Големина на текста:
Наченките на формирането на обществото и на неговите институции в Египет се
долавят още в началото на IV хил. Пр. н. е., когато се появяват първите значими
творби на изкуството. Поради цяла редица причини именно в Египет се ражда,
укрепва и съществува изкуство в една и съща държава, организирана от един и същ
сравнително хомогенен народ, говорещ на един и същ език и употребяващ една и
съща писменост в продължение на повече от четири хиляди и петстотин години.
Благодарение на разчитането на египетската писменост от френския учен
Шамполион през първата половина на 19в. и на усилията на многобройните
археологически експедиции през последните два века ние познаваме достатъчно
добре цялата история и материалната култура на древен Египет и можем с голяма
доза сигурност да направим периодизация на отделните етапи от развитието на
изкуството, свързани тясно с обществения живот и с политическите събития.
–Преддинастичен период – обхваща почти цялото 4-то хил. Пр. н е. – от 4000 до
3200г.
От особено важно значение е фактът, че египетските земи са били населени от най-
стари времена и на тях се извършила постепенно значителна еволюция, довела и до
развитието на изкуството. Появяването на египетското изкуство не се дължи на някакви
случайности като например преселения и др., а възниква въз основа на естествени,
исторически обосновани закономерности.
Към 3200 г. Пр. н. е. по различно време става сливането на Долен Египет (делтата) с
Горен Египет, простиращ се на юг до първата катаракта на Нил в днешните судански
земи. Към Долен Египет спада и част от долното течение на Нил преди Делтата.
Границата между двете части е била приблизително по 28 паралел, така че някогашните
градове Антипополис и Ахет Атон, днес Тел ал-Амарна (столицата на Аменхотеп 4-ти-
Ехнатон), са били в земите на Горен Египет. Към тях спадат и Абидос, Карнак и Луксор,
Едфу, о. Елефантина и други важни за историята на изкуството места.
По-нататък следват периодите:
–Архаичен- 1-ва и 2-ра династия – 3200 – 2778г. Пр. н. е.
–Старо царство- 3-та и 6-та династия – 2280 – 2050г. пр. н. е.
Първи междинен период – 7-ма 10-та династия – 2280 – 2050г. Пр. н. е.
Средно царство- 11-та 12-та династия – 2050 – 1778г. Пр. н. е.
Втори междинен период – 13-та 17-та династия – 1778 – 1570г. Пр. н. е.
Ново царство- 18-та 20-та династия – 1570 – 1080г. Пр. н. е.
Късен Египет- 15 – 30 династия – 751 – 332 г. Пр. н. е.
Египетското изкуство продължава своето съществуване, макар вече е елинизирано, и
след превземането на страната от Александър Велики през 332г. Пр. н. е. Елинистичен
Египет, управляван от династията на Птолемейте, водеща началото си от един от
полководците на Александър, продължава съществуването си до победата на бъдещия
император на Рим Октавиан Август над Антонии и Клеопатра (последната
представителка на Птолемейте) в морската битка край Акцион през 31г. Пр. н. е. От
този момент Египет става част от Римската империя, запазвайки голяма част от старите
си обичай и елинистичния си характер, например гръцкия език. След разделението на
Римската империя на Западна и Източна Египет преминава към втората и след това се
превръща в част от Византия до завуюването му от арабите (без най-южните части)
около 640г. Пр. н. е.
Двата поредни междинни периода са по-малко документирани, защото сведенията,
особено за първия от тях, явно са били неудобни за власта и са били заличвани. И все
пак по-достатъчно запазени материали от всякакъв вид можем да съдим, че през
последната четвърт на третото хил. Пр. н. е. Египет е бил разстърсен от дълготрейно
обществени вълнения. Вторият междинен период е свързан с нашествието на
Хиксосите, морските народи от индоевропейски произход, които предизвикват един от
преломите в историята на древния свят към 1800г. Пр. н. е. В един запазен документ се
споменават иманата на някои от тях: данауна (данайци, гърци), ешнуна (етруски),
таршуна (отот гр. Тарс на южното крайбрежие на Мала Азия). Но хиксосите
установяват столицата си в Бубастис, в делтата и нямат сили да подчинят Горен Египет,
който остава самостоятелен и набира с течение на времето сили да прогони
нашествениците.
В най-общи линии можем да проведем следните разделения на изкуството в древен
Египет официално т. е. строго реглементирано обществено, и неофициално,
обслужващо най-ниските слоеве на населението в обществената йерархия – селяни,
занаятчии, роби. Официялното изкуство се посвещава на божествата от пантеона на
египетската митология. То е сакрално, т. е. свещенно. От друга страна, вярванията в
задгробния живот са разгънати в сложна система и стават причина да се обръща голямо
внимание на начина на погребение на мъртвите- мумифицирането, и издигане на
гробници- мастаби и пирамиди, създаване на сложни ритуали с съответни заклинания.
От тези вярвания се създават и символите в изкуството- врати към отвъдния свят и дори
фигурките ушебти, полагани край мъртвите т. е. край техните мумии с оглед да
изпълняват задълженията им в отвъдния свят, които според религиозните им представи
е огледално съответствие на земния свят. Към официялно изкуство спада и това, което
служи за слава на подвизите на фараона и за утвръждаването и укрепването на неговата
власт и на цялата пирамидална структура на йерархията по-надолу. С течение на
времето, се въвежда историческият момент – разкази за победи над чуждестранни
врагове, за походи в далечни земи и др.
В официалното изкуство личността на изобразяваните обуславя сложността на
ритуалите със заклинанията, свързани с перспективата за започването на нов, вечен
живот според значимостта на съответното високо място в обществената йерархия или на
покровителството на многобройните божества, специализирани по функции.
Показателен е един малък пример. Богът Анубис, човек с глава на чакал, е бог на
мъртвите, който ги препоръчва на висшето божество за вечен живот, но наред с него
при момифицирането се явяват цяла редица второстепенни божества, отговарящи
поотделно за всички по-главни части и вътрешности на човешкото тяло. Това показва в
какви усложнени подробности е трябвало да навлиза изкуството, включено в безброй
вярвания.
Неофициалното изкуство не индивидуализира човека, но затова пък той налага
своето присъствие с труда си. И в пазарното изкуство за бедните, създавано от също
така бедни занаятчии, проличава цялото богатство и пъстрота на ежедневието. Това са
изображения на лодкари, оплаквачки, земеделци и скотовъдци, строители, ветроходци,
пивовари, месари, слуги и робини, помагащи на високопоставени дами, играещи деца, и
различни чужденци- пътници, търговци, пленници, васали, носещи данак или наемници,
например нубииски стрелци с лък, наети от фараоните. Всички тези фигури или плоски
изображения (стенописи или релефи) са раздвижени, снабдени с най-разнообразни
атрибути- мрежи за рибарите, камшици за скотовъдите, оръжия за войниците, играчки
за децата. Едно момиче дори носи букет с цветя, а някакъв отряд наемници се движи
под знака на две борещи се човешки фигури. Тук ниските стъпала в йерархията са ясни
и за това хората се делят според принципа на дейностите, които извършват. За първи
път в историята на изкуството трудовата тематика е широко застъпена. Художествените
образи са имали предназначението да доказват и да убеждават, че създаденият
обществен ред е свещен и неотменим.
В древен Египет се формират в общи линии почти всички видове изкуство:
архитектурата, която има водеща роля, склуптурата, живописта, включително и
книжната, която украсява папирусите, а и много от видовете приложни изкуства и
художествените занаяти- накити, малка пластика, керамика- грънчарство, мебели,
тъкани, обработка на дърво и метал, всякакви домашни и тоалетни принадлежности,
като например само тук срещаните подставки за глава при спане (поради топлината не
са били използвани възглавници). Всичко това е богато орнаментирано с човешки и
животински фигури, надписи и отделни пиктограми, инкрустации, гравюри и др.
Архитектура и нейното развитие
Първият, най-древен известен по име архитект в цялата история на изкуството е
египтянинът Имхотеп, издигнат приживе в ранг на везир (най-висш съновник в Египет),
а след смъртта му обожествен. Имхотеп син на Хапу, е всъщност автор на цялостната
концепцияна египетския храм, която става основа за храмовото строителство през
всички периоди. Tя е осъществена за пръв път в Сакара, където се издига цял ансамбъл-
прочутата стъпаловидна пирамида на фараона Джосер от 3-та династия, по чиято
конструкция проличава как се е стигнало до идеята за този идеален пространствен обем.
Пирамидата е изградена, като отдолу нагоре и една върху друга се наслагват няколко
поредни пресечени пирамиди с все по-калка повърхност на основата. Всъщност
пресечената пирамида има като обем нещо много общо с обема на другия вид гробница-
мастабата, която от своя страна е развитие на изначалната форма на пресечена
пирамида, образувана от изровената при изкопаването на погребалната яма пръст, т. е. с
правоъгълна основа. Опитът е повторен пак от Имхотеп в пирамидата на следващия
фараон Сехемхет.
Имхотеп успява да пригоди успешно затворените и отворените пространства на
храма към изискванията на ритуала и към движението на процесите, както и към
йерархията, която е определяла начините на участие и местоположенията на
обществените класи, касти и др. Според ранга им. Имхотеп все още използва в
каменната архитектура някои мотиви от кирпичената и дървената. С това още веднъж
доказва пионерската си роля на гениален архитект. Едновременно е лекар, астроном и
познавач в още няколко практически и теоретични области.
На Хемиун, строителя на Хеопсовата пирамида, и на останалите архитекти от петата
династия, когато се издигат големите пирамиди, остава да бъдат последователни и да
развият идеята докрай. Те осъществяват стремежа да се достигне до чистотата на
правилния симетричен и същевременно огромен обем, за пръв път в историята
намесващ се могъщо като дело на човешките ръце в облика на околната природа и
същевременно символизиращ единението на човека с височината, с небето, с космоса...
За картко време край Гиза се оформя прочутият ансамбъл от трите големи пирамиди
заедно със Сфинкса, а другият – започнат по-рано в Сакара, също е недалеч.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 яну 2019 в 01:54 студент на 24 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по педагогика, специалност - Музика, випуск 2020
04 юни 2018 в 19:07 студент на 27 години от София - УНИБИТ, факулетет - Информация и сигурност, специалност - ИС, випуск 2016
21 май 2018 в 13:18 ученик на 25 години от Варна - НУИ "Добри Христов"
24 апр 2018 в 13:37 студент на 20 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - Етнология, випуск 2018
06 мар 2018 в 10:01 в момента не учи на 39 години от Варна
30 яну 2018 в 11:01 студент на 31 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Педагогика на обучението по български език и история, випуск 2016
14 яну 2018 в 12:20 в момента не учи на 40 години
21 дек 2017 в 11:57 ученичка на 25 години от Бургас - ГРЕ "Г. С. Раковски"
12 дек 2017 в 19:25 студентка на 22 години от София - Софийски университет , факулетет - ФНПП, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2017
10 дек 2017 в 10:53 студент на 33 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Педагогически факултет, специалност - ПНУП, випуск 2020
 
Подобни материали
 

История на проучванията върху Византия

16 дек 2008
·
91
·
6
·
2,113
·
69
·
10

Бих искала да започна с думите на проф. Мутафчиев – един от големите българските византинисти -“византийската история като част от историята на човечеството е сравнително нова...“. ...
 

Древната писменост

08 дек 2008
·
42
·
6
·
1,522
·
60
·
8

Възниква като идеографско писмо още когато българите са живеели в Централна Азия - Памир, Хиндокуш, Тян Шан, Тарим. Преди това в този ръйон е съществувало възлово, подобно на възловото писмо "кипу" на инките в Перу...
 

Теми по История на България

16 апр 2008
·
1,434
·
13
·
11,683
·
1,872
·
153
·
1

Прабългари и славяни през епохата на "Великото преселение на народите" (ІV-VІІ в.. Основаване и начално развитие на българската държава при хан Аспарух и хан Тервел. Териториално разширение и централизация на България през първата половина на ІХ в...
 

''История на Корея от древността до династията Корьо’’

02 яну 2009
·
60
·
36
·
11,566
·
83
·
9

Корейският полуостров се намира в Североисточна Азия.Полуостровът граничи на север с Китайската народна Република и Русия, на юг с Корейския полуостров, на изток с Източно море, което го отделя от Япония, на запад с Жълто море...
 

Цивилизацията на 20 век

09 мар 2008
·
268
·
15
·
3,439
·
362
·
42

Научно познание за битието и съзнанието на хората и на техните обшности от древността до наши дни
 
Онлайн тестове по История
Тест по История и цивилизация за 8-ми клас
изпитен тест по История за Ученици от 8 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Включват се следните уроци в теста: Династията на Комнините, Френското кралство през XIII-XIV в., Германия: от мечтата за Италия до разширяването на Изток, Възникване на Английския парламент...
(Труден)
15
40
1
1 мин
19.10.2016
Тест по История за 6-ти клас върху българско Възраждане
изпитен тест по История за Ученици от 6 клас
Тестът е предназначен за проверка на знанията на учениците от 6-ти клас в края на дял Възраждане - 12 въпроса, един верен отговор.
(Лесен)
12
166
2
13.10.2016
» виж всички онлайн тестове по история

Изкуството на древен Египет

Материал № 368453, от 12 юли 2009
Свален: 280 пъти
Прегледан: 279 пъти
Качен от:
Предмет: История
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,917
Брой символи: 16,382

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Изкуството на древен Египет"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Маргарита Петринска
преподава по Български език
в град София
с опит от  4 години
110 12

Лидия Найденова
преподава по История
в град Пловдив
с опит от  22 години
157 12

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения