Деница Хвърчилкова
преподава по Химия
в град Русе
Големина на текста:
Минерални торове. Същност, видове, употреба.
От въздуха и водата растенията получават въглерод и кислород. За тяхното
развитие обаче, са необходими и големи количества азот,фосфор, калий и в по-
малки количества - мед,калций,цинк, желязо, магнезий и др. Тези елементи се
извличат от почвата във вид на йони. При продължително използване на почвата
количеството на някои елементи в нея намалява. Ето защо, за да се възстановява
или пък обогатява съставът на почвата и за да се увеличи плодородието й,
необходимите елементи се внасят под формата на торове – естествени и изкуствени
наречени още минерални. Количеството и видът на торовете се определя от вида на
почвата и нуждите на растението.
Най-голямо стопанско значение имат минералните торове. Те са специално
произвеждани продукти, които съдържат необходимите за развитието на растенията
химични елементи в усвояем вид.
В зависимост от елементите, които съдържат минералните торове се разделят на
азотни,фосфорни и калиеви:
- азотни – NH
4
NO
3
(амониева селитра),
Ca(NO
3
)
2
(калциева селитра),
(NH
4
)
2
SO
4
/амониев сулфат/
NH2CONH2 /карбамид/
Съдържанието на азотни торове се изразява чрез масовите проценти азот в
съответното вещество.Амониевият сулфат (NH4)2SO4 съдържа 21% азот.Този тор
внася и сяра под формата на сулфатен йон. Калциевият нитрат Ca(NO3)2 е със 17%
азот, карбамида - NH2CONH2 – 47% азот, амониевата селитра -NH4NO3 – 35%
азот.Последният съдържа и двете форми на азота – нитратна и амониева.
- калиеви – KNO
3
(обикновена калиева селитра),
K
2
CO
3
(поташ),
K
2
SO
4
/калиев сулфат/
KCl /калиев хлорид/
Калият е измежду елементите с най-високо съдържание в сухата маса на
растенията. Използват се предимно два типа калиеви торове - калиев хлорид KCL и
калиев сулфат K2SO4.
- фосфорни -Ca(H
2
PO
4
)
2
.CaSO
4
.2H
2
O (суперфосфат),
CaHPO
4
(преципитат),
Ca(H
2
PO
4
)
2
(двоен суперфосфат),
Ca
3
(PO
4
)
2
(фосфористо брашно)
Фосфорните торове са потенциално рискови за околната среда,тъй като могат да
повишат съдържанието на тежки метали в почвите.Тези метали, главно кадмий се
съдържат в апатитните руди и при синтеза на торове попадат в суперфосфата.
В почвата се внасят и малко количество торове, които доставят на растенията
други химични елементи – мед, цинк и др. Те се наричат микроторове.
По броя на хранителните елементи, които се внасят с тях, торовете са прости и
комбинирани. Простите торове съдържат само един хранителен елемент, а
комбинираните – два или повече хранителни елемента, например азотно-фосфорни,
фосфорно-калиеви и т.н. Комбинирани торове са например амофос - NH
4
H
2
PO
4
и
амофоска - KNH
4
HPO
4.
Амофосът е сложен, висококонценриран, безбаластен,
водноразтворим минерален тор. Предлага се в гранулирана форма с изравнени по
размер гранули, поради което се разпространява равномерно по почвената
повърхност. Съдържа 12 % азот (N) и 52 % фосфор (P2O5) или общо 64 % активно
вещество.
Торовете се делят също така на разтворим и неразтворими. Разтворимите са
бързо действащи. Те се усвояват много бързо от растенията Резултатът от
действието им се проявява няколко дни след торенето. Такива са калиевите и
азотните торове. Някои от фосфорните торове са неразтворими и действат по-бавно,
но по-продължително. Под действието на киселините в почвата те се превръщат в
разтворими вещества и едва тогава се усвояват от растенията.
В почвата торовете се внасят предимно под формата на гранули или прах.
Извършва се и торене с разтвори. Обикновено се използва разреден разтвор на
амоняк или на амониева селитра.
В табл. 1 могат да се видят най-важните минерални торове и техните химични
свойства:
Минерални тороветаблица 1
Видове
торове
Разтворими НеразтворимиНаименования в
практиката
Прости
Азотни
NH
4
NO
3
амониева селитра
(NH
4
)
2
SO
4
амониев сулфат
Ca(NO
3
)
2
калциева селитра
Калиеви
K
2
CO
3
поташ
KCl калиев хлорид
K
2
SO
4
калиев сулфат
Фосфорни
Ca(H
2
PO
4
)
2
,
CaSO
4
, 2H
2
O
суперфосфати
CaHPO
4
преципитат
Ca(H
2
PO
4
)
2
двоен супер фосфат
Ca(PO
4
)
2
фосфористо брашно
Комбинирани
KNO
3
обикновена (калиева)
селитра
NH
4
H
2
PO
4
амофос
KNH
4
HPO
4
амофоска
Употребата на минерални торове през последните две десетилетия бележи
рязко снижение. Ако през 1981 г. селското стопанство е използвало 1056 х. t
минерални торове, от които 511 x. t азотни, 419 x.t фосфорни и 125 x.t калиеви, то
през 1988 г. тези количества намаляват до 933 х. t (541 - азотни, 294 -фосфорни и 9 -
калиеви), за да достигнат през 2000 г. до 140 х. t (124 - азотни, 14- фосфорни и 2-
калиеви).
Тенденцията в използването на минерални торове за периода 1988-2000 г. е
показана на Фиг. 1, докато Фиг. 2 дава информация за употребени количества
минерални торове - kg/ha в активно вещество.
Фиг.1 фиг.2
Един от сериозните недостатъци на нашето земеделие през последните десетина
години е едностранчивото използване на азотни торове и пренебрегването на
торенето с фосфор. Анализът на процентното съотношение на ползваните
изкуствени торове, показа увеличение на азотните за сметка на фосфорните и
калиеви торове.
Основни твърди азотни торове произвеждани и употребявани както в света,
така и в България са карбамид, амониева селитра и амониев сулфат. Употребата на
други форми и видове торове (амофос, течен азотен тор и др.) има ограничен
характер. През последните 5-6 години обаче,на българския пазар се предлага и
амофос. Стопанските резултати от използването му в производствени условия се
оценяват като много добри. Използването на физиологично кисели торове, както и
едностранчивото, небалансирано азотно торене през последните години, доведоха
до вторично вкисляване на почвите в България. Ето защо към торенето с минерални
торове трябва да се подхожда с особено внимание и прецизност. Минералните
торове са изключително важни за високите добиви в селското стопанство, но те
трябва да се използват в разумни количества, за да не замърсяват природата и да не
вредят на здравето на човека.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Минерални торове. Същност, видове, употреба

Най-голямо стопанско значение имат минералните торове. Те са специално произвеждани продукти, които съдържат необходимите за развитието на растенията химични елементи в усвояем вид.
Изпратен от:
nadenka
на 2007-10-08
Добавен в:
Доклади
по Химия
Статистика:
1,108 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Спешно моля ви! Химия за 10 клас
добавена от deqn_andreev13 26.04.2014
0
4
Задача по Химия върху минерални торове
добавена от cv3tence7o 27.11.2012
0
17
Изразете реакциите на желязо с прости вещества и определете вида им!
добавена от Dark_Lord1270 16.01.2012
0
19
Моляяяяяяяяяяяя!Помогнете за 9 клас.
добавена от jaky00 07.12.2016
1
10
по химия, за днес ми е
добавена от Vicky2112 12.05.2015
1
6
Подобни материали
 

Натриева основа

06 май 2008
·
207
·
2
·
187
·
412
·
14
·

Разтвори на натриева основа се използуват за неутрализиране на киселини и за получаване на натриеви соли при обработване на целулоза, за получаване на вискоза и целофан, производство на сапуни, пластмаси и т.н. ...
 

Мед и медни сплави

04 фев 2008
·
456
·
2
·
435
·
34
·
1

Медта е сравнително малко разпространен в природата метал,среща се предимно под формата на сулфиди и в самородно състояние.Намира най-голямо приложение в техниката от всички цветни метали.Кристалната му решетка е стенноцентрирана кубична К12...
 

Натриева основа

07 май 2009
·
98
·
3
·
396
·
322
·
26
·
1

Един доклад за натриевата основа. Съдържа някои химични формули, химични свойста, физични своиства, употреба и получаване.
 

Протокол от лабораторни упражнения по химия

10 дек 2007
·
381
·
4
·
168
·
500
·
32
·
2

Описание на лабораторно упражнение по химия.................
 

Натриева основа

24 ное 2011
·
105
·
22
·
541
·
27

Натриевата основа (NaOH, натриев хидроксид или сода каустик) е безцветен основен хидроксид с йоннокристален строеж, получен при взаимодействито на метала натрий с вода...
 
Онлайн тестове по Химия
Тест-изходно ниво по химия за 10-ти клас
изходен тест по Химия за Ученици от 10 клас
Тестът е предназначен за ученици които не са с профил химия. Има 18 въпроса със средна трудност. Всеки от тях има само един верен отговор. Перфектен е за подготовка за изходно ниво. Обхваща целия материал от 10-ти клас.
(Труден)
18
88
1
1 мин
07.02.2014
Тест по химия за ученици от 7-ми клас
любознателен тест по Химия за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа въпроси за проверка на усвоените знания от учениците от седми клас в часовете по химия. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
10
294
1
1 мин
13.08.2014
» виж всички онлайн тестове по химия

Минерални торове. Същност, видове, употреба

Материал № 42441, от 08 окт 2007
Свален: 1,108 пъти
Прегледан: 722 пъти
Качен от:
Предмет: Химия
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 514
Брой символи: 4,484

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Минерални торове. Същност, видове, употреба"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Деница Хвърчилкова
преподава по Химия
в град Русе
с опит от  4 години
81 6

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  25 години
108 19

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения