Големина на текста:
“Анатомия на властта”-Джон Кенет Гълбрайт
Задача:Коя от трите форми отговаря най-пълно на представата за
политическа власт?
От най-древни времена до ден днешен най-вишият стремеж на хората е
стремежът към власт.С течение на времето формите и съпътсващите ги
методи за достигане до така желаният блян за властова мощ,постепенно се
променят!
Въпросът,поставен за разглеждане в днешната тема,а именно коя от трите
форми на власт(въз основа на клнигата”Анатомия на властта” на
Гълбрайт)отговаря наи-пълно на представата за политическа власт,най-
добрият отговор,който може да получи е:и трите!Тридно би могло да
идентифицираме една от най-могъщтите утвърдила се във времето форми
на власт каквато е политическата само с една от тези три форми!
Нека все пак обърнем и малко внимание на самите форми на власт,малко
по обстойното им разглеждане,естествено не без помоща на Джон Кенет
Гълбрайт,и по този начин аргументирам отговорът си.Наред с формите ще
обърнем внимание и на инструментите и източниците на власт.
Формите на власт биват разделени на три
вида:принуждаваща,компенсаторна и условна власт.Разликата между тези
три форми на власт идва главно от инструментите които те използват за
налагане на волята на съответните източници на власт спрямо друг или
други субекти.Както формите на власт,така и нейните източници биват
разделени на три основни вида:личност,собственост и организация.В
времето както дадени форми,така и източници постепенно изчезват или
всъщност те еволюират като някой от тяхните същности изчезват,но други
не напално и в най-ново време те си взаимодействат по един уникален
начин зада свормират най-могащата власт,а именно политическата.
Инструментите,с които си служи принуждаващата власт в наши дни се
разглеждат като антихуманни и се осъждат силно от обществото.Ако
причислим източниците на власт кам отдлните й форми,то личността е
най-пряко свързана с принуждаващата.Тя се налага посредством налагане
и заплашване,чрез санкци,а и често чрез физическо и психологическо
малтретиране.Страхът от бичуване с камшик е карало роба да изпалнява
волята на господарят си,страхат от публично порицания за не изпалняване
на зададена задача и отколянаване от мненито на източника на власт също
не е за подценяване.Естествено с развитието на съвременното общество
тази форма на власт постепенно изчезва и като вече споменах се осъжда
остро.Но нейното прилагане все още саществува естествено в по-умерени
дози и до известна степен неините прояви за узаконени.Например
наказатекните закони,които имат за цел да вазпират престъпленията
посредством затвор,парични санкции и дори смъртни наказания за най-
провенилите се.Тези закони до известна степен са израз на
принуждаващата власт,но както вече споменах в по-умерени
количества.Една от основните характеристики на принуждаващата власт е
и нейната явност,а именно това че субекта,върху който тя действа осъзнава
нейното въздействие,тоест имаме “осъзнаване на подчинение”.
Друга форма на власт която с течение на времето е подложена на
изпитание,заради иструментите,с които си служи е компенсаторната
власт.Нейният най-явен източник е собствеността,тоест
богатството,материалните възможности на организацията или на
личноста,посредством които те налагт своата воля над обикновенният
гражданин.Компенсаторната власт си служи наи-вече чрез “положително
възнаграждение”.Обещанието за парична облага е достатъчно силно
оръжие за мотивация да се изпалнят желанията на прилагащият тази форма
на власт.В миналото е била явна практиката чрез заплащане да се купуват
политици,чрез които корпорации и заможни хора да си осигорят известна
изгода.Форма на прилагане на компенсаторна власт до известна степен е и
заплащането на работника,за да може той да извършва поставените му
задалжения от работодателя.Тук Гълбрайт споделя мнението си,че ако се е
било отложило с известен период от време Американската революция,то
робството би изчезнало по естествен път точно благодарение на това
преминаване от принуждаваща кам компесаторна власт.Тук също трябва
да отбележем факта,че компесаторната власт е така да се каже видима и
осазната от субекта върху която тя дейстава.Естествено с промяната на
времената и нравите тази форма на прилагане на власт също се отрича,но
това не и пречи тя да се прилага но вече по един не толкова явен за
обществото начин.Финансирането на отедлни политически партии и
политици от вашни корпорации съществува и то се прави точно с цел да се
наложи до известна степен волята на “собствеността”.
Условната власт различаваща се коренно от другите споменати по горе
форми,най-съществено по това,че тя не е така видима като тях и доста
често дори остава скрита и неозасната не само от прилагащият я но и от
този на когото действа.Тя си служи с най-мощното “оръжие”-промяна в
мисленето.И точно поради тази причина тя е най-силно упражнявана в
съвремнното общество.Източникът,който най-силно си служи с този вид
управление на обществено мнение е и най-силният от споменатите вече и
това е организацията.Условната власт се прилага по много и най-различни
начини и средства които на практика са част от еждневието ни,но тя остава
скрита за нас(най-силното и приемущество).Волята на използващите я се
насажда посредством масмедии,образование,посредством иституции като
църквата и много други начини.Много често обаче тя остава неосазната и
от прилагащите я и от тези върху които тя действа с най-пълна сила.Тя не
изчезва,не се отрича,а напротив все повече навлиза в ежедневието ни и все
повече се крие от нас.Тази форма на власт е и най-силната.
В този ред на мисли искам да добавя и факта,че съществува връзка както
между различните видиве инструменти за прилагане на власт и единият от
източниците и,така и множество комбинации между източниците и
инструментите за власт.Тук Гълбрайт дава пример с ранното
християнство.Власта се появява посредством завладяващото присъствие на
една личност каквато в Иисус,непосредствено след това се появява и
църквата като организация.Сред източниците на нейната власт не на
последно място са собствеността и доходите й.И така същата съпоставка
можем да направим и с политическата власт,която си служи както и с
трите форми на власт,така и с тяхните източници.Да даден пример.Нека
вземем за пример България и нейното политическо устройство.Българската
държава е парламентарна република, и като такава ключовете за власта се
даржат от избраното парламентарно мнозиство което се състои от една или
повече партии.Партията е една организаця,кога по силна кога по слаба
зависимост от това с какви методи тя си служи и дали напълно е
установила условна власт преди всичко в редиците си,тоест силата на
организацията,в случая партията,зависи от единството на състявляващите я
елементи.В тази организация с пълна сила действат и другите два
източника на власт личността и собствеността.Всяка партия избира своя
лидер,често личност с качества над останалите,в последствие този лидер се
превръща в министър-председател на републиката и в това си качество се
смята,че той разполага с най-голяма власт.Да но тази личност,колкото и да
е обаятелна едва ли би могла да е влиятелна без подкрепата на
организацият зад него.Не помалко от значение е собствеността на
партията,защото едва ли историята познава бедно,но силно политическо
формирование.И от виждаме заимовръската между всички представители
на властта.Нека обарне внимание и на самите форми на власт как те си
взаимодействат.Връща ме се към държавата.Зада твардим че една държава
е силна и добре управлявана на първо място трябва да споменем,че тя има
стабилни законни.А както споменах по горе някои от тези законио не са
нищо повече от узаконена и ограничена принудителна власт.Същият е и
случаят с компенсаторната власт.Всички знаем,че един висш държавен
служител е в доста случаи по облаготетелстван от служителят в частният
сектор.Компенсаторна власт бива прилагана и от страна на въшни
организации спрямо правитеството,но тя остава скрита или никой не я
споменава благодарение именно на “нейно величество” условна власт.За
да бъде едно правителство силно и стабилно,какъвто пример за съжаление
не би бил уместен с българската държава,то трябва по възможно най-
добрият начин да маниполира общественото мнение.Най-често това се
прави чрез повтаряне на общите желания на масата избиратели и чрез
контрол на масмедиите.Тук можем да се върнем отново до важната роля

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

“Анатомия на властта” - Джон Кенет Гълбрайт

От най-древни времена до ден днешен най-вишият стремеж на хората е стремежът към власт...
Изпратен от:
hip-hop
на 2009-11-06
Добавен в:
Реферати
по Политология
Статистика:
127 сваляния
виж още
Изтегли
 
Подобни материали
 

Политика и власт

31 юли 2007
·
885
·
4
·
453
·
113
·
10

Политиката е връзката между понятията определящи политика и власт. Има икономическа и съдебна власт...
 

Макс Вебер

05 окт 2009
·
222
·
3
·
492
·
176
·
24

Макс Вебер е един от основателите на модерната немска и европейска социология и политология на XX век. Съвременната политология се обособява паралелно с развитието на новите икономически и социологически анализи....
 

Власт и Политика

09 фев 2008
·
521
·
3
·
417
·
225
·
28

Властта и политиката са основни категории на политическата теория. Властта е политически феномен и политиката е властване, защото политиката представлява субективно разпределение на ценностите вътре в социалните групи и между тях в обществото...
 

Идеалната държава

04 юни 2007
·
653
·
2
·
253
·
206
·
17
·
5

Целта на живота на всеки от нас е да търси щастие. Следователно идеалната държава би била тази, в която всеки отделен човек се чувства щастлив.
 

Медиите и властта

13 дек 2006
·
1,319
·
6
·
877
·
123
·
44
·
3

"Тези, които контролират мнението на един народ, контролират неговите действия"- Русо.
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
128
1
1 мин
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

“Анатомия на властта” - Джон Кенет Гълбрайт

Материал № 395327, от 06 ное 2009
Свален: 127 пъти
Прегледан: 200 пъти
Предмет: Политология
Тип: Реферат
Брой страници: 4
Брой думи: 933
Брой символи: 7,777

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "“Анатомия на властта” - Джон Кенет Гълбрайт"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения