Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
по
животновъдни тегнологий
Породи овце , отглеждани в България
Основи на млечното овцевъдство
Изготвил:
Специалност: Стопанско управление
Дистанционна форма
Семестър
Факултетен
Преподавател:
1
В България, млечното овцевъдство има многовековни тра
диции. Овцете се отглеждат главно за месо мляко вълна и ко
жи. Произвежданото овче мляко отговаря 100 на сто на евро
пейските нормативни изисквания. 80 на сто от произведеното
овче сирене се изнася , като то е добре познато и ценено,както
на европеиския пазар така и на пазарите в САЩ , Австралия
и Южна Африка. На световния пазар България е добре извест
на с бялото саламурено сирене и кашкавала .
Интересът към овчето мляко е причина някои страни
като Австралия , Нова Зеландия , Австрия , Израел , Гърция и
други да отделят много внимание на млечното овцевъдство .
Австралия е страната с най много овце на глава от на
селението, отглеждани заради вълната и месото.През втората
половина на миналия век интересът към вълната намаля , по
ради което австралийските овцевъди започнаха работа по пре
устройството на вълнодайното в млекодайното овсевъдство.
През 1986г. беше внедрен голям проект , субсидиран от пра-
вителството , за доене на овцете с цел производството на си-
рена от овче мляко за износ. В Израел беше създадена висо-
комлечна порода овце за машинно доене с лактационна млеч
ност над 300 литра. Австрииски заводи започнаха производс –
твото на сухо овче мляко . Франция защити сирене рокфор ,
а Гърция-сирене фета , като традиционни продукти .
По данни на Международната организация по прехрана
та към ООН ,през 1986г. у нас е произведено 327 000 тона овче
мляко , което е 3,8 на сто от световното производство и нареж
да страната ни на 8-мо място . Следващите години овчето мля
ко у нас се увеличи на 345000 тона. За съжаление, след 1990г
производството му бързо спадна По данни на МЗГ през 2001г
са произведени само 72 050 тона , което е най ниското регис-
трирано количество. През следващите години производството на
овче мляко започна да нараства. През 2005г. са произведени
105 000тона, т.е.45,7 на сто прираст в сравнение с 2001г.
Овцевъдството е стар отрасъл на животновъдството в Бъл-
гария.За развитието му има всички благоприятни условия,па-
сища, потребление, производствен опит на населението, пре-
2
работвателни мощности в ХВП и леката промишленос, външ-
ни пазари за продуктите от овцевъдството и др.
Като цяло отрасълът формира около 20% от продукция-
та в животновъдството, като делът му спада през последните
5 години във връзка със значителното намаляване на броя на
овцете в страната и традиционния начин на отгеждане.
Днес основната част от продукцията на овцевъдството
се дава от часния му сектор – 99,6% от месото ,99,5% от мля
кото и 99,6% от вълната .
В България се отглеждат множество породи овце и ре-
дица кръстоски . Повечето от тях са получени на базата на
различни кръстоски на породите “Цакел” и “Цигай” и се от-
глеждат едновременно за месо , мляко , вълна и кожи . Това
обаче определя и относително ниската им продуктивност .
“Черноглавата плевенска овца” се отглежда основно в
Северозападна и Северна Централна България .
“Бялата южнобългарска овца” е разпространена по скло
новете на Средна гора и Родопите . Средната масленост на
млякото и достига 8% , а средният настриг на вълна е около
2,8кг от овца годишно .
“Бялата свищовска овца” е порода , получена на базата
на породата “Цакел” и е разпространена в Свищовско , Нико-
полско и поречието на Янтра и Росица . Средната и млечност
достига 50 литри , а настригът на вълна – около 2,5 кг.
“Медночервената овца” е порода ,разпространена в из -
точните части на Предбалкана и задбалканските котловини .
Млечността на една овца е над 50 литра годишно при средна
масленост на млякото около 9% . Това определя млечното
на-правление на породата .
В България са патентовани две изцяло български породи
“Североизточна тънкорунна” и “Тракийска тънкорунна овца” ,
отглеждани в съответните региони от страната . Отглеждат се
и редица месни породи като: “Карнобатска местна” ,”Староза
горска овца”, “Реплянска” , “Радомирска” , “Каракачанска” ,”Бъ-
кьовска”, “Български Цакел” и др. Тези породи са ниско продук
тивни и все по рядко срещани . Като цяло с най голяма кон-
центрация на овце изпъкват Югоизточна , Югозападна и Се-
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Породи овце , отглеждани в България Основи на млечното овцевъдство

В България, млечното овцевъдство има многовековни традиции. Овцете се отглеждат главно за месо, мляко, вълна и кожи. Произвежданото овче мляко отговаря 100 на сто на европейските нормативни изисквания....
Изпратен от:
Цветелина
на 2009-11-02
Добавен в:
Курсови работи
по Селско стопанство
Статистика:
186 сваляния
виж още
Изтегли
 
 

Породи овце , отглеждани в България Основи на млечното овцевъдство

Материал № 392317, от 02 ное 2009
Свален: 186 пъти
Прегледан: 319 пъти
Качен от:
Предмет: Селско стопанство
Тип: Курсова работа
Брой страници: 16
Брой думи: 2,423
Брой символи: 20,623

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Породи овце , отглеждани в България Основи на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения