Големина на текста:
ФинансиФинанси и финансова система
Финанси и финансова система
1.Теоретични основи на финансите
Както по своя характер, така и по съдържанието си финансите са
парично отношение. Счита се, че произходът на понятието е от Finis,
Finare, което означава край, завършък с парично плащане. По-късно -
Financia - парично плащане на определен падеж или на определена дата;
Finances - приходи на държавния бюджет, като след време към тях се
причисляват и разходи на държавния бюджет. За първи път Financia
възниква в Италия през 13 - 15 век. Днес под “Финанси” се разбира
парични отношения, които изразяват процесите, свързани с формирането
и разходването на фондовете на държавата, предприятията и
индивидите.
Финансовите отношения са парични отношения, но не всички парични
отношения са финансови. Финансовите отношения имат своя специфика,
която ги отличава от останалите парични отношения, а именно:
3инструмент за разпределение и преразпределение на БВП и
националния доход;
3изразяват отношения, свързани с формирането на парични
фондове (бюджети) със строго целево предназначение;
3имат условно-безвъзмезден характер.
За възникването на финансите е необходимо съществуването на две
предпоставки: възникването на парите и възникването на държавата.
Парите са предпоставка за възникването на финансовите отношения до
толкова, до колкото те предопределят формата на тяхното съществуване.
Държавата е абсолютно необходима, за да възникнат финансовите
отношения.
Държава - това е институция, която поставя началото на цивилизованото
човешко общество. Тя не произвежда нищо, а за да изпълни своите
първични функции, на нея са й необходими средства. Държавата набира
ресурсите си от стопанските субекти.
Именно в процеса на изземване на средствата от стопанските субекти и
предоставянето им на държавата възникват финансовите отношения. Те
възникват по повод на задоволяването на т.нар. колективни
потребности.
Финансовите отношения възникват на две равнища: на макроравнище
/държавни, публични финанси/ и на микроравнище /индивидуални
финанси - финанси на фирми, предприятия и на семействата/.
1
ФинансиФинанси и финансова система
2.Икономическа роля на държавата като основа за еволюцията
на публичните финанси
В основата на публичните финанси стои държавата и нейните функции.
Първоначално държавата се приема само като административно тяло,
чуждо на икономиката. Според Адам Смит държавата е “едно
необходимо зло”, без което не може. Държавата, разглеждана само като
административно тяло, не може да се меси в икономиката. Той определя
квота от средства, които трябва да се предоставят на държавата за
изпълнението на функциите й. Тази квота е в размер на 1/10 от БВП.
Адам Смит определя и три правила, които придобиват класичеси
характер и действат повече от 150 г. за финансово-икономическото
поведение на държавата. Те гласят:
1) умерена стопанска дейност от страна на държавата;
2) неутрална спрямо конкурентните условия на пазара финансова
политика;
3) уравновесен /балансиран/ държавен бюджет.
Световният икономически процес доказва, че пазарният механизъм не е
в състояние да изведе икономиките, когато изпаднат в тежка
икономическа криза, което налага активната намеса на държавата в
икономиката чрез различни икономически стимули. Без намесата на
държавата не може да се спре разрухата в икономиката.
Изразител на новите идеи в икономиката става Кейнс чрез своя труд
“Обща теория на заетостта, лихвите и парите”. Кейнс преобръща трите
класически правила на Смит и те звучат така:
1) активна стопанска дейност от страна на държавата;
2) целенасочена регулативна финансова политика от страна на
държавата;
3) дефицитен държавен бюджет.
Кейнсианските идеи водят и до съществени количествени промени в
сферата на финансите. За да изпълни тези свои икономическо-социални
функции, на държавата са й необходими повече средства /40 - 60% от
БВП/.
Днес на практика е трудно да се изброят всички функции, които
изпълняват съвременните държави. Все пак в литературата са
общоприети следните, подразделени на две големи групи /имат много
аспектен характер/:
1. Дейността на държавата по поддържане и облекчаване
функционирането на пазарната система:
2. Осигуряване на правова база и обществена атмосфера,
способтващи за ефективното функциониране на пазарната система.
Правителствата трябва да регламентират законово “правилата на
2
ФинансиФинанси и финансова система
играта” в обществено-икономическия живот. Те приемат пакета от
закони, на които се основават взаимоотношенията в социално-
икономическия живот; трябва да поддържат полиция, която да следи
за спазването на тези закони.
3. Създаване на антимонополно законодателство за защита на
конкуренцията.
4. Дейността на държавата по засилването и модифицирането
функционирането на пазарната система; за противодействието на
пазарните провали:
5. Преразпределение на дохода и богатството. Пазарното
стопанство води до голяма диференциация в доходите и богатството и
поражда проблема за бедността. Държавата чрез своите финанси
трябва да противодейства на това, което се осъщетвява чрез данъчната
система, системата за социално осигуряване, държавните трансфери и
пр.
6. Преразпределение /алокация/ на ресурсите. Ако се остави
пазарното стопанство да разпределя факторите на производството,
едва ли биха се получили оптимални продуктови, отраслови и
териториални структури. Комерсиалният интерес би нарушил тази
оптималност. Държавата трябва да въздейства върху пазарния процес.
7. Действие на държавата с цел стабилизиране на
икономиката - чрез различни икономически лостове във
връзка с въздействие върху инфлация, безработица,
икономически растеж, икономически структури.
Функциите на финансите могат да се класифицират като:
разпределителна функция, съдейства за разпределението на доходите;
управленско-регулативна функция; контролна функция.
3.Финансова система и финансова политика
Финансовите отношения като парични потоци със специфична
характеристика могат да се разглеждат като система с все по-нарастващо
значение във възпроизвоствения процес. Финансовата система
осигурява инфраструктурата на функционирането на финансовия сектор.
Финансовата система се разглежда в два аспекта - икономически и
институционален.
Разгледана чрез икономическия аспект , финансовата система е
съвкупност от финансови отношения, на базата на които се образуват
съответните фондове и се преразпределя обществената продукция.
Финансовата система се състои от две структурни звена - фискалн
1
и
1
???????? - Fiscus - ?????? ?? ????;
- ?????? ?? ?????????? ?? ???????, ?? ?????????
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 2)
ivan883 написа на 09 май 2009 ОТГОВОРИ
студент
а така колежке пиши на личен
silviq_zlatkova написа на 25 мар 2009 ОТГОВОРИ
студент от София , Бизнес колеж "Евростандарт"
 
Домашни по темата на материала
Данъчно облагане и икономическо поведение
добавена от krasa.boyanova 13.12.2016
2
14
Публични финанси за студенти
добавена от bebcheto91_123 07.06.2012
1
65
Подобни материали
 

Социално осигуряване

27 дек 2010
·
169
·
33
·
1,960
·
295
·
31

Лекция по социално осигуряване за 2 курс специалност ИБ...
 

Българска фондова борса

24 яну 2011
·
641
·
23
·
8,650
·
805
·
293

Състояние, проблеми и перспективи на "Българската фондова борса София" АД...
 

Финанси

15 дек 2007
·
1,602
·
1
·
1,184
·
331
·
38
·
1

Същност на парите (вид стока): -Сметна единица за измерване цените на благата. -Всеобщо средство за обръщение. -Платежно средство. -Средство за натрупване. Изучават се от паричната теория.Възникнали са независимо от развитието на държавата...
 

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

05 яну 2010
·
255
·
5
·
1,337
·
249
·
51
·

прави се обща характеристика на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в България...
 

Източници на капитала на фирмата. Среднопретеглена цена на капитала

11 апр 2010
·
110
·
2
·
466
·
189
·
7

Финансирането за сметка на вътрешни източници има значителни предимства пред външното финансиране. Развитието на една фирма за сметка на вътрешни източници е в истински смисъл растеж на тази фирма...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
15
1
1
27.08.2018
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(За отличници)
17
03.09.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финанси - учебник (126 страници)

Материал № 44113, от 29 окт 2007
Свален: 4,682 пъти
Прегледан: 2,211 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 121
Брой думи: 21,262
Брой символи: 186,943

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финанси - учебник (126 страници)"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения