Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
По
Основи на управлението
На Тема анализ на организационна структура
Специалност:Стопанско Управление
Група:37
Фак.№085120
ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ
Организационните структури са един от най-важните раздели на самостойната и
твърде значима сама по себе си теория за организацията. Ето защо ще обърнем
внимание накратко само на основните техни организационно-поведенски аспекти.
Термините организация, организиране, организационен, орга-низираност и
пр. имат голям брой определения, но за нашите конкретни цели е достатъчно да
приемем, че „процесът на организиране може да бъде описан като проектиране,
изграждане и поддържане на система от координирани дейности, в която
индивиди и групи от хора се трудят съвместно в условията на властни отношения
и ръководство за постигане на някакви общоприети цели”. Организацията е
система, търпяща въздействията на околната среда и имаща формални и
неформал-ни компоненти в своята структура. Организационната структура
включва по думите на Чайлд, „всички осезаеми и регулярно появяващи се черти,
които влияят върху формирането на поведението на нейните членове”.
Сложността на организациите може да бъде най-различна, но при всяка от
тях е необходимо общата задача, пред която организацията е изправена или в
името, на която съществува да бъде разделена по някакъв начин на групи от
дейности и да бъдат установени средства за координиране и контрол на тези
дейности. Този процес води до възникване на формална организа-ционна
структура, състояща се от звена и позиции, между които съществуват взаимни – в
това число властни и информационни – отношения и връзки. Структурата трябва
да съответства на целите на организацията и на ситуацията, както вътрешна,
така и външна, в която тя се намира.
Първичният, базов „модел” на организационна структура принадлежи на
класическата школа на научното управление, коя-то смята, че организационната
структура трябва да отговаря на съвкупност от общи, генерални принципи.
Школата на човешките отношения акцентира върху начините на функциониране
на организациите и извежда структурата им от поведението на членовете й, от
взаимодействията им и от пътищата, по които те създават неформални
организации.
Бюрократичният модел, разработен от Вебер, предполага, че при определени
обстоятелства организациите се нуждаят от строго формални йерархии и от ясно
дефинирани отговорности. Школата на системния подход и контингентната
школа фокусират върху зависимостите между организационните структури, от
една страна, и околната среда, прилаганите технологии, степента на несигурност и
динамичност на промените в условията, на които попада организацията – от
друга. Най-новите организационни - структурни модели и конпенции подчертават
важността на гъвкавостта и спецификата на екипната работа.
Съществуват три основни организационно – структурни форми и много
комбинации и хибриди, изградени на тяхна основа. Повечето организации
започват с функционална структура. С нарастването на размера им и на
сложността на произвежданите продукти и услуги, на пазарите или
потребителите, най-често се преминава към дивизиоална структура. Ако средата –
напр. в конкурентния й аспект – упражнява силен натиск по две или повече
направления от дейността на компанията (продукт и функции, или продукт и
географско местоположение, и пр.), може да се премине към матрична структура.
АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА
ФИРМА
Провеждането на различните мероприятия за изпълнение на стратегическите
цели намерили място в плана и стратегията на фирмата изисква те да се
организират а това означава да се създаде някаква структура.Структурата на
фирмата-това са логическите взаимоотношения между равнищата на управление
и функционалните области построени във форма позволяваща най-добре и
ефективно да се постигнат целите на фирмата.
Целите на организационната структура са насочени към осигуряване
изпълнението на стратегическите задачи на фирмата намерили място в плана и
стратегията.”Стратегията определя структурата” ,пише Алфред Чандлър,което
означава,че структурата трябва да осигурява реализацията на стратегията.
Структурирането на фирмата е средство за организационно създаване,а не е
самоцелен избор.Структурата трябва да осигурява възможност за
адаптиране.Нито една организационна форма не трябва да се смята за идеална и
окончателна .Нужно е да се извършват системно наблюдение и анализ на
функционирането на създадената организационна форма-отговаря ли на
поставените изисквания от стратегията,кои са слабите й места и как тя да се
усъвършенства.Да се наблюдават промените,настъпващи в обкръжаващата
среда,възникването или отпадането на отделни изисквания,възможностите за
иновационни промени и др.Липсата на промени в структурата води до нейно
остаряване.
Структурата да създава условия за изграждане на информационна система за
управление,която да осигурява мениджмънта с достатъчна,своевременна и
качествена информация,общо и всичките му звена.Информационната система
трябва да се разглежда като средство,но не и като цел за управление.
За утрешното развитие на фирмата много важна задача се явява
привеждането на организационната й структура в съответствие с избраната
стратегия.За реализирането на тази задача е необходимо да се:
1.Определят стратегически значимите видове дейности,които фирмата ще
извършва и които се явяват много важни за успешното изпълнение на
стратегията.
Привеждането на организационната структура в съответствие със стратегията
на фирмата изисква:
-стратегически значимите видове и дейности и стопански поделения да се
разглеждат в качеството на основни блокове,т.е да бъдат групирани при
построяването на организационната структура.Организацията трябва да се
раздели на по-широки сфери на дейност,а след това да се поставят и по-конкретни
задачи на това,което се извършва при планирането;
-търсене на ефектни пътища,осигуряващи връзка между различните равнища на
управление координация на съответните усилия на СБЕ,поделения и отделните
сътрудници на фирмата.
Голямо внимание трябва да се отделя,когато структурата се изгражда на базата
на функционалния признак.Това е необходимо,защото функционалната структура
на управление създава условия,при които отделните направления на
стратегически значими дейности се разпределят между различни поделения.В

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на организационна структура

Термините организация, организиране, организационен, орга-низираност и пр. имат голям брой определения, но за нашите конкретни цели е достатъчно да приемем, че „процесът на организиране може да бъде описан като проектиране, изграждане и поддържане...
Изпратен от:
goalgirl_91
на 2009-05-02
Добавен в:
Курсови работи
по Основи на управлението
Статистика:
396 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
стратегически,тактически и операционни задачи и цели на фирмата
добавена от karshev7706 19.05.2012
1
21
Стопанско управление на фирма
добавена от Luba.06 12.05.2012
2
46
Подобни материали
 

Основи на управлението

11 фев 2008
·
904
·
17
·
2,946
·
1

Тест по основи на управлението при Мирчев.
 

Основи на управлението

28 фев 2008
·
860
·
27
·
4,238
·
327
·
41
·
1

Управлението е процес на въздействие от страна на управляващите за постигане на поставените цели.управлението е съзнателно въздействие...
 

Основи на управлението

18 окт 2011
·
717
·
10
·
4,971
·
1,174
·
285

Лекции по основи на управлението. Същност на управленската функция...
 

Основи на управлението

06 окт 2011
·
76
·
11
·
1,884
·
356
·
14

основи на управлението. Моделът 7- S...
 

Лекция по основи на управлението

02 яну 2012
·
89
·
3
·
487
·
300
·
24

Лекция по основи на управлението, мениджъри, управленски умения...
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по Основи на управлението за студенти от 3-ти курс
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 3 курс
Тест по дисциплината "Основи на управлението" за държавен изпит на студентите от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг. Вариантът е от учебна 2009/2010 г. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
16
1
1 мин
07.10.2016
Мотивация
междинен тест по Основи на управлението за Студенти от 1 курс
Дефинира се съдържанието и значението на мотивацията като функция на управлението, прави се връзка между мотивацията и видовете възнаграждения. Коментират се най-важните теории и модели за мотивацията. Тестът съдържа 24 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Лесен)
23
46
1
4 мин
27.05.2015
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Анализ на организационна структура

Материал № 330387, от 02 май 2009
Свален: 396 пъти
Прегледан: 370 пъти
Качен от:
Предмет: Основи на управлението
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 854
Брой символи: 8,081

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на организационна структура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения