Големина на текста:
Университет за национално и световно стопанство
Университет за национално и световно стопанство
гр. София
гр. София
Курсова работа по
Курсова работа по
Управление на човешките ресурси
Управление на човешките ресурси
тема:
тема:
Връзки и взаимодействие между
Връзки и взаимодействие между
два от елементите
два от елементите
на управление на човешките ресурси:
на управление на човешките ресурси:
1. Подбор на персонал
1. Подбор на персонал
2. Обучение и развитие на персонала
2. Обучение и развитие на персонала
изработил:
изработил:
специалност: Управление на човешките ресурси
специалност: Управление на човешките ресурси
курс:
курс:
I
I
-ви – магистърска програма
-ви – магистърска програма
гр. София
гр. София
2009 г.
2009 г.
Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси.
Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна
реализация на поставените цели. Един от основните ресурси, без който тази
ефективност и сработване между отделните звена на организацията са немислими, е
човешкият. В днешно време човешките ресурси се определят като най-важният и
ценен ресурс на организацията. Те са в основата на интегрирането и задвижването на
всички останали ресурси. С употребата на този актив във времето нараства
продуктивността, способността, стойността и ценноста му за организацията. Не
случайно човешкия фактор е един от най-значимите, „ключът” към успеха в бизнеса.
Управлението на човешките ресурси обхваща всички дейности, които могат да
се разглеждат като компоненти и като серия от процеси, между които се
осъществяват сложни причинно-следствени връзки и са в непрекъсната зависимост.
Системата за управление на човешките ресурси използва определени ресурси на
входа и чрез съответните дейности ги трансформира в резултат - изход, който най-
често може да се дефинира като определено състояние на количествените и
качествени характеристики на заетите и равнището на тяхното трудово представяне.
Освен това качествените измерения на човешките ресурси обхващат разнообразни
елементи. Тези елементи са обект на анализ при определяне на нейната ефективност.
В същото време трябва да се отчита, че системата за УЧР съществува и се развива
под въздействието на околната среда.
Елементите в системата за управление на човешките ресурси са всички
дейности, които трябва да се осъществят в нейните рамки, връзката между тях,
взаймодействията им със заобикалящата ги среда и начина на функциониране при
реализиране целите на организацията. Основните елементи на системата са:
- Анализ на длъжностите – включва системно изследване на съдържанието,
отговорностите и взаимовръзките на длъжностите и на изискванията към техните
изпълнители.
- Проектиране на длъжностите – дейността по определяне на съдържанието,
функциите и взаимовръзките между длъжностите, при което се вземат предвид както
технологичните и икономическите изисквания на работата, така и индивидуалните
нужди на изпълнителите.
- Планиране на ЧР – дейност по определянето на потребностите от ЧР и по
формулирането на подходящи действия за тяхното задоволяване, така че да се
постигнат целите на организацията.
- Подбор на персонала – привличането и оценяването на кандидати за работа, въз
основа на което се избира най-подходящият от тях с оглед изискванията на
длъжността и на организацията и се осъществява процедурата по неговото
назначаване.
- Обучение и развитие на персонала – дейностите по усъвършенстване на знанията
и уменията на заетите с цел да се повиши равнището на тяхното трудово представяне
и по предоставяне на възможности за развитие на кариерата. Напоследък това е
много важен елемент, поради очерталата се в последно време трайна, негативна
деквалификация на персонала.
- Оценяване на персонала – включва характеризиране на равнището на трудовото
представяне на заетите спрямо поставените стандарти и формулиране на насоки за
подобряване на това равнище.
- Заплащането на труда – дейността по определяне на адекватни и справедливи
трудови възнаграждения в съответствие с определени критерии.
- Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд включва
подобряването на условията на труда и опазването на здравето и работоспособността
на заетите.
- Усъвършенстване на трудовите отношения – дейност по пддържане на трудовия
мир в организацията и формиране на благоприятни отношения между управляващи и
управлявани.
Обобщено елементите, тяхната връзка и взаимодействие може да се представи със
следната схема:
Всеки един от елементите в системата на управление на човешките ресурси се
явява и своеобразен етап в цялостната процедура по набиране, управление и
развитие на човешките ресурси. След като е решен проблемът за определянето на
длъжностите, необходими за реализацията на дейността на всяка една организация и
техния брой, излиза въпросът за подборът и назначаването на подходящите хора за
работните места. Действията по подбор на качествен персонал и обучението и
развитието му са взаимосвързани процеса, които непрекъснато протичат във всяка
една организация. Една от основните цели на подбора е да се привлекат подходящи
кандидати за определена длъжност ,като се преценяват техните качества от гледна
точка на изискванията за длъжността и организацията. След тяхното избиране е
необходимо в процеса на работа те да бъдат обучени, така че да станат още по
високо квалифицирани и пълноценни за организацията и нейното представяне на
трудовия пазар, както и да получат възможност за лично удовлетворение и израстване
в йерархията.
Същност и основни характеристики на подбора
на персонал
1. Същност и етапи
Подборът на персонала е част от кадровата политика на организацията и се
очертава като една от най – важните задачи на ръководителите в нея. Подборът на
персонала се свързва с определяне на необходимостта от определeна категория
работници или служители, както и ред процедури, свързани с тяхното назначаване.
Свързан е и с възможността за осъществяване на промени в трудовото поведение и
Осигуряване
на безопасни и
здравословни
условия
на труд
Анализ и
проектиране
на
длъжностите
Оценяван
е на
персонала
Обучение
и
развитие
на
персонала
Планиран
е на
човешкит
е ресурси
Заплащан
е на труда
Подбор на
персонал
Усъвършен
стване
на
трудовите
отношения

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

Всяка организация за постигане на своите цели използва разнообразни ресурси. Правилната употреба и управление на тези ресурси спомагат за бърза и ефективна реализация на поставените цели...
Изпратен от:
Maia
на 2010-03-08
Добавен в:
Курсови работи
по Мениджмънт
Статистика:
1,156 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Трябва ми за утре! Курсова работа по Професиология за дадена професия.
добавена от btseneva 17.02.2013
1
44
Подобни материали
 

Оценка на персонала

01 апр 2010
·
456
·
13
·
2,577
·
551

Мениджмънт на персонала на фирмата, оценка, контрол...
 

Мотивация на човешките ресурси

18 апр 2007
·
3,562
·
1
·
312
·
3

Понятието мотивация е често употребявано . Мотивацията се състои от две съставки , които са следните...
 

Мотивация на персонала

08 дек 2006
·
3,133
·
3
·
649
·
753
·
1

Мотивация на персонала – същност на мотивацията. Теория за йерархия на потребностите на Е. Маслоу. Теория на Дейвид Макклеланд. Теория за двата фактора на Хърцбърг. Мотивация и заплащане на труда...
 

Подбор на персонала

15 дек 2008
·
709
·
13
·
2,152
·
652

През 21 век качественото набиране и подбор на персонала е първата крачка към успешното развитие на една фирма. Това означава търсене и намиране на такъв брой квалифицирани кандидати за дадено работно място...
 

Мотивация на персонала

11 дек 2008
·
208
·
12
·
1,600

Мотивацията и мотивите са област, разбирането на която много често е своеобразен водораздел между различните психологически, организационно-поведенчески.....
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по външнотърговски мениджмънт за студенти
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти
Изпитен тест по външнотърговски мениджмънт на индустриалния бизнес за студенти. Състои се от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
5
1
20.02.2014
Тест по експортен маркетингов мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е предназначен за студенти магистри дистанционно обучение. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
5
1
1 мин
26.08.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Връзки и взаимодействие между два от елементите на управление на човешките ресурси: 1. Подбор на персонал 2. Обучение и развитие на персонала

Материал № 469784, от 08 мар 2010
Свален: 1,156 пъти
Прегледан: 1,129 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 48
Брой думи: 12,835
Брой символи: 80,399

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Връзки и взаимодействие между два от елементите ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения