Мариана Алова
преподава по Немски
в град Бургас
Големина на текста:
SUBSTANTIV
СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ
Съществителните имена (думите-предмети) на- зовават лица, животни, растения,
предмети (в тесния смисъл на думата), вещества, абстрактни понятия – чувства,
качества, отношения, действия, понятия за време и др.
Забележка:Всички съществителни в немския език се пишат с главна буква.
ARTIKEL
ЧЛЕН НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ
Граматическият член е отделна дума, предшестваща съществителното име,
която не се употребява самостоятелно и не носи ударение.
Ако на български език думата е членувана (предметът е определен, известен, за
него вече се е говорило), пред съществителното име се поставя определителен член
bestmmter Artikel.
Пример: der Sohn синът die Tochter дъщерята
das Kind детето die Freunde приятелите
Забележка: Определителният член посочва и рода на думата. Затова се вписва във
всички речници редом със съществителното име и трябва да се заучава заедно със
значението му.
Когато на български думата е нечленувана (един от предметите, който се
споменава в речта за първи път), съществителното име се предхожда от
неопределителен членunbestimmter Artikel. Пред такава дума на български в някои
случаи може да се постави числителното име един (една, едно, едни).
Забележка: Пред нечленувани думи в множествено число не се поставя никакъв член.
Пример: еin Mann (един) мъж einе Frau (една) жена
ein Madchen (едно) момиче Еltern (едни) родители
По правило пред всяко съществително в немския език трябва да стои граматически
член – определителен или неопределителен. Той се пропуска (думата се употребява без
член) в следните случаи:
–при нечленувани съществителни в множествено число;
–при съществителни, употребени като обръщения;
–при съществителни имена, пред които стои местоимение или числително име;
при съществителни имена, пред които стои обозначение за мярка (Meter, Liter,
Kilogramm);
при съществителни, обозначаващи професия,звание, период от време, ако са
употребени след глаголите sein, werden, bleiben;
–при храни и напитки;
–при имена на градове и държави (без тези в мъжки и женски род), ако пред тях
няма прилагателно име;
–при имена на лица.
Пример:
Da spielen Kinder. Там играят деца.
Liebes Kind! Мило дете! mein Kuli моята химикалка
diese Schere тази ножица drei Apfel три ябълки alle Affen всички маймуни
2 Kilogramm Bonbons два килограма бонбони
Еr wird Arzt. Той ще стане лекар.Es ist Herbst. Eсен е.
Er isst Pizza und trinkt Cola. Той яде пица и пие кола.
Sofia ist unsere Hauptstadt. София е нашата столица.
Моnika ist ein nettes Kind. Моника е мило дете.
GENUS
РОД НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ
Както и в българския език, съществителните имена в немския биват от мъжки
(Maskulinum), женски (Femininum) или среден (Neutrum) род.
Граматическият род на съществителните имена проличава от определителния
член в Nominativ, единствено число.
Забележка: Не винаги граматическият род на български език съвпада с този на немски
език, затова думите се заучават с определителния си член.
Съществителните имена от мъжки род (Maskulinum) назовават:
– лица от мъжки пол: der Vater баща der Sohn син;
– мъжки животни: der Lowe лъв der Esel магаре;
– частите на деня: der Morgen утро der Abend вечер;
– седмичните дни: der Montag понеделник;
– месеците: der Januar януари;
– годишните времена: der Fruhling пролет;
– посоките на света: der Nord(en) север;
– ветровете: der Passat пасат der Taifun тайфун;
– валежите: der Regen дъжд der Nebel мъгла;
– скали, минерали, кристали: der Sand пясък;
– повечето парични знаци: der Lew der Euro евро;
– имена на планини, планински върхове и езера;
– имената на реки извън Германия: der Nil Нил.
От мъжки род са и съществителните с наставки:
-ig: der Konig крал der Honig мед der Essig оцет;
-(l)ing: der Zwilling близнак der Messing месинг;
-or: der Direktor директор der Traktor трактор;
-ismus: der Egoismus егоизъм;
-ee: der Tee чай der Schnee сняг der See езеро;
-er: der Arbeiter работник der Lehrer учител и др.
Съществителните имена от женски род (Femininum) назовават:
– лица от женски пол: die Mutter майка;
– женски животни: die Kuh крава;
– горски дървета: die Tanne ела die Eiche дъб;
– градинските цветя: die Tulpe лале die Rose роза;
– плодовете: die Erdbeere ягода die Birne круша;
– повечето пойни птици: die Nachtigal славей;
– повечето немски реки: die Donau Дунав;
– държави и области: die Schweiz Швейцария;
– числата, употребени като съществителни: die Zwei двойка.
От женски род са и съществителните с наставки:
-in: die Lehrerin учителка die Schulerin ученичка;
-ei: die Konditorei сладкарница;
-keit: die Neuigkeit новина die Ehrlichkeit честност;
-heit: die Gesundheit здраве die Schonheit красота;
-schaft: die Mannschaft отбор;
-ung: die Ubung упражнение die Zeitung вестник;
-tion [цион]: die Lektion урок.
Съществителните имена от среден род (Neutrum) назовават:
– малки живи същества: das Kind дете;
– някои животни: das Pferd кон das Schaf овца;
– метали: das Eisen желязо das Gold злато;
– континентите, градовете и повечето държави;
– отглаголните съществштилни: das Lesen четене;
– цветовете: das Blau синьо;
– буквите: das A, das B, ... das Z.
От среден род са съществителните с наставки:
-chen и -lein: das Katzchen котенце das Buchlein;
-um: das Museum музей das Album aлбум;
-ma: das Thema тема и др.
NUMERUS
ЧИСЛО НА СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ
В немския език, както и в българския, същест- вителното име има
единствено(Singular) и множест- вено (Plural) число. Болшинството същетвителни
имат и единствено, и множествено число. Незначи- телен брой се употребяват само в
единствено или само в множествено число.
Формата за множествено число при съществи- телните се образува от тази за
единствено число.
Б е з п р о м я н а на формата образуват множествено число съществителните:
– от м ъ ж к и р о д, завършващи в ед. число на:
-er: der Schuler ученик die Schuler ученици;
-el: der Pinsel четка die Pinsel четки;
-en: der Kuchen сладкиш die Kuchen сладкиши;
– от с р е д е н р о д, завършващи на:
-el: das Ferkel прасенце die Ferkel прасенца;
-en: das Kuken пиленце die Kuken пиленца;
-er: das Fenster прозорец die Fenster прозорци;
-chen: das Madchen /die Madchen момиче / та;
-lein: das Kindlein детенце die Kindlein дечица;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Немска граматика

Съдържа цялата граматика за съществителните имена(член,род,падеж,число)...
Изпратен от:
forda
на 2009-05-31
Добавен в:
Уроци
по Немски
Статистика:
1,332 сваляния
виж още
Изтегли
 
 
Онлайн тестове по Немски
Тест - немски език
изходен тест по Немски за Ученици
Тест по немски език за девети клас, подходящ за самопроверка на нивото на познанията.
(Лесен)
20
719
1
21.09.2011
Тест по немски език
междинен тест по Немски за Ученици от 10 клас
Текущият тест има за цел да оцени познанията на учащите немски език. Включени са въпроси, обхващащи основно граматиката.
(Лесен)
40
1,108
1
16.09.2011
» виж всички онлайн тестове по немски

Немска граматика

Материал № 348660, от 31 май 2009
Свален: 1,332 пъти
Прегледан: 3,512 пъти
Качен от:
Предмет: Немски, Чужди езици
Тип: Урок
Брой страници: 8
Брой думи: 1,287
Брой символи: 10,798

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Немска граматика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Дора Чалъкова
преподава по Немски
в град Пловдив
с опит от  8 години
61

Мариана Алова
преподава по Немски
в град Бургас
91

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения