това е възможно) влияние на църквата върху стопанския
живот такава вреда, както и регламентацията на икономиката от
страна на държавата. Мирогледа сега се определя от интересите на
търговията и социалната политика. Всичко това са явления от
епохата, когато капитализмът побеждава и сега вече отхвърля
ненужните му опори. Подобно на това, както на времето е съумял да
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 мар 2019 в 10:05 студент на 42 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Социология, випуск 2019
28 фев 2019 в 11:34 студент на 34 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
14 ное 2018 в 13:43 студент на 32 години от Велико Търново - Колеж по мениджмът, търговия и маркетинг, факулетет - Туризъм, специалност - marketing, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Римската империя е била по-храбра преди да бъде просветена

08 яну 2009
·
141
·
2
·
260
·
234
·
58

Аз мисля,че римската империя е била по-храбра преди да бъде просветена,защото когато самата римска личност узнава повече неща за заобикалящия го свят, толкова повече започва да се съобразява с тях...
 

Етика на добродетелта – теория за средината

29 окт 2008
·
467
·
8
·
1,375
·
342
·
49
·
1

Курсова работа за Аристотел. Етика на добродетелта - теория за средината.
 

Добро и зло

22 окт 2008
·
1,016
·
16
·
4,502
·
885
·
58
·
1

Тъй като идейно – тематичния обхват на разглежданата тема е твърде широк и изисква по-детайлно разглеждане, то тук ще акцентирам върху общите принципи, които служат за основа на различните етически учения, опитващи се да определят и изяснят основните...
 

Човек е осъден да бъде свободен

07 окт 2009
·
244
·
2
·
590
·
462
·
47
·
3

В истиския смисъл на думата свобода има само при човека. Всеки човек вижда себе си такъв, какъвто е...
 

Етически анализ

12 мар 2010
·
273
·
5
·
1,153
·
221
·
63

Казус по бизнес етика. Клиентите и конкуренти в дадена ситуация при закупуване на кола Форд ‘‘Пинто’’...
 
Онлайн тестове по Етика
Тест по етика за 10. клас
междинен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът включва въпроси, обхващащи всичко изучавано по етика в десети клас.
(Труден)
51
538
1
1 мин
30.09.2011
Тест по етика и право за 10-ти клас
изходен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът е върху учебното съдържание по етика и право за 10-ти клас. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
745
1
07.03.2013
» виж всички онлайн тестове по етика

М. Вебер - " Протестантската етика и духът на капитализма"

Материал № 471611, от 10 мар 2010
Свален: 400 пъти
Прегледан: 594 пъти
Качен от:
Предмет: Етика, Философия
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,309
Брой символи: 8,191

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "М. Вебер - " Протестантската етика и духът на к ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
с опит от  20 години
348

Павлин Славов
преподава по Етика
в град Благоевград
с опит от  12 години
326

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения