Големина на текста:
Въведение в икономическата теория.
Основни въпроси на икономическата теория. Равнища на анализ – микро- и
макроикономика. Принципи в икономическото мислене.
Икономическият живот
e взаимодействие между
-потреблението (механизъм за задоволяване на потребностите) – и
-производството – сферата, в която се създават благата за задоволяване на
потребностите.
ПОТРЕБНОСТ – усещане за неудовлетвореност у хората, което те се стремят да
преодолеят.
ПОТРЕБЛЕНИЕ – консумация, отразяваща желание, нужда, потребност и
платежоспособно търсене.
ПРОИЗВОДСТВО – сфера от общественото стопанство, която обхваща принципите и
механизмите за създаване на блага, необходими за потреблението.
Разделение на труда и специализация
Връзките между хората като потребители и производители се осъществява чрез пазара.
пазар – сфера от общественото стопанство, която обхваща принципите и
механизмите за придвижване на благата – стоките – от производителите към
потребителите.
националното стопанство или икономиката на една държава - всички сфери и
дейности, в които се формира и развива икономическият характер на човешкото
поведение
Икономика
Етимологично понятието икономика има гръцки произход – съчетание от
ойкос – дом, стопанство и
номос – правило, закон.
Конкретно това означава
1. правила или умения за осъществяване на стопанска дейност.
2. съвкупност от всички сфери, институции и социални дейности, които са свързани със
задоволяване на потребностите в една държава (национална икономика).
ИКОНОМИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Желанията на хората да потребяват са неограничени, но ресурсите и произведените от
тях блага – ограничени.
За да се разпределят разумно ограничените ресурси, дейността и поведението на всички
хора се икономизира.
Нужно е:
съобразяване с факта, че ресурсите са ограничени.
рационално изразходване на ограничен ресурс.
Най-важните термини:
РЕСУРСИ – фактори за производство, предпоставки за производство – земя,
труд, капитал и предприемачески фактор.
БЛАГА – всички средства за задоволяване на потребности, които притежават
определена полезност БЛАГА–ПОЛЗА.
ИКОНОМИЗИРАНО ПОВЕДЕНИЕ – стремеж към рационализация и
оптимизиране на резултатите от човешката дейност.
ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА – учение за принципите на икономическо поведение
на хората.
Общата икономическа теория
известна и като икономикс – служи за обясняване на движущите сили на
икономическите събития.
фундаментална теоретична система от принципи на икономическото поведение
на различните индивиди и обществени групи.
резултат от еволюция на икономическото мислене
опростен логически модел, който обхваща определена съвкупност от зависимости
(променливи), свързани с възникването, протичането и резултатите от стопанските
процеси.
Микроикономическа теория
Раздел от икономическата теория, в който се разглеждат принципите на
поведение на отделните икономически единици – потребители, производители – в
обхвата на съответните пазари.
Микроикономиката изучава поведението на домакинствата и предприятията,
състоянието на пазарите и най-общо ефективността на пазарните механизми.
Предмет на анализ е и пазарът на производствени фактори – земя, труд, капитал
и предлагането им.
Микроикономиката изучава още: най-важните функции на държавата и
съотношението между частния и публичния сектор в икономиката.
Микроикономиката
изучава как човешкото поведение въздейства върху относително тясно
дефинирани стопански субекти – домакинствата и фирмите. Гледа стопанските
явления през микроскоп, за да види как производители и потребители изпълняват
своите функции
Макроикономическа теория
разглежда принципите на функциониране на националната стопанска система в
нейната цялост и единство,
има за цел да оптимизира основните макроикономически параметри и
зависимости
следи общите резултати от националното производство и ги изразява чрез:
- резултатите от националното производство – БВП,
- размерите на безработицата и инфлацията.
Макроикономиката
изучава как човешкото поведение въздейства върху резултатите на високо
агрегираните пазари, каквито са пазарите на стоки, капитал и труд.
занимава се с практиката на управление на оскъдни национални ресурси – т.е.
как един или друг подход в икономическата политика се отразява на агрегираните
национални стопански показатели.
Макроикономиката е наука за състоянието на стопанството и неговите проблеми
– безработица, инфлация, икономически цикли и икономически растеж. Това са четири
централни въпроса на макроикономиката
Предмет на общата икономическа теория
ПРЕДМЕТЪТ се свежда до изследване на алтернативните начини, по които
хората могат да разпределят ограничените ресурси за постигане на определени
конкурентни цели чрез механизмите на пазарната система.
- ограничени ресурси – ограничеността на благата не позволява потребностите да бъдат
задоволени изцяло; хората са принудени да търсят най-доброто алтернативно решение,
те трябва да направят избор при разпределение на ресурсите.
- изборът означава отказ от други алтернативи.
- изборът става чрез механизмите на пазара - търсене и предлагане, цени и
конкуренция.
Подходи в икономическата теория
Позитивният подход – констатиране или описване на реалното състояние на
икономиката. Помага ни да разберем взаимозависимостта между причини и възможни
следствия.
Нормативният подход – което би трябвало да бъде – определена ценностна
представа, която извежда икономическа политика за осъществяването им.
Нормативните възгледи дават израз на разногласия сред представителите на
икономическата теория.
Основните икономически принципи
Икономическата теория формулира система от принципи на икономическото
познание и мислене – така допринася за формирането на рационално целенасочено
икономическо поведение
1. Принципът за всеобщата ограниченост
Ограниченост на ресурси Противоречие с неограничени потребности
Решение – рационално разпределение
Резултат – постигане на определена степен на благосъстояние
2. Принципът за икономизиране/оптимизиране
за максимум резултати и минимум разходи
Той е свързан с така нареченото пределно, маржинално икономическо мислене.
Максимизирането на ефекта се осъществява чрез изменения, но в определени граници –
предел, марджин – маргинално мислене. Една стопанска дейност се разширява за
максимизиране/оптимизиране на ефекта дотогава, докато допълнителните разходи и
допълнителните резултати се занулят, изравнят. Това означава, че всеки избор е
пределен, че всяка икономическа дейност има пределни граници.
ПРЕДЕЛ, ПРЕДЕЛНА ГРАНИЦА – определен мащаб, размер, до който една
дейност може да постигне максимален ефект. Пределно или маргинално мислене –
увеличаваш цената, увеличаваш обема, стимулираш растежа на продажбите с реклама,
но само до определен предел.
3. Принципът за множественост на ефектите
Непосредствен ефект – добре, но е възможна появата на множество вторични
ефекти – нежелани от производители и потребители, от обществото – например
замърсяването на природата. Или увеличаваш заплатите, за да увеличиш
потреблението – но може да причиниш инфлация.
Правилото - Максимизиращото поведение трябва да отразява не само
непосредствените, но и вторичните ефекти
4. Принципът за взаимна съгласуваност чрез пазара
Принцип за координация на конкуриращото поведение

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въведение в икономическа теория

Въведение в икономическа теория, за студенти които изучават икономика...
Изпратен от:
oksifoxi1
на 2010-01-23
Добавен в:
Лекции
по Икономика
Статистика:
163 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Кога повшаането на цеовото равнище не увличава БВП?
добавена от krasimirtasev 01.06.2014
0
3
Една от постановките на икономическата теория на благосъстоянието е, че ефективно пазарно равновесие може да се постигне при условие, че няма външни ефекти.
добавена от pashkunovasylvia 13.01.2012
0
55
Подобни материали
 

Предприемачество

21 ное 2008
·
381
·
8
·
1,101
·
135
·
28
·
1

В почти всички дефиниции на понятието “предприемачество” съществува една обша черта – това, че говорим за един вид човешко поведение, което включва: 1.Вземане на инициатива, 2.Организация и реорганизация на социално-икономическите механизми...
 

Бизнес план

25 окт 2009
·
827
·
11
·
1,922
·
1,070
·
143
·
1

Бизнес план на мандра по предприемачество...
 

Видове риск за предприятието

18 апр 2011
·
206
·
16
·
2,816
·
50

Видове риск за предприятие “Артстрой” ООД. Методи за оценка на риска. Значението на риска за резултатите на предприятието...
 

Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане.

26 мар 2006
·
2,350
·
21
·
2,944
·
621
·
187
·
4

Пазари.Форми на пазарите. Конкуренция. Ценообразуване на пазара. Търсене и предлагане. - същност, определения, формули и таблици за процесите.
 

Особености на пазарното търсене, пазарното предлагане и равновесие на съвършеноконкурентния пазар на труда

18 окт 2007
·
387
·
10
·
1,208
·
50
·
11

Сравнението на основните модели на пазарите показва, че всеки от тях се отличава със своя характеристика и закономерности на развитие.
 
Онлайн тестове по Икономика
Тест по икономика за мениджъри
професионален тест по Икономика за
Тестът съдържа 27 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е както за студенти, изучаващи дисциплината, така и за всички потребители, интересуващи се тясно от материята. Разисква приходи-разходи, възвръщаемост, фирми-съвършени конкуренти, финансови криви, приходи, олигопол и други.
(Труден)
27
8
1
21 мин
10.11.2016
Контролен тест по икономика за студенти
междинен тест по Икономика за Студенти от 1 курс
Контролен тест (междинен) от 10 въпроса по дисциплината, всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти.
(Лесен)
10
37
1
04.10.2016
» виж всички онлайн тестове по икономика

Въведение в икономическа теория

Материал № 442744, от 23 яну 2010
Свален: 163 пъти
Прегледан: 238 пъти
Качен от:
Предмет: Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 46
Брой думи: 15,283
Брой символи: 98,875

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в икономическа теория"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лиляна Велчева
преподава по Икономика
в град Пазарджик
1 754 64

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения