Големина на текста:
Минерални торове. Същност, видове, употреба.
От въздуха и водата растенията получават въглерод и кислород. За тяхното
развитие обаче, са необходими и големи количества азот,фосфор, калий и в по-
малки количества - мед,калций,цинк, желязо, магнезий и др. Тези елементи се
извличат от почвата във вид на йони. При продължително използване на почвата
количеството на някои елементи в нея намалява. Ето защо, за да се възстановява
или пък обогатява съставът на почвата и за да се увеличи плодородието й,
необходимите елементи се внасят под формата на торове – естествени и изкуствени
наречени още минерални. Количеството и видът на торовете се определя от вида на
почвата и нуждите на растението.
Най-голямо стопанско значение имат минералните торове. Те са специално
произвеждани продукти, които съдържат необходимите за развитието на растенията
химични елементи в усвояем вид.
В зависимост от елементите, които съдържат минералните торове се разделят на
азотни,фосфорни и калиеви:
- азотни – NH
4
NO
3
(амониева селитра),
Ca(NO
3
)
2
(калциева селитра),
(NH
4
)
2
SO
4
/амониев сулфат/
NH2CONH2 /карбамид/
Съдържанието на азотни торове се изразява чрез масовите проценти азот в
съответното вещество.Амониевият сулфат (NH4)2SO4 съдържа 21% азот.Този тор
внася и сяра под формата на сулфатен йон. Калциевият нитрат Ca(NO3)2 е със 17%
азот, карбамида - NH2CONH2 – 47% азот, амониевата селитра -NH4NO3 – 35%
азот.Последният съдържа и двете форми на азота – нитратна и амониева.
- калиеви – KNO
3
(обикновена калиева селитра),
K
2
CO
3
(поташ),
K
2
SO
4
/калиев сулфат/
KCl /калиев хлорид/
Калият е измежду елементите с най-високо съдържание в сухата маса на
растенията. Използват се предимно два типа калиеви торове - калиев хлорид KCL и
калиев сулфат K2SO4.
- фосфорни -Ca(H
2
PO
4
)
2
.CaSO
4
.2H
2
O (суперфосфат),
CaHPO
4
(преципитат),
Ca(H
2
PO
4
)
2
(двоен суперфосфат),
Ca
3
(PO
4
)
2
(фосфористо брашно)
Фосфорните торове са потенциално рискови за околната среда,тъй като могат да
повишат съдържанието на тежки метали в почвите.Тези метали, главно кадмий се
съдържат в апатитните руди и при синтеза на торове попадат в суперфосфата.
В почвата се внасят и малко количество торове, които доставят на растенията
други химични елементи – мед, цинк и др. Те се наричат микроторове.
По броя на хранителните елементи, които се внасят с тях, торовете са прости и
комбинирани. Простите торове съдържат само един хранителен елемент, а
комбинираните – два или повече хранителни елемента, например азотно-фосфорни,
фосфорно-калиеви и т.н. Комбинирани торове са например амофос - NH
4
H
2
PO
4
и
амофоска - KNH
4
HPO
4.
Амофосът е сложен, висококонценриран, безбаластен,
водноразтворим минерален тор. Предлага се в гранулирана форма с изравнени по
размер гранули, поради което се разпространява равномерно по почвената
повърхност. Съдържа 12 % азот (N) и 52 % фосфор (P2O5) или общо 64 % активно
вещество.
Торовете се делят също така на разтворим и неразтворими. Разтворимите са
бързо действащи. Те се усвояват много бързо от растенията Резултатът от
действието им се проявява няколко дни след торенето. Такива са калиевите и
азотните торове. Някои от фосфорните торове са неразтворими и действат по-бавно,
но по-продължително. Под действието на киселините в почвата те се превръщат в
разтворими вещества и едва тогава се усвояват от растенията.
В почвата торовете се внасят предимно под формата на гранули или прах.
Извършва се и торене с разтвори. Обикновено се използва разреден разтвор на
амоняк или на амониева селитра.
В табл. 1 могат да се видят най-важните минерални торове и техните химични
свойства:
Минерални тороветаблица 1
Видове
торове
Разтворими НеразтворимиНаименования в
практиката
Прости
Азотни
NH
4
NO
3
амониева селитра
(NH
4
)
2
SO
4
амониев сулфат
Ca(NO
3
)
2
калциева селитра
Калиеви
K
2
CO
3
поташ
KCl калиев хлорид
K
2
SO
4
калиев сулфат
Фосфорни
Ca(H
2
PO
4
)
2
,
CaSO
4
, 2H
2
O
суперфосфати
CaHPO
4
преципитат
Ca(H
2
PO
4
)
2
двоен супер фосфат
Ca(PO
4
)
2
фосфористо брашно
Комбинирани
KNO
3
обикновена (калиева)
селитра
NH
4
H
2
PO
4
амофос
KNH
4
HPO
4
амофоска
Употребата на минерални торове през последните две десетилетия бележи
рязко снижение. Ако през 1981 г. селското стопанство е използвало 1056 х. t
минерални торове, от които 511 x. t азотни, 419 x.t фосфорни и 125 x.t калиеви, то
през 1988 г. тези количества намаляват до 933 х. t (541 - азотни, 294 -фосфорни и 9 -
калиеви), за да достигнат през 2000 г. до 140 х. t (124 - азотни, 14- фосфорни и 2-
калиеви).
Тенденцията в използването на минерални торове за периода 1988-2000 г. е
показана на Фиг. 1, докато Фиг. 2 дава информация за употребени количества
минерални торове - kg/ha в активно вещество.
Фиг.1 фиг.2
Един от сериозните недостатъци на нашето земеделие през последните десетина
години е едностранчивото използване на азотни торове и пренебрегването на
торенето с фосфор. Анализът на процентното съотношение на ползваните
изкуствени торове, показа увеличение на азотните за сметка на фосфорните и
калиеви торове.
Основни твърди азотни торове произвеждани и употребявани както в света,
така и в България са карбамид, амониева селитра и амониев сулфат. Употребата на
други форми и видове торове (амофос, течен азотен тор и др.) има ограничен
характер. През последните 5-6 години обаче,на българския пазар се предлага и
амофос. Стопанските резултати от използването му в производствени условия се
оценяват като много добри. Използването на физиологично кисели торове, както и
едностранчивото, небалансирано азотно торене през последните години, доведоха
до вторично вкисляване на почвите в България. Ето защо към торенето с минерални
торове трябва да се подхожда с особено внимание и прецизност. Минералните
торове са изключително важни за високите добиви в селското стопанство, но те
трябва да се използват в разумни количества, за да не замърсяват природата и да не
вредят на здравето на човека.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Минерални торове. Същност, видове, употреба

Най-голямо стопанско значение имат минералните торове. Те са специално произвеждани продукти, които съдържат необходимите за развитието на растенията химични елементи в усвояем вид.
Изпратен от:
nadenka
на 2007-10-08
Добавен в:
Доклади
по Химия
Статистика:
1,078 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Спешно моля ви! Химия за 10 клас
добавена от deqn_andreev13
0
3
Задача по Химия върху минерални торове
добавена от cv3tence7o
0
12
Изразете реакциите на желязо с прости вещества и определете вида им!
добавена от Dark_Lord1270
0
19
по химия, за днес ми е
добавена от Vicky2112 преди 54 дни
1
4
Химия 8 клас Помогнете моля ви !!!
добавена от vikitou преди 74 дни
1
2
Подобни материали
 

Натриева основа

06 май 2008
·
196
·
2
·
187
·
383
·
14
·

Разтвори на натриева основа се използуват за неутрализиране на киселини и за получаване на натриеви соли при обработване на целулоза, за получаване на вискоза и целофан, производство на сапуни, пластмаси и т.н. ...
 

Амоняк (описание)

12 дек 2007
·
328
·
5
·
228
·
95
·
10
·
2

1.СТРОЕЖ НА МОЛЕКУЛАТА - Молекулата на амоняка съдържа един азотен и три водородни атома,свързани с ковалентни химични връзки.
 

Мед и медни сплави

04 фев 2008
·
450
·
2
·
435
·
266
·
34
·
1

Медта е сравнително малко разпространен в природата метал,среща се предимно под формата на сулфиди и в самородно състояние.Намира най-голямо приложение в техниката от всички цветни метали.Кристалната му решетка е стенноцентрирана кубична К12...
 

Алкална група

12 яну 2009
·
217
·
3
·
440
·
321
·
16
·
5
·

Първа главна група от периодичната система на елементите, наречена още Алкална група включва елементите: 3Li - Литий - K 2s1 11Na — Натрий — KL 3s1 19K — Калий - KLM 4s1 37Rb — Рубидий - KLM 4s24p65s1 55Cs - Цезий — KLM 5s25p66s1...
 

Протокол от лабораторни упражнения по химия

10 дек 2007
·
350
·
4
·
168
·
420
·
32
·
2

Описание на лабораторно упражнение по химия.................
 
Онлайн тестове по Химия
Химия
входен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Входящ тест по химия, съдържащ 21 въпроса от материала за девети клас. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
21
6
1
8 мин
18.01.2015
Тест-изходно ниво по химия за 10-ти клас
изходен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Тестът е предназначен за ученици които не са с профил химия. Има 18 въпроса със средна трудност. Всеки от тях има само един верен отговор. Перфектен е за подготовка за изходно ниво. Обхваща целия материал от 10-ти клас.
(Труден)
18
30
1
1 мин
07.02.2014
» виж всички онлайн тестове по химия

Минерални торове. Същност, видове, употреба

Материал № 42441, от 08 окт 2007
Свален: 1,078 пъти
Прегледан: 629 пъти
Качен от:
Предмет: Химия
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 514
Брой символи: 4,484

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Минерални торове. Същност, видове, употреба"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

доц. Стояна Атанасова
преподава по Химия
в град София
с опит от  30 години
15

Живко Тенев
преподава по Химия
в град София
с опит от  1 години
56 5

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения