Любка Богданова
преподава по История
в град София
Големина на текста:
1.Източни славяни. Образуване на Киевска Русия.
Извори.
Славяните както смятат мнозинството историци се обособяват от
индоевропейската общност в средата на 2 хил. пр. н. е.
Прародината на ранните славяни според археологическите данни е
територията на изток от германците- от р. Одер на запад до
Карпатските планини на изток. За славяните съобщават гръцки,
римски, арабски и византийски извори. Античните автори
споменават славяните под името венеди.През епохата на Великото
преселение на народите, славяните усвояват територията на
Централна, Източна и Югоизточна Европа. Те живеят в горските и
горско-степните райони. След като се заселват на Балканите,
славяните изиграват значителна роля за разрушаването на
дунавската граница на Византия.Първите сведения за
политическата история на славяните се отнасят към 4 век от
н.е.Особено място в живота на славянския свят заемат
отношенията с номадските народи от степите.През 6 век славяните
нееднократно извършват военни походи против най-голямата за
онова време държава- Византия. От това време до нас са
достигнали редица съчинения на византийски автори – Прокопий
Ксераский. Византийските автори сравняват живота на славяните с
живота на своята страна, подчертавайки изостаналостта на
славяните.Източните славяни заемат територията от Карпатските
планини на запад до Средна Ока и горното течение на Дон на изток,
от Нева на север до Средравнина, влизат в контакт с многобройните
балтийски племена. Протича процес на смесване между народите.
През 6-9 век славяните се обединяват в общности, които имат вече
не само родов, но и териториално-политически характер.
Племенните съюзи са етап по пътя към формирането на
държавността у източните славяни.Източно славянски племена –
поляни, древляни, дреговичи. Полочани, бужани, уличи, тиверци и
др.Великият воден път от „варягите до гърците” е своеобразен
път,свързват северна и южна Европа . Той възниква в края на 9 в.
простира се от Балтийско море до горното течение на река Днепър.
Най-напредналите в своето развитие земи от славянския свят-
Новгород и Киев, контролират северния и южния участък на
Великия търговски път. Това обстоятелство е дало основание, че
търговията с кожи,восък и мед е била главния поминък на източните
славяни. Основният поминък на източните славяни е земеделието.
Основни оръдия на труда са брадвата, мотиката, ралото, браната и
правата лопата, с помощта на които се разкопава почвата. Със
сърпове се събира реколтата. Вършее се с бухалки. Сърното се
1
смила с каменни мелачки и ръчни хромели.Със земеделието е
тясно свързано скотовъдството. Славяните развъждат свине, крави,
дребен рогат добитък. В южните райони като работен добитък
използват волове, а в горската зона-коне. Освен това славяните се
занимават с риболов, лов, пчеларство.Трудоемките работи, които
трябва да бъдат извършени в строго определено време, могат да
бъдат извършени само от голям колектив. Негова задача е да следи
за правилното разпределение на използваната земя. Затова голяма
роля в живота на древноруското село придобива общината. У
източните славяни родовата община е заменена с териториална
или съседска община. Селяните-общинници са обединени вече не
от родство , а преди всичко от общността на територията. Всяка
такава община владее определена територия, върху която живеят
няколко семейства. Съществуват две форми на собственост – лична
и обществена. Домът, добитъкът и инвентарът се ползват като
лични, а земята, ливадите и горите се използват като общи.След
като князете предават правото на владеене на земята на
феодалите, част от общините попада под тяхна власт. Друг начин за
подчинение на съседските общини на феодалите е завземането им
от дружинниците и князете. Непопадналите под властта на
феодалите общини са длъжни да плащат данък на държавата,
която за тях е и върховна власт и феодал.Градът обикновено с
строи върху хълм, на място, където се сливат две реки, тъй като
осигурява надеждна отбрана срещу вражеските нападения.в
повечето случай градовете се строят край търговски пътища.Начело
на източнославянските племенни съюзи соят князе от средите на
племенната аристокрация и бившата родова върхушка. Съществува
опълчение. Те се оглавяват от хилядници и стотитници. Особена
военна организация е дружината. Дружинниците по поръчение на
княза събират рента от покорените племена.Древните славяни са
езичници. На ранния стадий от своето развитие те вярват в зли и
добри духове. Оформя се пантеон от славянски богове, всеки от
които олицетворява различните природни сили. Едни от най-
важните богове за славяните са Перу, Сварог, Велес и др.Признаци
на зараждаща се държавност се наблюдават по време на
управлението на славянските племенни князе. Племенните князе
често се обединяват в големи суперсъюзи, в които се проявяват
чертите на ранна държавност.Едно от тези обединения е
племенният съюз, оглавен от Кий. Изворите позволяват да се
предположи , че в навечерието на образуването на дреновурската
държава съществуват три големи обединения на славянски
племена – Куяба, Славия и Артания.Може да се каже, че широкото
разпространение на земеделието с използване на железни оръдия
2
на труда, разлагането на родовата община и превръщането й в
съседска, нарастването на броя на градовете, възникването на
дружината са свидетелства за формираща се държавост.Един руски
летописец от началото на 12 в, опитвайки се да изясни създаването
на Руската държава е включил легендата за призоваването за князе
на трима варяги –Рюрик, Синеус и Трувор. Много историци смятат
че варягите са нормански племена. Други пък напротив, смятат,че
варягите са руско племе, живяло по южнития бряг на Балтийско
море и на остров Рюген. Самият факт на пребиваването на варяжки
дружини в живота на Рус не предизвиква съмнение. Няма обаче
следи за някакво забележимо влияние на варягите върху живота на
славяните. Не са намерени и каквито и да било данни за
колонизация на територията на Рус от варягите. Днес е напълно
доказана научната несъстоятелност на норманската
теория.Формиралата се държава се намира в самото начало на
своя път: първобитнообщинните традиции още дълго време
запазват своето място във всички сфери на живот на
източнославянското общество.
2. Киевска Русия в края на IX – началото на XII век
.Извори.
Древноруската държава може да се характеризира като
раннофеодална монархия. Държавен глава е великият киевски княз.
Неговите братя, синове и дружинници управляват страната, съдят,
събират данъците и митата. Доходите и князете и техните
приближени все още се определят до голяма степен от данъка,
събиран от подчинените им племена. Пред младата държава стоят
големи външнополитически задачи, свързани със защитата на
нейните граници: отблъскването на набезите на номадите, борбата
срещу експанзията на Византия, Хазарския хаганат, България.
Именно от тези позиции трябва да се разглежда вътрешната и
външната политика на киевските велики князе.Историята на Киевска
Рус, чиито хронологически рамки повечето историци определят от 9
до началото на 12век. Първият период (9-10) е времето на първите
киевски князе; вторият (втората половина на 10-11 век) е времето на
Владимир 1 и Ярослав Мъдри, епоха на разцвет на Киевската
държава, третият период (11-12) е преход към териториално-
политическа разпокъсаност и към феодални порядки.От 862г Рюрик
се установява в Новогород. По традиция това време се смята за
начало на руската държавност. Рюрик се остановява в Новогород,
един от неговите братя, Синеус в Белое езеро, другият му брат,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Източнославяни.Създаване на Руска държава

Славяните как са обособили от къде е тръгнала тяхната традиция....
Изпратен от:
simonaivanovasimeonova
на 2009-10-12
Добавен в:
Лекции
по История
Статистика:
181 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
Защо Франция тръгнала по пътя на абсолютната монархия,а Англия на ограничената монархия?
добавена от scanolions 04.11.2012
0
38
Хърватската държава през 9-11 век
добавена от ivalinatodorova96 05.10.2016
1
4
животът в българските градове в края на 19 век началото на 20 век
добавена от - 17.04.2013
1
15
Подобни материали
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
260
·
15
·
3,439
·
342
·
42

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 

България и българите към Новото време

02 юни 2007
·
291
·
26
·
6,100
·
17

Движещите процеси, свързани с българския преход към Новото време, според изследователите Илия Конев и Надя Данова са в търсене на националните измерения, които са тясно свързани с общабалканското историческо развитие.
 

"Сага за древните българи - прародина и странствания" - Петър Добрев

03 мар 2008
·
176
·
60
·
27,404
·
407
·
14
·
2

Много народи е имало по света, но трудно може да се открие по-необикновен и загадъчен народ от древните българи. Малцина все още съзнават, че на този забравен народ принадлежат няколко редки исторически рекорда...
 

Българската култура през Средновековието

28 фев 2008
·
537
·
8
·
3,650
·
473
·
91
·
1

Обликът и тенденциите на развитие в старобългарската култура се оформят в сложен процес, чието начало се поставя при заселването на славяните и прабългарите на Балканския полуостров и образуването на българското ханство.
 

Българска историография

15 апр 2009
·
536
·
26
·
6,983
·
605
·
119

Християнството е религия и знание; виждане за историята като непрекъснат процес, осъществяван по волята на Бога...
 
Онлайн тестове по История
Тест по История за 9-ти клас на тема "Новото време на Балканите"
тематичен тест по История за Ученици от 9 клас
Тестът съдържа 10 въпроса, някои от тях имат по два верни отговора. Тематично разглежда новото време на Балканите с акцент върху Българско Възраждане. Предназначен е за ученици от 9-ти клас.
(Лесен)
10
71
1
1 мин
10.10.2016
Тест по История и Цивилизация за 10-ти клас. Страните с парламентарна демокрация след I-ва световна война
тематичен тест по История за Ученици от 10 клас
Тестът се състои от 10 въпроса, които акцентират върху факти, събития и история на парламентарните демокрации след ПСВ. Всеки въпрос има само един верен отговор. Тестът е предназначен за ученици от 10-ти клас.
(Лесен)
10
95
1
1 мин
07.10.2016
» виж всички онлайн тестове по история

Източнославяни.Създаване на Руска държава

Материал № 382106, от 12 окт 2009
Свален: 181 пъти
Прегледан: 168 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Лекция
Брой страници: 83
Брой думи: 18,926
Брой символи: 160,677

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Източнославяни.Създаване на Руска държава"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
с опит от  22 години
125

Любка Богданова
преподава по История
в град София
с опит от  6 години
136

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения