Големина на текста:
КУРСОВА РАБОТА
По
Основи на управлението
На Тема анализ на организационна структура
Специалност:Стопанско Управление
Група:37
Фак.№085120
ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ
Организационните структури са един от най-важните раздели на самостойната и
твърде значима сама по себе си теория за организацията. Ето защо ще обърнем
внимание накратко само на основните техни организационно-поведенски аспекти.
Термините организация, организиране, организационен, орга-низираност и
пр. имат голям брой определения, но за нашите конкретни цели е достатъчно да
приемем, че „процесът на организиране може да бъде описан като проектиране,
изграждане и поддържане на система от координирани дейности, в която
индивиди и групи от хора се трудят съвместно в условията на властни отношения
и ръководство за постигане на някакви общоприети цели”. Организацията е
система, търпяща въздействията на околната среда и имаща формални и
неформал-ни компоненти в своята структура. Организационната структура
включва по думите на Чайлд, „всички осезаеми и регулярно появяващи се черти,
които влияят върху формирането на поведението на нейните членове”.
Сложността на организациите може да бъде най-различна, но при всяка от
тях е необходимо общата задача, пред която организацията е изправена или в
името, на която съществува да бъде разделена по някакъв начин на групи от
дейности и да бъдат установени средства за координиране и контрол на тези
дейности. Този процес води до възникване на формална организа-ционна
структура, състояща се от звена и позиции, между които съществуват взаимни – в
това число властни и информационни – отношения и връзки. Структурата трябва
да съответства на целите на организацията и на ситуацията, както вътрешна,
така и външна, в която тя се намира.
Първичният, базов „модел” на организационна структура принадлежи на
класическата школа на научното управление, коя-то смята, че организационната
структура трябва да отговаря на съвкупност от общи, генерални принципи.
Школата на човешките отношения акцентира върху начините на функциониране
на организациите и извежда структурата им от поведението на членовете й, от
взаимодействията им и от пътищата, по които те създават неформални
организации.
Бюрократичният модел, разработен от Вебер, предполага, че при определени
обстоятелства организациите се нуждаят от строго формални йерархии и от ясно
дефинирани отговорности. Школата на системния подход и контингентната
школа фокусират върху зависимостите между организационните структури, от
една страна, и околната среда, прилаганите технологии, степента на несигурност и
динамичност на промените в условията, на които попада организацията – от
друга. Най-новите организационни - структурни модели и конпенции подчертават
важността на гъвкавостта и спецификата на екипната работа.
Съществуват три основни организационно – структурни форми и много
комбинации и хибриди, изградени на тяхна основа. Повечето организации
започват с функционална структура. С нарастването на размера им и на
сложността на произвежданите продукти и услуги, на пазарите или
потребителите, най-често се преминава към дивизиоална структура. Ако средата –
напр. в конкурентния й аспект – упражнява силен натиск по две или повече
направления от дейността на компанията (продукт и функции, или продукт и
географско местоположение, и пр.), може да се премине към матрична структура.
АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА
ФИРМА
Провеждането на различните мероприятия за изпълнение на стратегическите
цели намерили място в плана и стратегията на фирмата изисква те да се
организират а това означава да се създаде някаква структура.Структурата на
фирмата-това са логическите взаимоотношения между равнищата на управление
и функционалните области построени във форма позволяваща най-добре и
ефективно да се постигнат целите на фирмата.
Целите на организационната структура са насочени към осигуряване
изпълнението на стратегическите задачи на фирмата намерили място в плана и
стратегията.”Стратегията определя структурата” ,пише Алфред Чандлър,което
означава,че структурата трябва да осигурява реализацията на стратегията.
Структурирането на фирмата е средство за организационно създаване,а не е
самоцелен избор.Структурата трябва да осигурява възможност за
адаптиране.Нито една организационна форма не трябва да се смята за идеална и
окончателна .Нужно е да се извършват системно наблюдение и анализ на
функционирането на създадената организационна форма-отговаря ли на
поставените изисквания от стратегията,кои са слабите й места и как тя да се
усъвършенства.Да се наблюдават промените,настъпващи в обкръжаващата
среда,възникването или отпадането на отделни изисквания,възможностите за
иновационни промени и др.Липсата на промени в структурата води до нейно
остаряване.
Структурата да създава условия за изграждане на информационна система за
управление,която да осигурява мениджмънта с достатъчна,своевременна и
качествена информация,общо и всичките му звена.Информационната система
трябва да се разглежда като средство,но не и като цел за управление.
За утрешното развитие на фирмата много важна задача се явява
привеждането на организационната й структура в съответствие с избраната
стратегия.За реализирането на тази задача е необходимо да се:
1.Определят стратегически значимите видове дейности,които фирмата ще
извършва и които се явяват много важни за успешното изпълнение на
стратегията.
Привеждането на организационната структура в съответствие със стратегията
на фирмата изисква:
-стратегически значимите видове и дейности и стопански поделения да се
разглеждат в качеството на основни блокове,т.е да бъдат групирани при
построяването на организационната структура.Организацията трябва да се
раздели на по-широки сфери на дейност,а след това да се поставят и по-конкретни
задачи на това,което се извършва при планирането;
-търсене на ефектни пътища,осигуряващи връзка между различните равнища на
управление координация на съответните усилия на СБЕ,поделения и отделните
сътрудници на фирмата.
Голямо внимание трябва да се отделя,когато структурата се изгражда на базата
на функционалния признак.Това е необходимо,защото функционалната структура
на управление създава условия,при които отделните направления на
стратегически значими дейности се разпределят между различни поделения.В

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ на организационна структура

Термините организация, организиране, организационен, орга-низираност и пр. имат голям брой определения, но за нашите конкретни цели е достатъчно да приемем, че „процесът на организиране може да бъде описан като проектиране, изграждане и поддържане...
Изпратен от:
goalgirl_91
на 2009-05-02
Добавен в:
Курсови работи
по Основи на управлението
Статистика:
393 сваляния
виж още
Изтегли
 
Домашни по темата на материала
стратегически,тактически и операционни задачи и цели на фирмата
добавена от karshev7706 19.05.2012
1
21
Стопанско управление на фирма
добавена от Luba.06 12.05.2012
2
45
Подобни материали
 

Основи на управлението

11 фев 2008
·
904
·
17
·
2,946
·
1

Тест по основи на управлението при Мирчев.
 

Основи на управлението

28 фев 2008
·
860
·
27
·
4,238
·
325
·
41
·
1

Управлението е процес на въздействие от страна на управляващите за постигане на поставените цели.управлението е съзнателно въздействие...
 

Основи на управлението

18 окт 2011
·
690
·
10
·
4,971
·
1,127
·
285

Лекции по основи на управлението. Същност на управленската функция...
 

Основи на управлението

06 окт 2011
·
73
·
11
·
1,884
·
336
·
14

основи на управлението. Моделът 7- S...
 

Лекция по основи на управлението

02 яну 2012
·
85
·
3
·
487
·
286
·
24

Лекция по основи на управлението, мениджъри, управленски умения...
 
Онлайн тестове по Основи на управлението
Тест по основи на управлението от VJL системата на СА Д. Ценов
изпитен тест по Основи на управлението за Студенти
Тестът съдържа 20 въпроса по Основи на управлението, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
20
28
1
2 мин
01.09.2014
Тест по Основи на управлението за студенти от 3-ти курс
тематичен тест по Основи на управлението за Студенти от 3 курс
Тест по дисциплината "Основи на управлението" за държавен изпит на студентите от Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг. Вариантът е от учебна 2009/2010 г. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
10
10
1
2 мин
07.10.2016
» виж всички онлайн тестове по основи на управлението

Анализ на организационна структура

Материал № 330387, от 02 май 2009
Свален: 393 пъти
Прегледан: 364 пъти
Качен от:
Предмет: Основи на управлението
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 854
Брой символи: 8,081

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ на организационна структура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения