Големина на текста:
Министерство на
финансите
Одобрен !
ДирекцияВътрешен
контрол
Дата: 21.04.2006 г.
НАРЪЧНИК ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
2006 година
2
ПРЕДГОВОР
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Пред Вас е обновеният вариант на Наръчника за вътрешен одит. Вярваме и се
надяваме, че той ще бъде един истински помощник при извършването на нашата
отговорна и полезна дейност като вътрешни одитори.
През последните години професията на вътрешния одитор по света показва
тенденция за бързо развитие. Като вътрешни одитори в публичния сектор, ние трябва
да положим значителни усилия, за да въведем успешно вътрешния одит в България.
Основната идея, която трябва да ни води е, че вътрешният одит е дейност, която
осъществяваме съвместно с одитираните организации и техните служители. Ние сме
убедени, че така ще се получи най-добър резултат, значително превъзхождащ
резултатите от всеки друг одит, извършен без активното участие на самите одитирани
организации. Защо сме уверени в това? Отговорът е лесен: никой не е запознат с
дейността на одитираните по-добре от самите тях.
На кои фази от одита ние не само би трябвало да приветстваме, но и да търсим
тяхното активно сътрудничество? Фактически на всеки етап от нашата одитна дейност
започвайки от първоначалната среща с ръководството при откриване на одита, през
фазите на планиране и извършване на проверките, до докладването на резултатите.
Нашето сътрудничество не бива да приключи с връчването на окончателния одитен
доклад, а трябва да продължи при последващи проверки за изпълнението на дадените
препоръки.
За да бъдем възприети наистина като вътрешни одитори, следва да се стремим
към постигане на няколко основни задачи:
Да не чакаме, а да търсим съвместната работа с ръководните кадри от
всички равнища на одитираната организация. Това би помогнало много при оценка на
рисковете и разработването на одитни планове, които са адекватни на тази оценка;
Да оценяваме безпристрастно и професионално вътрешните контролни
механизми в организацията, в която сме назначени, както и тяхната ефикасност и
ефективност;
Активна координация на нашата работа с външните одитори и други
контролни институции /вътрешни или външни/;
3
Да определяме нивото на съответствие на процесите в одитираната
организация със съответните нормативни и вътрешни актове;
Да проверяваме навременността и правилността на отчетната финансова
документация на одитираната организация;
Да даваме препоръки за подобряване на контролните процедури, процеси и
решения за ограничаване на съществуващите рискове в одитираната организация;
Да извършваме професионална и обективна консултантска дейност в
случаите, когато бъде потърсено нашето мнение като вътрешни одитори и др.
Като читатели на този наръчник трябва да имате предвид, че той е замислен
като част от цялостна методология за вътрешен одит в публичния сектор. Нашата
концепция е да бъдат разработени допълнително
два тома, отнасящи се съответно за
одитните политики - нормативната и вътрешна уредба на вътрешния одит,
стратегическо и годишно планиране и отчитане и одитните инструменти.
Съдържанието на настоящия наръчник е актуализирано и съответства на
приетия Закон за вътрешния одит в публичния сектор и ще продължи да се подобрява
съобразно бъдещи промени в
нормативните актове, методологията по вътрешен одит и
нуждите на одитната практика. Наръчникът е разработен през 2005 год. от работна
група от служители на АДВФК с консултантската помощ на експерти от СИГМА.
Актуализирането му, в съответствие със Закона за вътрешен одит в публичния сектор е
извършено от служители на Централното хармонизиращо звено за вътрешен одит в
Министерство на финансите. Използвали сме теоретични разработки по вътрешен одит
от български и чуждестранни източници и натрупания от нас практически опит. При
необходимост от допълнителна информация, както и за конкретни предложения за
усъвършенстване на наръчника, можете да се обръщате към дирекцияВътрешен
контролв Министерство на финансите
,
е-mail d.y.mihaylova@minfin.bg
тел. 02 9859 2350
Централно хармонизиращо звено за вътрешен одит
ДирекцияВътрешен контрол
Министерство на финансите

Информация

Това е предварителен преглед на материала. Прегледайте целия материал.

Наръчник за вътрешния одит

Под “вътрешен одит” се разбира независима и обективна, осигурителна и консултантска дейност, предназначена да допринася за добавянето на стойност и подобряване дейността на организацията...
Изпратен от:
Галина Михайлова
на 2009-11-26
Добавен в:
Учебници
по Финанси
Статистика:
369 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Етичен кодекс за одитори


Етичен кодекс за одитори - представлява систематизираност на оригиналният документ.
 

Финанси, същност и основни понятия, свързани с финансите

svinkapepa
·
01 апр 2009
·
396

Въведение и еволюция на финансите – за разлика от парите, които са възникнали много преди възникването на държавата, финансите са изцяло продукт на нейното възникване и функциониране...
 

Финансови показатели на фирма

26 юни 2008
·
526

Задълбоченото познаване на икономическия и финансовия статут на предприятията е от сьществено значение за тяхното нормално функциониране в условията на общото проспериращо бьдеще и новите реалности, което поставя акцент вьрху актуалността на...
 

Анализ на финансовото състояние и финансовите резултати

11 юни 2008
·
1,066

В условията на пазарна икономика нараства ролята на счетоводната отчетност, което предполага специалистите да притежават значителни умения, навици и познания в областта на финансово стопанския анализ. Без добро обмисляне на резултатите от комплексния...
 

Организация, управление и продукти на Бенчмарк Груп


„БенчМарк Финанс” АД е акционерно дружество, регистрирано в гр. София по ф.д.№ 2977/2004г. на СГС...
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по осигурителни системи и фондове
изходен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Теста е предназначен за студенти от Икономически университет -Варна, както и за всички изучаващи дисциплината. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
32
2
6 мин
08.03.2013
Тест по портфейлен анализ
изпитен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Изпитни тестове по Управление на портфейла, раздел портфейлен анализ. Въпросите са теоретични и с формули. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
42
9
1
10 мин
04.09.2013
» виж всички онлайн тестове по финанси

Наръчник за вътрешния одит

Материал № 406345, от 26 ное 2009
Свален: 369 пъти
Прегледан: 240 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Учебник
Брой страници: 56
Брой думи: 1,144
Брой символи: 10,279

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Наръчник за вътрешния одит"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения